depressieve beelden bij kinderen en pubers laat ze er niet mee zitten n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Depressieve beelden bij kinderen en pubers. Laat ze er niet mee zitten. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Depressieve beelden bij kinderen en pubers. Laat ze er niet mee zitten.

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 10
benjamin-hyde

Depressieve beelden bij kinderen en pubers. Laat ze er niet mee zitten. - PowerPoint PPT Presentation

99 Views
Download Presentation
Depressieve beelden bij kinderen en pubers. Laat ze er niet mee zitten.
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Depressieve beelden bij kinderen en pubers. Laat ze er niet mee zitten.

  2. inleiding • Vb1: Bas is erg huilerig, komt nauwelijks tot spelen • Bv 2: saskia staart tijdens te les naar buiten met een treurige blik. Ze verzuimt van school. • Bv 3: Debbie vind persoonlijke dat er niets aan de hand is. Maar volgens haar ouders heeft ze een enorme prikkelbaarheid en wisselvallige stemmingen.  Deze drie kinderen hebben gemeen dat ze niet meer genieten, minder interesse hebben in dingen die bij hun leeftijd horen. 1

  3. Waarom depressie een probleem is • Bij volwassen: chronische depressie • Jongeren: bipolair beeld • Kinderen grote kans op psychopathologie • Kinderen met eerstegraadsfamilielid met depressieve geschiedenis: grotere kans op terugkerende depressies.  doormaken depressie: vaak leerproblemen, gezinsproblemen, negatief zelfbeeld en middelengebruik 2

  4. diagnostiek • Definitie: Er is sprake van een depressie als de stemming gedurende langere tijd gedaald is en dit een duidelijk verminderd functioneren en een duidelijk lijden met zich meebrengt. • Driekernsymptomen: - onvermogen plezier beleven - verminderde interesse en motivatie - gedaalde stemming 3

  5. diagnostiek • De diagnose depressie: 1. Fasegebonden symptomatologie 2. kernsymptomen 3. kernsymptomen bij ontwikkelingsleeftijd 4. beeld wisselt sterker bij kinderen dan volwassen 5. langere tijd 4

  6. Presentatie kinderen • Kernsymptomen • Huilerigheid, somber spel • Regressief gedrag • Lichamelijke klachten • Leerproblemen • Gevoel van slechtheid • Prikkelbaarheid • Minder vriendjes 5

  7. Presentatie pubers • Sterk wisselend beeld • Prikkelbaarheid • Conflicten en incidenten • Lichamelijke klachten • Toegenomen slaapbehoefte • Verslechtering schoolresultaten • Automutilatie, preoccupatie met de dood • Alcohol- of drugsgebruik • Verborgen seksuele klachten 6

  8. Presentatie spreekuur • Ga nooit af op eenmalige indruk in de spreekkamer • Kernsymptomen na te vragen • Beeld in welke mate het kind disfunctioneerd • Met pubers alleen een rustig gesprek voeren 7

  9. suïcidaliteit • De aanwezigheid van depressie vaak een sterke voorspeller van een suïcidepoging • De jongere rustig onder 4 ogen spreken • Hoe concreet zijn de plannen voor suïcide? • Het suïciderisico is verhoogt bij pubers wanneer: - bij eerdere suïcide pogingen - wanneer er naast depressie sprake is van gedragsstoornis of middelengebruik - bij een depressie met ‘bozig’ affect - bij suïcide in de naaste omgeving 8

  10. Etiologie en beleid • Scarring • Specifieke risicofactoren voor een depressie: - een eerder doorgemaakte depressie - een belaste familieanamnese met depressie - een reeds bestaande subklinische depressie • Algemene leefadviezen: - regelmaat, genoeg slaap, gezond eten - meer lichaamsbewegeging - leuke dingen gaan doen - geen alcohol of drugs gebruiken - stoppen met automutileren 9