riplaani koostamine 1 osa n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Äriplaani koostamine 1 osa PowerPoint Presentation
Download Presentation
Äriplaani koostamine 1 osa

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Äriplaani koostamine 1 osa - PowerPoint PPT Presentation


 • 382 Views
 • Uploaded on

Äriplaani koostamine 1 osa. Kelli Turmann tel 6 267 345 kelli.turmann@artun.ee. Mis on äriplaan ?. Erinevalt ühekordsetest projektidest on äriplaan jätkusuutliku iseloomuga. Äriplaan ennetab ja maandab investeerimise riske. Äriplaan muutub ajas.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Äriplaani koostamine 1 osa' - benita


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
riplaani koostamine 1 osa

Äriplaanikoostamine 1 osa

Kelli Turmann tel 6 267 345 kelli.turmann@artun.ee

mis on riplaan
Mis on äriplaan?

Erinevalt ühekordsetest projektidest on äriplaan jätkusuutliku iseloomuga.

Äriplaan ennetab ja maandab investeerimise riske.

Äriplaan muutub ajas.

Äriplaanvastabküsimustele: MIDA HAKATAKSE TEGEMA , MILLEKS, KELLELE JA KUIDAS?

Soovitused:

 • Selgekirjalikeneseväljendus
 • Lihtne, võimalikutlühiketekstjaloogilinestruktuur
 • Mõelge, kelleleteveeläriplaanikoostatelisaksiseendale
riplaan toetuse taotlemiseks
Äriplaantoetusetaotlemiseks
 • Jälgida, et äriplaanvastakskatoetusmeetmeeesmärkidele (käibetõus, töökohaloomine, lisandväärtusetõus)
 • Toetusetaotlemineeitohiks olla eesmärkiseenesest, peaks avaldamamõjuäriedendamisele
riplaan laenu taotlemiseks
Äriplaanlaenutaotlemiseks
 • Jälgida, et äriplaanvastakslaenutingimustele, laenurahakasutamisekord
 • Laenupeabjõudmateenindada
 • Panksoovibnäha, kustrahatagasitulebja et ettevõteolekskasumitteeniv
riplaani struktuur
Äriplaanistruktuur
 • Kokkuvõte
 • Hetkeolukorrakaardistus (ettevõttekirjeldus)
 • Turuanalüüs (tööstusharustlähtuv)
 • Strateegilineplaan (visioon, missioon, eesmärgid)
 • Tooted/teenused
 • Tootmine/teenindamine
 • Toote/teenusearendus
 • Turundusstrateegia
 • Hinnastrateegia
 • Personalistrateegia
 • Finantsprojektsioonid
 • Riskianalüüs
 • Tegevusplaan
kokkuv te
KOKKUVÕTE

Äriplaani kokkuvõttes kirjutatakse kogu projektist lühidalt ja tuuakse välja kõige olulisem.

Lugeja peab kokkuvõtet lugedes aru saama projekti ideest, selle läbi viimise eeldustest ja meetoditest.

Kokkuvõte võiks sisaldada ärivaldkonna, eesmärkide, pakutavate toodete/teenuste, ressursside olemasolu, potentsiaalsete klientide, konkurentide ja projekti elluviijate lühikirjeldust.

hetkeolukorra kaardistus
Hetkeolukorrakaardistus
 • Äristrateegia (ettevõtte unikaalsus, strateegiline erinevus teistest ettevõtetest)
 • Struktuur (omanikud, juhtkond, osakonnad: turundus, müük, ...jne)
 • Personal (võtmeisikud, töötajate nimed ja ametid/vastutusvaldkonnad, palgafond)
 • Tooted/teenused (lühiülevaade olemasolevatest toodetest/teenustest)
 • Sihtturud (millistel turgudel tegutsetakse, nt Eesti, Soome, Rootsi või ainult Tallinn)
 • Konkurendid (kes on peamised konkurendid)
hetkeolukorra kaardistus1
Hetkeolukorrakaardistus
 • Konkurentsieelis (mis on loodava ettevõtte peamised konkurentsieelised)
 • Finantsiline olukord (kapitali suurus, laenud/liisingud, toetused, müügikäive, kasum, kohustused, varad)
 • Tehnoloogiad (kas on seadmeid/masinaid, tarkvara)
 • Tootmine/teenindamine (kus toimub tootmine, kui suur on tootmisvõimsus ja kui palju sellest ära kasutatakse)
 • Toote/teenuse arendus (kas on uusi tooteid/teenuseid hetkel arenduses?)
 • Kaubamärgid, patendid (kas on või kas planeeritakse)
turuanal s makro
Turuanalüüs (makro)
 • Poliitiline keskkond (kas poliitika mõjutab äritegevust, seadusandlus, EL mõjutused, kuidas?)
 • Majanduslik keskkond (sihtturgude majanduslik olukord, maksud, mis elatustase on?)
 • Sotsiaalne keskkond(kultuur, kuidas sihtgrupid käituvad, millised nad on ja mis vajadused neil on?)
 • Tehnoloogiline keskkond (mis tehnoloogiaid kasutatakse valdkonnas, kuidas on areng, kui oluline on ärile?)
turuanal s mikro
Turuanalüüs (mikro)
 • Tööstusharu analüüs (tööstusharu on majandusvaldkond, kus ettevõtja tegutseb, nt naisteriiete jaemüük, disainmööbli tootmine)
  • Turu suurus (nt turul tegutsevate ettevõtete käive, klientide ostude arv aastas, potentsiaalsete klientide arv)
  • Turu faas (arenev turg, küps või konkurentsitihe, kuidas mõjutab äritegevust)
  • Mõjusorganisatsioonid (toetavad ja mittetoetavad organisatsioonid, erialaliidud)
  • Trendid (mis suunas turg liigub, kas on asendustooteid, mis mõjutab klientide käitumist)
  • Sesoonsus (kas on tooraine kättesaadavuses, ostukäitumises tõusu- ja mõõnaperioode)
konkurentsi keskkond
Konkurentsikeskkond
 • Peab selguma ettevõtte positsioon teiste konkurentide seas
 • kas turul on 1 suur konkurent või mitu väikest?
 • kes on otsesed ja kes kaudsed konkurendid?
 • otseste konkurentide võrdlustabel
 • konkurentide plussid/miinused ?
 • loodava ettevõtte konkurentsieelised
rikeskkonna anal s
Ärikeskkonna analüüs
 • Tuua välja turuanalüüsi olulisemad punktid, mis toetavad äri elluviimist (nt antud ärivaldkonnas pakuvad omavalitsused toetust toodete soetajatele, sooduslaenud)
 • Tuua välja turuanalüüsi olulisemad punktid, mis takistavad äri elluviimist (nt antud ärivaldkonnas on oht täiendavate maksude kehtestamisele)
 • Andaturusituatsioonihinnangärielluviimisel
strateegiline plaan
Strateegilineplaan
 • Visioon
  • Kaugemate plaanide kaardistus
  • Strateegilised väljavaated
  • Suurema pildi kaardistust, võib kalduda ideaalile

Näide

 • INNOVE VISIOON - kuhu me tahamejõuda?
Innovettuntakseasutusena, kesedukaltarendabkutseharidustjakarjääriteenuseidningvahendabEuroopaLiidutoetusi.  
strateegiline plaan1
Strateegilineplaan
 • Missioon
  • Ettevõttepõhiväärtused
  • Millisesärisollakse?
  • Kuidasjõutaksevisioonini?
  • Milliseidmeetodeidettevõtekasutab?

Näide

  • INNOVE MISSIOON - miks me olemasoleme?
Meiemissioon on arendadaelukestvatõpetjatoetadainimestetoimetulekuttööturul.
strateegiline plaan2
Strateegilineplaan
 • EESMÄRGID
 • Strateegilisedjafinantsilsed
 • Ettevõttepõhieesmärk on maksimeeridaosaniketulu (ROI)
 • Eesmärgidjagunevad:
  • Pikaajalisednt 3-5 aastat
  • Lühiajalisednt 1 aasta
 • Konkreetseltmääratletusvõib olla:
  • Ajaliselt (aastaks 2015)
  • Tulemuselt (käibesuurus, töötajatearvusuurus
  • Mahult (turuosa, tootmisvõimekusesuurendamine)
  • Reaalseltsaavutatavad (kooskõlastootmisvõimsusega)
keskkond
Keskkond
 • Väliskeskkond
  • Poliitika
  • Sotsiaal-kultuuriline
  • Majandus
  • Tehnoloogia
  • Rahvusvahelisus
keskkond1
Keskkond
 • Sisekeskkond
  • Regulatsioonid
  • Kliendid
  • Konkurendid
  • Erialaliidud
  • Tarnijad
  • Hankijad
toodete teenuste strateegia ja m k
Toodete/teenuste strateegia ja müük
 • Toodete/teenuste strateegia ja müük
  • Toodete portfell
  • Toodete strateegilised eesmärgid
  • Müük ja müügimahud toodete lõikes
  • Müügiprognoose põhjendavad tegurid
  • Toodetest tulenevad riskid
tootmine teenindamine
Tootmine/teenindamine
 • Tootmine/teenindamine
  • Tootmisprotsessi kirjeldus
  • Tarnijad
  • Transport
  • Riskid
toote teenuse arendusstrateegia
Toote/teenuse arendusstrateegia
 • Toote/teenuse arendusstrateegia
  • Tulevikus planeeritavad toote/teenuse arendused
  • Uute toodete/teenuste strateegilised eesmärgid
  • Riskid
turundusstrateegia
Turundusstrateegia
 • Turundusstrateegia
  • Strateegilised eesmärgid (mida turundustegevusega on kavas saavutada, nt müügikäive, imago, kliendibaas?)
  • Turusegmendid (kas on erinevaid segmente, tarneahel, kellele reklaamitakse, kuidas?)
  • Turundusplaan (reklaamikanalid ja eelarve)
  • Riskid (kas turundustegevusega kaasnevad riskid, millised, kuidas maandada?)
hinnastrateegia
Hinnastrateegia
 • Hinnastrateegia
  • Hinnakujunduse kirjeldus (kulu, turupõhine)
  • Turupositsioon lähtuvalt hinnakujundusest
  • Hinnakujundus (kulud, marginaal)
  • Riskid
personalistrateegia
Personalistrateegia
 • Personalistrateegia
  • Struktuur ja projekti elluviimise meeskond
  • Juhtimisstrateegia
  • Koolitused
  • Motivatsioon
  • Värbamine

LisandväärtustöötajakohtaaastasEestiskeskmiseltalla 20 000 EUR, Euroopas 50 000EUR.

LV= (tööjõukulud+põhivarakulum+ärikasum) /töötajatearv

finantsprojektsioonid
Finantsprojektsioonid
 • Investeeringute plaan (välja tuua kõik äriplaani elluviimiseks vajalikud investeeringud, kulud ja kulude katmise allikad)
 • Põhjendada investeeringuid
 • Kasumiaruande prognoos
 • Bilansi aruande prognoos
 • Rahavoogude prognoos
riskianal s
Riskianalüüs
 • Kõik riskid välja tuua, nende esinemistõenäosused ja mõjud ettevõtte tegevusele.
 • Samuti riskide ennetamise ja maandamise plaan
 • Anda hinnang riskianalüüsile, kas äriplaan on kõrge või madala riskiastmega ja kuidas elluviija hindab riskide maandamise plaani.
tegevusplaan
Tegevusplaan
 • Välja tuua kõik tegevused, mis äriplaani elluviimisel on vajalikud.
 • Ei ole kulusid vaja lisada.
 • Lisada vastutaja, tegijad, tähtajad
osterwalder business model canvas http www businessmodelgeneration com canvas
Osterwalder Business Model Canvashttp://www.businessmodelgeneration.com/canvas
lean startup business model video petus https leanstack com canvases 131261
Lean startup business model Videoõpetus - https://leanstack.com/canvases/131261
kodut grupit grupis 3 4 in
Kodutöö – grupitöö, grupis 3-4 in.

KoostagelühikeäriplaanLeanstartupärimudelijärgi. Ennekastidetäitmistvaadakevideoõpetust- https://leanstack.com/canvases/131261

Järgmineloengtoimubärimudeliteettekandmine. 5 min ettekanne , 5 min küsimustejaoks.

Koostageslaid, midasaabseinalepresenteeridavõipaberiltahvlilekinnitada. Digitaalne fail võtkemälupulgagakaasavõisaatkemullemeilile (kelli.turmann@artun.ee) . Paberilpresekastehkepiisavaltsuur, et auditooriumileoleksnäha.

 • Kodutöötähtaegjärgmineloeng 26.11.2013 kell 15.45.
juhendid
Juhendid
 • START.ARTUN ÄRIPLAANI KOOSTAMINEhttp://start.artun.ee/?page_id=34
 • AJUJAHI ALUSTAVA ETTEVÕTJA TÖÖVIHIKhttp://www.seb.ee/files/ajujaht_toovihik.pdf
 • EAS ÄRIPLAANI KOOSTAMINEhttp://www.eas.ee/et/alustavale-ettevotjale/aeriidee-ja-aeriplaani-koostamine/aeriplaani-koostamine/10-pohjust-miks-on-aeriplaan-vajalik
 • LOOV EESTI ÄRIPLAANI KOOSTAMISE JUHENDIDhttp://www.looveesti.ee/alusta-ettevotlusega/ariplaan.html
 • ISEGENEREERUVAD FINANTSPROGNOOSID http://www.eas.ee/et/alustavale-ettevotjale/eas-i-lahendused-ja-toetusvoimalused/starditoetus/taotluse-esitamine-ja-juhendid
 • www.leanstack.com
 • http://www.businessmodelgeneration.com