slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Forhistorien frem til stiftelsen den 13. september 1861 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Forhistorien frem til stiftelsen den 13. september 1861

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 47

Forhistorien frem til stiftelsen den 13. september 1861 - PowerPoint PPT Presentation


 • 145 Views
 • Uploaded on

Forhistorien frem til stiftelsen den 13. september 1861. 1843 Tvangsdåb af baptisters børn. 1845 Bonden Peter Larsen i arrest i Skjern for at prædike. 1849 Grundloven med folkestyre og religionsfrihed. Forhistorien frem til stiftelsen den 13. september 1861. 1853

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Forhistorien frem til stiftelsen den 13. september 1861' - bernad


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Forhistorien frem til stiftelsen den 13. september 1861

1843

Tvangsdåb af

baptisters børn

1845

Bonden Peter Larsen i arrest i Skjern for at prædike

1849

Grundloven med folkestyre

og religionsfrihed

slide2

Forhistorien frem til stiftelsen den 13. september 1861

1853

Den første IM-forening stiftes på Sjælland

1861

Indre Mission

stiftes i Stenlille

1858

Provst C.F. Rønne sad i bestyrelsen for den første forening for Indre Mission

1855

Sognebåndsløsning

gøres mulig

1850

De første mormonmission-ærer ankommer til Danmark

slide3

Indre Missions historie gennem 150 år

Provst C.F. Rønne sad i bestyrelsen for den første forening for Indre Mission af 1853 og var initiativtager til den nye »Kirkelig forening for den Indre Mission i Danmark« i 1861

Stenlille skole, som dannede ramme om bevægelsens stiftende møde den 13. september 1861

slide4

1862 – 1869: Pioner- og afklaringstid

1861

Indremissionær Lars Hansen med bogtasken

1865

Københavns Indre Mission stiftes

1862

Vilhelm Beck bliver redaktør

for Indre Missions Tidende

1869

Beck og de grundtvigske

afbryder praktisk samarbejde

1868

Valgmenighedslov

indføres

1864

Nederlag i krig, tab af Sønderjylland

1866

Det Danske Hedeselskab stiftes: Hvad udad tabes, skal indad vindes. Første brugsforening

slide5

Indre Missions historie gennem 150 år

Indremissionær Lars Hansen med bogtasken foran sin ejendom i Vildbjerg

slide6

Indre Missions historie gennem 150 år

 • Missionshuset Bethesda i København er opført 1882.
 • Huset har dannet ramme om mange forskellige aktiviteter, som fx:
 • Klub for smededrenge
 • Overnatning for drankere
 • Landskontor for Indre Mission
 • Møder for døvstumme
 • Redaktionslokaler for Kristeligt Dagblad
 • I dag bruges den til fx:
 • Forkyndende møder for voksne og unge
 • Arbejdet i Internationalt Kristent Center
 • Gratis danskundervisning for indvandrere
 • Bethesdas Boghandel
 • Administration for Københavns Indre
 • Mission

Vilhelm Beck (31 år), blev foreningens reelle leder og kom snart til at præge hele det danske kirkeliv gennem Indre Missions Tidende, hvor han blev redaktør i 1862.

Denne forside af IMT er fra 1870, hvor oplaget var på 7.000 eksemplarer

slide7

1870 – 1890: Indre Mission i fortsat vækst

1870

Forsiden af Indre Missions Tidende nr. 1, 1870.

1871

IM’s første missionshus

indvies i Randers

1871

Georg Brandes holder forelæsning i København og indleder det moderne gennembrud

slide8

Indre Missions historie gennem 150 år

Forsiden af Indre Missions Tidende nr. 1, 1870. Det år var der 7.000 abonnenter på bladet, men dette blev fordoblet til 14.000 i 1890.

Bladet toppede med et oplagstal i 1945 på 24.000. I 2011 er det ugentligt oplag på 7.700

slide9

1870 – 1890: Indre Mission i fortsat vækst

1881

Missionærerne får

en præst som ”provst”

1881

Provst Vilhelm Bech bliver formand for bevægelsen

1883

IM nedsætter udvalg for

børne- og ungdomsarbejde

1887

IM’s første

højskole åbner

i Nr. Nissum

1882

Hjeddings andelsmejeri opføres som den første i Danmark

slide10

Indre Missions historie gennem 150 år

Gennem sine prædikener sigtede Vilhelm Beck på at lede mennesker hen til nadverbordet, for nadveren var de troendes vigtigste nådemiddel, og folk skulle hverken komme af pligt eller vane, men fordi de vidste, hvad nadveren betød, og gerne ville have del i den

Tidspunktet for den første højskole var ikke tilfældigt, for det skete kort efter, at IM var kommet i gang med et fremgangsrigt ungdomsarbejde. Nørre Nissum Højskole begyndte med 15 elever, hvis undervisning i begyndelsen foregik i præstegården

slide11

1890 – 1918: Den store vækkelsestid

1896

Kristeligt Dagblad begynder at udkomme

1897

Første missionsuge og store vækkelse i Skjern

1898

Indre Missions bestyrelse i slutningen af 1800-tallet

1895

”Kimer himmelklokker”

slide12

Indre Missions historie gennem 150 år

Mennesker, der før havde opfattet kristentroen som blot og bar skolelærdom, fik det som hjerte-sag. Mennesker, der før havde opfattet kirkegang som en pligt ved bestemte lejligheder, brændte nu efter at være sammen om Guds ord i kirken om søndagen og til møder i ugens løb. En sådan udvikling er til alle tider sket for enkelte danskere, men i 1897 skete det for mange mennesker i Skjern, hvor det netop var en stor vækkelse. Her ses det gamle missionshus i Skjern

Når et menneske havde overgivet sig til Gud og fundet fred i troen på nåden i Kristus, sang man i missionshuset: »Kimer Himmelklokker, der er fryd i dag, thi en sjæl kom hjem fra sult og nød«. Her er den gengivet i Hjemlandstoner fra 1895

slide13

Indre Missions historie gennem 150 år

Indre Missions bestyr-else i slutningen af 1800-tallet. Frederik Zeuthen (nederst i midten) afløste Vilhelm Beck som formand i 1901. Han var en bety-delig teolog og kirke-mand, 64 år gammel og velkendt med Indre Mission, som han hav-de siddet i bestyrelsen for i 22 år.

Selv om bestyrelsen nu i langt højere grad end under Becks formands-periode var et team-arbejde, gik det videre som en arv fra Becks tid, at IM’s formand på en særlig måde udtalte sig på IM’s vegne i

kirkelige og teologiske spørgsmål

slide14

1890 – 1918: Den store vækkelsestid

1901

Lukasstiftelsens hospital i København får tilknytning til IM

1901

Vilhelm Beck dør.

Hans gravsten på Ørslev kirkegård med hans fyndord: ”Så længe jeg lever, vil jeg gale”

1912

Nordslesvigs Indre Mission splittes

1911

Indre Mission får kvindeseminarium

i Århus i jubilæumsgave

1903

Menighedsråd indføres

1901

Det politiske systemskifte: Kongen

udnævner en Venstreregering

1914-1918

Første Verdenskrig.

Danmark er neutral

slide15

Indre Missions historie gennem 150 år

Vilhelm Beck dør.

Hans gravsten på Ørslev kirkegård med hans fyndord: »Så længe jeg lever, vil jeg gale«

Beck var før sin død bekymret for foreningens fremtid, hvilket kom til udtryk i hans testamente, der hed: »Vil I nu være den Indre Mission tro?«

I 1911 fik IM sit tredje og sidste seminarium, som var for kvinder. Tanken om et sådant seminari-um var født allerede i 1907, og der blev samlet ind over hele landet til denne sag. Seminariet blev placeret i Aarhus og begyndte sin undervisning i 1909 med 14 elever i en villa. En egen bygning blev indviet i 1910 og på IM’s 50-års-jubilæumsdag, 13. september 1911, blev seminariet over-draget IM som ejendom. Den første forstanderinde Astrid Blume udtrykte seminariets mål: »Troende, dygtige lærerinder ønsker kvindeseminariet at sende ud til vort folk. Gud lad det lykkes bedre og bedre, alt som dagene går.«

slide16

1918 – 1965: De talrige kirkelige aktiviteter

1920

Indre Mission opretter diakonskole i Århus

Arbejdernes Bibelkredse stiftes

1922

Demokratiske bispevalg

i stedet for kongelig udnævnelse

1920

Sønderjylland genforenes

med kongeriget

slide17

Indre Missions historie gennem 150 år

Diakonsagen i Danmark var oprindeligt knyttet tæt til den kirkelige retning, der kaldes Tredje Retning eller Kirkeligt Centrum. Tilbage i 1800-tallet var det dem, der først drev diakonalt arbejde. Men vækkelserne sidst i 1800-tallet betød, at Indre Mission og grundtvigianismen voksede.

IM blev derfor opfordret til at tage sagen op, og det resulterede i, at man i 1920 oprettede en diakonskole i Aarhus. Målet var at uddanne mandlige diakoner til tjeneste i kirken eller på de mange diakonale og sociale institutioner

Soldaterne og arbejdet blandt disse har spillet en helt særlig rolle i IM’s historie. Allerede under krigen i 1864 var IM aktiv, og dette arbejde betød faktisk et gennembrud for foreningens arbejde. Arbejdet greb om sig, og der blev snart behov for særlige soldaterhjem.

Her fejrer KFUMs soldatermission soldatens dag i 1936

slide18

Indre Missions historie gennem 150 år

Alkohol og spiritus var ikke noget tema i IM’s første tid. Men misbruget af alkohol og spiritus tog til i slutningen af 1800-tallet. Drukkenskab blev et problem i voldsom grad med store sociale og menneskelige omkostninger til følge. Hjem gik i opløsning, familier sendt på gaden, og mænd gik i hundene på grund af flaskernes indhold.

Blå Kors kom til Danmark i 1895. Blå Kors blev – og er stadig – en vigtig medspiller i omsorgen for de alkoholramte danskere

Sømandsmissionens »Bethelskibet«som blev indviet i 1881, lå fortøjet for enden af Nyhavn. Det rummede en kirkesal med plads til 300 mennesker samt et køkken og en læse- og skrivesal. Skibet var frem til 1906 Sømandsmissionens pionerskib i København. I 1904 købte missionens bestyrelse ejendommen i Nyhavn 22, hvor sømandshjemmet Bethel blev indrettet

slide19

1918 – 1965: De talrige kirkelige aktiviteter

1926

Bladet Tidehverv

begynder at udkomme

1925

Danmarks Radio stiftes

1928

Hans Kirks ”Fiskerne” udkom første gang i 1928

slide20

Indre Missions historie gennem 150 år

Til Bording Sogn vest for Silkeborg kom i 1840’erne en sypige, der gik under navnet »Hellig-Stine«. Hun syede på egnens gårde, og den senere indremissionær Anders Stubkjær skriver følgende om hende: »Foruden pressejern, saks og hvad der hørte til, førte hun med sig en lille pakke indsvøbt i et rødt tørklæde og indeholdende Boyes Skatkiste, Brorsons Salmebog og et Ny Testamente.«

Billedet viser titelbladet i Brorsons salmebog

IM så det også som en del af sin opgave at genindføre tanken om det almindelige

præstedømme i kirken. Luther havde talt om det og ønsket det, men af mange forskellige grunde havde lægfolket aldrig fået nogen stor rolle i den lutherske kirke. Først med vækkelserne kom lægfolket, og ikke mindst kvinderne, til at spille en stor rolle igen.

Billedet er fra en husmoderlejr i Filskov omkring 1950. Denne lejr er siden ført videre i Grindstedkredsens kvindestævne, som også blev afholdt i 2011

slide21

Indre Missions historie gennem 150 år

Der var folk i IM, der meget bevidst arbejdede på at fremme interessen for Ydre Mission hos alle aldersklasser i IM. Pastor Asschenfeldt-Hansen udgav bladene »Missionsbudet« og »For mine små venner«, hvori han på børnenes niveau fortalte om arbejdet i Ydre Mission. Disse blade kom i meget store oplag og har været medvirkende til, at Ydre Mission kom til at stå stærkt i IM-kredse i den periode.

Denne indsamlingsbøsse har stået i et missionshus og på skiltet står: Brødre og Søstre! I Kristus Jesus. Tænk paa de stakkels Hedninger

Romanen »Fiskerne« af Hans Kirk udkom i 1928 og har nok siden været toneangivende for opfattelsen af IM i den brede danske befolkning. Det er en god fortælling om mennesker, men den er også præget af forfatterens kommunistiske udgangspunkt og er naturligvis ikke et helt billede af Indre Mission dengang og nu. Her er bogen i Tranebogsudgaven

slide22

1918 – 1965: De talrige kirkelige aktiviteter

1934

Christian Bartholdy

bliver formand for IM

1936

IM ansætter første sekretær

1935

Oxford-gruppe-bevægelsen

holder møder og deler vandene

1933

Stor socialreform

1940

Danmark besættes

slide23

Indre Missions historie gennem 150 år

Bartholdy og velfærdsstaten. Christian Bartholdy blev formand for Indre Mission i 1934. Han havde en erklæret positiv holdning til velfærdsstaten, og lagde meget vægt på, at Danmark fortsat skulle være et kristent land. Det betød, at De Ti Bud skulle holdes i hævd, og at der skulle vises social retfærdighed. Man skulle først vise retfærdighed, derefter kunne man vise godhed; man skulle ikke give arbejder-ne almisser og julegaver, men en retfærdig løn.

Han lagde vægt på IM’s opgave med at forkynde ordet og var på den måde på »ordmissionens« side, når det gjaldt Indre Mission. De sociale opgaver skulle løses af den enkelte og politikerne

slide24

1918 – 1965: De talrige kirkelige aktiviteter

1946

Felix Film producerer

sin første smalfilm

1949

Første stævne for Unge Hjem på Nyborg Strand

1953

En ny udgave af Hjemlandstoner udgives

1943

Biskop Fuglsang-Damgaards hyrde-brev mod jødefor-følgelser

1948

De første kvindelige præster ordineres

1945

Danmark befries

1949

Danmark tilslutter sig NATO

slide25

Indre Missions historie gennem 150 år

Felix film producerer sin første smalfilm i 1946. På billedet er en filmspole fra Felix Film fra den første tid.

I 1950’erne var fremvisning af film med forkyndende eller undervisende indhold en arbejdsform, der virkede tiltalende og fornyende, og IM skabte sin egen platform på dette område under navnet Felix Film

Bethesdas strengekor øver i Bethesda i København. Koret blev oprettet den 1. september 1951 af dirigent Henning Madsen, som ledede koret indtil 1994. Tilknytningsforholdet til Københavns Indre mission ophørte i 1992, og koret bærer nu navnet Musikkoret København

slide26

Indre Missions historie gennem 150 år

I IM’s sangtradition kom der også færre af de anglo-amerikanske sange med i den nye udgave af Hjemlands-toner fra 1953, mens de tre store danske salmedigtere vandt frem. Som i teologien i øvrigt ville man i denne periode satse på det teologisk solide på bekostning af åndelige sange. I den nationale stemning i årene efter besættelsen kom der også en række fædrelandssange med i Hjemlandstoner.

På billedet er Brorson i fokus

I Indre Mission havde man ikke som i de grundtvigske kredse problemer med eksamen. IM-skolemanden Janus Andreasen sagde i 1937, at det var det ægte kristelige, der var forskel-len mellem skolelivet på IM’s skoler og andre skoler, mens kundskaberne var de samme. I IM’s skoleverden var det intet særligt problem med eksamensskoler, og blandt IM’s venner var der også et stigende ønske om højere uddannelse. Her er en oversigt over IM’s skoler

slide27

1918 – 1965: De talrige kirkelige aktiviteter

1955

87.800 børn indskrevet i IM’s søndagsskoler

1961

Kristian Friis er formand i 100-års-jubilæumsåret

1956

Kristeligt Forbund for Studerende stiftes

1965

Bogen »Korset og Springkniven« udkommer

slide28

Indre Missions historie gennem 150 år

Fra 1978 fik den karismatiske bevægelse sit gennembrud i landet, også blandt folke-kirkepræster, og også biskop Henrik Christiansen, der var tidligere højskole-forstander på IM’s højskole i Haslev, var i 1981 positiv over for bevægelsen.

IM’s formand Kristian Friis var meget afvisende over for det, han hørte om den karismatiske bevægelse pga. teologien, fordi han mener, det strider mod den Evangelisk Lutherske kristendomsforståelse

Søndagsskolerne voksede støt og roligt og nåede sit højdepunkt i 1955, hvor der blev holdt søndagsskoler under IM 1632 steder i landet for 87.800 børn. Den første sommer-lejrbygning fik man i 1948 i Lyngsbo ved Lillebælt, og snart efter kom der flere sådanne lejrbygninger rundt om i landet

slide29

1965 – 1990: Opbrudstider

1974

Indre Missions Bibelskole

oprettes i Børkop

1969

IM afholder sin

første bibelcamping

1971

Indre Missions Hus indvies i Fredericia

1971

Danske Kirkedage afholdes

første gang i Haslev

1972

Margrethe II bliver dronning af Danmark

1973

Danmark i EF (EU)

1968

Studenter- og

ungdomsoprør

1970

Kommunalreform

skaber storkommuner

slide30

Indre Missions historie gennem 150 år

Stævner og lejre var en gammel og stærk tradition, der går helt tilbage til de første helliggørelsesmøder omkring 1900. Ved disse arrangementer kom det tydeligt frem, hvad IM særligt havde at tilbyde: varmt og godt kristent samvær, der i længde og intensitet overgik, hvad man for eksempel kunne få ved en gudstjeneste. Fra 1969 har IM haft sit eget bibelcampingsted tæt ved Fredericia, først på lejet grund i Hvidbjerg og fra 1976 på egen campingplads ved Mørkholt Strand. Her kombinerede man ferie- og campinglivet med forkyndelse, undervisning og et kristent fællesskab. Bibelcampingarbejdet blev talmæssigt en stor succes.

I 1992 talte man om 200.000-300.000 besøgende ved sommerens bibelcampings

slide31

Indre Missions historie gennem 150 år

Bibelundervisning og undervisning i kristendom for voksne har stået forholdsvis svagt i dansk kirkelig tradition, selv om det må siges at høre til en kirkes kerneydelser. Siden IM kom i gang, har man givet bibelundervisning, udgivet bibelstudiemateriale, og samlet folk omkring Bibelen. Trods det voksende uddannelsesniveau valgte nogle unge fortsat at tage på højskole, men man valgte da typisk de højskoler, der havde en særlig niche at tilbyde. I Indre Mission klarede Børkop Højskole sig ved at satse på Bibelen: Den blev fra 1974 rammen om IM’s nye bibelskole

I 1971 rykkede hele IM’s administration med kassererkontor, forlag osv. ud af en utidssvar-ende bygning på en dyr adresse i det indre København og flyttede til en nybygget kontor-bygning i Fredericia. Trykkeriet og bogbinderiet var ikke længere rentabelt og blev lukket.

Man kom således til Jylland, og dermed tættere på de fleste IM-samfund

slide32

1965 – 1990: Opbrudstider

1983

Der ansættes en evangelisationssekretær

1978

Nyt forhold til KFUM & KFUK på landsplan

1979

Søndagsskolerne fejrer 100 års jubilæum

1979

IM begynder ungdomsarbejde (IMU)

1978

Folkekirkens Ungdomskor

har 100 kor tilknyttet

1979

Den iranske revolution

slide33

Indre Missions historie gennem 150 år

Efter 1965 voksede forskellene både internt i KFUM & K og mellem IM og ungdomsarbejdet i KFUM & K. Langt på vej var det nok den almindelige folkekirkelige og teologiske udvikling, der kom de to organisationer imellem, idet man reagerede forskelligt på udviklingen.

1978 blev det år, hvor KFUM & K kunne fejre sit 100-års-jubilæum. Det blev også det år, hvor den officielle forbindelse til Indre Mission blev afbrudt og IMU bliver en realitet.

Billedet er fra IMUs første landsungdomsstævne i 1980

I 1979 fejrede Søndagsskolerne 100-års-jubilæum i Fredericia. Her kommer »Ansgar« sejlende til Fredericia Gammel Havn, hvorfra flere tusinde mennesker, med 6. juligarden og Ansgar i spidsen, gik gennem byen til Fredericia-hallen

slide34

1965 – 1990: Opbrudstider

1990

Århus Valgmenighed

stiftes under Dansk Oase

1985

John Ørum Jørgensen

træder tilbage som

formand for IM

1989

Tværkulturelt arbejde organiseres

første gang med Internationalt

Kristent Kontaktsted i København

1987

IM kommer

på frimærke

1987

Første forsøg med

mini-konfirmander

1989

Menighedsråd får

mulighed for at ansætte

sognemedhjælpere

1986

Folketinget vedtager

at etablere TV 2

1989

Berlinmurens fald

slide35

Indre Missions historie gennem 150 år

Indre Missions logo med Peters fiskedræt er her gengivet på et frimærke som blev udgivet i anledningen af missions-foreningens 125-års-jubilæum i 1986

Arbejdet i IM og herunder det diakonale arbejde fik en helt ny dimension, da der begyndte at komme mange flygtninge og indvandrere til landet. I 1994 var der 241.000 indbyggere med anden etnisk baggrund end dansk, og i 2010 var der 330.000 udenlandske statsborgere i Danmark og i alt 543.000 af udenlandsk herkomst. Her var der en opgave for IM i at søge at række evangeliet om Jesus til muslimer og buddhister og andre, der ikke havde hørt det før. Der var også en opgave i at hjælpe mennesker, der var kommet væk fra deres vante omgivelser, kultur og familieforhold

slide36

1990 – 2011: Mission i det sekulariserede Danmark

2003

Indre Missions første lederkonference under temaet: »Når Gud ser Danmark«

1993

Danmark deles op i 14 kredsforbund

2002

180.000 besøg

på sitet jesusnet.dk

2000

Stor satsning på mission

via Internet: Jesus2000

2003

Præsten Thorkild Grosbøll udgiver

bogen »En sten i skoen«

1996

5% af danske familier har internetadgang

1992

Danmark vinder EM i fodbold

2001

Verden rystes af terror i New York City

slide37

Indre Missions historie gennem 150 år

I 1997 begyndte en særlig spalte i IMT kaldet »Internyt«, og her blev der orienteret om den rivende udvikling inden for dette informationsområde. I løbet af 1997 var 15 IM-samfund og IMU-foreninger kommet på nettet for første gang.

Det berettedes dog også i 1997, at

»forventningerne til det nye medie ikke var overstrømmende i Indre Missions Hus«. Det ændrede sig siden, især i forbindelse med årtusindskiftet, hvor man benyttede 2000-års-dagen for Jesu fødsel til at pege på ham, hvis fødsel styrer vores tidsregning. »Jesus2000.dk« hed en stort anlagt kampagne, der både via trykte og elektroniske medier forkyndte budskabet om Jesus.

Siden 1930’erne har landet været opdelt i godt 80 geografiske områder, men der blev færre og færre IM-samfund i hver område. For at alle havde mulighed for at være med i et lidt større fællesskab på deres egn, delte man landet op i større enheder, »kredsforbund«, som kunne danne ramme for større arrangementer på egnen.

Tanken med de nye kredsforbund

var også at få samlet alt IM’s arbejde, sådan at arbejdet blandt børn, unge og ældre fik identiske grænser, hvad de af historiske grunde ikke ellers havde haft.

slide38

IM fortsatte satsningen med sin egen internetportal: »Jesusnet.dk«. Her kan folk hente oplysninger om kristentro, hente diverse resurser, få svar på spørgsmål og deltage i et debatforum. Arbejdets omfang betyder, at man i 1999 ansatte den første internetmissionær.

I 2002 var der 180.000 besøg og i 2010 var der i alt 277.000 besøg

Det frivillige engagement har altid været det vigtigste i IM, og til hjælp for de mange frivillige i IM har man fra 2003 afholdt nogle store lederkonferencer, hvis formål var at uddanne ansatte og frivillige medarbejdere til den praktiske del af deres tjeneste. Den ny tids religiøse pluralisme og svækkede kendskab til kristendommens grundsandheder gør det også nødvendigt med en læremæssig kvalificering.

Den første IM-lederkonference i 2003 havde overskriften: Når Gud ser Danmark.

slide39

1990 – 2011: Mission i det sekulariserede Danmark

2010

Forlagsgruppen Lohse udgiver første version af Den røde tråd

2006

Anders Dalgaard vælges som den 14. formand for IM

Betegnelsen »indremissionær« ændres til »missionær«

2008

Forlagsgruppen Lohse udgiver første version af Kristendomskursus.dk

2006

Indre Missions nye formålsformulering: »Lede til Jesus, leve i Ham«

2005

Jyllandsposten publicerer

Muhammed-tegningerne

slide40

Indre Missions historie gennem 150 år

 • Under Indre Missions nye formålsformulering:
 • »Lede til Jesus, leve i Ham« formulerede Indre Mission i 2006 de fire indsatsområder:
 • Forkyndelse, der frigør
 • Forvaltning der forandrer
 • Fundament, der fastholder
 • Fællesskab, der favner
slide41

Indre Missions historie gennem 150 år

I 2008 lancerede Forlagsgruppen Lohse et nyt ambitiøst kursusprogram under navnet »Kristendomskursus.dk«. Programmet er baseret på en dansk, luthersk kristendomsforståelse og fleksibelt indrettet med grundbog, lederhåndbog og materialer på internettet.

Kurset er særligt målrettet mod nye kirkegængere, søgende mennesker

og andre interesserede og bygger på dialog og respekt for andres holdninger, men med det klare mål at opfylde IM’s vision om at »lede til Jesus« og give hjælp til at »leve i ham«.

På billedet holder missionær Brian Madsen kristendomskursus i 2010

Som en opfølger på »Kristendomskursus.dk« kom i 2010 kursusmaterialet: »Den røde tråd«.

”Efter mange år som bibellæser fik jeg selv at se, at hele Bibelen er en enhed. At der findes en frelseshistorisk »Rød tråd« i Bibelen. Det blev til stor velsignelse for mig selv og åbnede Bibelen for mig på en helt ny måde. Og nu vil jeg gerne dele dette fund med andre!” Leif Nummela.

Med dette citat er formålet med kurset beskrevet: at åbne deltagernes øjne for at hele Bibelen hænger sammen på en vidunderlig måde og at Jesus som vores frelser går igennem hele Bibelen som en rød tråd

slide42

Indre Missions historie gennem 150 år

Det lille traktatblad: »Et Ord med på Vejen« har sine rødder på Bornholm, hvor det begyndte at udkomme i 1900. IM overtog ansvaret for det lille blad, der kom hver uge, og som engang uddeltes i stort tal. På sit højeste udkom det i et ugentligt oplag på 122.000 eksemplarer. Bladet bliver stadig i nogle områder husstandsomdelt hver uge. I 2011 trykkes det i et ugentligt oplag på 6.100 eksemplarer

slide43

Indre Missions historie gennem 150 år

I 1871 blev det første missionshus indviet i Randers, og i løbet af 1870’erne blev der i alt bygget 9 missionshuse under IM. I 1880’erne kom der for alvor gang i byggeriet, for i det årti kom der yderligere 103 missionshuse til. Da der var flest, havde Indre Mission 945 missionshuse.

Allerede fra 1950-1990 solgte man i alt 270 missionshuse, og fra 1990-2010 solgtes yderligere 260 af IM’s huse. I 2011 har Indre Mission 374 samfund, hvoraf de 293 har missionshus.

Her er et eksempel på et gammelt missionshus på landet og et nybygget missionshus i Århus

slide44

Indre Missions historie gennem 150 år

I 1992 spillede sang og musik som altid en stor rolle i Indre Missions arbejde, men formen skiftede hastigt. De gamle salmer og åndelige sange var ikke længere in blandt ungdommen. Der skete et helt paradigmeskift, også internationalt, idet lovsangen som genre blev mere populær end den læremæssigt indholdsfyldte salme eller den åndelige sang.

For at imødekomme ønsket om sådanne lovsange og andre nye sange udgav man Ung Sang i 1992, og sammen med Luthersk Mission, Kristeligt Forbund for Studerende og Evangelisk Luthersk Mission, Fællessang i 1996, 2002 og 2010.

slide45

1990 – 2011: Mission i det sekulariserede Danmark

2011

Frimenigheder kan tilknyttes IM

2011

150-års-jubilæum

2010

Rapport om folkekirken

og registreret partnerskab

2011

Danmark en del af

NATO’s styrker i Libyen

slide46

Indre Missions historie gennem 150 år

Vi ønsker TILLYKKE til Indre Mission med de 150 år

slide47

Indre Missions historie gennem 150 år

Du kan læse meget mere om Indre Missions historie, ved at købe bogen af Kurt E. Larsen: En bevægelse i bevægelse. Indre Mission i Danmark 1861-2011.

Udgivet på Forlagsgruppen Lohse, 2011