Kch nantm
Download
1 / 51

KCH/NANTM - PowerPoint PPT Presentation


 • 134 Views
 • Uploaded on

KCH/NANTM. Přednáška 6 Struktura a vlastnosti nanomateriálů, self-assembly, metody přípravy. Obsah. Struktura a vlastnosti nanomateriálů Nanočástice Nanokrystalické materiály Nanočástice v polovodičích Self-assembly Metody přípravy nanomateriálů Litografie.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KCH/NANTM' - berg


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kch nantm

KCH/NANTM

Přednáška 6

Struktura a vlastnosti nanomateriálů, self-assembly, metody přípravy


Obsah
Obsah

 • Struktura a vlastnosti nanomateriálů

  • Nanočástice

  • Nanokrystalické materiály

  • Nanočástice v polovodičích

  • Self-assembly

 • Metody přípravy nanomateriálů

  • LitografieStruktura a vlastnosti nm
Struktura a vlastnosti NM

 • Stavební jednotky NM:

  • Rozměr

  • Tvar

  • Atomová struktura

  • Krystalinita

  • Mezifázové rozhraní

  • Chemické složení


Struktura a vlastnosti nm1
Struktura a vlastnosti NM

 • Rozměry

  • Molekuly – pevné částice < 100nm

  • Vlastnosti určeny charakteristickými znaky

   • Částice

   • Klastry

   • Dutiny

   • 1 – 100 nm alespoň v jednom rozměru


Struktura a vlastnosti nm2
Struktura a vlastnosti NM

 • Závislost vlastností

  • Vlastnosti nanočástic

  • Uspořádání nanočástic

   • Vznik vnitřních struktur

 • Vývoj technologií pro vytváření a úpravu struktury


Struktura a vlastnosti nm3
Struktura a vlastnosti NM

Přístupy:

 • Top – down

  • Fotolitografie v elektronice

 • Bottom – up

  • Dispergované a kondenzované systémy

  • Self-assembly


Struktura a vlastnosti nm4
Struktura a vlastnosti NM

 • Nutná znalost atomární struktury

 • Vlastnosti se liší od běžných materiálů se stejným chemickým složením

 • Faktory:

  • Malá velikost krystalitů – 50% atomů v nekoherentní hranici mezi krystaly

  • Velikost a vliv dimenzionality

   • Velikost krystalické fáze zmenšena na několik interatomárních vzdáleností


Struktura a vlastnosti nm5
Struktura a vlastnosti NM

 • Funkčnost NM

  • Složení

  • Velikost a tvar

  • Nanostrukturní rozhraní

 • Základní dělení NM

  • Nanokrystalické materiály

  • NanočásticeStruktura a vlastnosti nm7
Struktura a vlastnosti NM

 • Podíl povrchových atomů

  • Vliv na chemické a fyzikální vazby na hranicích zrn

  • Vazba nanočástic se základní hmotou kompozitů

 • Velikost nanočástic

  • Střední volná dráha elektronů

  • Šířka hradlové vrstvy v polovodičích


Struktura a vlastnosti nm8
Struktura a vlastnosti NM

Tvarové typy nanočástic

 • Koule (spheres)

 • Tyčinka/vlákna (rods)

 • Dráty (wires)

 • Více komplexní profily


Struktura a vlastnosti nm9
Struktura a vlastnosti NM

Vznik nanočástic

 • Nukleace

  • Vznik klastrů, homogenní nukleace

 • Koalescence

  • Kolonie dlouhých klastrů

 • Růst


Struktura a vlastnosti nm10
Struktura a vlastnosti NM

 • Tvary nanostrukturních materiálů souvisí s vlastnostmi

 • Kritická velikost zrn

  • 10 – 20 nm

  • Více než 50 % atomů na povrchu

 • Hranice zrn – deformace NM


Struktura a vlastnosti nm11
Struktura a vlastnosti NM

Skupiny nanokrystalických materiálů

 • Podle dimenzionality

 • Bezrozměrné atomové shluky

 • Jednorozměrné modulované vrstvy

 • Dvourozměrné jemnozrné vrstvy

 • Trojrozměrné nanostruktury


Struktura a vlastnosti nm12
Struktura a vlastnosti NM

Nanokrystalické materiály

 • Krystaly, kvazikrystaly, amorfní fáze

 • Kovy, intermataliky, keramiky, kompozity


Struktura a vlastnosti nm13
Struktura a vlastnosti NM

Nanokrystalické materiály

 • Dělení dle Gleitera

  • 12 skupin

  • První – tvar krystalitů

  • Druhý – chemické složení


Struktura a vlastnosti nm14
Struktura a vlastnosti NM

Nanokompozitní vrstvy

 • Tloušťka < 100 nm (obecně 10 nm a méně)

 • Souvislost s množstvím atomů na povrchu krystalitů

 • Vysoce odlišné vlastnosti od polykrystalických vrstev


Struktura a vlastnosti nm15
Struktura a vlastnosti NM

Nanostrukturní vrstvy

 • Atomy hraničních oblastí rozhodují o uspořádání – růstu vrstev

 • Vlastnosti závisí na rozměrech nanofázových oblastí

 • Dislokace zde neexistují – tvorba přerušena hranicemi, posun podél hranic, žádné vady

 • Nanofázové kovy – pevnější

 • Nanokeramika – snadněji tvarovatelná


Struktura a vlastnosti nm16
Struktura a vlastnosti NM

Nanočástice v polovodičích

 • Dělení podle dimenzionality

  • Kvantové vrstvy

   • 2D systém

   • Třetí rozměr 1 - 3 nm

  • Kvantové drátky

   • 1D systém

  • Kvantové tečky

  • Kvantové klastry

   • Zvláštní struktura


Struktura a vlastnosti nm17
Struktura a vlastnosti NM

Nanočástice v polovodičích

 • Odlišné vlastnosti NČ

  • Elektrické

  • Magnetické

  • Optické

  • Tepelné

  • Mechanické

 • Kvantově-mechanický fenomén

  • Vodivostní kvantování

  • Coulobovské blokování

  • Kvantové jámy, dráty, tečky


Struktura a vlastnosti nm18
Struktura a vlastnosti NM

Nanočástice v polovodičích

 • Elektronicko-optické přístroje a senzory

 • Tranzistory

 • Lasery s kvantovými tečkami – emisní tloušťka čáry

 • Zvýšení citlivosti senzorů

 • Top-down/Bottom-up


Struktura a vlastnosti nm19
Struktura a vlastnosti NM

Nanočástice v polovodičích – nanoklastry

 • Široké rozměrové spektrum

  • Malé klastry: 1 – 3 nm

  • Velké klastry: desítky nm

 • Často označovány jako „nanokrystaly“

 • Velikost a tvar, podmínky přípravy

 • Růst na substrátech nebo volně


Struktura a vlastnosti nm20
Struktura a vlastnosti NM

Nanočástice v polovodičích – nanoklastry

 • 2D/3D

 • Rozdílné vlastnosti (od volných atomů a molekul)

 • Dekaedrální struktury

 • Ikosaedrální struktury

 • Kvantové jevy


Struktura a vlastnosti nm21
Struktura a vlastnosti NM

Nanočástice v polovodičích – kvantové tečky

 • Polovodičové nanokrystaly

 • 2 – 10 nm (10 - 50 atomů v průměru)

 • Jasně ohraničená oblast

 • Nahromadění elektronů

 • Pravidelné uspořádání

 • Fasety

 • Různé prvky, sloučeniny

  • CdSe, CdS, ZnS


Struktura a vlastnosti nm22
Struktura a vlastnosti NM

Nanočástice v polovodičích – kvantové tečky

 • Energie elektronu uvnitř KT je kvantována

 • „Umělý atom“

 • Speciální součástky – práce s jednotlivými elektrony a fotony

 • Past na elektrony

 • Omezená kapacita


Struktura a vlastnosti nm23
Struktura a vlastnosti NM

Nanočástice v polovodičích – kvantové tečky

 • Optická vlastnost zabarvování

  • Vázána na velikost

  • Velké – červené

  • Malé – modré

  • Souvislost s rozložením energetických hladin

 • Vše souvisí s velikostí

  • Ladění vlnové délky emitovaného světla


Struktura a vlastnosti nm24
Struktura a vlastnosti NM

Nanočástice v polovodičích – kvantové tečky

 • Laditelné lasery

 • Optické zesilovače

 • Detektory (InAs na GaAs)


Struktura a vlastnosti nm25
Struktura a vlastnosti NM

Nanočástice v polovodičích – kvantové drátky

 • Průměr několik nm

 • Délka i µm

 • Nízký počet mechanických defektů

 • Nízký bod tání

 • Velký povrch proti objemu

 • Využití:

  • Tranzistory, LED, senzory


Struktura a vlastnosti nm26
Struktura a vlastnosti NM

Exotické struktury


Struktura a vlastnosti nm27
Struktura a vlastnosti NM

Self-assembly

 • Samouspořádání struktur

 • Souvisí s:

  • Van der Waalsovými silami (přitažlivé)

  • Coulombickými silami (odpudivé)

  • Vodíkové můstky

  • Hydrofilní/hydrofobní interakce

 • Pokles volné energie


Struktura a vlastnosti nm28
Struktura a vlastnosti NM

Self-assembly

 • Biologické struktury

 • Polymery

 • Slitiny

 • Samouspořádání při vzniku

 • Samoopravné materiályMetody p pravy nm
Metody přípravy NM

 • Individuální přístup k různým materiálům

 • Výsledné struktury je vždy nutné analyzovat

 • Technonologie často spojována se vznikem polovodičových struktur

  • P/N přechod

  • Vytváření horizontálních struktur – litografie

  • Vytváření vertikálních struktur - epitaxe


Litografie
Litografie

 • Hromadné chemicko-fyzikální zpracování

 • Hladký povrch

 • Substráty

  • Si

  • Sklo

  • GaAs

 • Horizontálně členěné struktury

 • Členění:

  • EUV/RTG litografie

  • Fotolitografie

  • Elektronová litografie

  • Iontová projekční litografie

  • Reaktivní iontové leptání


Litografie1
Litografie

 • Složité tvarování určité části povrchu

 • Postup:

  • Nanesení rezistu

   • Citlivost na určitý podnět

   • Ovlivní rozpustnost

  • Ozáření v místech beze změny

   • Přes masku/rastrování

  • Nanesení vrstvy leptadla

   • Pouze vertikální směr

  • Vyleptání původního povrchu/nanesení další vrstvy

  • Odstranění ozářeného rezistu


Litografie2
Litografie

 • Limitující faktor

  • Vlnová délka světla pro ozáření

  • Viditelné světlo – do 100 nm

  • UV/RTG/svazek vysokoenergetických elektronů

 • Uplatnění

  • ICT

  • Medicína (detekce poruch DNA)

  • Vojenský průmysl

  • Enviro technologie


Litografie3
Litografie

EUV litografie

 • EUV – extreme ultraviolet

  • Struktury pod 100nm

  • Vlnová délka 193 nm

  • Hrozí ionizace substrátu a narušení krystalové mřížky

  • Pronikavé vysokoenergetické záření

  • Vysoké nároky na použité materiály pro masku


Litografie4
Litografie

EUV litografie

 • I EUV bude nedostačující

 • Požadavky na nárůst výkonnosti CPU/APU


Litografie5
Litografie

RTG litografie

 • Nová generace

 • < 40 nm

 • Limitující faktory

  • Materiál a vzor masky

 • Podobné fotolitografii


Litografie6
Litografie

RTG litografie

 • Maska

  • Odolnost

  • Absorbéry

  • Au, diamant, Be, slitiny tantalu nebo wolframu


Litografie7
Litografie

RTG litografie

 • Současné procesory

  • Intel - jádro Haswell: 22 nm technologie

  • AMD – jádra Trinity, Vishera, Richland: 32 nm technologie


Litografie8
Litografie

Fotolitografie (chemické leptání)

 • Příprava polovodičových materiálů

 • Studium Hallova jevu

 • Optoelektronika, senzory

 • Základní metoda

 • Vzor je „obtiskován“ do křemíku

 • Mateřský vzor vypálen laserem


Litografie9
Litografie

Fotolitografie

 • 2 procesy

  • Záření

  • Leptání přes masku

 • Odstraňovány pouze nepotřebné části


Litografie10
Litografie

Fotolitografie

 • Obecný postup

  • Nanesení vrstvy SiO2 na vyleštěný Si

  • Nanesení fotocitlivé/rezistivní vrstvy na oxid křemičitý

  • Osvícení UV

  • Zpevnění ozářených míst

  • Horké plyny – odstranění neozářené citlivé vrstvy

  • Leptání do různých hloubek

 • Násobné opakování procesu


Litografie11
Litografie

Fotolitografie

 • Následné vytvoření vodivých cest

  • Pokrytí tenkou vrstvou kovu

  • Následné fotolitografické odleptání nepotřebných částí

  • Skleněný izolant


Litografie12
Litografie

Elektronová litografie

 • Vytváření a přesné polohování obrazců v elektronovém rezistu

 • Rozměry pod 100 nm

 • Příprava masek pro fotolitografii a další

 • Bodový zápis difrakční mikrostruktury skenujícím paprskem


Litografie13
Litografie

Elektronová litografie

 • Návrh syntetických difrakčních struktur

 • Vysoká rozlišovací schopnost

 • Levnější duplikování (galvanoplastika + mechanické)

 • Vysoká cena zařízení


Litografie14
Litografie

Elektronová litografie

 • Vytváření hologramů

  • Difrakční optická struktura na vhodném podkladu

  • Velmi jemné vrypy (10 vrypů na 1 mikron)

  • Ve 2D velmi přesný zobrazení 3D modelu

  • Velké množství informací na malé ploše

 • Master se tvoří elektronovou litografií nebo laserem


Litografie15
Litografie

Elektronová litografie

 • Hologram mění vlastnosti dopadajícího světla

 • Skryté prvky - bezpečnostní účely

 • Nelze kopírovatad