Trendej
Download
1 / 31

Trendejä - PowerPoint PPT Presentation


  • 134 Views
  • Uploaded on

Trendejä. Cloud Computing Pilvilaskenta, ja ennen kaikkea sen pilvipalvelut, on uudehko tietotekniikan alue, jonka odotetaan kasvavan huomattavaksi palvelukokonaisuudeksi. Pari tunnettua esimerkkiä pilvipalveluista: dropbox ja iCloud. Pilvilaskenta on malli,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Trendejä' - bern


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Cloud Computing

Pilvilaskenta, ja ennen kaikkea sen pilvipalvelut, on uudehko tietotekniikan alue, jonka odotetaan kasvavan huomattavaksi palvelukokonaisuudeksi.

Pari tunnettua esimerkkiä pilvipalveluista: dropbox ja iCloud.


Pilvilaskenta on malli,

missä asiakkaille konfiguroidaan heidän tarpeidensa mukaisia resursseja (verkkoa, palvelimia, tietovarastoja, sovelluksia ja palveluja) yhteisestä, fyysisestä resurssipoolista, varaten ja vapauttaen niitä nopeasti ja joustavasti ilman palvelun tuottajan puuttumista tapahtumiin.


Pilvilaskenta muodostuu erilaisista käyttömalleista ja palveluista.

Pilven infrastruktuurin käyttömalleja ovat:

julkinen pilvi – kaikkien saatavilla,

yksityinen pilvi – organisaation oma,

näiden risteymä eli hybridi pilvi – useita pilviä yhdessä

yhteisöpilvi esim. The U.S. Government.


Pilvipalvelut:

Laitteisto pilvessä (IaaS) - Amazon, Google, MS

Kehitysympäristö pilvessä (PaaS) - Amazon, Google, MS

Sovellusympäristö pilvessä (SaaS)


Pilven referenssimalli, missä kerrokset rakentuvat toistensa päälle, alhaalta ylöspäin.


Infrastructure toistensa päälle, alhaalta ylöspäin. as a Service (IaaS)

Palvelumalli missä laitteet on virtualisoitu pilveen.

Palvelun tuottaja omistaa fyysiset laitteet ja kehittäjä luo virtuaaliset resurssit; laitteet, levyt, verkkorajapinnan jne. jonka päälle sovellukset ja palvelut rakennetaan.


Infrastructure toistensa päälle, alhaalta ylöspäin. as a Service (IaaS)

Palvelun tarjoajia ovat mm. Amazon (EC2), Microsoft (Azure), VMWare

Kuka Infrastruktuuria käyttää

käyttäjinä lähinnä isot ja keskisuuret organisaatio, mutta myös pienemmät toimijat jotka tarjoavat esim. levytilaa eri tarkoituksiin: Dropbox, Picasa, Flicker, KindleFire ja iCloud.


Platform toistensa päälle, alhaalta ylöspäin. as a Service (PaaS)

Sovelluskehittäjät tekevät ohjelmia käyttäen hyväksi PaaS ympäristön APIa. Kehitysympäristö on palvelun tuottajan määrittämä, joten sovellusten kehittäjät sekä käyttäjät sidotaan tarjottuun ratkaisuun.

Palvelun tuottaja vastaa PaaS palvelun kaikista toiminnallisista ominaisuuksista, joten käyttäjälle jää vain palvelun hyödyntäminen.


Platform toistensa päälle, alhaalta ylöspäin. as a Service (PaaS)

Palvelun tarjoajia ovat mm. Google (AppEngine), MS AzurePlatform, Force.com (Social Enterprices),…

Käyttäjinä palveluita tarjoavat yritykset jotka kehittävät omia sovelluksiaan (Google Maps, -Docs, -Earth, Gmail) oman infrastruktuurin päälle ja tarjoavat niitä käyttöön SaaS palveluna.

Force.com CRM sovellukset Croupon, Burberry, Dell

Googlen virallinen ympäristö kehittäjille


Software a Service ( toistensa päälle, alhaalta ylöspäin.SaaS)

Täydellisin pilvilaskennan palvelu, missä laitteet, sovellukset ja itse ratkaisut ovat palvelun tuottajan tarjoamia.

Muutokset sovelluksiin palvelun tuottajan API:en avulla, jos ollenkaan. Avointa lähdekoodia hyödynnetään Open SaaS sovelluksissa.


SaaS toistensa päälle, alhaalta ylöspäin.

Sovelluspalveluita:

Google Apps for business, Quicbooksonline, ZohoOffice Suite, VMWare, ….

Käyttäjinä ”kaikki” kuluttajista yrityksiin, riippuen sovelluksesta. Mobiililaitteille löytyy eri versiot, kuten ”Androidmarket”, ”Nokia Ovi Suite” ja Applen Store.

SaaS palvelujen komponenttiominaisuus mahdollistaa MashUps ominaisuuden.


Pilven käytön huonoja puolia: toistensa päälle, alhaalta ylöspäin.

Tietoturva,

Toimittajasidonnaisuus,

Verkonviipeet,

jne.


Business toistensa päälle, alhaalta ylöspäin.Intelligence (BI)

Liiketoimintatiedon hallinta on systemaattista yrityksen suorittamaa liike-elämän tietojen hankintaa, tallennusta ja analysointia.

LiiketoimintatiedonhallintatarkoittaahiemaneriasiaaEuroopassajaUSAssa.

Yrityksen tiedonhankinnan tavoite on kerätä yrityksen johtamisessa ja toiminnassa tarvittava keskeinen tieto, käsitellä ja jalostaa se, sekä jakaa tieto tarvitsijoille ja seurata tiedon vaikuttavuutta. 


Business toistensa päälle, alhaalta ylöspäin.Intelligence (BI)

Liiketoiminnassa käytettävän tiedon hallinta on tullut yhä tärkeämmäksi välineeksi yritysten johtamisessa ja sen merkitys on vain korostunut kun saatavan tiedon määrä on kasvanut viimeisten vuosien aikana.

Käytettävissä olevan tiedon kerääminen, analysointi, tulkitseminen ja kuvaaminen ovat luoneet tarpeen uuden koulutuksen alan – data science – kehittämiseen.


Business toistensa päälle, alhaalta ylöspäin.Intelligence (BI)

Tietoa voidaan kerätä yrityksen sisältä perinnejärjestelmistä. Sisäisen ja ulkoisen tiedon keräämisen välissä toimivat ns. web analytiikan työkalut, joilla tietoa kerätään mm. web sivuilla vierailevista asiakkaista ja heidän käyttäytymisestään web sivuilla.

Kun tietoa saadaan perinnejärjestelmistä, niin sitä käytetään ensisijaisesti ylemmän johdon päätöksenteon tukena. Web analytiikan tulokset hyödyntävät ensisijaisesti yrityksen markkinointia ja mainontaa, mutta nykyisin myös muita toimintoja.


Business toistensa päälle, alhaalta ylöspäin.Intelligence (BI)

Ulkoisella tiedon keruulla saadaan tietoa erityisesti kilpailijoista, niiden toiminnasta. Kohteita ovat lisäksi asiakkaat ja markkinat ylipäätään, alihankkijat ja muut sidosryhmät, teknologiat, yrityksen kohdemaiden hallinto, kulttuuri ja lainsäädäntö sekä tulevaisuus ja trendit ylipäätään.


Location-based services (LBS) toistensa päälle, alhaalta ylöspäin.

Paikkasidonnaiset mobiilipalvelut on informaatio- ja viihdepalvelu, joka on tuotettu mobiililaitteille mobiiliverkon välityksellä. Järjestelmä käyttää hyväkseen mobiililaitteen maantieteellistä sijaintia ja kompassia

Varhaisempi paikannusmenetelmä perustui mobiililaitteiden ristiinpaikannukseen mastojen välillä. Uusissa älypuhelimissa on sisäänrakennettu a-gps siru joka korvaa em. käytännön, mutta perinteistä GPS järjestelmää käytetään yhä.


Location-based services (LBS) toistensa päälle, alhaalta ylöspäin.

Paikantaminen sisätiloissa vaatii muita keinoja esim. Near LBS menetelmää. NLBS hyödyntää lyhyen kantaman, tekniikoita kuten Bluetooth, WLAN, infrapuna ja/tai RFID/Near Field Communication tekniikoita.

Nämä sovellukset sallivat käyttäjän vastaanottaa informaatiota lähiympäristöstään mm. kaupoissa, tavarataloissa, ostoskeskuksissa jne.


Location-based toistensa päälle, alhaalta ylöspäin.services (LBS)

Sovellusalueita:

Sosiaalisten tapahtumien suosittelu

Lähin pankkiautomaatti

Ohjaus haluttuun kohteeseen (kävellen)

Kavereiden sijainti kartalla (Google Latitude)

Paikkasidonnainen markkinointi

Pelit, joissa oma sijainti on osa peliä


Location-based toistensa päälle, alhaalta ylöspäin.services

slifter.com – tarvitsetko kengät tai kravatin?

WHERE – tietoapaikoistaym. GeoFencing

Presence Zones teknologia – sijaintiinliittyväämainontaa& yksilönkäyttäytymistiedonkeruu


Augmented toistensa päälle, alhaalta ylöspäin.Reality

Laajennettu / lisätty todellisuus

viittaa näkymään, johon on lisätty tietokonegrafiikallatuotettuja elementtejä ja jota käyttäjä tarkastelee läpikatseltavien (see-through) näyttöjen kautta.

Se on järjestelmä, jossa keinotekoista, tietokoneella tuotettua tietoa (kuva, ääni, video, teksti, GPS- informaatio) on lisätty näkymään todellisesta ympäristöstä.


Augmented toistensa päälle, alhaalta ylöspäin.Reality

Esimerkkejä:

wikitude.me – sijaintisi ja lähellä olevat kaupat

layar.com – kuva + info; demo

Avatar Toys

GE'sAugmentedReality

IKEA augmentedreality


Crowdsourcing - joukkoistaminen toistensa päälle, alhaalta ylöspäin.

on toimintaa, jossa työ, jonka perinteisesti on tehnyt erikseen nimetty toimija, tavallisesti palkattu työntekijä, ulkoistetaan määrittelemättömälle, yleensä suurelle joukolle ihmisiä avoimen kutsun kautta.

Työn teettäjä saattaa maksaa osallistujille korvauksen, mutta työn suorittaminen voi tapahtua myös ilman rahallista korvausta.


Crowdsourcing toistensa päälle, alhaalta ylöspäin. - joukkoistaminen

Kuka käyttää:

Amazon MechanicalTurk, jossa työnantajat voivat valjastaa käyttöönsä ihmisen älyn suorittamaan tehtäviä, joihin tietokoneet eivät vielä pysty.


Crowdsourcing - joukkoistaminen toistensa päälle, alhaalta ylöspäin.

Joukkoistamisprosessin kulku

Companies first identify a problem and broadcast this problem to an unknown group of solvers. 

Users who are also known as the crowd, will typically use online communities or social networks to share and exchange solutions.

The crowd also acts as the filter to sort through the submitted solutions and come up with the best ideas.


Crowdsourcing - joukkoistaminen toistensa päälle, alhaalta ylöspäin.

Joukkoistamisprosessin kulku

These best ideas then become the property of the company that initially broadcasted the problem.

Often times, the company will compensate the individual or group for their ideas. 


Crowdsourcing - joukkoistaminen toistensa päälle, alhaalta ylöspäin.

DARPA Balloon Hunt – tehtävä

DARPA Balloon Hunt – ratkaisu

Kulta kateissa!


Web Services toistensa päälle, alhaalta ylöspäin.

Ohjelmistojärjestelmä, joka mahdollistaa keskenään yhteensopivan tietokoneiden välisen vuorovaikutuksen tietoverkon yli.


Web Services toistensa päälle, alhaalta ylöspäin.

Palvelu muodostuu kolmesta osasta, joista kaksi on pakollista; palvelun tarjoaja (Service provider) ja käyttäjä (Service requester).  Palveluhakemisto (Service Broaker) on paikka missä tarjolla olevat palvelut löytää.

muu2

muu1

muu3

Oma

osuus

muu4


Mielenkiintoista seurattavaa toistensa päälle, alhaalta ylöspäin.

Mashable + iPhone sovelluksia

AllThingsD

Paikannukseen perustuva palvelu

Foursquare

total immersion


ad