slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ PowerPoint Presentation
Download Presentation
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ - PowerPoint PPT Presentation


 • 217 Views
 • Uploaded on

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. บทที่ 11 การบริหารจัดการระบบสารสนเทศระหว่างประเทศ. OBJECTIVES. กำหนดองค์ประกอบหลักที่กระตุ้นการเติบโตของธุรกิจระหว่างประเทศ เปรียบเทียบกลยุทธ์ที่นำมาใช้ในการพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศ อธิบายวิธีการนำระบบสารสนเทศมาสนับสนุนกลยุทธ์ สำหรับการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

บทที่ 11

การบริหารจัดการระบบสารสนเทศระหว่างประเทศ

slide2

OBJECTIVES

 • กำหนดองค์ประกอบหลักที่กระตุ้นการเติบโตของธุรกิจระหว่างประเทศ
 • เปรียบเทียบกลยุทธ์ที่นำมาใช้ในการพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศ
 • อธิบายวิธีการนำระบบสารสนเทศมาสนับสนุนกลยุทธ์ สำหรับการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ
 • วางแผนการพัฒนา และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากการใช้ระบบสารสนเทศระหว่างประเทศ
 • ประเมินค่าทางเลือกด้านเทคนิคสำหรับการพัฒนาระบบงานระหว่างประเทศ
slide3

THE GROWTH OF INTERNATIONAL INFORMATION SYSTEMS

การเติบโตของระบบสารสนเทศระหว่างประเทศ

 • บริษัทต่างๆต้องมีการแข่งขันเพื่อขยายธุรกิจของตนเองไปสู่ระดับนานาชาติ (ธุรกิจข้ามชาติ) โดยใช้ IT เป็นโครงสร้างพื้นฐานในการบริหารงาน
 • แรงผลักดันที่องค์กรต้องทำธุรกิจข้ามชาติ มีความจำเป็นต้องเข้าใจ การบริหารจัดการระบบสารสนเทศ เพื่อวางโครงสร้างระบบสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
slide4

THE GROWTH OF INTERNATIONAL INFORMATION SYSTEMS

โครงสร้างระบบสารสนเทศระหว่างประเทศ

การทำความเข้าใจกับระบบการค้าเสรี

แรงผลักดันที่องค์กรต้องเป็นบริษัทข้ามชาติ

การพัฒนากลยุทธ์องค์กร

กลยุทธ์การลดการผลักดันจากภายนอก พัฒนาสินค้าและบริการ

ต้องพิจารณาโครงสร้างองค์กร

ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรตามเป้าหมายทางกลยุทธ์ที่ได้ตั้งไว้

พัฒนากระบวนการธุรกิจและการจัดการ

ต้องออกแบบและพัฒนากระบวนการดำเนินธุรกิจใหม่ เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์และแผนการทำงานจริง

การพิจารณาเทคโนโลยีพื้นฐาน

รูปแบบของเทคโนโลยีที่นำมาใช้จะต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร

slide5

THE GROWTH OF INTERNATIONAL INFORMATION SYSTEMS

แรงผลักดันทางด้านธุรกิจในสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ

slide6

THE GROWTH OF INTERNATIONAL INFORMATION SYSTEMS

ความท้าทายและอุปสรรคต่อระบบการค้าเสรี

slide7

THE GROWTH OF INTERNATIONAL INFORMATION SYSTEMS

กลยุทธ์และโครงสร้างทางธุรกิจ

slide8

ORGANIZING INTERNATIONAL INFORMATION SYSTEMS

แบ่งออกเป็น 4 กลยุทธ์ ดังนี้

 • กลยุทธ์แบบ Domestic exporter

ทำการผลิตและบริหารจัดการในประเทศ แต่ผลิตภัณฑ์เท่านั้นที่ขายต่างประเทศ เช่น ผู้ส่งออกสินค้า OTOP, ผู้ส่งออกสินค้าสำเร็จรูปต่างๆ เป็นต้น

 • กลยุทธ์แบบ Multinational

มีกิจกรรมในต่างประเทศมากขึ้น เพิ่มการผลิต, การตลาด, การขาย ในต่างประเทศ เช่น โตโยต้าจากญี่ปุ่น, ซีพี เป็นต้น

กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ

slide9

ORGANIZING INTERNATIONAL INFORMATION SYSTEMS

 • กลยุทธ์แบบ Franchisers

ขยายการทำธุรกรรมในต่างประเทศมากยิ่งขึ้น การบริหารกลยุทธ์อยู่ที่สำนักงานใหญ่ และให้แต่ละเฟรนไชน์ทำการตลาดตามที่ได้วางแผนมา โดยลงทุนเรื่องบุคลากรเองในแต่ละที่ตั้ง เช่น KFC, 7-eleven เป็นต้น

 • กลยุทธ์แบบ Transnational

เป็นสุดขั้วของการทำธุรกิจ ไม่ค่อยมีองค์กรใดทำ เนื่องจากทุกอย่างกระจายไปยังต่างประเทศทั้งหมด การควบคุมยากลำบาก ทำให้ไม่สามารถควบคุมได้เต็มที่ เหมือนกับบริษัทที่ไปตั้งอยู่ตามประเทศต่างๆ

ดังนั้น แนวทางการสร้างระบบสารสนเทศต้องดูกลยุทธ์ของบริษัท

และ การสร้างระบบสารสนเทศให้สอดคล้องกัน

4 กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ

slide10
ประเด็นปัญหาธุรกิจระหว่างประเทศประเด็นปัญหาธุรกิจระหว่างประเทศ

ความยากลำบากในการใช้ภาษา

ความแตกต่างด้านวัฒนธรรม

บรรยากาศด้านการเมือง

กฎหมายและจารีตประเพณี

มาตรฐานด้านการติดต่อสื่อสาร ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

ระบบชาตินิยม

ความแตกต่างด้านเศรษฐกิจ

การจัดหาพนักงาน

ความแตกต่างในวันทำงาน

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

slide11

ประเด็นปัญหาธุรกิจระหว่างประเทศประเด็นปัญหาธุรกิจระหว่างประเทศ

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

slide12

ประเด็นปัญหาธุรกิจระหว่างประเทศประเด็นปัญหาธุรกิจระหว่างประเทศ

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

slide13

ประเด็นปัญหาธุรกิจระหว่างประเทศประเด็นปัญหาธุรกิจระหว่างประเทศ

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

slide14

ประเด็นปัญหาธุรกิจระหว่างประเทศประเด็นปัญหาธุรกิจระหว่างประเทศ

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ