Aula d acollida a l ies olorda
Download
1 / 26

- PowerPoint PPT Presentation


 • 146 Views
 • Updated On :

AULA D’ACOLLIDA A L’IES OLORDA. INCLUSIÓ COHESIÓ CONVIVÈNCIA. Concepte : flexible, dinàmic i complex. Funcionament: Nivells oberts . Atenció individualitzada. Aula oberta, flexible. Interacció i cooperació. Treball per projectes interdisciplinars. Intel·ligències múltiples.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - bernad


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Aula d acollida a l ies olorda l.jpg
AULA D’ACOLLIDA A L’IES OLORDA

INCLUSIÓ

COHESIÓ

CONVIVÈNCIA

Núria Alart_2005-06


Aula d acollida l.jpg

Concepte: flexible, dinàmic i complex.

Funcionament:

Nivells oberts.

Atenció individualitzada.

Aula oberta, flexible.

Interacció i cooperació.

Treball per projectes interdisciplinars.

Intel·ligències múltiples.

Portafoli.

AULA D’ACOLLIDA

Núria Alart_2005-06


Treball per projectes per qu l.jpg
Treball per projectes. Per què?

 • Transversalitat, per:

 • Una organització participativa.

 • Un aprenentatge més global.

 • Una aula d’acollida més inclusiva: de l’AA a l’AO.

 • Estratègia didàctica:

 • Motivació i funcionalitat: “en tinc ganes i em serveix”

 • Projecció personal de l’alumnat: se coses, les faig bé i les puc mostrar.

 • Treball cooperatiu: no aprenc sol sinó que aprenem junts.

 • Avaluació portafoli: reflexionem junts.

Núria Alart_2005-06


Per qu per projectes l.jpg
PER QUÈ PER PROJECTES?

Per una nova via

d’atenció a la

diversitat

Per una major

motivació

Per un

ensenyament

globalitzat

Per una acció

participativa i

cooperativa

Per una presa de decisions sobre:

Què sabem?

Avaluació inicial

Què volem saber?

Objectius

Què hem aprés?

Avaluació portafoli

Núria Alart_2005-06


Per qu aplicar la teoria de les intel lig ncies m ltiples a l a a l.jpg
PER QUÈ APLICAR LA TEORIA DE LES INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES A L’A.A.?

 • Per a dissenyar aquest tipus d’ensenyament es té en compte dues hipòtesis:

 • Que no tots els alumnes tenen els mateixos interessos ni capacitats; no tots aprenen de la mateixa manera.

 • Que actualment no es pot arribar a aprendre tot allò que s’ha d’aprendre.

Núria Alart_2005-06


Com apliquem la teoria de les intel lig ncies m ltiples l.jpg
COM APLIQUEM LA TEORIA DE LES INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES? MÚLTIPLES A L’A.A.?

1. A partir d’un tema que desperti

interès en els alumnes.

2. Es segueixen uns objectius

coherents.

3. Es dissenyen unes activitats

adequades que ajudin a desenvolupar

les vuit intel·ligències dels

alumnes, totes per igual.

Núria Alart_2005-06


Les 8 intel lig ncies segons h garner l.jpg

Lingüística MÚLTIPLES A L’A.A.?

Musical

Espacial-visual

Lògico-

matemàtica

Cinètico-corporal

Naturalista

Intrapersonal

Interpersonal

LES 8 INTEL·LIGÈNCIES SEGONS H. GARNER

Núria Alart_2005-06


Qui som l.jpg
Qui som? MÚLTIPLES A L’A.A.?

L’aula d’acollida és un espai petit, agradable i còmode per afavorir

unes bones relacions cordials i relaxades entre alumnes i professors,

d’adaptació i integració a la vida diària.

Núria Alart_2005-06


Qui som9 l.jpg
Qui som? MÚLTIPLES A L’A.A.?

És un espai de comunicació i de conversa que ens permet, en petit grup,

manifestar els dubtes, conèixer aquest nou país i el de la resta

dels companys/es. Aquí aprenem la llengua catalana, la seva cultura,

les seves tradicions, i valorem la multiculturalitat.

Núria Alart_2005-06


Qui som10 l.jpg
Qui som? MÚLTIPLES A L’A.A.?

Som els nois i noies de diferents nacionalitats estrangeres,

de l’IES Olorda de Sant Feliu de Llobregat, que fa poc hem arribat

a Catalunya. Xina, Marroc, Argentina, Uruguai, Equador, Perú,

Romania, Cuba i Brasil.

Núria Alart_2005-06


Qu fem l.jpg
Què fem? MÚLTIPLES A L’A.A.?

Aprenem català cantant, pintant, manipulant, jugant, expressant, representant

fent dramatitzacions, fent excursions, sortides, ... fins i tot “cuinant.

Celebrem les festes tradicionals de Catalunya i expliquem com són en el nostre país d’origen.

Núria Alart_2005-06


Com ho fem l.jpg
Com ho fem? MÚLTIPLES A L’A.A.?

Treballem uns projectes interdisciplinars on es tenen en compte la teoria de les

Intel·ligències Múltiples. Tots/es parlem de les nostres experiències que fan referència

al tema i fem la seva representació gràfica amb escrits, dibuixos, maquetes, murals,

sempre amb l’ajut de les NTIC.

Núria Alart_2005-06


Com ho fem teoria de les intel lig ncies m ltiples i treball interdisciplinar l.jpg
Com ho fem? MÚLTIPLES A L’A.A.?Teoria de les intel·ligències múltiples i treball interdisciplinar

Treball

per projectes

Tutoria entre

iguals

Docència

compartida

Treball per

parelles

Pla de treball

Estratègies

metodològiques

Racons

Grups

cooperatius

Tallers

Núria Alart_2005-06


Slide14 l.jpg

TREBALL PER PROJECTES MÚLTIPLES A L’A.A.?

Recurs metodològic que permet l’alumnat escollir l’ objecte d’aprenentatge.

Fomenta la recerca, creativitat, autonomia i socialització.

Núria Alart_2005-06


Slide15 l.jpg

TREBALL PER PARELLES MÚLTIPLES A L’A.A.?

Forma organitzativa que permet sumar esforços i recursos per aconseguir un objectiu únic.

Núria Alart_2005-06


Slide16 l.jpg

GRUPS COOPERATIUS MÚLTIPLES A L’A.A.?

Instrument idoni per construir socialment el coneixement i per a l’ajuda mútua. Implica que tothom treballi amb tothom.

A nivell personal es treballa per la satisfacció d’autosuperar-se i a nivell grupal es plantegen objectius de millora evitant la competició entre els membres del grup.

Núria Alart_2005-06


Slide17 l.jpg

TUTORIA ENTRE IGUALS MÚLTIPLES A L’A.A.?

Treball que facilita la interacció entre companys utilitzant els recursos dels mateixos alumnes.

Es proposen models d’ actuació i resolució en un pla d’igualtat que permet incorporar fàcilment elsaprenentatges.

Núria Alart_2005-06


Slide18 l.jpg

DOCÈNCIA COMPARTIDA MÚLTIPLES A L’A.A.?

Forma de treball que implica més d’un professor/a per tal de dur a terme el treball de l’ aula, planificant les unitats didàctiques i establint les relacions

d’ensenyament-aprenentatge amb l’alumnat de forma compartida.

Núria Alart_2005-06


Slide19 l.jpg

PLA DE TREBALL MÚLTIPLES A L’A.A.?

Treball individualitzat, que aprofitant els interessos de

l’alumnat, permet treballar aspectes del currículum seguint el ritme de l’alumne/a i el seu nivell de competències.

Núria Alart_2005-06


Slide20 l.jpg

TALLERS MÚLTIPLES A L’A.A.?

Espai social organitzat per facilitar

un marc d’ actuacions sobre un eix temàtic, a partir d’ una proposta oberta plantejada pel mestre/a.

Poden abraçar totes les àrees (llenguatge, plàstica, matemàtica, música,..)

Núria Alart_2005-06


Slide21 l.jpg

RACONS MÚLTIPLES A L’A.A.?

Àmbits de treball creats en

diferents indrets acotats de l’aula,

per on l’alumnat passa successivament.

Fomenta l’ autonomia.

Poden ser els de les vuit intel·ligències: naturalista, lingüística, musical,...

Núria Alart_2005-06


Qu volem aconseguir l.jpg
Què volem aconseguir? MÚLTIPLES A L’A.A.?

 • Comprendre i expressar en català les nostres idees i la dels altres.

 • Comprendre i utilitzar el vocabulari bàsic dels projectes treballats.

 • Participar en el patrimoni cultural català i en el d’altres cultures.

 • Respectar-nos vinguem d’on vinguem.

 • Aprendre de tots i totes.

Núria Alart_2005-06


Com ens organitzem l.jpg
Com ens organitzem? MÚLTIPLES A L’A.A.?

Ens organitzem en petits grups de quatre a vuit alumnes. Assistim a l’Aula d’Acollida durant

un temps flexible al llarg del curs quan no fem Educació Física, Música, Plàstica, Informàtica

ni Tutoria. Estem agrupats, a vegades, segons les nostres llengües d'origen: romàniques,

no romàniques. Sempre segons les nostres necessitats. Sovint, per a fer determinades

activitats–sortides,teatre, murals, celebracions,....- ens ajuntem amb altres grups.

Núria Alart_2005-06


Com ens avaluem l.jpg
Com ens avaluem? MÚLTIPLES A L’A.A.?

Utilitzem l’avaluació portafoli fent una recopilació de tots els treballs i projectes

realitzats al llarg del curs fets pels alumnes, que seran valorats amb uns criteris

prèviament establerts. És un retrat evolutiu del procés d’aprenentatge d’un alumne.

Una avaluació qualitativa on s’avalua el rendiment, els esforços, el progrés i les

fites. Una avaluació de l’aprenentatge dels coneixements, habilitats, actituds i

hàbits de treball. Així els alumnes aprenem a jutjar la qualitat dels nostres treballs

i la dels companys/es.

Núria Alart_2005-06


Una aula d acollida en un centre inclusiu per l.jpg
Una Aula d’Acollida en un centre inclusiu per: MÚLTIPLES A L’A.A.?

-Satisfer les necessitats de tots els alumnes, sense que cap d’ells s’hagi d’ajustar a la majoria.

-Tenir en compte que tota persona és un membre important i valuós amb responsabilitat.

-Aconseguir el desenvolupament integral dels nois i les noies amb una alfabetització en contextos

significatius.

-Crear un sentit de comunitat i ajut mutu que promogui l’èxit de tots els seus membres.

-Aplicar els quatre pilars de l’educació: aprendre a conèixer, aprendre a fer, aprendre a ser i

aprendre a viure junts. (Comissió Delors)

Núria Alart_2005-06


Aula d acollida de l ies olorda l.jpg
Aula d’Acollida de l’IES Olorda MÚLTIPLES A L’A.A.?

Grup d’alumnes de l’Aula d’Acollida

Núria Alart_2005-06