slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
ระบบสาระสนเทศ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

ระบบสาระสนเทศ - PowerPoint PPT Presentation


 • 51 Views
 • Uploaded on

ระบบสาระสนเทศ. ระบบสาระสนเทศนิสิต. มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ. www.swu.ac.th. Academic Calendar ปฏิทินการศึกษาในแต่ละภาคเรียนของนิสิต Central Library บริการข้อมูลต่างๆภายในหอสมุดกลางและห้องสมุดที่องครักษ์ Computer / Internet Services

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ระบบสาระสนเทศ' - benedict-cooke


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide3

มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ

www.swu.ac.th

slide4

Academic Calendar

ปฏิทินการศึกษาในแต่ละภาคเรียนของนิสิต

 • Central Library

บริการข้อมูลต่างๆภายในหอสมุดกลางและห้องสมุดที่องครักษ์

 • Computer / Internet Services

บริการข้อมูล รายละเอียดต่างๆของสำนักคอมพิวเตอร์ นโยบาย เครือข่ายบัวศรี

slide5
Course Evaluation

งานบริการการศึกษา

 • Course Syllabus

มีรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนแต่ละวิชาของนิสิต

 • Course Web Site

บริการสื่อการเรียนการสอน รายละเอียดของเนื้อหาสาระในการเรียนในสาขาวิชาต่างๆ

slide6
Entrance News

ข่าวสารการสอบ ตารางสอบวัดความรู้ ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ สถานที่ในการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย

 • Ongkharak Library

การใช้บริการห้องสมุดองครักษ์ รายละเอียดข่าวสารของห้องสมุดองครักษ์

 • News&Events

เกี่ยวกับข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆทั้งข่าวใหม่และข่าวเก่า

slide7
Personal Homepage

เป็นบริการให้พื้นที่ในการจัดเก็บเว็บเพจส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายบริการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์บุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในด้านการเผยแพร่สารสนเทศผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อประโยชน์ทางด้านวิชาการ

 • Services

การบริการต่างๆแก่คณาจารย์บุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

slide8
Thai-U.S. Education Roundtable

โครงการประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐฯ เรื่องการวิจัยนโยบายการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และการปฏิรูประบบอุดมศึกษาครั้งที่ 1

 • Video on Demand

วีดิทัศน์ตามประสงค์ การสอนทางไกล เกี่ยวกับสำนักสื่อ ภาพกิจกรรมweb-based instruction

slide9
Web Directory

ประกอบด้วยสาระบบเว็บที่น่าสนใจ มีการแบ่งแยกหมวดหมู่เนื้อหาสาระต่างๆให้สืบค้นได้

 • Web mail

เป็นบริการเว็บเมล์ให้กับคณาจารย์บุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • Internet Registration

ระบบลงทะเบียนเรียนของนิสิต ซึ่งมีบัตรที่ออกโดยธนาคารกรุงไทย

slide10

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

www.ku.ac.th

slide11
ระบบสาระสนเทศที่ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีแต่ทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไม่มีคือ “เสียงสู่อธิการบดี”

เป็นระบบสาระสนเทศที่ใช้สื่อสารข้อมูลต่างๆ วิพากษ์วิจารณ์ หรือถามข้อมูลกับอธิการบดี

slide14
กลุ่มวัยรุ่น

ทุนการศึกษาของรัฐบาลไทย

เนื้อหา:

 • สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือที่เรียกกันติดปากด้วยชื่อย่อว่า"ก.พ." นั้นแต่เดิมมีหน้าที่เป็นผู้พิจารณาจัดสรรทุนรัฐบาลให้แก่ส่วนราชการต่างๆตามความจำเป็นแต่ด้วยข้อจำกัดเรื่องการจัดสรรงบประมาณทำให้ก.พ. ไม่สามารถจัดสรรทุนรัฐบาลตอบสนองความต้องการกำลังคนของส่วนราชการต่างๆได้
slide15
ดังนั้นส่วนราชการต่างๆจึงจัดทำโครงการขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อส่งคนไปศึกษาต่อต่างประเทศเป็นกรณีพิเศษโดยเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี2533 เป็นต้นมาเป็นผลให้ปัจจุบันมีส่วนราชการที่ทำหน้าที่ให้ทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาวิชาต่างๆทั้งในและต่างประเทศจำนวน11 แหล่งทุน (ข้อมูลจากเว็บไซต์สำนักงานก.พ. : 4 เม.ย. 2545) ( ข้อมูลแหล่งทุนรัฐบาล )จากเอกสารข้างต้นทุนรัฐบาลแบ่งออกได้ 11 โครงการได้แก่

1.ทุนก.พ.

2.ทุนกระทรวงการต่างประเทศ

3.ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

4.ทุนสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

slide16
5.ทุนทบวงมหาวิทยาลัย

6.ทุนพัฒนาอาจารย์ของกระทรวงศึกษาธิการ

7.ทุนกระทรวงสาธารณสุข

8.ทุนรัฐบาลตามความต้องการของกรมสรรพากร

9.ทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

10.ทุนรัฐบาลตามความต้องการของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(สพช.)

11.ทุนการศึกษาตามความต้องการของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

slide17
กลุ่มคนทำงาน

การยื่นแบบภงด.91ทางอินเทอร์เน็ต

เนื้อหา :

 • บริการใหม่ของกรมสรรพากรคือ"บริการยื่นแบบภงด.91 ได้ทางอินเทอร์เน็ต"ซึ่งนายช.นันท์เพ็ชญไพศิษฎ์รองอธิบดีกรมสรรพากร
slide18
เปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่15 มกราคม2545 กรมสรรพากรจะเปิดให้ผู้มีเงินได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประเภทภงด.91 ทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากรคือhttp://www.rd.go.th

โดยไม่ต้องไปยื่นเสียภาษีที่สำนักงานเขตหรือสรรพากรพื้นที่อีกต่อไปซึ่งกรมสรรพากรจะจัดทำข้อมูลและวิธีคำนวณการเสียภาษีไว้ให้เสร็จเรียบร้อยเพียงแต่ผู้เสียภาษีจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องตามความจริงส่วนผู้มีเงินได้รายใดที่ต้องการชำระภาษีเพิ่มเติมก็สามารถจ่ายผ่านทางระบบตู้เอทีเอ็มของธนาคารพาณิชย์ได้โดยกดรหัสหรือโค้ดที่กรมสรรพากรระบุไว้ทางอินเทอร์เน็ตให้ถูกต้องเท่านั้นซึ่งได้รับความร่วมมือจากธนาคารกรุงไทยธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารทหารไทยธนาคารกรุงเทพธนาคารกสิกรไทยและธนาคารกรุงศรีอยุธยาเป็นต้น

slide19
สำหรับการคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้นที่จะต้องยื่นชำระตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม2545 นั้นกรมสรรพากรได้ยกเลิกระบบคืนภาษีแบบเดิมที่คืนด้วยเงินสดซึ่งคุณจะต้องไปรับเองที่สำนักงานสรรพากรภูมิลำเนาและยกเลิกระบบคืนภาษีแบบโอนเข้าบัญชีเงินฝากโดยจะคืนภาษีด้วยเช็คของธนาคารกรุงไทยแทนโดยกรมสรรพากรได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงการจัดพิมพ์เช็คและการใช้เช็คคืนภาษีกับธนาคารกรุงไทยแล้วทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคมเป็นต้นไปกรมสรรพากรจะใช้วิธีการคืนภาษีให้กับผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยวิธีการใช้เช็คส่งให้ทางไปรษณีย์เท่านั้นผู้เสียภาษีไม่ต้องเดินทางไปติดต่อหน่วยงานสรรพากรเพื่อรับคืนภาษีแต่อย่างใดเพียงรอรับหนังสือแจ้งคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ค.21) พร้อมสั่งจ่ายเช็คธนาคารกรุงไทยสาขาย่อยกรมสรรพากรในฉบับเดียวกันให้กับผู้ขอคืนภาษีที่ภูมิลำเนาทั่วประเทศ
slide20
ซึ่งวิธีการคืนภาษีด้วยเช็คนี้จะช่วยแก้ไขปัญหาที่ผู้ขอคืนภาษีบางรายไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ามีการคืนเงินเข้าบัญชีหรือไม่และทำให้การคืนภาษีรวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยผู้เสียภาษีจะได้รับคืนเงินภายใน30 วันหลังจากยื่นแบบแต่ผู้เสียภาษีจะต้องระบุภูมิลำเนาที่อยู่ให้ถูกต้องและใช้แบบภงด.91 ที่กรมสรรพากรจัดส่งให้เพราะได้จัดทำฐานข้อมูลไว้เรียบร้อยแล้ว สำหรับการให้บริการอื่นๆทางอินเทอร์เน็ตทั้งที่เปิดให้บริการแล้วและกำลังจะเปิดให้บริการมีรายละเอียดดังนี้ให้บริการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) ผ่านอินเทอร์เน็ตโดยเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน2544 ต่อจากนั้นได้มีการเพิ่มประเภทการยื่นแบบฯต่างๆเพิ่มเติมคือแบบฯภพ.36 และภ.ง.ด.54
slide21
ให้บริการยื่นแบบฯภาษีเงินได้หักณที่จ่ายภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.1 ก. ภ.ง.ด.1 กพิเศษภ.ง.ด.2 และภ.ง.ด.2กผ่านทางสื่อบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ (แผ่นดิสเก็ตหรือซีดีรอม) และเตรียมที่จะเปิดให้บริการยื่นแบบและชำระภาษีทางอินเทอร์เน็ตในเร็วๆนี้

ให้บริการยื่นแบบฯภ.ง.ด. 91 ผ่านอินเทอร์เน็ตโดยเป็นการยื่นแบบสำหรับผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงานประเภทเงินเดือนเพียงประเภทเดียวทั้งนี้เฉพาะกรณีที่มีการชำระภาษีเพิ่มเติมหรือไม่มีภาษีที่ต้องขอคืนสำหรับกรณีที่มีการชำระภาษีเพิ่มเติมผู้เสียภาษีสามารถเลือกที่จะชำระเงินผ่านเครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ(ATM)หรือชำระภาษีโดยการโอนเงินผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E- Payment)กับธนาคารที่กรมสรรพากรกำหนดได้

slide22
ให้บริการประมวลรัษฎากรฉบับอิเลคทรอนิกส์เป็นครั้งแรกของประเทศไทยโดยนำไปวางไว้ในเว็บไซด์ของกรมสรรพากรที่www.rd.go.th ช่วยให้ผู้เสียภาษีได้รับความสะดวกในการค้นหากฎหมายภาษีสรรพากรและสามารถเข้าไปดูกฎหมายรองในระดับต่างๆได้โดยง่ายภายในเวลาอันรวดเร็วทั้งนี้กรมฯได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมกฎหมายให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาซึ่งผู้เสียภาษีสามารถดาวน์โลด์ข้อมูลไปใช้ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

ให้บริการส่งข้อมูลข่าวสารภาษีสรรพากร(etaxinfo)ส่งตรงให้ผู้เสียภาษีทางอีเมล์เป็นประจำทุกสัปดาห์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสมัครใช้บริการได้ที่เว็บไซด์กรมสรรพากรเช่นกัน

slide23
กลุ่มผู้สูงอายุ

การทำพินัยกรรมที่เขียนขึ้นเองทั้งฉบับ

เงื่อนไขของบริการ:

1. ต้องทำเป็นเอกสารคือ ทำเป็นหนังสือโดยจะใช้ ภาษาไทยหรือ ภาษาต่างประเทศก็ได้

slide24
2. ผู้ทำพินัยกรรมต้องเขียนด้วยลายมือของตนเองทั้งฉบับจะพิมพ์ไม่ได้เพราะฉะนั้นผู้เขียนหนังสือไม่ได้ไม่สามารถจะทำพินัยกรรมแบบนี้ได้พินัยกรรมแบบนี้จะมีพยานหรือไม่มีก็ได้เพราะกฎหมายไม่ได้ห้ามไว้

3. ต้องลงวันเดือนปีในขณะที่ทำลงเพื่อพิสูจน์ความสามารถและการทำก่อนหลังฉบับอื่น

4. ต้องลงลายมือชื่อผู้ทำพินัยกรรมจะใช้ลายพิมพ์นิ้วมือหรือแกงไดหรือเครื่องหมายอย่างอื่นไม่ได้

5.การขูดลบตกเติมหรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอื่นๆซึ่งพินัยกรรมนั้นย่อมไม่สมบูรณ์เว้นแต่ผู้ทำพินัยกรรมจะได้ทำด้วยมือตนเองและลงลายมือชื่อกำกับไว้

slide25
หมายเหตุ การขูดลบตกเติมหรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอื่นๆที่มิได้ทำด้วยตนเองหรือลงลายมือชื่อกำกับไวเท่านั้นที่ไม่สมบูรณ์ส่วนข้อความเดิมหรือพินัยกรรมยังคงใช้บังคับได้ตามเดิมไม่ทำให้โมฆะทั้งฉบับหมายเหตุ การขูดลบตกเติมหรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอื่นๆที่มิได้ทำด้วยตนเองหรือลงลายมือชื่อกำกับไวเท่านั้นที่ไม่สมบูรณ์ส่วนข้อความเดิมหรือพินัยกรรมยังคงใช้บังคับได้ตามเดิมไม่ทำให้โมฆะทั้งฉบับ

เอกสารที่จำเป็น :

แบบฟอร์ม :

 • 1.แบบฟอร์มคำร้องขอทำพินัยกรรมขอตัดทายาทฯหรือถอนการตัดทายาทฯหรือการสละมรดกจำนวน1 หน้า
slide26
หมายเหตุ- แบบพิมพ์ที่พิมพ์ผ่านInternet เพื่อนำไปยื่นขอรับบริการต้องเป็นกระดาษปอนด์สีขาวขนาดA4       -เมื่อพิมพ์ออกมาแล้วต้องอ่านได้ใจความตามแบบพิมพ์ถ้าใช้เครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจ็ต( Inkjet )ให้นำแบบพิมพ์ที่ได้ไปถ่ายเอกสารเพื่อใช้งาน- -ถ้าแบบพิมพ์ดังกล่าวมี2 หน้าเมื่อพิมพ์หน้าแรกแล้วให้กลับหน้าและพิมพ์หน้า2 ด้านหลังของหน้าแรกจึงจะสมบูรณ์

การกรอกแบบฟอร์ม :

slide28
ค่าธรรมเนียม / ค่าปรับ :
 • ขั้นตอน :
 • สถานที่ติดต่อ / ยื่นเอกสาร :
 • ผู้รับผิดชอบ/เบอร์ติดต่อ :

1.ศูนย์สอบถามข้อมูลทางการทะเบียนโทร. 1548

ข้อมูลน่ารู้ :

1.พินัยกรรมคืออะไรใครบ้างที่จำเป็นต้องทำพินัยกรรม2.แกงไดคืออะไร