Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Komunikazio arina PowerPoint Presentation
Download Presentation
Komunikazio arina

Komunikazio arina

114 Views Download Presentation
Download Presentation

Komunikazio arina

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. I+G+B Formazioa Dibulgazioa Hiru garapen-arlotan proiektuak garatu MAPA ESTRATEGIKO 04-06 4 Erabiltzaileak eta Komunitatea Ezagutza-emaitzak gizartean zabaldu Bazkide kopurua gehitu Estrategikoak hurbildu Bazkideentzat etekinak sortu Bazkideen arteko aliantzak (harreman-sarea) indartu 3 Garapena Proiektuen produktuak optimizatu (Barne) Prozesuak 2 Proiektuen gestiorako eredua sortu eta hobetu Adierazleetan oinarritutako gestio-sistema garatu Gestio-sistemaren hobekuntzarako kalitate-eredua ezartzen hasi 1 Baliabideak (Pertsonak eta Finantzak) Langileen gaitasunak areagotu Sttaf-aren berdimentsionamendua optimizatu Lan-giroa zaindu Finantziazioa bermatu Komunikazio arina Zuzendaritzaren efizientzia eta lidergoa indartu

  2. MAPA ESTRATEGIKO 07-09 4 Erabiltzaileak eta Komunitatea Ezagutza-emaitzak gizartean zabaldu Erakunde estrategikoekin harremanak landu Bazkideentzat etekinak sortu 3 Garapena Proiektu bakoitzari eman diezazkiokegun erabilpen guztiak eman (aplikazio/produktu berriak sortu, formazioa, dibulgazioa…) 2 (Barne) Prozesuak Proiektuen prozedura egokitu eta erabili Prozedurak Klusterraren dimentsio eta ahalmenaren arabera hobetu eta aplikatu Adierazleetan oinarritutako kudeaketa-sistema garatu Lan egiteko modua kaliate ereduak txertatuz hobetu 1 Baliabideak (Pertsonak eta Finantzak) Bazkideen intereseko proiektuetarako autofinantzaketa lortu Langileen formazio orduak bete Langileek lan-hitzarmenean jasotako orduak baino gehiago ez sartzea Lan-giroa zaindu Komunikazioa sistematizatu Zuzendaritzan, gure misioa nola garatu ikuspegia bateratzea