بسم الله الرحمن الرحیم - PowerPoint PPT Presentation

bendek
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
بسم الله الرحمن الرحیم PowerPoint Presentation
Download Presentation
بسم الله الرحمن الرحیم

play fullscreen
1 / 39
Download Presentation
161 Views
Download Presentation

بسم الله الرحمن الرحیم

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. بسم الله الرحمن الرحیم موضوع تحقیق: مدیریت وکنترل افکار درس:مدیریت وکنترل پروژه

 2. مقدمه در این مقاله سعی شده ارتباط بین تاثیرمنفی پیام های پنهانی موجودرتصاویر و اصوات و انیمیشن ها بر انسان واستفاده غرب از پیام های فوق جهت مدیریت ذهن وافکارمردم بخصوص کودکان(آینده سازان جهان) با استناد بر موضوع شهادت آب مورد بررسی وتحلیل قرار گیرد .

 3. محقق ژاپني با انتشار يافته‌هاي تحقيقات خود مدعي شد كه مولكول‌هاي آب نسبت به مفاهيم انساني تأثيرپذيرند.نظريه اين محقق ژاپني كه تاكنون از سوي مؤسسات علمي فيزيكي و زيست‌شناسي مورد تأييد قرار گرفته است، مبتني بر بررسي نمونه‌هاي فراواني از كريستال‌هاي منجمدشده آب و مقايسه آن با يكديگر است. دكتر ماسارو ايموتو Masaru imoto

 4. چون آب اين رودخانه از ميان شهر ها مي گذرد وبدليل طيف غالب منفي آدم ها نماي مولكولي آب به اين شكل در آمده است. رودخانه يودو

 5. آب هايي كه تازه از دل كوه بيرون مي آيند بدليل اينكه در معرض افكار منفي قرار نگرفته اند نماي مولكولي خود را حفظ كرده اند.اين عكس دقيقا مربوط به زماني است كه چشمه از دل كوه بيرون مي آيد. چشمه سانبو ائجي (رودخانه سانبو ائجي)


 6. چشمه ساي چو (رودخانه ساي چو) چشمه شيمانتو (رودخانه شيمانتو)

 7. تاثير دعا:دكتر ايموتو از عده اي خواستند كه در كنار سد فوجي وارا بايستندودعا بخوانند وآب را قبل وبعد از دعا آزمايش كردند. سد فوجي وارا قبل از دعا بعد از دعا

 8. درياچه برزيل دكتر ايموتو معتقد است كه خلوص نيت در دعا بسيار مهم است مانند داستان حضرت موسي زماني كه قومش براي بارش باران دعا مي كردند وبه موسي وحي شد كه در ميان شما گناهكاري است كه مانع از بارش باران مي شود بعد از دعا قبل از دعا

 9. آب مصرفي بشدت بي قواره وزشت است. چون از ميان شهرها وروستا مي گذرد ومردم مملو از فكر منفي هستند. آب لوله كشي شهر

 10. ايموتو معتقد است كه دعا از راه دور هم موثر است . ايشان از 500 نفر از اساتید مسائل معنوي خواستند كه در روز معين ودر ساعت مشخصي براي ليوان آبي كه روي ميزشان گذاشته اند دعا كنند .تصوير مقابل مربوط به اين ليوان آب لوله كشي شهر بعد از دعا 500نفر از اين اساتيد مي باشد. آب لوله كشي بعد از دعا

 11. دعايي از بودا كلمات دعاكننده سانسكريتي

 12. آقاي ايموتو بر روي تاثير موسيقي روي آب هم كار كردند.براي آب موسيقي هاي مختلفي پخش مي كردند و واكنش مولكولي آب را بررسي مي كردند. هوي متال آهنگ پاستورال بتهوون

 13. آهنگ هوا براي رديف جي از باخ موسيقي از موزارت آهنگي از شوپن

 14. موسیقی سنتي ژاپني (كاواچي ) Goldberg Variations" آهنگ باخ

 15. بلور آبي كه در معرض موسيقي شفابخش "Hado" قرار گرفته است.

 16. آب نه تنها از رفتار وافكار ما تاثير مي پذيرد بلكه نسبت به نوشته ها نيز واكنش نشان مي دهد .ايموتو با چسباندن برچسب هايي روي بطري ها ي آب واكنش آب را بررسي مي كرد روي بطري نوشت: آدولف هيتلر

 17. آب با برچسب “مادر “ برچسب “مادر ترزا”

 18. فرشته شيطان روح

 19. سلام شادي عشق زن وشوهر

 20. ايموتو معتقد است كه اگر باآب با زبانهاي مختلف برخورد كنيم در مقابل همه كلمه هاي مثبت واكنش آب زيباودر مقابل همه كلمه هاي منفي واكنش آب زشت خواهد بود متشكرم به زبان ژاپني “هاري گاتو”

 21. عشق و قدرداني مرسي (فرانسوي) Thanks&love

 22. حالم را بهم مي زني، مي كشمت خودت رو دوست داشته باش

 23. در ايران هم خانم حميده بي طرف با طرح شهادت آبتوانست در جشنواره خوارزمي رتبه دوم را كسب نمايد.ايشان آزمايشات خود را روي ساير پديده ها نيز آزمايش نموده اند .

 24. زيباترين شكلي كه آب از خود نشان داده است زماني است كه براي آنقرآن پخش شد . هم اكنون نيز محققين ايراني با همكاري موسسه ٍ،واكنش آبرادر مورد 99 اسم خداوند آزمايش مي كنند كه به طرح 99 شهرت دارد . IHM عكس فوق مربوط به بطري است كه روي آن يكي از اسامي خداوند نوشته شده است.

 25. مي تواني انتخاب كني كه...؟!!! حال كه تا70% كره زمين را آب تشكيل مي دهد. تا 60% وزن بدن انسان را آب تشكيل مي‌دهد. تا 70% وزن ماهيچه‌هاي انسان را آب تشكيل مي‌دهد. تا 80% خون انسان را آب تشكيل مي‌دهد. و 90% ريه‌هاي انسان را آب تشكيل مي‌دهد.

 26. حضرت علی (ع): القلب مصحف البصر باتوجه به مطالب یاد شده اگر چشم چیزی راببیند و یا گوش انسان چیزی را بشنود هر چند آن را درک نکند به علت اینکه قسمت عمده بدن انسان ازآب است بر انسان تاثیر خواهد گذاشت . حال با توجه به نکته فوق غرب پیام های پنهانی را در موسیقی و انیمیشن ها وارد کرده و به وسیله آن افکاری را در افراد تزریق میکند که در ادامه به بررسی آن میپردازیم.البته لازم به ذکر است که گیم های طراحی شده زیادی نیز حاوی چنین پیام هایی می باشد.

 27. تصویر شماره 1 تصویری از آرم کوکا کولا و برگردان ان که لا محمد لا مکه میشود خودتان تاثیر روانی آن را با توجه به مطالب یاد شده مورد سنجش قرار دهید

 28. تصویر شماره 2 خوب به این تصویر نگاه کنید ایا متوجه نوشته میان گلها می شوید

 29. تصویر شماره 3 دوباره عبارت فوق که در بیشتر انیمیشن ها از آن استفاده شده

 30. تصویر شماره 4

 31. تصویر شماره 5

 32. تصویر شماره6

 33. تصویر شماره 7 یکی ازمعروف ترین و قدیمی ترین تصاویر که در خود پیام پنهانی دارد تصویر مقابل است که با برگرداندن و حذف سر ودستی که در آن جام هست تصویر دیگری حاصل خواهد شد که برای نمایش تصویری ان به اینترنت مراجعه نمایید.

 34. تصویر شماره 8 كلمه )Hate( یعنی نفرت به صورتي نوشته شده كه معكوس آن )Love( .یعنی عشق خوانده مي‌شود

 35. تصویر شماره 9

 36. واما پیام های پنهان در موسیقی در ادامه چند موسیقی پخش می شود که حاوی پیام های پنهانی است که اگر این موسیقی با نرم افزار بر گردانده شود مفاهیم جدید ضد دینی از ان برداشت می شود ،لازم به ذکر است در تحقیقات انجام شده محققان به این نتیجه رسیدند که نا خود اگاه انسان کاملا این پیام ها را درک کرده و در انسان تاثیرات خود را می گذارد. در ادامه اصل و برگردان چند نمونه را می بینیم.

 37. آقاي جيمز ويكاري (ames Vicary)را نخستين معرف پيام هاي پنهان يا ناخود آگاه در سینما دانسته اند. ايشان اهل ديترويت آمريكا بود و در سال 1940 از دانشگاه ميشگان فارغ التحصيل شد. اين مرد پديده خاصي را معرفي كرد كه البته شايد نمي‌دانست كاربرد آن كار او را به دادگاه خواهد كشاند. ويكاري در سال 1957 آزمايش معروفي را در يك سينما در شهر نيوجرسي انجام داد. چنان كه مي‌دانيم فيلم هاي سينمايي بر اساس پخش تعداد زيادي تصوير در هر ثانيه نمايش داده مي‌شوند. مغز ما تصاوير مجزا را تحليل كرده و فيلم به صورت پيوسته ديده مي‌شود. ويكاري در بين هر شانزده فريم يك تصوير قرار داد كه بر روي آنها نوشته شده بود Drink Coca Cola))) كوكاكولا بنوشيد) و يا Hungry? Eat popcorn))(گرسنه هستيد؟ پاپ‌كورن بخوريد)هر يك از اين تصاوير در هر بار به مدت سه هزارم ثانيه نمايش داده مي‌شدند. طبيعتا هيچ يك از تماشاگران متوجه وجود اين نوشته ها بر روي اسلايدهاي فيلم نشد، اما فروش كوكاكولا و پاپ‌كورن در بوفه سينما افزايش پيدا ‌كرد!! بعد ها گفته شد ويكاري درصد افزايش فروش را دستكاري كرده تا يافته خود را بزرگ تر جلوه دهد. اما به هرحال در تحقيقات آقاي ويكاري مشخص شد مغز و ذهن انسان توان دريافتن چنين مطالبي را كه ظاهرا در سطح ادراكي نبوده اند.

 38. منبع 1: www.masaru-emoto.netwww.hado.netwww.thank_water.netwww.adhikara.comwww.oloombateni.orgwww.wellnessqoods.comhttp://www.harfibarayegoftan.blogfa.comhttp://emdadgar.com http://hfboards.com . منبع 2: فيلم تكنيك هاي موفقيت

 39. در پایا ن از تمامی عزیزانی که به مطالب ارائه شده توجه داشتند تشکر و قدردانی می نمایم