kansen door samenwerking n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Kansen door samenwerking

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Kansen door samenwerking - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

Kansen door samenwerking. Hans Kruijssen Pim Kalkman 20 juni 2012. Voorgenomen wet- en regelgeving in relatie tot zorg in het onderwijs Relatie met MBO Rol van de gemeente Verkenning van gezamenlijke vraagstukken MBO en gemeente

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Kansen door samenwerking' - bennett-delaney


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kansen door samenwerking

Kansen door samenwerking

Hans Kruijssen

Pim Kalkman

20 juni 2012

doel van de dag

Voorgenomen wet- en regelgeving in relatie tot zorg in het onderwijs

 • Relatie met MBO
 • Rol van de gemeente
 • Verkenning van gezamenlijke vraagstukken MBO en gemeente
 • Aanzet tot gezamenlijke agenda en plan van aanpak
Doel van de dag
wet en regelgeving

Passend Onderwijs

 • Focus op Vakmanschap: entree-opleidingen en Plusvoorzieningen
 • Transitie jeugdzorg: zorg voor de jeugd
 • VSV-beleid
 • AWBZ
 • WWB/WWNV (Wajong)
 • Arbeidsmarktbeleid
Wet- en regelgeving
passend onderwijs

LGF en AB-middelen naar MBO

 • Transparantie in aanbod en besteding
 • Onderwijsvraag centraal i.p.v. beperking
 • Maatwerk verbreden en flexibiliseren
 • Verbinding met jeugdbeleid
 • Bij afwijzing specifieke onderbouwing
 • Documenteren, leerlingvolgsysteem
 • Professionalisering intake: doorgaande zorglijn
Passend Onderwijs
entree opleidingen en plusvoorzieningen

Voor alle ongediplomeerden

 • Max. 2 jaar financiering 1.2/0.6
 • Beperkt aantal plaatsen, meer begeleide uren
 • Toegankelijkheid staat voorop: WGB
 • Bindend studie-advies: herstart mogelijk
 • Vervolgadvies gediplomeerde: werk of MBO-2
 • Regeerakkoord: opleiding met studiefinanciering prevaleert boven werk-zoeken-met-uitkering
 • Nauwe samenwerking met gemeenten (soza), bedrijven en hulpverlening
 • Bij multi-problematiek: Plusvoorziening
Entree-opleidingen en Plusvoorzieningen
beoogde resultaten entree

Studenten leren naar vermogen en gaan dan werken

 • Forse daling VSV-ers
 • Duurzame samenwerking met gemeenten, RMC en bedrijfsleven/MKB, hulpverlening.
 • Afstemming entree-opleiding op regionale arbeidsmarkt
Beoogde resultaten entree
transitie jeugdzorg wet zorg voor de jeugd

Decentralisatie naar gemeenten: regiefunctie

 • CJG als front-office
 • Financiële korting ook
 • Kansen en risico’s
 • Pilots
 • Eerste ingeboekte bezuiniging 2015
 • Aanbieders
Transitie jeugdzorg:wet zorg voor de jeugd
vsv beleid

Van 36.000 naar 25.000 VSV-ers (2016)

 • VSV convenant 2012 – 2015
 • Regioanalyse en programma
 • Nieuwe meetsystematiek
 • Prestatiesubsidie
 • Geen absolute aantallen meer
VSV-beleid
algemene wet bijzondere ziektekosten

Functie begeleiding gaat naar gemeente

 • Opname in WMO
 • Beschikbare financien
 • Voor ROC’s :
  • Begeleiding leerlingen met verstandelijke beperking en woonbegeleiding
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
wet werk en bijstand

WWB i.p.v. Wet WIJ

 • Wat betekent dit voor jongeren tot 27?
  • Huishoudensinkomentoets
  • Onderwijs als voorliggende voorziening
  • Zoektermijn van 4 weken
Wet werk en bijstand
arbeidsmarktbeleid

Drie O’s

 • Regionaal
 • Positie UWV verzwakt
 • Samenwerking in de regio
 • Vraag van werkgevers en arbeidsmarktrelevantie
Arbeidsmarktbeleid
wet werk en bijstand1

Dilemma’s

  • Opleiding met studiefinanciering prevaleert boven werk-zoeken-met-uitkering. Druk op MBO-opleidingen. Maatwerk nodig=inzet zorg.

Bezuiniging op zorg. Beperkt aantal plaatsen.

VSV-druk. Focus op studierendement.

  • Bindend studieadvies. Uitstroom ROC = instroom gemeente. Gemeente: beperkte mogelijkheden reintegratietrajecten.
  • Van wie is de leerling?
Wet werk en bijstand
kansen door samenwerking1

Ga in gesprek met de (centrum)gemeente

 • Gemeente als regisseur van het jeugdbeleid.

-deelname partners in MBO-zorgstructuur

-positie ZAT’s bij verwijzing

-plusvoorziening

 • Samenwerking met Leerplicht/RMC
 • “Tussentrajecten”
 • Rol gemeente in aansluiting op (regionale) arbeidsmarkt
Kansen door samenwerking
grootste knelpunten bij regie

Verschil in kennis (inhoud en organisatie)

 • Vormen van overleg
 • Schaal van overleg
 • Rollen en verantwoordelijkheden
 • Geen gezamenlijke visie en strategie
 • Geld-gedreven en niet missie-gedreven
 • Geen inzicht in middelen
Grootste knelpunten bij regie