slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
13 . Ikke - finansielle rapporter PowerPoint Presentation
Download Presentation
13 . Ikke - finansielle rapporter

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

13 . Ikke - finansielle rapporter - PowerPoint PPT Presentation


 • 162 Views
 • Uploaded on

13 . Ikke - finansielle rapporter. Shareholdervalue : Den økonomiske bundlinje Stakeholdervalue : Ansvarlighed med hensyn til miljø og sociale forhold Bæredygtig udvikling:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

13 . Ikke - finansielle rapporter


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

13. Ikke-finansiellerapporter

 • Shareholdervalue:
  • Den økonomiske bundlinje
 • Stakeholdervalue:
  • Ansvarlighed med hensyn til miljø og sociale forhold
 • Bæredygtig udvikling:
  • Opfylde nuværende generationers behov uden at reducere fremtidige generationers muligheder for at få deres behov opfyldt.
 • - Den tredobbelte bundlinje
  • Økonomi, miljø og socialt ansvar
 • Den tredobbelte bundlinje
slide2

13. Ikke-finansiellerapporter

 • Store virksomheder skal redegøre for deres samfundsansvar
  • Forretningsstrategi og forretningsaktiviteter
   • Menneskerettigheder, sociale forhold, miljø- og klimamæssige forhold samt bekæmpelse af korruption
 • Redegørelsens indehold
  • Politikker for samfundsansvar
  • Omsætning af politikker til handling
  • Resultater og forventninger i forbindelse med virksomhedens arbejde med samfundsansvar.
 • Den ansvarlige virksomhed
slide3

13. Ikke-finansiellerapporter

 • Fordele for en virksomhed, der udviser samfunds-ansvar.
 • Den ansvarlige virksomhed
slide4

13. Ikke-finansiellerapporter

 • De tre primære årsager til at arbejde med ansvarlighed:
 • Den ansvarlige virksomhed
slide5

13. Ikke-finansiellerapporter

 • CSR ”CorporateSocial Responsibility”
  • CSR er en virksomheds frivillige arbejde på at integrere sociale og mil-jømæssige hensyn i dens forretningsaktiviteter og i samspillet med dens interessenter.
 • Ashbridges model for CSR-aktiviteter.
 • CSR
slide7

13. Ikke-finansiellerapporter

 • ”Code of Conduct”:
  • Krav en virksomhed stiller til sine leverandører vedrørende sociale, etiske og miljømæssige forhold.
 • CSR-kodeksdelen - ansvarlig leverandørstyring
  • Opstilling af krav og standarder
  • Evaluering af leverandørerne
  • Hjælp til leverandører til at opnå forbedringer
 • CSR
slide8

13. Ikke-finansiellerapporter

 • Code of Conduct LEGO koncernen
slide9

13. Ikke-finansiellerapporter

 • CSR-rapport:
  • Et offentliggjort dokument, der giver et billede af virksomhedens CSR-arbejde i en bestemt periode. Rapporten kaldes også for en bæredyg-tighedsrapport.
 • Fordele og ulemper ved CSR-rapportering:
 • CSR
slide11

13. Ikke-finansiellerapporter

 • Fremskridtsrapport
  • Årlig rapportering om implementering af Global Compact.
 • Krav
  • Generel beskrivelse – støttet Global Compact
  • Situationsrapport – implementering – indikatorer og målformuleringer.
 • Global Compact
slide12

13. Ikke-finansiellerapporter

 • Uddrag af fremskridtsrapport 2009 PILGRIM A/S
 • Global Compact
slide13

13. Ikke-finansiellerapporter

 • En handelsvirksomhed kan påvirke miljøet ved:
  • Vandforbrug og bortledning af spildevand
  • Luftforurening i forbindelse med forbrug af el, olie, gas m.m.
  • Bortskaffelse af affald
  • Arbejdsskader samt fysisk og psykisk belastning af medarbejdere
 • En servicevirksomhed kan endvidere påvirke miljøet ved:
  • Forbrug af kemikalier i fx rengøringsvirksomheder
  • Støj fra fx diskoteker
  • Arbejdsskader ved brug af kemikalier i fx frisørsaloner
 • Grønt ansvar
slide14

13. Ikke-finansiellerapporter

 • Miljøpåvirkninger fra en produktionsvirksomhed
 • Grønt ansvar
slide15

13. Ikke-finansiellerapporter

 • En virksomheds miljøinteressenter ønsker, at virksomheden prøver at gennemføre følgende:
  • Effektivisere udnyttelsen af resurser som fx råstoffer, vand og olie
  • Formindske udledninger til luft, vand og jord
  • Formindske mængden af affald
  • Forbedre det interne arbejdsmiljø
 • Miljøinteressenter
slide16

13. Ikke-finansiellerapporter

 • Virksomhedens formål med at arbejde med miljø
  • Miljøvenlig profil
  • Lovgivning
  • Besparelser
  • Godt arbejdsmiljø – mindske sygefravær
  • Godt forhold til lokalområdet
 • Incitamenter til miljøforbedringer
slide17

13. Ikke-finansiellerapporter

 • En virksomheds miljørapportering kan fx ske gennem:
  • Årsrapportens ledelsesberetning
  • Grønt regnskab
  • Miljøredegørelse
 • Miljørapportering
slide18

13. Ikke-finansiellerapporter

 • Eksempel på miljørapportering i ledelsesberetningen for produktionsvirksomheden Ib Andresen Industri A/S:
 • Årsrapportens ledelsesberetning
slide19

13. Ikke-finansiellerapporter

 • Virksomheder omfattet
  • Særligt forurenende virksomheder (listevirksomheder)
 • Offentliggørelse
  • Årligt indsendes til Miljøstyrelsen
 • Hovedindhold
  • Basisoplysninger
  • Miljødata
  • Miljøberetning
 • Grønt regnskab
slide20

13. Ikke-finansiellerapporter

 • Det grønne regnskab - basisoplysninger.
  • Virksomhedens navn, adresse, CVR-nummer og adresse på hjemmeside
  • Branchebetegnelse samt tilsynsmyndighed
  • Hovedaktivitet og væsentlige biaktiviteter
  • Miljødataperiode
  • Hvorvidt virksomheden er certificeret efter EMAS-forordningen eller ISO 14001
 • Basisoplysninger
slide21

13. Ikke-finansiellerapporter

 • Miljødata
 • Eksempel på miljødata for produktionsvirksomheden PlastPlader A/S.
  • Udvikling i produktion, udledninger og affald samt resurse- og energi-forbrug
slide22

13. Ikke-finansiellerapporter

 • Miljødata
 • Miljøindeks (indekstal) eller miljøindikatorer (forholdstal)
slide23

13. Ikke-finansiellerapporter

 • Miljøberetning
 • Miljøberetningen - ledelsens redegørelse
  • Miljøpolitik
  • Miljøforhold, der medfører væsentlige miljøpåvirkninger
  • Miljømål i forhold til væsentlige miljøpåvirkninger samt overvejelser om, hvordan påvirkninger kan reduceres
  • Indsatser og resultater samt overensstemmelse med miljømål
  • Redegørelse for løbende miljøteknologiske forbedringer
slide24

13. Ikke-finansiellerapporter

 • EMAS-forordning og ISO 14001
 • Elementer i miljøledelsessystemerne ISO 14001 og EMAS
slide26

13. Ikke-finansiellerapporter

 • Massebalance og livscyklus
 • Massebalance
  • Viser input til og output fra en virksomhed eller et bestemt produktionsanlæg i en virksomhed. Input er tilgange af væsentlige resurser og energi. Output er afgange af produkter, udledninger og affald.
slide27

13. Ikke-finansiellerapporter

 • Massebalance og livscyklus
 • Livscyklusanalyse:
  • Viser miljøbelastningen i hele produktets livsforløb, dvs. fra råvarerne udvindes til produktet kasseres.