Vår eierrolle og investeringsstrategi Frode Helgerud Sparebankstiftelsen DnB NOR 15.09.2010 - PowerPoint PPT Presentation

benecia
v r eierrolle og investeringsstrategi frode helgerud sparebankstiftelsen dnb nor 15 09 2010 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vår eierrolle og investeringsstrategi Frode Helgerud Sparebankstiftelsen DnB NOR 15.09.2010 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vår eierrolle og investeringsstrategi Frode Helgerud Sparebankstiftelsen DnB NOR 15.09.2010

play fullscreen
1 / 21
Download Presentation
Presentation Description
112 Views
Download Presentation

Vår eierrolle og investeringsstrategi Frode Helgerud Sparebankstiftelsen DnB NOR 15.09.2010

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Vår eierrolle og investeringsstrategiFrode Helgerud Sparebankstiftelsen DnB NOR15.09.2010 Vi skal utløse gode krefter

 2. Disposisjon • Sparebankstiftelser i det norske samfunn • Vår eierrolle • Vår investeringsstrategi Vi skal utløse gode krefter

 3. Sparebankstiftelser - formålsbeskrivelse • Være en stabil og langsiktig eier i ”morbanken” • Videreføre sparebanktradisjoner (dog ikke bankvirksomhet) i de områder der stiftelsens kapitalgrunnlag ble lagt. GranittRock får 500.000 kroner til kjøp av mobil scene til bruk i Groruddalen i Oslo. Risør kammermusikkfest og Stangholmen fyr får 2.500.000 til konsertarena i 2008 Scene til Kongsberg i 2004 Vi skal utløse gode krefter

 4. Sparebankstiftelser i Norge - potensiell kraft • I dag 10. Potensielt ca. 120 stk. • Samlet totalverdi (2008/09): 50 – 60 mrd. kr. • Årlige finansinvesteringer: 2 mrd – stigende • Årlige gaveutdelinger: 2 mrd - stigende SpareBankstiftelsen Gran Sparebankstiftelsen Sauda Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane Vi skal utløse gode krefter

 5. Største norske stiftelserEtter egenkapital 2008, inkludert mulige sparebankstiftelser * 2009: 7,6 mrd ** 2009: Inkl. skjulte reserver 10 mrd. *** 2010: Sept: 13 – 15 mrd.


 6. Disposisjon • Sparebankstiftelser i det norske samfunn • Vår eierrolle • Vår investeringsstrategi Advokatforeningen får 1.500.000 kroner til skoleprosjektet "Rett og galt - hvor går grensen" Vi skal utløse gode krefter

 7. Sparebankstiftelsens eierstrategi i DnB NORHva vil med eierskapet? • Vi skal være en langsiktig og stabil eier i DnB NOR med klare krav til virksomheten • Vi skal arbeide for et godt operasjonelt samarbeid som kan bidra til ”verdiøkning” hos begge parter • Vi skal utøve den styringsrett som er nødvendig for å oppnå våre mål 15 båt- og skipsvrak ble funnet i grunnen under utgravningene i Bjørvika. Nå blir ett av disse restaurert og flyttet opp i dagen på samme sted hvor de har ligget siden før 1624. Vi skal utløse gode krefter

 8. Vi skal være en langsiktig og stabil eier i DnB NOR med klare krav til virksomheten Krav til virksomheten: • DnB NOR skal ha hovedkontor i Norge • Konsernet skal drive sin virksomhet i tråd med norske tradisjoner og verdier • Virksomheten i Norge skal utgjøre en betydelig del av DnB NORs samlede virksomhet og skal favne hele samfunnet • Vi vektlegger en moderat risikoprofil Våre rammer for eierskap: • Vår grunnkapital er 130 mill. aksjer som ikke skal røres (utgjør 7,98 %) • Overskytende er definert som omløpsaksjer, men nedsalg til under 10 % er foreløpig ikke aktuelt • Et ønske om risikospredning tilsier nedbygging av dagens eierandel på sikt Krav til utbytte: • Løpende utbytte har en klart høyere verdi enn kursstigning • Målet om 50 % utdeling har aldri vært innfridd • Tilbakekjøp av aksjer er for oss ikke noe alternativ til utbytte Vi skal utløse gode krefter

 9. Disposisjon • Sparebankstiftelser i det norske samfunn • Vår eierrolle • Vår investeringsstrategi Scene i Askim folkepark Fredrikstad klatreklubb 16 av Knut Steens kjæreste skulpturer stilles ut på Midtåsen i Sandefjord Vi skal utløse gode krefter

 10. Sparebankstiftelsers normale utvikling Vi skal utløse gode krefter

 11. Sparebankstiftelsen DnB NOR – vårinvesteringsstrategi • Langsiktig og stabil eier i morbank • De aksjene stiftelsen fikk som fødselsgave bokføres som anleggsaksjer • Disse aksjene kan ikke styret fatte vedtak om å selge. Kreves 2/3 flertall av fulltallig generalforsamling • Videreføre sparebanktradisjoner • Bruke ca 50 % av overskuddet til allmennyttige tiltak. • Gaver • Alternative investeringer • Aktiviteter • Bruke ca. 50% av overskuddet til finansielle investeringer • Likviditetsreserver tilsvarende 3 års normal virksomhet. Kan også brukes til kapitalutvidelser i morbank. • Investeringer i EK-bevis • Andre finansielle investeringer Vi skal utløse gode krefter

 12. Sparebankstiftelsen DnB NOR i Norge – plassering av Kapital (1) Vi skal utløse gode krefter

 13. Sparebankstiftelsen DnB NOR – andre finansielle investeringer (2) 2009 Vi skal utløse gode krefter

 14. Plassering av finanskapital – læring av finanskrisen • Likviditet til 3 års normal drift (i hovedsak bankinnskudd ) • Høy aksjeandel på resterende • Aksjefond • Enkeltaksjer/EK- bevis ( utpekte bransjer ) • Ikke bruk av produkter som er vanskelige å forstå Sykehusklovnene får 205.000 kroner til rekvisitter og film. Vi skal utløse gode krefter

 15. Viktige kriterier for oss i finansforvaltningen • God løpende avkastning • Likviditetstilførsel- utbytte- realisasjon av kursgevinster • Sikkerhet Nikolai Astrup ”Drømmebilleder” på Gl Holtegaard. Fra 13. august til 14. november 2010 Vi skal utløse gode krefter

 16. Hvorfor egenkapitalbevis • Sikkerhet (kapitalen har bedre prioritet) • Utbyttetilbøyeligheten i EK-bevisene er større enn i aksjer • ”Videreføre sparebanktradisjoner” • Følge med på utviklingen i norsk sparebanknæring Begrensning: Aldri over 5 % eierandel Egenkapitalbevisindeks opp 4% i 2010 mot -5% for OSEBX Vi skal utløse gode krefter

 17. Ulemper - egenkapitalbevis • Mindre likvide papirer – store poster vanskelig å omsette raskt • Stor del av vår kapital knyttet til finanssektoren Vitenfabrikken i Sandnes får 500.000 kroner til en interaktiv utstilling. Vi skal utløse gode krefter

 18. Kursutvikling 2010(pr 31.august - justert for utbytte) Vi skal utløse gode krefter

 19. Vår portefølje • Markedsverdi på 112 mill.pr 31. august 2010 – fordelt på 13 banker Vi skal utløse gode krefter

 20. Deltakelse i 7 forstanderskap • Sparebanken Pluss • Sparebanken Nord-Norge • Sparebanken Møre • Sparebanken Sandnes • Sparebanken Øst • Melhus Sparebank • Helgeland Sparebank Vi skal utløse gode krefter

 21. Sparebankstiftelsen DnB NOR – plassering i andre verdier • Differensiering av porteføljen • ”Evigvarende” gaver til allmennheten 2009 Vi skal utløse gode krefter