Arkadiusz lewicki dyrektor w zwi zku bank w polskich cz onek gr ds m p kk nsro
Download
1 / 53

II POSIEDZENIE GRUPY ROBOCZEJ ds. M?P KK NSRO 28 wrze?nia 2009r. - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

DOSTĘP MŚP DO OFERTY BANKÓW W OKRESIE KONIUNKTURY ORAZ KRYZYSU. Arkadiusz Lewicki Dyrektor w Związku Banków Polskich, Członek GR ds.MŚP KK NSRO. II POSIEDZENIE GRUPY ROBOCZEJ ds. MŚP KK NSRO 28 września 2009r. MŚP jako Klient Banku …

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'II POSIEDZENIE GRUPY ROBOCZEJ ds. M?P KK NSRO 28 wrze?nia 2009r.' - benjamin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Arkadiusz lewicki dyrektor w zwi zku bank w polskich cz onek gr ds m p kk nsro

DOSTĘP MŚP DO OFERTY BANKÓW

W OKRESIE KONIUNKTURY

ORAZ KRYZYSU

Arkadiusz Lewicki

Dyrektor w Związku Banków Polskich, Członek GR ds.MŚP KK NSRO

II POSIEDZENIE GRUPY ROBOCZEJ ds. MŚP KK NSRO28 września 2009r.


Plan wyst pienia

MŚP jako Klient Banku …

Możliwości polskich banków…

Wpływ kryzysu …

Banki nadal finansują…

Rekomendacje

Banki i MŚP w procesie absorpcji …

Plan wystąpienia


M p jako klient banku
MŚP jako Klient Banku …

PODZIAŁ RÓL I MOŻLIWOŚCI

BANKI


Slajd 1

MŚP KLIENTEM- OPINIE BANKOWCÓW

 • liczna i perspektywiczna – ale i specyficzna - grupa klientów. Dziś nie ma banku który nie brałby tej grupy poważnie pod uwagę.

 • Niski poziom edukacji finansowej, niższa siła kapitałową, mniejsza stabilność niż podmioty duże, większe ryzyko.

 • nie dysponują majątkiem, który mógłby stanowić zabezpieczenie kredytu (zwykle jedynym środkiem trwałym jest samochód osobowy właściciela firmy). Ich przychody często są niestabilne, mogą podlegać sporym wahaniom, co powoduje kłopoty z regulowaniem płatności, na przykład rat kredytu.

 • w czasie pogorszenia sytuacji gospodarczej kraju ulega pogarszaniu portfel kredytowy. Wtedy warto inwestować np. w bezpieczne instrumenty publiczne (np. obligacje) niż operacje sektora /branż które najszybciej odczuwają kryzys i wielu MŚP może stać się niewypłacalnymi.

 • wysoka „umieralność”. Statystyki wskazują, że nawet w normalnych, stabilnych warunkach, spora część małych firm nie jest w stanie przetrwać jednego roku. Odsetek ten niemal się nie zmienia od wielu lat i wynosi około jednej trzeciej. Wiele MŚP ma problemy z wykazaniem historii kredytowej.

 • ciągle aktualny problem tzw. szarej strefy i braku transparentności obrotu z jednej strony przy jednoczesnym oczekiwaniu zaufania i finansowania przez banki wymagające przede wszystkim wiarygodności kontrahenta i bezpieczeństwa zaangażowanych środków. W przypadku wielu z nich, ich działalność jest dla banku „nieobserwowalna” /np. brak rachunku, lub niewielkie obroty wobec rzeczywistych operacji, etc./.

 • prawo- w tym normy ostrożniościowe obowiązujące banki jako instytucje zaufania publicznego. Bank musi zapewnić bezpieczeństwo powierzonych mu depozytów. Kto chciałby oddać w depozyt swoje prywatne środki bankowi, który rozdaje bez kontroli środki gromadzone w tym banku przez klientów? Podstawowym zadaniem banku jest dbałość o bezpieczeństwo wszystkich klientów, a nie tylko o satysfakcję tych, którzy potrzebują kredytu.

 • efekt wypierania: atrakcyjność papierów wartościowych oferowanych przez państwo wypiera instrumenty mniej opłacalne, np. kredyty dla mikro i małych firm. bank jest także przedsiębiorcą. KSH zobowiązuje spółki akcyjne do osiągania zysku i optymalizacji wykorzystania kapitału zaangażowanego przez akcjonariuszy.

 • z pkt. widzenia kosztów obsługi dla banku- nie ma znaczenia, czy jest to firma mała, średnia czy duża korporacja - koszty są podobne. W razie deficytu kapitału i konieczności zacieśniania polityki kredytowej bank wybierze klienta który zapewni lepszą stopę zwrotu.

Źródło: ZBP, Opinie banków zebrane w ramach FK


Wska niki prze ywalno ci przedsi biorstw

MŚP jako Klient Banku …

Wskaźniki przeżywalności przedsiębiorstw

Dramatycznie spada w miarę kolejnych lat działalności przedsiębiorstw. Do 2007 roku przeżyło 66,5% powstałych w 2006 r. i zaledwie 24,6% powstałych w 2002 r. Poziom przeżywalności przedsiębiorstw utworzonych w 2002 r. spada średnio o 24,4% rocznie.

Źródło: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007–2008, PARP, 2009r.


Slajd 1

MŚP jako Klient Banku …

Środki trwałe i źródła finansowania inwestycji MŚP. 2007r.

W 2007 r. struktura źródeł finansowania nakładów inwestycyjnych MŚP, w praktyce nie uległa zmianie w stosunku do roku 2006. Największym źródłem finansowania inwestycji były środki własne (64%; w 2006 r. było to 63%), w dalszej kolejności krajowe kredyty i pożyczki (odpowiednio 21% i 22%), środki zagraniczne (7% i 7%) . Pozostałe źródła były wykorzystywane w marginalnym zakresie.

Statystki te nie jednak uwzględniają mikroprzedsiębiorstw (0–9 pracujących), które finansują swoją działalność w jeszcze większym stopniu środkami własnymi, natomiast w dużo mniejszym stopniu kredytem i pożyczką.

Źródło: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007–2008, PARP, 2009r.


Slajd 1

MŚP jako Klient Banku …

Dostępność źródeł finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw

Najważniejszym kryterium, przede wszystkim dla MŚP, jest dostępność poszczególnych źródeł finansowania. Zależy ona od wymagań stawianych MŚP przez źródło finansowania. Przedsiębiorstwo musi spełnić warunki określone przez udzielającego wsparcia finansowego. Zakładając, że dostęp do źródeł finansowania ma duże znaczenie przy ich pozyskiwaniu, MŚP powinny wykorzystywać głównie źródła łatwiej dostępne.

Źródło: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007–2008, PARP, 2009r.


Slajd 1

MŚP jako Klient Banku …

Produkty i usługi bankowe, z których korzystają małe przedsiębiorstwa


Slajd 1

Oprócz najbardziej tradycyjnych produktów bankowych czyli wpłat i wypłat gotówkowych (97,8%) oraz przelewów krajowych (95,3%),

małe firmy korzystają z rachunku złotowego bieżącego pomocniczego (56,3%), kart płatniczych (49,4%), polecenia zapłaty (44,8%)

oraz kart kredytowych (47%).

Źródło: „ZAPOTRZEBOWANIE MAŁYCH FIRM NA USŁUGI BANKOWE.

SKRÓCONY RAPORT Z BADANIA MARKETINGOWEGO” , WIB, CBM INDICATOR, WARSZAWA, MARZEC 2009


Kierunki lokowania przez ma e przedsi biorstwa wolnych rodk w finansowych

MŚP jako Klient Banku … wpłat i wypłat gotówkowych (97,8%) oraz przelewów krajowych (95,3%),

Kierunki lokowania przez małe przedsiębiorstwa wolnych środków finansowych

Wyniki badania wskazują, że wśród małych przedsiębiorstw nie ma dominującego trendu w zakresie gospodarowanie wolnymi środkami – niemal tyle samo firm trzyma je na rachunku bieżącym (36,2%), co lokuje (35,5%). Należy zauważyć, że co czwarty podmiot z tego segmentu nie posiada w ogóle nadwyżek finansowych (28,3%), choć i tak w porównaniu z pomiarem zeszłorocznym, odsetek takich przedsiębiorstw znacznie zmalał (35,8% – 28,3%). Zwiększył się natomiast odsetek firm, które unikają lokat (28,7%-36,2%).


Przyczyny niekorzystania z kredyt w bankowych
Przyczyny niekorzystania z kredytów bankowych wpłat i wypłat gotówkowych (97,8%) oraz przelewów krajowych (95,3%),

 • OBROTOWYCH

 • Brak potrzeby jest dominująca barierą niepozwalającą na korzystanie z kredytów (74,2%). Warto również wskazać na obawę przed niemożliwością spłaty kredytu i wysoki koszt kredytu (9,1%).


Slajd 1

MŚP jako Klient Banku … wpłat i wypłat gotówkowych (97,8%) oraz przelewów krajowych (95,3%),

WG MŚP: 2005-2006-PRZEDSIĘBIORSTWA MAJĄ DOSTĘP DO KREDYTÓW, ALE NIE KORZYSTAŁY Z TEGO DOSTĘPU.

*/ przyczyny wewnętrzne: trudności ze spłatą, brak zabezpieczeń

**/ przyczyny zewnętrzne: zbyt uciążliwe formalności, niechęć banków do udzielania kredytów

Źródło: Badanie „Monitoring kondycji sektora MŚP”, PKPP Lewiatan 2005 i 2006


Slajd 1

MŚP jako Klient Banku … wpłat i wypłat gotówkowych (97,8%) oraz przelewów krajowych (95,3%),

WG MŚP- BANKI SĄ „PRZYCZYNĄ” OGRANICZEŃ W DOSTĘPIE DO KREDYTU, ALE DLA CORAZ MNIEJSZEJ LICZBY MSP.

(1,5)

Ograniczenia ze strony banków

(7,2)

8,1% (11,5%)

(4,3)

Ograniczenia

wewnętrzne

(6,0)

10,6% (19,2%)

(13,2)

Własne środki

(16,3)

Mają

możliwość

Nie planują inwestycji

(38,1)

80,3%

(67,8%)

Zaciągną kredyt

(13,4)

Źródło: Badanie „Monitoring kondycji sektora MŚP”, PKPP Lewiatan 2005 i 2006


Slajd 1

MŚP jako Klient Banku … wpłat i wypłat gotówkowych (97,8%) oraz przelewów krajowych (95,3%),

MITEM JEST, ŻE PRZYCZYNĄ BRAKU INWESTYCJI JEST BRAK KAPITAŁU.

71,3% - koniunktura

49,4% - czynniki wewnętrzne

47,3% - niestabilność w gospodarce

26,0% - kapitał

Źródło: Badanie „Monitoring kondycji sektora MŚP2006”, PKPP Lewiatan


Kredyty dla przedsi biorstw pkb w ue 27

2. MOŻLIWOŚCI POLSKICH BANKÓW… wpłat i wypłat gotówkowych (97,8%) oraz przelewów krajowych (95,3%),

Kredyty dla przedsiębiorstw/PKB w UE 27

Źródło: ECB, 2008


Slajd 1

2. MOŻLIWOŚCI POLSKICH BANKÓW… wpłat i wypłat gotówkowych (97,8%) oraz przelewów krajowych (95,3%),

Aktywa sektora bankowego do PKB w UE 27 (2007r.)

Źródło: ECB, 2008r., dane w %. PKB


Slajd 1

F wpłat i wypłat gotówkowych (97,8%) oraz przelewów krajowych (95,3%), undusze własne sektora bankowego w latach 1993-2009

(w mln zł.)

Przewidywany stały wzrost funduszy, w związku z rosnącymi potrzebami gospodarczymi

Źródło: KNF, dane. 2009r.


Kredyty dla podmiot w sektora niefinansowego w mld z

2. MOŻLIWOŚCI POLSKICH BANKÓW… wpłat i wypłat gotówkowych (97,8%) oraz przelewów krajowych (95,3%),

Kredyty dla podmiotów sektora niefinansowego w mld zł.

Przewidywany wynik za 2009 rok dla całego sektora niefinansowego (styczeń 2009r.)

Źródło KNF


Warunki dzia ania
WARUNKI DZIAŁANIA wpłat i wypłat gotówkowych (97,8%) oraz przelewów krajowych (95,3%),

3. Wpływ kryzysu …

Znaczne pogorszenie warunków działania banków od września 2008 r.

Źródło: Raport o stabilności systemu finansowego . NBP, czerwiec 2009 r.


Slajd 1

SYTUACJA MŚP W CZASIE SPOWOLNIENIA GOSPODARCZEGO wpłat i wypłat gotówkowych (97,8%) oraz przelewów krajowych (95,3%),

ZYSK

Na wykresie widać wyhamowanie tendencji wzrostowych w III kw. Wynik netto wyraźnie obniżył się względem poprzedniego roku (o 11%), pozostał jednak dodatni.

Widać też charakteryzujący się gwałtownym pogorszeniem sytuacji IV kw. Po raz pierwszy od 2002 r. w sektorze przedsiębiorstw zanotowano stratę (w wysokości 690 mln pln).

Odsetek przedsiębiorstw realizujących zysk netto wyraźnie zmniejszył się względem poprzednich dwóch lat i na koniec 2008 r. wyniósł 76,7% (w 2007 r. odsetek ten był najwyższy od piętnastu lat i wyniósł 82,6%).

Źródło: Raport „Ocena kondycji ekonomicznej sektora przedsiębiorstw niefinansowych w 2008 roku”, NBP, 2009


Slajd 1

SYTUACJA MŚP W CZASIE SPOWOLNIENIA GOSPODARCZEGO wpłat i wypłat gotówkowych (97,8%) oraz przelewów krajowych (95,3%),

RENTOWNOŚĆ:

Spadek rentowności obserwowany był zarówno w grupie dużych przedsiębiorstw, jak i w sektorze MSP.

Utrzymała się obserwowana również w poprzednim roku przewaga sektora MSP pod względem wyższych wskaźników rentowności nad sektorem dużych przedsiębiorstw; dotyczyło to zarówno całości aktywności przedsiębiorstw, jak i wyników na sprzedaży.

Źródło: Raport „Ocena kondycji ekonomicznej sektora przedsiębiorstw niefinansowych w 2008 roku”, NBP, 2009


Sytuacja m p w czasie spowolnienia gospodarczego
SYTUACJA MŚP W CZASIE SPOWOLNIENIA GOSPODARCZEGO wpłat i wypłat gotówkowych (97,8%) oraz przelewów krajowych (95,3%),

EKSPORT:

Dynamika przychodów z eksportu (realnie) w grupie przedsiębiorstw średniej wielkości (zatrudniających od 50 do 249 pracowników) i podmiotach dużych (od 250 zatrudnionych)

Źródło: Raport „Ocena kondycji ekonomicznej sektora przedsiębiorstw niefinansowych w 2008 roku”, NBP, 2009


Sytuacja m p w czasie spowolnienia gospodarczego1
SYTUACJA MŚP W CZASIE SPOWOLNIENIA GOSPODARCZEGO wpłat i wypłat gotówkowych (97,8%) oraz przelewów krajowych (95,3%),

INWESTYCJE

Dynamika inwestycji w sektorze przedsiębiorstw (r/r, w cenach stałych). Dane narastające.

W 2008 r. tempo wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach bardzo silnie spadło w porównaniu do rekordowego 2007r. Silny spadek dynamiki inwestycji zaznaczył się jednak dopiero w drugiej połowie roku, w szczególności w kwartale trzecim, kiedy to dynamika inwestycji w ujęciu rok do roku była ujemna.

W stosunku do roku poprzedniego, bardzo silnie spadły inwestycje w branżach o

najwyższym stopniu zaawansowania technologicznego. Spadkowi uległo też tempo wzrostu inwestycji w branżach o średnim stopniu zaawansowania technologicznego. Ogromny przyrost inwestycji w branżach zawansowanych technologicznie w 2007 roku był zatem efektem jednorazowych wydatków inwestycyjnych.

Ponadto stopa wzrostu inwestycji w sektorze MSP była w 2008r. bliska zeru. Niemal cały przyrost inwestycji był zrealizowany przez duże przedsiębiorstwa.

Źródło: Raport „Ocena kondycji ekonomicznej sektora przedsiębiorstw niefinansowych w 2008 roku”, NBP, 2009


Sytuacja m p w czasie spowolnienia gospodarczego2
SYTUACJA MŚP W CZASIE SPOWOLNIENIA GOSPODARCZEGO wpłat i wypłat gotówkowych (97,8%) oraz przelewów krajowych (95,3%),

INWESTYCJE

Dynamika inwestycji (r/r, nominalnie) – wg wielkości zatrudnienia: sektor MSP (od 49 do 249 pracowników) i przedsiębiorstwa duże (powyżej 249 pracowników) :

Struktura przyrostu inwestycji (w %, przyrost nominalny r/r) – wg wielkości zatrudnienia, sektor MSP (od 49 do 249 pracowników) i przedsiębiorstwa duże (powyżej 249 pracowników)

Źródło: Raport „Ocena kondycji ekonomicznej sektora przedsiębiorstw niefinansowych w 2008 roku”, NBP, 2009


Slajd 1

SKUTKI KRYZYSU DLA POZYSKIWANIA PRZEZ BANKI ŚRODKÓW NA AKCJĘ KREDYTOWĄ

 • wzrost kosztów pozyskiwania depozytów w postaci wzrostu ich oprocentowania

 • deprecjacja złotego pogorsza relację kredytów do depozytów i w efekcie ogranicza możliwości zwiększenia akcji kredytowej

 • globalny charakter kryzysu zwiększa koszt pozyskiwania środków na międzynarodowych rynkach finansowych

 • pogorszenie klimatu działalności gospodarczej i obniżenie zaufania mna rynku finansowym powodujący:

  • utrudnienia w dostępie do środków finansowych z rynku międzybankowego krajowego i międzynarodowego

  • konieczność dokonywania inwestycji w postaci zakupu obligacji skarbowych i bonów pieniężnych NBP w celu spełnienia wymogów regulacyjnych

  • wzrost liczby kredytów zagrożonych i konieczność tworzenia rezerw

   W EFEKCIE NASTĘPUJE PROCES ZMNIEJSZANIA ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE GOSPODARKI

   INNE SKUTKI KRYZYSU:

   - Wzrost ryzyka działalności gospodarczej zmusza banki do zaostrzenia kryteriów oceny ryzyka kredytowego i może

   doprowadzić do ograniczania dynamiki akcji kredytowej

   - Deprecjacja złotówki powoduje zagrożenie spłat kredytów walutowych udzielanych głównie na cele mieszkaniowe

   - Pogorszenie sytuacji gospodarczej i wzrost bezrobocia może spowodować wzrost ilości zagrożonych kredytów ludności

   oraz przedsiębiorców


Slajd 1

BANKI- WSPÓŁCZYNNIK WYPŁACALNOŚCI (%) AKCJĘ KREDYTOWĄ

Źródło: KNF, 2009


Udzia z ych kredyt w od przedsi biorstw
Udział złych kredytów od przedsiębiorstw AKCJĘ KREDYTOWĄ

Należności zagrożone – przedsiębiorstw w mln zł :

Źródło: NBP


Mar a odsetkowa i koszty ryzyka kredytowego banki komercyjne

MIMO WPŁYWU KRYZYSU- BANKI NADAL FINANSUJĄ… AKCJĘ KREDYTOWĄ

Marża odsetkowa i koszty ryzyka kredytowego Banki komercyjne

Źródło: Raport o stabilności systemu finansowego . NBP, czerwiec 2009 r.


Dynamika wzrostu akcji kredytowej dla podmiot w sektora niefinansowego

4. BANKI NADAL FINANSUJĄ… AKCJĘ KREDYTOWĄ

Dynamika wzrostu akcji kredytowej dla podmiotów sektora niefinansowego (%)

Źródło KNF 2008 ; 2009 – Symulacja ZBP


Slajd 1

BANKI NADAL FINANSUJĄ… AKCJĘ KREDYTOWĄ

Kredyty dla przedsiębiorstw – rachunek bieżący w mln zł

Kredyty dla przedsiębiorstw – ogółem w mln zł

Źródło: NBP


Banki przedsi biory w 1 p roczu 225 mld pln kredyt w

BANKI NADAL FINANSUJĄ… AKCJĘ KREDYTOWĄ

BANKI – PRZEDSIĘBIORy: W 1 PÓŁROCZU: 225 MLD PLN KREDYTÓW!

Źródło: Raport „Informacja o sytuacji banków po pierwszym półroczu 2009r.” , KNF 2009r.


Luka finansowania sektor niefinansowy i rz dowy
Luka finansowania AKCJĘ KREDYTOWĄ (sektor niefinansowy i rządowy)

POTRZEBNE PILNE ZMIANY LEGISLACYJNE DLA WYKORZYSTANIA TEGO POTENCJAŁU

Źródło: Raport o stabilności systemu finansowego . NBP, czerwiec 2009 r.


Kryteria udzielania kredyt w dlaprzedsi biorstw

BANKI NADAL FINANSUJĄ… AKCJĘ KREDYTOWĄ

Kryteria udzielania kredytów dlaprzedsiębiorstw

OPIS:

wykresy zawarte w niniejszym opracowaniu przedstawiają procent netto.

Dodatnią wartość procentu netto należy interpretować jako

złagodzenie polityki kredytowej lub wzrost popytu na kredyty, a ujemną wartość procentu netto – jako zaostrzenie polityki kredytowej lub

spadek popytu na kredyty.

Źródło: „Sytuacja na rynku , kredytowym. Wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych. III kwartał 2009”, NBP, lipiec, 2009


Popyt na kredyt dla przedsi biorstw

BANKI NADAL FINANSUJĄ… AKCJĘ KREDYTOWĄ

Popyt na kredyt dla przedsiębiorstw

Źródło: „Sytuacja na rynku , kredytowym. Wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych. III kwartał 2009”, NBP, lipiec, 2009


5 rekomendacje usun bariery niekt re bariery wzrostu finansowania m p
5. REKOMENDACJE: AKCJĘ KREDYTOWĄ USUNĄĆ BARIERY !NIEKTÓRE Bariery wzrostu finansowania MŚP

Dynamika tego procesu, oprócz czynników makroekonomicznych,

będzie uzależniona od zakresu ograniczania barier jakie napotykają banki

chcące rozwijać akcję kredytową, zwłaszcza kredytu dla sektora MSP.

Barierami są niekorzystne dla kredytodawców uwarunkowania prawno-

instytucjonalne (wg oceny Banku Światowego):

 • trudność i stosunkowo wysoki koszt dla banków w dotarciu do informacji o indywidualnych przedsiębiorstwach (informacje są dostępne, ale zdecentralizowane i niedostępne w formie elektronicznej)

 • niedorozwinięty i kosztowny system rejestrów zabezpieczeń kredytowych

 • niedoskonałość regulacji prawnych dotyczących praw kredytodawców (są one w wielu przypadkach ograniczone nawet, gdy bank teoretycznie posiada dobre zabezpieczenie)

 • mało efektywny system prawa upadłościowego i egzekucji tego prawa, powodujący długotrwałość procesu odzyskiwania należności

 • traktowanie przez prawo podatkowe strat banków poniesionych w związku z pogorszeniem jakości kredytów


Slajd 1

Uwarunkowania rozwoju sektora małych przedsiębiorstw w AKCJĘ KREDYTOWĄ Polsce:

BANKI NIE SĄ ZAGROŻENIEM DLA MŚP

Jeśli mowa o zagrożeniach/ barierach w rozwoju sektora małych przedsiębiorstw, to okazuje się, że podstawową trudnością, na którą zwraca uwagę największa liczba firm jest konkurencja (37,8%). Na drugie miejsce wysuwa się światowy kryzys (28,2%). Ponadto istotne są również: wysokie obciążenia podatkowe i koszty ZUS-u 14,7%), brak zapotrzebowania na produkty bądź usługi danej firmy (12,8%) oraz wzrost cen paliw i materiałów (12,7% ogółu wskazań).


Slajd 1

REKOMENDACJE W CZASIE KRYZYSU AKCJĘ KREDYTOWĄ

PROPOZYCJE DZIAŁAŃ DORAŹNYCH MOGĄCYCH

SUKCESYWNIE ZWIĘKSZAĆ ROZMIAR AKCJI KREDYTOWEJ DLA GOSPODARKI

 • Wsparcie w obszarze płynnościowym ze strony NBP, MF, KNF

 • Obniżenie ryzyka kredytowego poprzez wdrożenie sprawnego systemu poręczeń i gwarancji z wykorzystaniem możliwości BGK w zakresie udzielania poręczeń portfelowych

 • Wprowadzenie rozwiązań zabezpieczających interes klientów w trakcie procesu inwestycyjnego z deweloperami (rachunek powierniczy, uwłaszczenie klientów w razie upadłości dewelopera)

 • Poszerzenie zakresu działania programu "Rodzina na swoim"

 • Usprawnienia w procesie restrukturyzacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstw

 • Zwiększanie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, w tym także poprzez upowszechnienie możliwości korzystania z systemów informacji gospodarczej

 • Rezygnacja ze szkodliwych propozycji, które wprowadzają niepewność w stosunkach gospodarczych, obniżają zaufanie do Polski na świecie i niepotrzebnie zwiększają ryzyko inwestycyjne dla podmiotów zagranicznych


Poziom korzystania ze rodk w z funduszy ue

6. BANKI I MŚP W PROCESIE ABSORPCJI ŚRODKÓW UE AKCJĘ KREDYTOWĄ

Poziom korzystania ze środków z funduszy UE

Co dziesiąty badany (9,9%) udzielił twierdzącej odpowiedzi na pytanie, czy ubiega się o środki z funduszy europejskich lub czy środki na te projekty, które będą realizowane w przyszłości zostały już wstępnie przyznane. Analiza okoliczności pozyskiwania środków z funduszy europejskich wykazała, że największy odsetek ogółu firm stanowią przedsiębiorstwa, które dokonały tego samodzielnie (48,4%). Jedna czwarta (25,8%) skorzystała z inicjatywy i pomocy banku. Porównywalna liczba firm (23,7%) skorzystała z pomocy firmy doradczej.


Powody dla kt rych firmy nie ubiegaj si o rodki z funduszy europejskich

Analiza powodów, dla których firmy nie ubiegają się o środki z funduszy europejskich pozwoliła określić, iż najczęstszą

przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt, że firmy nie spełniają kryteriów ubiegania się o takie środki (35,3%). Jedna trzecia

podkreślała znaczenie zbyt skomplikowanych procedur i trudności w złożeniu aplikacji (33,3%). Co piąty respondent wskazał na

nieopłacalność ubiegania się o fundusze europejskie z punktu widzenia firmy (20,7%).

Powody, dla których firmy nie ubiegają się o środki z funduszy europejskich


Slajd 1

BANKI wskazują na : środki z funduszy europejskich pozwoliła określić, iż najczęstszą

bariery wejścia na rynek obsługi projektów unijnych przez banki,

wysokie koszty ponoszone przez bank związanych z obsługą projektów strukturalnych,

ryzyka ponoszonych przez banki w związku z obsługą projektów strukturalnych i sposobów ich pomiaru stosowanych przez banki,

wysokie koszty obsługi projektów strukturalnych na tle innych wybranych działalności kredytowych banków.

BARIERY

Podstawowe bariery zaangażowania banków w proces absorpcji funduszy strukturalnych

Rap ort Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową w zakresie projektu „Badanie barier zaangażowania banków w proces absorpcji funduszy strukturalnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej realizowanego na zlecenie MRR, 2009r.

*średnia liczba punktów przyznana przez poszczególne banki (suma punktów przyznanych przez pojedynczy bank nie mogła przekroczyć 10)


Slajd 1

BARIERY środki z funduszy europejskich pozwoliła określić, iż najczęstszą

Obsługa projektów finansowanych ze środków strukturalnych na tle wybranych obszarów działalności kredytowej banków

Porównanie:


Slajd 1

BANKI SPRAWDZIŁY SIĘ środki z funduszy europejskich pozwoliła określić, iż najczęstszą

JAKO SKUTECZNY PARTNER I DORADCA PRZEDSIĘBIORCÓW

NA PRZYKŁADZIE SPO WKP 2004-2006

stworzono im odpowiednie (choć nie idealne) warunki do wspierania tych projektów.

Źródło: Ewaluator ABR OPINIA na podstawie danych PARP, 2007


Slajd 1

BANKI SPRAWDZIŁY SIĘ JAKO środki z funduszy europejskich pozwoliła określić, iż najczęstszą

PARTNER I DORADCA PRZEDSIĘBIORCÓW W SPO „ROLNYM” 2004-2006

Źródło: Opracowanie ZBP na podstawie danych zawartych w Raporcie Końcowym „Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4” przygotowanym na zamówienie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez Agrotec Polska S.A., Agrotec SPA i Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB, styczeń 2007

44


Ocena us ug bank w tam gdzie w czono je w system absorpcji rodk w ue
OCENA USŁUG BANKÓW środki z funduszy europejskich pozwoliła określić, iż najczęstszą TAM GDZIE WŁĄCZONO JE W SYSTEM ABSORPCJI ŚRODKÓW UE

Usługi banków związane z Działaniem 2.3 SPO-WKP zostały stosunkowo wysoko ocenione przez wnioskodawców, którzy z nich korzystali.

45

Źródlo: Raport ewaluacyjny ABR OPINIA, MRR, czerwiec 2007.


Slajd 1

OCENA BANKÓW środki z funduszy europejskich pozwoliła określić, iż najczęstszą

DOT. WSPOMAGANIA W POZYSKIWANIU ŚRODKÓW Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Co do oceny oferty banków dotyczącej wspomagania w pozyskiwaniu środków z funduszy europejskich, największy odsetek

respondentów zgodził się ze stwierdzeniem, że ich bank podstawowy oferuje pomoc doradczą i wsparcie dla firm (39,8%). W

drugiej kolejności przedstawiciele małych przedsiębiorstw objętych badaniem uznali, że ich bank podstawowy jest aktywny i

zachęca do korzystania z funduszy europejskich (37,5%). Co czwarty badany (25,2%) stwierdził natomiast że, bank posiada

atrakcyjną ofertę kredytów pomostowych i uzupełniających.


Slajd 1

BANK DORADCĄ BENEFICJENTA środki z funduszy europejskich pozwoliła określić, iż najczęstszą

„NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI”

PKD

AD PARP

FIRMY DORADCZE

BANKI

RIF

PARP

Źródlo: Raport końcowy „Poziom absorpcji przez MŚP środków SPO WKP 2004-2006”, WYG International/PSDB; MRR, czerwiec 2007.

47


Slajd 1

JAKA FORMA WSPARCIA MŚP ? środki z funduszy europejskich pozwoliła określić, iż najczęstszą

PORÓWNANIE POTENCJAŁU ODDZIAŁYWANIA POSZCZEGÓLNYCH FORM WSPARCIA


Slajd 1

JAKA FORMA WSPARCIA MŚP ? środki z funduszy europejskich pozwoliła określić, iż najczęstszą

PORÓWNANIE POTENCJAŁU ODDZIAŁYWANIA POSZCZEGÓLNYCH FORM WSPARCIA


Slajd 1

2007-2013 środki z funduszy europejskich pozwoliła określić, iż najczęstszą

BANKI NADAL FINANSUJĄ MŚP

Źródlo: Opracowanie własne ZBP, na podstawie danych PARP, 2008r.


Slajd 1

BARIERY: środki z funduszy europejskich pozwoliła określić, iż najczęstszą

UTRUDNIANIE FINANSOWANIA PROJEKTÓW „UNIJNYCH” PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ BANKI ZE STRONY URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH:

Utrudnienia w finansowaniu projektów UE ze strony władz regionalnych - Najwięcej wskazań ze strony banków ; Źródło: ZBP, wrzesień 2009r


Niekt re bariery
Niektóre BARIERY środki z funduszy europejskich pozwoliła określić, iż najczęstszą

 • Brak jednolitych procedur w tych samych rodzajach spraw, różnorodność nieuzasadnionych rozwiązań; widoczny brak koordynacji programów i doboru instrumentarium.

 • Nieuzasadnione systemowe blokowanie przez niektóre instytucje publiczne ułatwień w dostępie do finansowania zewnętrznego. Najgorzej pod tym względem w RPO. Z jednej strony banki są tam podejrzewane o niechęć do kredytowania a z drugiej zapomina się o podnoszonych od dawna nadal istniejących barierach takiego szerszego dostępu do kredytu -np. blokowaniu zabezpieczeń spłaty kredytu (warunkowych- cesji, przewłaszczenia) niezbędnych dla tańszych kredytów pomostowych, pomijanie promes w ocenie projektów, brak uwzględnienia kosztów w kosztach kwalifikowanych.

 • Powtarzanie przez administrację realizującą nowe programy starych błędów (np. zmiany reguł dostępu do środków „w trakcie gry”, awarie generatorów, niespójne lub opóźnione interpretacje przepisów wdrożeniowych, brak konsultowania rozwiązań wdrożeniowych z partnerami społeczno-gospodarczymi);

 • Rotacja kadr w administracji odpowiedzialnej za absorpcję;

Badanie „Bariery i rekomendacje w procesie finansowania projektów UE”

Źródło: ZBP, styczeń 2009r; /Najwięcej wskazań ze strony banków/ ;


Slajd 1

NIEKTÓRE BARIERY środki z funduszy europejskich pozwoliła określić, iż najczęstszą

 • Opóźnienia w uruchamianiu środków nowego okresu, w tym w szczególności środków inwestycyjnych; Brak uruchomienia środków unijnych na rozwój infrastruktury finansowej uzupełniającej finansowanie bankowe. Ważnym wsparciem dla beneficjentów miały być także inne niż banki instytucje finansowe funkcjonujące w systemie otoczenia beneficjenta- takie jak fundusze pożyczkowe, seed i venture capital (szczególnie dla start up-ów oraz mikroprzedsiębiorców) oraz fundusze poręczeniowo – gwarancyjne.

 • Nadal niska jakość good governance (w tym np. partnerstwa), m.in.: słabe rozeznanie administracji w reprezentacjach gospodarczych, pomijanie ekspertów izb w opracowywaniu rozwiązań lub uznaniowy (a nie np. jakościowy) dobór ekspertów, opóźnienia w informacji i konsultacji, brak szkoleń.

 • Nieuzasadnione uprzedzenia i stereotypy klasyfikujące „bank” nie jako partnera beneficjenta ale jego konkurenta lub wręcz „wroga” beneficjenta. Traktowanie banków przez niektóre regionalne agendy publiczne nie jak sojuszników, lecz jak konkurentów.

Badanie „Bariery i rekomendacje w procesie finansowania projektów UE”

Źródło: ZBP, styczeń 2009r; /Najwięcej wskazań ze strony banków/ ;