VVE IN DE KINDEROPVANG
Download
1 / 23

- PowerPoint PPT Presentation


 • 411 Views
 • Uploaded on

VVE IN DE KINDEROPVANG Werkconferentie Vversterk Amersfoort, 11 november 2009. Prof. dr. Louis Tavecchio Universiteit van Amsterdam. WAT IS KWALITEIT? Wat is goede kinderopvang?. Opvang die aan haar doel beantwoordt……. Bewaren? Verzorgen?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - berit


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Slide1 l.jpg

VVE IN DE KINDEROPVANG

Werkconferentie Vversterk

Amersfoort, 11 november 2009

Prof. dr. Louis Tavecchio

Universiteit van Amsterdam


Slide2 l.jpg

WAT IS KWALITEIT?

Wat is goede kinderopvang?

Opvang die aan haar doel beantwoordt……

Bewaren?

Verzorgen?

Educatie?

Pedagogische kwaliteit……

Wat is dat??


Slide3 l.jpg

Pedagogische doelstelling(en)

Bevorderen van het welzijn van kinderen en hun ontwikkeling

Wat is goed/belangrijk voor kinderen: voor nu en later?

4 Basisdoelen in de Wet


Slide4 l.jpg

Wat kinderopvang in elk geval moet bieden aan kinderen:

 • Een gevoel van veiligheid

 • Gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competentie

 • Gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competentie

 • Waarden, normen, cultuur


Slide5 l.jpg

Onderzoek

 • 200 groepen uit 200 Kinderdagverblijven

 • Bezoek hele dag

 • Training

 • Observaties en vragenlijsten


Landelijke meting 2008 200 groepen l.jpg
Landelijke meting 2008 (200 groepen)

Gemeten in 2008

2005

 • Structurele kwaliteitskenmerken

  o.a. groepsgrootte, ratio, opleiding en ervaring

 • Algemene proceskwaliteit

  5 ITERS/ECERS schalen in NCKO-instrument

 • De zes interactievaardigheden (meer gedetailleerd beeld van proceskwaliteit)

X

X

(6 schalen)

-


Interactievaardigheden l.jpg
Interactievaardigheden

 • Sensitieve responsiviteit

 • Respect voor autonomie

 • Structureren en grenzen stellen

 • Praten en uitleggen

 • Ontwikkelingsstimulering

 • Begeleiden van interacties tussen kinderen

  (Riksen-Walraven, 2004)


Sensitieve responsiviteit l.jpg
Sensitieve Responsiviteit

Pikt de pedagogische medewerker de signalen op van de kinderen en reageert ze op een goede manier? Is ze een veilige haven voor het kind?


Respect voor autonomie l.jpg
Respect voor Autonomie

Geeft de pedagogische medewerker ruimte aan de kinderen? Stimuleert hij of zij actief dat kinderen zelf iets doen? En op hun eigen manier?


Structureren en grenzen stellen l.jpg
Structureren en grenzen stellen

Deze vaardigheid heeft te maken met iemand’s competentie om aan kinderen duidelijk te maken wat er van hun verwacht wordt en ervoor te zorgen dat ze zich daar aan houden.

Bij deze vaardigheid gaat het er ook om dat de pedagogische medewerker de situatie of activiteit zo organiseert dat kinderen er optimaal van kunnen profiteren


Praten en uitleggen l.jpg
Praten en uitleggen

Deze vaardigheid gaat om de mate waarin iemand praat en uitlegt (kwantiteit) maar ook om hoe iemand dat doet (kwaliteit)


Ontwikkelingsstimulering l.jpg
Ontwikkelingsstimulering

Dit gaat over de extra dingen die de pedagogisch medewerker doet om kinderen te stimuleren op allerlei vlakken: cognitief, motorisch, taal….


Begeleiden van interacties l.jpg
Begeleiden van Interacties

Dze schaal heeft betrekking op de mate waarin de pedagogisch medewerker aandacht besteed aan positieve interacties tussen kinderen en deze probeert te bevorderen.


Slide14 l.jpg

NCKO interactievaardigheden op PM-niveau (N = 323-424)

(gemiddelde, +/- 1 standaarddeviatie, minimum/maximum)

7

6

Vold.-goed

5

4

Matig

3

Onvold

2

1

Sensitieve Responsiviteit

Respect voor de Autonomie

Structuur & Grenzen

Praten & Uitleggen

Ontwikke-lings Stimulering

Begeleiden van Interacties

Interactiekwaliteit is het laagst in babygroepen!


Conclusies l.jpg

Algemene proceskwaliteit is verder gedaald, met name Ruimte/meubilering en Interacties

Interactievaardigheden:

Conclusies

▪ “Basale” interactievaardigheden zijn relatief goed, vooral “educatieve” vaardigheden kunnen veel beter

▪ Grote variatie in interactiekwaliteit (vaardigheden)

▪ Interactiekwaliteit is het laagst in babygroepen

 • Groepsgrootte is toegenomen, vooral in verticale groepen

 • Meer kinderen in de groep  lagere interactiekwaliteit, vooral in verticale groepen


Aanbevelingen l.jpg
Aanbevelingen

 • Aandacht voor interactievaardigheden, vooral de “educatieve” vaardigheden

 • Aandacht voor babygroepen (lagere kwaliteit)

 • Aandacht voor groepsgrootte (vooral verticale groepen)

 • Investeren in ruimte, meubilering en materialen

 • Interventie op basis van NCKO-kwaliteitsmonitor?

 • Nieuwe landelijke kwaliteitsmeting in 2012


Drie vaardigheden staan centraal alle afgeleid van het ncko kwaliteitsmodel l.jpg
Drievaardigheden staan centraal, alle afgeleid van het NCKO-kwaliteitsmodel

 • Ontwikkelingsstimulering (cognitieve ontwikkeling)

 • Begeleiding van interacties (sociale ontwikkeling) en

 • Praten en uitleggen (taalstimulering)

  Deze 3 vaardigheden (m.n. 1 en 2) zijn duidelijk zwakker dan sensitieve responsiviteit en respect voor de autonomie van het kind


N b succesfactoren in vve programma s l.jpg
N.B.: Succesfactoren in VVE-programma’s

 • Amerikaansonderzoeknaar pre-Kindergarten (pre-K) programma’s:*

 • Ondersteunende en sensitief-responsieveinteractiesbelangrijkerdanprogrammatischeaanpak en daarinaanwezigestructurelekenmerken (ratio, locatie/duurprogramma, e.d.)

 • Dus: grootbelang van Human Factor!

  * Howeset al., (2008): Ready to learn? Children’s pre-academic achievement in pre-kindergarten programs. Early Childhood Research Quarterly, 23, 27-50.


Hoge re kwaliteit kinderopvang heeft effect op taalontwikkeling l.jpg
Hoge(re) kwaliteit kinderopvang heeft effect op taalontwikkeling*

 • Amerikaanslongitudinaalonderzoekbij 60 kinderen (tussen 1 en 3 jaar)

 • Resultaat op 24 en 36 maanden, maarvooralbij 36 maanden (op woordenschat)

 • Kinderen in hogekwaliteit KO meerdan 2 x zoveelverschillendewoordenalskinderen in lagekwaliteit KO

 • N.B.:deelnemende gezinnen waren tweeverdieners uit relatief hoge SES (met verondersteld laag risico op taalontwikkeling achterstand).

  *Vernon-Feagans, L., et al. (2007). Quality of childcare and otitis media: Relationship to children’s language during naturalistic interactions at 18, 24, and 36 months. Journal of Applied Developmental Psychology, 28(2).


Geen opvang maar opvoeding l.jpg

GEEN OPVANG, MAAR taalontwikkeling*OPVOEDING !

De emancipatie van een uniek opvoedingsmilieu


Flexibele vanzelfsprekende overlegstructuur tussen de verschillende opvoeders l.jpg
Flexibele, taalontwikkeling*vanzelfsprekende overlegstructuur tussen de verschillende opvoeders

 • Voorbeeld Zweeds curriculum:

  - Minder nadruk op cognitieve ontwikkeling

  - Algemene ontwikkelingsdoelen

  - Besef ‘wij voeden met z’n allen dit kind op’

 • Voorbeeld Nederlands curriculum

  - Brede school


Slide22 l.jpg

 • Als je met meerdere volwassenen intensief bij taalontwikkeling*hetzelfde kind betrokken bent, zou nader overleg over de opvoeding - in de meest brede zin des woords – veel meer dan nu het geval is een vanzelfsprekende zaak moeten zijn.


Slide23 l.jpg


ad