Rynek walutowy f ore x
Download
1 / 18

Rynek walutowy F ORE X - PowerPoint PPT Presentation


 • 153 Views
 • Uploaded on

Rynek walutowy F ORE X. Tam gdzie są pieniądze, są i ludzie. Gdzie są ludzie, muszą być emocje. Interaktywny spis treści. Czym jest forex ? …………………………………. Dlaczego warto ? …………………………………. Grupy uczestników rynku …………………….. Forex vs . Giełda …………………………………... Jak zacząć? …………………………………………..

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Rynek walutowy F ORE X' - benito


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Rynek walutowy f ore x

Rynek walutowy FOREX

Tam gdzie są pieniądze, są i ludzie.

Gdzie są ludzie, muszą być emocje.


Interaktywny spis tre ci
Interaktywny spis treści

Czym jest forex ? ………………………………….

Dlaczego warto ? ………………………………….

Grupy uczestników rynku ……………………..

Forex vs. Giełda …………………………………...

Jak zacząć? …………………………………………..

Podstawowe pojęcia …………………………….

Zlecenia oczekujące ……………………………..

Pary walut ……………………………………………

Obliczenia …………………………………………..

Forex w praktyce …………………………………

Kilka kłamstw o Forexie ………………………

FX-Trading …………………………………………..


Czym jest forex
Czym jest forex?

To największy rynek finansowy świata

Przedmiotem obrotu są waluty

Jest to rynek pozagiełdowy - OvertheCounter

Brak fizycznej lokalizacji

Funkcjonuje 24 h/dobę przez 5 dni/tydzień

Większość krajów świata

Wielkość dziennych obrotów przekracza 1,9 biliona USD

(trzykrotność łącznych obrotów na amerykańskim rynku akcji i obligacji)

Transakcje za pomocą łączy telefonicznych i innych

elektronicznych systemów obrotu banków, brokerów,

przedsiębiorstw oraz inwestorów indywidualnych

Powrót do spisu >


Dlaczego warto 1 2
Dlaczego warto? (1/2)

Łatwy dostęp -Dziś czasy gdy na Forexie grały tylko instytucje finansowe są już historią. Zniesienie barier wejścia i wyjścia spowodowało otwarcie rynku na mniejsze jednostki, w tym prywatnych inwestorów. Stało się tak z powodu rozwoju technologii internetowych i informatycznych. Aby zacząć grę potrzeba niekiedy już tylko 2 tys. zł i możliwość połączenia się z Internetem.

Wyjątkowa płynność- Forex jest tak ogromnym rynkiem, że problem płynności występuje tu w znikomym stopniu lub wcale. Składając więc zlecenie mamy pewność że zostanie ono zrealizowane dokładnie w danym momencie i po pożądanej przez nas cenie.

Kursy odporne na manipulowanie. Tu jest zupełnie inaczej niż na giełdzie. Obroty są tak ogromne, że z pewnością nie ma takiego pojedynczego „gracza” który w dłuższym terminie mógłby sterować różnicami kursowymi. Dla prywatnych inwestorów to gwarancja uczciwości rynku oraz bezpieczeństwa.

.

Handel 24h/dobę- W odróżnieniu od innych rynków czy giełd papierów wartościowych, Forex jest czynny od poniedziałku do piątku przez 24 godziny na dobę. Do gry możesz przyłączyć się o dowolnie wybranej porze dnia lub… nocy.

Powrót do spisu >


Dlaczego warto 2 2
Dlaczego warto? (2/2)

Zarabianie na spadkach – duża przewagą rynku walutowego nad akcjami jest możliwość zarabiania w trendzie spadkowym. Co to oznacza? Zarabiasz zarówno gdy dana waluta zyskuje jak i traci na wartości.

Duża dźwignia finansowa – na poziomie najczęściej 100 : 1. oznacza, że depozytem w wysokości np. 2000 zł. można kontrolować kupno lub sprzedaż walut o wartości 200.000 zł. Jeśli przy takim lewarze kurs zakupionej przez Ciebie waluty wzrośnie tylko o 0,5%, zysk wyniesie (0,5% z 200.000 zł = 100 zł.). Licząc od strony realnych pieniędzy - Twój zysk z zainwestowanych 2000 zł wyniesie więc 100zł – 5% zysku w transakcji trwającej kilka godzin, czy nawet często kilka minut! Forex tworzy więc zupełnie nowe możliwości dla rządnych szybkich zysków inwestorów, ale przy takiej dźwigni - i szybkich strat.

Powrót do spisu >


Grupy uczestnik w rynku
Grupy uczestników rynku

Market makers - animatorzy rynku

instytucje pośredniczące w obrocie walutowym, w transakcjach pomiędzy spekulantami i zabezpieczającymi są to banki, brokerzy, dealerzy walutowi czy internetowe platformy obrotu.

Hedgers– zabezpieczający

przedsiębiorstwa zajmujące się działalnością exportowo-importową lub finansujące się w walutach obcych, których zamiarem jest ograniczanie ryzyka. W większości średnie i duże firmy handlu zagranicznego, także prywatnych inwestorów.

Speculators – spekulanci

firmy i osoby fizyczne, które inwestują środki w celu zarabiania na różnicach cen kontraktów terminowych.

Arbitragers - arbitrażyści

inwestorzy o dużym kapitale, którzy zawierają transakcje jednocześnie na minimum dwóch rynkach w celu wykorzystania różnic kursowych.

Powrót do spisu >


Czym FOREX różni się właściwie od dobrze znanej nam giełdy ?

Mają wiele wspólnego - Głównym celem jest zarabianie pieniędzy

Zasady składania zleceń są identyczne

Do dyspozycji zlecenia market, limit, stop loss, take-profit

7,5 h/dobę

Na akcjach zarabiasz tylko na wzrostach

Na akcjach brak jest dźwigni

Start od kilku tysięcy zł

Ograniczona płynność

Mniej zdecydowane ruchy rynku

Scentralizowane transakcje

Obrót 24h/dobę

Zarabianie na wzrostach i spadkach

100:1 dźwignia finansowa

Start już od 1000 zł

Największa płynność finansowa

Silne i wyraźne trendy

Zdecentralizowane transakcje

Powrót do spisu >


Jak zacz wyb r brokera
Jak zacząć? giełdy ?Wybór Brokera

Wsparcie i pomoc

Podstawą jest dostęp do polskojęzycznej platformy transakcyjnej,

Szukaj firm które oferują doradztwo i opiekę na bieżąco.

Usługi najlepszych przedstawicieli są darmowe i nie powodują zmian cen jakichkolwiek transakcji.

Najlepsi często dodają do usług swoje własne analizy, raporty i dane do programów analitycznych.

Narzędzia

Wybierając platformę i usługi odpowiedniego brokera zwróćmy uwagę na kwotowane pary walut i wielkość dźwigni, minimalną wielkość transakcji

Jakie są różnice między cenami kupna i sprzedaży (spread)?

Czy broker daje możliwość założenia konta demo ?

Bardzo ważny jest również dostęp do rachunku inną drogą niż poprzez Internet

Najwięksi brokerzy na rynku nie pobierają również prowizji od realizowanych zleceń.

Najważniejsze jest Bezpieczeństwo Twoich funduszy

 • Dowiedz się, czy dana firma się reklamujew powszechnie znanych i uznanych pismach branżowych, telewizji. Reklamy wyłącznie w Internecie mogą być wyjątkowo złudne.

 • Wystrzegaj się pośredników, którzy zalecają dokonywanie płatności wyłącznie za pomocą karty kredytowej.

 • Sprawdź potencjalnego pośrednika zadając mu kilka pytań telefonicznie lub e-mailem.

  Nie wierz w zapewnienia o braku ryzyka.

  Nie istnieją inwestycje pozbawione ryzyka, Bądź ostrożny jeśli ktoś obiecuje Ci osiągnięcie szybko dużych zysków,

  Poświęć swój czas

  Gdy chcesz założyć konto za granicą:

  Możesz mieć zaufanie do brokerów licencjonowanych przez komisje rządowe Stanów Zjednoczonych (CFTC) i Wielkiej Brytanii (FSA). Każdego licencjonowanego brokera w Stanach Zjednoczonych i GB należy sprawdzić na stronie internetowej NFA.

Powrót do spisu >


Podstawowe poj cia 1 2
Podstawowe pojęcia (1/2) giełdy ?

LOT - kontrakt na rynku FOREX opiewający, zazwyczaj na 50-100 000 USD przy wykorzystaniu dźwigni finansowej.

PIPS - minimalna wartość, o którą może zmienić się cena waluty, dla większości walut oznacza czwarte miejsce po przecinku.

BID - cena oferowana przez kupującego waluty lub inne instrumenty finansowe.

ASK - Cena po którejwalutalubinny instrument finansowy jest oferowany.

SPREAD - (Widełki cenowe) - różnica pomiędzy cenami kupna i sprzedaży.

LONG POSITION - (Długa pozycja) – zajęta na rynku przez kupno instrumentów finansowych. Pozycja długa jest stosowana przez inwestorów oczekujących wzrostów cen.

SHORT POSITION – (Krótkapozycja) - zajęta na rynku przez sprzedaż instrumentów finansowych. Pozycja krótka jest stosowana przez inwestorów oczekujących spadków cen.

STOP-LOSS ORDER - (Zlecenie stop loss) – zlecenie mające na celu zamknięcie po określonej cenie pozycji przynoszącej stratę.

TAKE PROFIT - zlecenie realizujące zyski.

Powrót do spisu >


Podstawowe poj cia 2 2
Podstawowe pojęcia (2/2) giełdy ?

MARGIN - depozyt zabezpieczający.

DAY TRADING - jest to strategia inwestycyjna polegająca na wielokrotnym zawieraniu transakcji tego samego dnia często na tym samym instrumencie (walucie).

ROLLOVER – (rolowanie) przedłużenie czasu zapadalności kontraktu o kolejny okres połączone z uaktualnieniem jego wartości wyliczonym na podstawie różnic w oprocentowaniu walut z pary (według punktów swapowych).

Powrót do spisu >


Zlecenie oczekuj ce
Zlecenie oczekujące giełdy ?

„day-tradingdoesn'tmeandaily-trading”

"day-trading nie oznacza, że musisz robić to każdego dnia”

George Kleinman

szef FuturesMagazine

Buy Limit –kupno danego instrumentu po cenie niższej niż obecna. Kiedy? Gdy spodziewam się wzrostu ceny danego instrumentu, jednak zanim to nastąpi przewiduje jego spadek. Ten spadek pozwoli mu kupić go taniej, niż po bieżącej cenie w chwili składania zlecenia;

Sell Limit – sprzedaż instrumentu po kursie wyższym od bieżącej ceny rynkowej. Analogia do Buy Limit, lecz dotyczy sprzedaży. Kiedy? Gdy spodziewam się spadku ceny danego instrumentu, jednak zanim to nastąpi przewidujemy wzrost jego ceny. Ten wzrost pozwoli nam sprzedać po cenie wyższej niż obecna, w chwili składani zlecenia;

Buy Stop – kupno instrumentu po kursie wyższym od bieżącej ceny. Kiedy? Gdy zakładam wzrost ceny instrumentu. Przebicie pewnego górnego poziomu potwierdzi moje przewidywania co do dalszego wzrostu ceny instrumentu.

Sell Stop – sprzedaż instrumentu po kursie niższym niż bieżący. Kiedy ? Gdy spodziewam się spadku ceny instrumentu, przebicie pewnego niższego poziomu upewni mnie, co do podjętej decyzji. Realizacja tych zleceń następuje w momencie osiągnięcia przez rynek zdefiniowanych cen. 

Powrót do spisu >


Pary walut
Pary walut giełdy ?

EUR / USD

Kurs walutowy można określić jako wyrażona w walucie kwotowanej wartość jednostki waluty bazowej. Walutą bazową nazywana jest waluta, której symbol występuje jako pierwszy dla danej pary, druga waluta określana jest jako waluta kwotowana.

Powrót do spisu >


Obliczanie warto ci 1 pipsa
Obliczanie wartości 1 pipsa giełdy ?

 • Przykład na USD/PLN

 • Liczymy od drugiej waluty w parze

 • Wielkość 1 pipsa dla tej pary to 0,0001

 • 1 pips = 0,0001 * 100 000 PLN = 10 PLN

  O taką wartość zmieni się rachunek

  inwestora przy zmianie kwotowania o 0,0001

Powrót do spisu >


Forex w praktyce 1 2
Forex w praktyce (1/2) giełdy ?

Inwestor spodziewa sie umocnienia euro w stosunku do dolara. W dniu 21.05.2008 r. ceny przedstawiają się następująco:

Inwestor o godzinie 12.00 dokonuje zakupu 3 kontraktów EUR/USD po cenie 1,5744, czyli kupuje prawo do 300 000 EUR. Wysokość depozytu zabezpieczającego, która jest zablokowana na koncie wynosi:

1% * wartość nominalna kontraktu = 1% * 3 loty = 1% * 3 * 100 000 EUR = 3 000 EUR Przeliczając na PLN mamy:

3 000 EUR * ((3,3821+3,3845)/2) = 10149,9 PLN;

Inwestor obserwuje rynek i decyduje sie, że o godzinie 20.00 zamyka otwartą długą pozycję, dokonuje tego po cenie 1,5842.

Powrót do spisu >


Forex w praktyce (1/2) giełdy ?

O godzinie 20:00 gdy inwestor zamyka pozycje, sytuacja na rynku jest następująca:

Jego zysk jest następujący:

(1,5842- 1,5744) * 3 * 100 000 = 2940 USD

W przeliczeniu na walutę depozytową mamy:

2940 * (3,3841+3,3866)/2 = 9952,93 PLN

 • Jak pokazuje przykład zakupu dokonujemy po cenie ASK, czyli wyższej natomiast sprzedajemy po niższej cenie BID.

 • Ta różnica miedzy ceną BID i ASK nosi nazwę SPREAD’u.

  Licząc STOPĘ ZWROTU Z INWESTYCJI :

  (zysk w PLN / depozyt zabezpieczający) *100%

  (9952,93/10149,9)*100% = 98,06%

Powrót do spisu >


Sk d tak ogromna stopa zwrotu
Skąd tak ogromna stopa zwrotu? giełdy ?

Tak ogromne stopy zwrotu przy zaangażowaniu małej części naszego kapitału są możliwe dzięki dużej dźwigni finansowej (100:1)

Spójrz ile zarobiłbyś, gdyby dźwigni tej nie było (np. w kantorze):

Wymagany kapitał do zakupu 300 000 EUR:

300 000 EUR * (3,3821+3,3845)/2 = 1 014 990 PLN

Zysk wyniósłby tyle samo czyli 9 952,93 PLN.

Stopa zwrotu:

(9 952,93 / 1 014 990) * 100% = 0,98 %

Powrót do spisu >


Forex i mity
FOREX i mity giełdy ?

 • Ogromne ryzyko – tylko teoretycznie. Kluczem jest odpowiednie zarządzanie kapitałem.

 • Mocna psychika – bzdura. Odpowiednia strategia gry pozwala wyłączyć wszelkie zgubne emocje.

 • Obszerna wiedza – mniejsza niż Ci się wydaje. Wystarczy znajomość pewnych prawidłowości, komputer z Internetem, wykres giełdowy i oczywiście Ty - najdoskonalsza istota żyjąca we wszechświecie.

Powrót do spisu >


Biznes giełdy ?Portfolio & BLOG | rylski.com

Firmowa strona | fx-masters.pl

Newsletter finansowy | BogactwoWiedzy.pl

-----------------------------------------------------------

WKRÓTCE:

Inteligencja Inwestycyjna

Trening psychologiczno-motywacyjny dla inwestorów giełdowych

www.psychologia-inwestowania.pl

Zachęcam do kontaktu

[email protected]


ad