l rersamling i rsta n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lærersamling i Ørsta PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lærersamling i Ørsta

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Lærersamling i Ørsta - PowerPoint PPT Presentation


 • 77 Views
 • Uploaded on

Lærersamling i Ørsta. 15. – 16. august 2013. Forsiden. Begrensingen til toårig er fjernet. 1. Innledning. Inndelingen i utdanningsenheter er fjernet. Den ubeskyttede tittelen fagtekniker er tatt ut og erstattet med navn på sluttdokumentasjon.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Lærersamling i Ørsta' - bern


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
l rersamling i rsta

Lærersamling i Ørsta

15. – 16. august 2013

forsiden
Forsiden
 • Begrensingen til toårig er fjernet.
1 innledning
1. Innledning
 • Inndelingen i utdanningsenheter er fjernet.
 • Den ubeskyttede tittelen fagtekniker er tatt ut og erstattet med navn på sluttdokumentasjon.
 • Muligheten for å fortsette høgskoler- og universiteter er beholdt.
 • Opplæringsplaner heter nå utdanningsplaner (En dag blir det kanskje studieplaner ).
 • Referanse til NKR/EQF er nå tatt med.
 • Faglig kompetanse, sosial kompetanse, ferdigheter og holdninger er nå endret til kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.
 • Opptakskravene er omarbeidet noe for å møte NOKUTs krav.
2 organisering av utdanningen
2. Organisering av utdanningen
 • Utdanningsenheter er tatt ut.
 • Emner erstatter moduler.
 • Utdanningsomfang er endret til 30 – 120 fagskolepoeng for også å dekke de kortere utdanningene.
 • Plantypematrisen er forenklet og har fått oppdaterte termer.
 • Organisering av emner erstatter organisering av fag.
 • Poengfordelingen er oppdatert.
3 arbeidsformer
3. Arbeidsformer
 • Listen med læringsformer/metoder er fjernet.
 • Tverrfaglig prosjektarbeid er fremhevet som anbefalt arbeidsform.
 • Mapper er ikke bare til bruk ved vurdering, men også en metodikk i læringsprosessen.
4 vurdering
4. Vurdering
 • Kompetansen skal vurderes helhetlig.
 • Emne er minste resultatbærende enhet og skal derfor vurderes.
 • Mappevurdering skal brukes.
 • Eventuelle vurderinger underveis i emnet som har til hensikt å sikre at studentene har tilegnet seg faktakunnskaper, gis godkjent/ikke godkjent og tas normalt ikke inn i mappen.
 • Plagiering omtales.
 • Karakterbeskrivelsene er nå like UH-sektorens.
5 eksamensordning
5. Eksamensordning
 • Min. antall trekkemner er redusert fra 2 til 1.
 • Redskapsemner kan ikke trekkes ut til eksamen.
6 dokumentasjon
6. Dokumentasjon
 • Vitnemål er det juridiske, norske navnet på sluttdokumentasjonen.
 • Kompetansebevis er endret til karakterutskrift i tråd med praksis ved annen tertiærutdanning.
 • Det finnes to typer koder: Tilbudskoder og emnekoder. Forvaltes av NOF.
 • Fagskoledata rapporteres nå til DBH-F.
om kapittel 7 og 8
Om kapittel 7 og 8
 • Kapittel 7 omhandlet tidligere fagkoder, men disse ligger nå under dokumentasjon.
 • Kapittel 8 Alternativt løp, er fjernet, da dette ikke er fagskoleutdanning.
 • Kapittel 8 omhandler nå maritim fagretning.
7 eksamensregler tidl 9
7. Eksamensregler (tidl. 9)
 • (7.3) Antall forbedringseksamener redusert fra 3 til 1.
 • Nytt punkt om klageadgang.
 • (c.) Eksamen i andre emner nå bare PPD.
8 om maritim fagretning
8. Om maritim fagretning
 • Eget kapittel som redegjør for denne fagretningens særegenheter.
9 fagskolelovens omfangsbegrensing
9. Fagskolelovens omfangsbegrensing
 • Nytt kapittel som beskriver hvilken fleksibilitet/hvilke begrensinger som ligger i loven om en ønsker å tilby parallelle spesialiseringer.
10 fagskolen og kvalifikasjonsrammeverket
10. Fagskolen og kvalifikasjonsrammeverket
 • Fagskolen er nå en del av NKR.
 • Kapittelet omtaler kort system og læringsutbyttebeskrivelser.
11 begrepsdefinisjoner
11. Begrepsdefinisjoner
 • Oppdaterte termer slik at vi kan snakke samme språk.
vedleggene
Vedleggene
 • Hovedprosjektet stort sett uendret.
 • Ny: Gjennomføringsmodell for mappevurdering.