Ned m
Download
1 / 57

NEDIM - PowerPoint PPT Presentation


  • 219 Views
  • Uploaded on

NEDİM. Asıl adı Ahmed 'dir. İstanbul'da doğmuştur. İyi bir öğrenim görmüş; Arapça, Farsça öğrenmiştir. Nevşehirli Dâmâd İbrahim Paşa'nın özel kütüphanesinin müdürü olmuştur. NEDİM.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'NEDIM' - benita


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ned m

NEDİM

Asıl adı Ahmed'dir. İstanbul'da doğmuştur. İyi bir öğrenim görmüş; Arapça, Farsça öğrenmiştir. Nevşehirli Dâmâd İbrahim Paşa'nın özel kütüphanesinin müdürü olmuştur.


Ned m1

NEDİM

Önceleri Sadrâzam Şehit Ali Paşa'ya sunduğu kasîdeleriyle kendini saraya tanıtmaya başlayan Nedîm, Dâmâd İbrahim Paşa devrinde şöhretinin ve ikbâlinin zirvesine ulaşmış; bir yandan saraydaki bilim kurullarında ve medreselerde, bir yandan da Lâle Devri eğlencelerinde yer almıştır.


Ned m2

NEDİM

1730 yılında patlak veren

Patrona Halil ayaklanmasında :

«Damdan dama kaçarken ayağının kayması yüzündendüşüp öldüğü»,


Ned m3

NEDİM

«İçkiye fazlaca düşkün olması sebebiyle

titreme hastalığına yakalanarak öldüğü»,


Ned m4

NEDİM

«Dâmâd İbrahim Paşa'nın ve yakınlarının başlarına gelenlerden korkarak

vehim hastalığına tutulup öldüğü» gibisöylentiler tesbit edilmiş olmakla beraber, Nedîm'in gerçektenasıl ve neden öldüğü kesinlikle bilinmemektedir.


Ned m5

NEDİM

Bilinen;

Nedîm'in Patrona gürültüsü patırtısı esnasında 1730 yılında ölmüş bulunduğudur,

öldüğünde elli yaş civarında olduğu sanılmaktadır.


Ned m6

NEDİM

Nedîm, dîvân şiirimizin dar sınırları, kuralları içinde büyük sayılabilecek yeniliklere teşebbüs etmiş, «Nedîmâne» denilen yeni bir çığır açmış en büyük şâirlerimizden biridir.


Ned m7

NEDİM

Nedîm şiirlerinde din ve tasavvufa yer vermemiş; samimî, coşkun bir dille aşkı, hayatı şakımıştır. Soyuta dönük dîvân şâirleri arasında, şahsının ve çağının somut yaşantısını Nedîm kadar başarılı biçimde, şiirleriyle yansıtan şâirimiz yoktur denilebilir.


Ned m8

NEDİM

Nedîm, Lâle Devri'nin ve İstanbul'un şâiridir. Şiirlerindeki dil İstanbul'un dilidir. Beşiktaş'taki evinden başlıyarak Sa'd-âbâd'ı, Hisar'ı, Göksu'yu, Kasr-ı Cinân'ı,

Cedvel-i Sîm'i, Feyz-âbâd'ı, Asaf-âbâd'ı, Şeref-âbad'ı, Cisr-i Sürûr'u

adlarıyla anan odur.


Ned m9

NEDİM

Şiirlerinde halkın konuşma diline doğru yaklaşan, halk deyimlerini rahatça kullanan odur. Bilindiği kadarıyla, hece vezniyle şiir yazan ilk dîvân şâirimiz de odur..


Ned m10

NEDİM

Dili kasidelerinde ağdalıdır. Fakat gazellerinde özellikle şarkılarında oldukça sadeleşir. Aslında kaside Nedim'in yaradılışına uygun bir tür değildir.


Ned m11

NEDİM

Hayatı, zevk u safâyı, içkiyi, hattâ afyon'u seven Nedim'in en büyük özelliklerinden biri de samîmiyetidir.


Ned m12

NEDİM

O, âdet olmuştur diye içkiden, güzellerden söz açmamıştır. Alkolik denecek kadar içkiye düşkün olduğu bazı belgelerden anlaşılmaktadır. Kendisi de Ramazan ayında içkiyi bırakmanın güçlüğünden bahsetmektedir.


Ned m13

NEDİM

Şiirlerinde özelliklerinden söz açtığı sevgililerin tümünün,

mavi gözlüsünün de,

sarı saçlısının da

peşinden koştuğu muhakkaktır.


Ned m14

NEDİM

Nedim'in sevgilileri eti, kemiği olan canlı kişilerdir. Nedîm aşklarını şuh, açık bir dille anlatmış; fakat, bayağılığa düşmemiştir. Aşkı bir elem kaynağı olarak kabulden ziyâde aşkın zevklerini, neş'esini şakımayı tercih etmiştir.


Ned m15

NEDİM

Nedim'in hayalleri ince, zarif ve zengindir. Tamamen kendine has kişisel,

orijinal bir edası, söyleyiş tarzı vardır.

Yeni buluşlarla şiirlerini süslemeyi başarmış, yapmacıklı, soğuk ifadelerden kaçınmıştır.


şarkı

Bir safa bahşedelim gel şu dil-i nâ-şâdaGidelim serv-i revanim yürü Sa'd-âbâd'aİşte üç çifte kayık iskelede amadeGidelim serv-i revânim yürü Sa'd-âbâd'a


şarkı

Gel, şu kederli gönle bir safâ (neş'e) bağışlayalım,

Yürü ey serv-i revânim (yürüyen servim), (servi boylu, servi salınışlım), Sa'd-âbâd'a gidelim,

İşte üç çifte (bir) kayık iskelede hazır,

Yürü ey servi boylu, servi salınışlım, Sa'd-âbâd'a gidelim.

Bir safa bahşedelim gel şu dil-i nâ-şâdaGidelim serv-i revanim yürü Sa'd-âbâd'aİşte üç çifte kayık iskelede amadeGidelim serv-i revânim yürü Sa'd-âbâd'a


şarkı

Gülelim oynayalım kâm alalım dünyâdanMâ'-i Tesnim içelim Çeşme-i Nev-peydâdanGörelim âb-ı hayât akdığın ejderhâdanGidelim serv-i revânim yürü Sa'd-âbâd'a


şarkı

Gülelim, oynayalım, dünyadan kâm (murâd) alalım, Nev-peydâ adlı çeşmeden Tesnim suyu içelim, Ejderhanın ağzından ab-ı hayât aktığını görelim, Yürü ey servi boylu, servi salınışlım, Sa'd-âbâd'a gidelim.

Gülelim oynayalım kâm alalım dünyâdanMâ'-i Tesnim içelim Çeşme-i Nev-peydâdanGörelim âb-ı hayât akdığın ejderhâdanGidelim serv-i revânim yürü Sa'd-âbâd'a


şarkı

Geh varub havz kenarında hırâmân olalımGeh gelüb Kasr-ı Cinân seyrine hayran olalımGah şarkî okuyub gâh gazel-hân olalımGidelim serv-i revânim yürü Sa'd-âbâd'a


şarkı

Bazan gidip havuz kenarında salma salına dolaşalım,

Bazan gelip Kasr-ı Cinân'ı seyredelim, hayran olalım,

Bazan şarkı okuyalım, bazan gazel çekelim, Yürü ey servi boylu, servi salınışlım, Sa'd-âbâd'a gidelim.

Geh varub havz kenarında hırâmân olalımGeh gelüb Kasr-ı Cinân seyrine hayran olalımGah şarkî okuyub gâh gazel-hân olalımGidelim serv-i revânim yürü Sa'd-âbâd'a


şarkı

İzn alub Cum'a namazına deyû mâderdenBir gün uğralayalım çerh-i sitem-perverdenDolaşub iskeleye doğru nihân yollardanGidelim serv-i revânim yürü Sa'd-âbâd'a


şarkı

Valideden «Cuma namazına gidiyoruz» diye izin alıp,

Zulmedici felekten bir gün çalalım.

Gizli (tenhâ) yollardan iskeleye doğru dolaşıp,

Yürü ey servi boylu, servi salınışlım,,Sa'd-âbâd'a

gidelim.

İzn alub Cum'a namazına deyû mâderdenBir gün uğralayalım çerh-i sitem-perverdenDolaşub iskeleye doğru nihân yollardanGidelim serv-i revânim yürü Sa'd-âbâd'a


şarkı

Bir sen ü bir ben ü bir murib-i pâkîze-edâ

İznin olursa eğer bir de Nedîm-i şeydâ

Gayrı yârânı bugünlük edib ey şuh fedâ

Gidelim serv-i revânim yürü Sa'd-âbâd'a


şarkı

Bir sen, bir ben, bir temiz edâlı mutrib,

İznin olursa eğer, bir de aşktan çılgına dönmüş Nedîm

Ey şuh, diğer dostları bugünlük feda edip

(feda edelim de),

Yürü ey servi boylu, servi salınışlım, Sa'd-âbâd'a

gidelim.

Bir sen ü bir ben ü bir murib-i pâkîze-edâ

İznin olursa eğer bir de Nedîm-i şeydâ

Gayrı yârânı bugünlük edib ey şuh fedâ

Gidelim serv-i revânim yürü Sa'd-âbâd'a


şarkı

Şiirin birim değeri (nazım birimi) nedir?


şarkı

Bir safa bahşedelim gel şu dil-i nâ-şâdaGidelim serv-i revanim yürü Sa'd-âbâd'aİşte üç çifte kayık iskelede amadeGidelim serv-i revânim yürü Sa'd-âbâd'a

Şiirin birim değeri (nazım birimi) nedir?


şarkı

Bir safa bahşedelim gel şu dil-i nâ-şâdaGidelim serv-i revanim yürü Sa'd-âbâd'aİşte üç çifte kayık iskelede amadeGidelim serv-i revânim yürü Sa'd-âbâd'a

Şiirin birim değeri (nazım birimi) nedir?

DÖRTLÜK


şarkı

Şiirin birim sayısı kaçtır?


şarkı

Gülelim oynayalım kâm alalım dünyâdan

Mâ'-i Tesnim içelim Çeşme-i Nev-peydâdan

Görelim âb-ı hayât akdığın ejderhâdan

Gidelim serv-i revânim yürü Sa'd-âbâd'a

Bir safa bahşedelim gel şu dil-i nâ-şâdaGidelim serv-i revanim yürü Sa'd-âbâd'aİşte üç çifte kayık iskelede amadeGidelim serv-i revânim yürü Sa'd-âbâd'a

Geh varub havz kenarında hırâmân olalım

Geh gelüb Kasr-ı Cinân seyrine hayran olalım

Gah şarkî okuyub gâh gazel-hân olalım

Gidelim serv-i revânim yürü Sa'd-âbâd'a

İzn alub Cum'a namazına deyû mâderden

Bir gün uğralayalım çerh-i sitem-perverden

Dolaşub iskeleye doğru nihân yollardan

Gidelim serv-i revânim yürü Sa'd-âbâd'a

Şiirin birim sayısı kaçtır?

Bir sen ü bir ben ü bir murib-i pâkîze-edâ

İznin olursa eğer bir de Nedîm-i şeydâ

Gayrı yârânı bugünlük edib ey şuh fedâ

Gidelim serv-i revânim yürü Sa'd-âbâd'a


şarkı

Gülelim oynayalım kâm alalım dünyâdan

Mâ'-i Tesnim içelim Çeşme-i Nev-peydâdan

Görelim âb-ı hayât akdığın ejderhâdan

Gidelim serv-i revânim yürü Sa'd-âbâd'a

Bir safa bahşedelim gel şu dil-i nâ-şâdaGidelim serv-i revanim yürü Sa'd-âbâd'aİşte üç çifte kayık iskelede amadeGidelim serv-i revânim yürü Sa'd-âbâd'a

Geh varub havz kenarında hırâmân olalım

Geh gelüb Kasr-ı Cinân seyrine hayran olalım

Gah şarkî okuyub gâh gazel-hân olalım

Gidelim serv-i revânim yürü Sa'd-âbâd'a

İzn alub Cum'a namazına deyû mâderden

Bir gün uğralayalım çerh-i sitem-perverden

Dolaşub iskeleye doğru nihân yollardan

Gidelim serv-i revânim yürü Sa'd-âbâd'a

Şiirin birim sayısı kaçtır?

Bir sen ü bir ben ü bir murib-i pâkîze-edâ

İznin olursa eğer bir de Nedîm-i şeydâ

Gayrı yârânı bugünlük edib ey şuh fedâ

Gidelim serv-i revânim yürü Sa'd-âbâd'a

BEŞTİR


şarkı

Şarkının içeriğini

göz önüne alarak

dönemin yaşayışı ile

ilgili neler söyleyebiliriz?


şarkı

Bir safa bahşedelim gel şu dil-i nâ-şâdaGidelim serv-i revanim yürü Sa'd-âbâd'aİşte üç çifte kayık iskelede amadeGidelim serv-i revânim yürü Sa'd-âbâd'a


şarkı

Gülelim oynayalım kâm alalım dünyâdanMâ'-i Tesnim içelim Çeşme-i Nev-peydâdanGörelim âb-ı hayât akdığın ejderhâdanGidelim serv-i revânim yürü Sa'd-âbâd'a


şarkı

Geh varub havz kenarında hırâmân olalımGeh gelüb Kasr-ı Cinân seyrine hayran olalımGah şarkî okuyub gâh gazel-hân olalımGidelim serv-i revânim yürü Sa'd-âbâd'a


şarkı

İzn alub Cum'a namazına deyû mâderdenBir gün uğralayalım çerh-i sitem-perverdenDolaşub iskeleye doğru nihân yollardanGidelim serv-i revânim yürü Sa'd-âbâd'a


şarkı

Bir sen ü bir ben ü bir murib-i pâkîze-edâ

İznin olursa eğer bir de Nedîm-i şeydâ

Gayrı yârânı bugünlük edib ey şuh fedâ

Gidelim serv-i revânim yürü Sa'd-âbâd'a


Dizelerdeki söz sanatlarını bulun?

şarkı

Gidelim serv-i revânim yürü Sa'd-âbâd'a

Görelim âb-ı hayât akdığın ejderhâdan

Gayrı yârânı bugünlük edib ey şuh fedâ


Dizelerdeki söz sanatları:

şarkı

Gidelim serv-i revânim yürü Sa'd-âbâd'a


Dizelerdeki söz sanatları:

şarkı

Gidelim serv-i revânim yürü Sa'd-âbâd'a


Dizelerdeki söz sanatları:

şarkı

Gidelim serv-i revânim yürü Sa'd-âbâd'a

serv-i revânim: servi yürüyüşlü(salınışlı)

Sevgilinin yürüyüşü servinin salınışına benzetilmiş fakat benzeyen söylenmemiş

bu nedenle ………………………………. vardır.


Dizelerdeki söz sanatları:

şarkı

Gidelim serv-i revânim yürü Sa'd-âbâd'a

serv-i revânim: servi yürüyüşlü(salınışlı)

Sevgilinin yürüyüşü servinin salınışına benzetilmiş fakat benzeyen söylenmemiş

bu nedenle açık istiare vardır.


Dizelerdeki söz sanatları:

şarkı

Görelim âb-ı hayât akdığın ejderhâdan


Dizelerdeki söz sanatları:

şarkı

Görelim âb-ı hayât akdığın ejderhâdan


Dizelerdeki söz sanatları:

şarkı

Görelim âb-ı hayât akdığın ejderhâdan

âb-ı hayât : yaşam ejderhâ : ölüm


Dizelerdeki söz sanatları:

şarkı

Görelim âb-ı hayât akdığın ejderhâdan

âb-ı hayât : yaşam ejderhâ : ölüm

Birbirine karşıt kavramlar kullanıldığı için

………………. sanatı vardır.


Dizelerdeki söz sanatları:

şarkı

Görelim âb-ı hayât akdığın ejderhâdan

âb-ı hayât : yaşam ejderhâ : ölüm

Birbirine karşıt kavramlar kullanıldığı için

TEZAT sanatı vardır.


Dizelerdeki söz sanatları:

şarkı

Gayrı yârânı bugünlük edib ey şuh fedâ


Dizelerdeki söz sanatları:

şarkı

Gayrı yârânı bugünlük edib ey şuh fedâ


Dizelerdeki söz sanatları:

şarkı

Gayrı yârânı bugünlük edib ey şuh fedâ

“ey” seslenme ünlemi kullanıldığından

…………… sanatı vardır.


Dizelerdeki söz sanatları:

şarkı

Gayrı yârânı bugünlük edib ey şuh fedâ

“ey” seslenme ünlemi kullanıldığından

NİDA sanatı vardır.Şarkıda divan şiiri geleneğine ait hangi özellikler vardır?

şarkı

Gay rı yâ râ nı bu günlük e dibey şuh fe dâ

Fâ i lâ tün fe i lâtün fe ilâ tün fe’ ül

ARUZ ÖLÇÜSÜ


Şarkıda divan şiiri geleneğine ait hangi özellikler vardır?

şarkı

Gidelim serv-i revânim yürü Sa'd-âbâd'a

AÇIK İSTİARE

Görelim âb-ı hayât akdığın ejderhâdan

TEZAT

Gayrı yârânı bugünlük edib ey şuh fedâ

NİDA

SÖZ SANATLARIkullanılmıştır.


Şarkıda divan şiiri geleneğine ait hangi özellikler vardır?

şarkı

ŞARKI türünde yazılmıştır.

ŞARKI, divan şiirine ait bir türdür.


Ned m16

NEDİM vardır?

*Divan şiirinin en büyük şairlerindendir.

*Şiirlerinde İstanbul’u, devrinin olayları ve eğlence yaşamı görülür..

*Mahallileşme akımının öncülerindendir.

*En çok şarkı yazan şairdir..