species coextinction n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SPECIES COEXTINCTION PowerPoint Presentation
Download Presentation
SPECIES COEXTINCTION

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

SPECIES COEXTINCTION - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

SPECIES COEXTINCTION. … možná krize biodiverzity. Eva Tetíková. Literatura: Koh, L.P., Colwell, R.K., 2004. Species Coextinction and the Biodiversity Crisis . Science vol. 305 Supporting online material Amaral, L.A., Meyer M., 1999. Environmental Changes,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SPECIES COEXTINCTION' - berenice


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
species coextinction

SPECIESCOEXTINCTION

… možná krize biodiverzity

Eva Tetíková

slide2

Literatura:

Koh, L.P., Colwell, R.K., 2004. Species Coextinction

and the Biodiversity Crisis. Science vol. 305

Supporting online material

Amaral, L.A., Meyer M., 1999. Environmental Changes,

Coextinction, and Patterns in the Fossil Record.

Phys. Rev. Lett. 82, 652

Durden, L.A., Keirans, J.E., 1996. Host-Parasite

Coextinction and the Plight of Tick Conservation.

slide3

Coextinction: zánik druhu v závislosti na ztrátě jiného

druhu

(poprvé použito pro popsání sytému extinkce parazita a hostitele - Nigel Stork and Christopher Lyal 1993)

Výzkum je zaměřen na extinkci nezávislých taxonů, možný kaskádový efekt ztráty druhů, nenabrán v úvahu.

slide4

Affiliate species: (přidružený/závislý druh) druh do určité míry vázaný na jiný druh

Host species:druh jež svojí existencí do určité míry ovlivňuje existenci jiného druhu (př. Motýl a rostlinný hostitel larev, opylovač a rostlina atd.)

slide5

Program

R. K. Colwell

EstimateS: Statistical Estimation of Species

Richness and Shared Species from Samples. Version 7

(http://viceroy.eeb.uconn.edu/estimates; permanent

URL www.purl.oclc.org/estimates).

slide6

odhad extinkce

 • odhad extinkce záv. druhů jako funkce extinkce jejich hostitelů podle matice přidružených druhů.
 • matice specifikuje, které přidružení druhy jsou závislé na kterých hostitelských druzích

S – H matice

(matice popisující data pro S přidružených druhů závislých na H host. druzích )

slide7

S – H matice

Zij indikátorové interakce:

1 = jestliže í-tý přidružený druh závisí na j host.

0 = jestliže í-tý přidružený druh nezávisí na j host.

Sj počet přidružený druhů závisí na j host druhu = >

counts (četnost – frekvence - specifity hostitele)

S1 … počet druhů záv. jen na jednom hostitely

S2 … počet druhů záv. na 2 hostitelích

… atd až SH

s h matice
S – H matice

Celkový počet přidružených druhů v matici je:

E… druhy hostitelů, které vymřou

H… počet hostitelů ohrožených

h… počet přežívajících host druhů

h= H – E

počet přežívajících závislých druhů τje funkce h τ(h)

s h matice1
S – H matice

Dále odhadnemevelikost extinkce závislých druhů

nomografick odhad extinkce druh
Nomografický odhad extinkce druhů

Odhad pravděpodobnosti extinkce závislých druhů jako funkce 2 empirických proměnných:

1) průměrná specifita hostitele

2) extinkci host. druhu (založená na seznamu ohrožených druhů)

obt e a p edpoklady
Obtíže a předpoklady:
 • vyloučení nejasných dat
 • nejlepší matice závislosti přidružených druhů na hostitelích
 • nejlepší odhad specifity hostitele
 • podhodnocení počtu druhů přidružených druhů (nedostatek výzkumu)
 • vyloučení systémů které nejsou dostatečně propracovány
p edpoklady
předpoklady:
 • Hladina ohrožení hostitelského druhu neovlivňuje distribuci přidružených druhů. Tak ohrožený hostitel má tu samou pravděpodobnost být ve spojení s přidruženým druhem jako má méně ohrožený hostitel.
 • Pro tuto studii je předpokladem nejjednodušší scénář, koexistence je jediná příčina extinkce.
slide13
Procento přidružených druhů, u kterých se očekává vymření kvůli coextinkci, za dané míry hostitelské extinkce u 8 systémů :
slide14

Monografický model odhaluje, že hladina přidruženého vymírání může klesat přibližně log-lineárně jak průměrná hostitelská specifita vzroste, pro každou danou hladinu hostitelské extinkce.

slide15
Odhadnutý počet historicky zaniklých závislých druhů založený na počtu hostitelských druhů zaznamenaných jako vymřelé.

Předpovědi extinkce přidružených druhů z nomografického

a kombinatoriálního modelu.

l mek 2 environmental changes coextinction and patterns in the fossil records
Člámek 2: Environmental Changes, Coextinction, and Patterns in the Fossil Records

2 základní otázky:

1 příčina masové extinkce

vnější zásah (meteorit)

Vnitřní děje (nelineární dynamika ekosystému)

2 mechanizmus výběru druhů, které mají vymřít?

(je kompetice stěžejní důvod extinkce?)

Proto snaha o vytvoření kvantitativního modelu, který nezahrnuje kompetici.

slide18

Proto snaha o vytvoření kvantitativního modelu, který nezahrnuje kompetici.

 • Hypotéza:kompetice mezi druhy není základním faktorem pro extinkci
 • (bez započítávání kompetice přes funkci fitness)
 • makroevoluce přes náhodné procesy v prostředí
 • koextinkce (potravní řetězec)
slide19

Nika 2

Nika 1

L2… heterotrofní org.

L1… autotrofní org.

Druh 1

slide20

2 procesy:

vznik nového druhu: náhodně se vybere nika a pokud je volná * nový druh

výběr kořisti nového druhu také náhodně z úrovně níže

Extinkce: část p druhů je náhodně vybrána pro extinkci – jejich predátory dále po trofickém řetězci také čeká smrt

slide23

Ne vždy jde o coextinkci!

 • až v současné době ekologické podmínky
 • vedou k tomuto fenomenu – již 90% druhů †

2) nedostatek důkazů

3) špatné/opatrné určení

příčin extinkce

X

tambalacoque tree