dejiny bibliografie n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dejiny bibliografie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dejiny bibliografie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Dejiny bibliografie - PowerPoint PPT Presentation


 • 203 Views
 • Uploaded on

Dejiny bibliografie. Jarmila Majerová Slovenská národná knižnica. Úplné dejiny bibliografie zatiaľ neexistujú Archeologické objavy však prinášajú ďalšie poznatky Rozličné názory na vývoj bibliografie: starobylé civilizácie vs. rozšírenie kníhtlače

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dejiny bibliografie' - benard


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dejiny bibliografie

Dejiny bibliografie

Jarmila Majerová

Slovenská národná knižnica

slide2
Úplné dejiny bibliografie zatiaľ neexistujú

Archeologické objavy však prinášajú ďalšie poznatky

Rozličné názory na vývoj bibliografie: starobylé civilizácie vs. rozšírenie kníhtlače

Nemožno opomínať funkcie bibliografie v spoločenskej komunikácii: registrácia, orientácia sa v literatúre, výber a odporúčanie

bibliografia a komunik cia
Bibliografia a komunikácia
 • Typy a formy komunikácie od najstarších čias
 • Písmo – ako výsledok potreby trvalej fixácie poznania
 • Robert Escarpit – La révolution du livre – vznik termínu „kniha“ (biblos gr. vlákno rastlín (papyrus), liber lat. vrstva pod kôrou dreva, book – buch = bois, kniha slov. z čínskeho k´uen (zvitok hodvábu)
 • Časové a priestorové možnosti knihy (generácie, preklady ...)
 • Kniha ako archívum – odkazy pre budúce generácie
hist ria
História ...
 • Autor – kniha – čitateľ = spoločenský zmysel sprostredkúvania informácií

Počiatky druhotnej, teda bibliografickej informácie vznikali:

 • 1) v miestach, kde sa vyskytovali najväčšie množstvá literatúry, kníh, v knižných archívoch. Tak vznikali prvé inventárne zoznamy, katalógy;
 • 2) vo vnútri samotnej literárnej produkcie (biografie, autobiografie)
vznik kni n c
Vznik knižníc
 • India – asi pred 8000 rokmi (Sharma) – piktografia aj umenie písať skôr ako Egypťania
 • Mezopotámia – sumerská spoločnosť – „hory“ tabuliek – Nippur (sumerská knižnica 2500 pr. n. l., Ninive – knižnica asýrskeho kráľa Aššurbanipala (668-630) – 25 000 tabuliek (knižnica bola systematicky budovaná, kopistická dielňa, prvý exlibris – vlastnícka značka)
 • Alexandrijská knižnica – 2 najvýznamnejšie knižnice helenistického obdobia Brucheion (väčšia) – zničená požiarom 47 pr. n. l. – 700 000 papyrusových zvitkov, Serapeion (menšia) – zničená kresťanmi 391 (43 000 papyrusových zvitkov
  • Kallimachos z Kyrény – tretí riaditeľ AK, tvorca katalógu Pinakes – zárodok bibliografie, triedenie diel
vznik kni n c pokr
Vznik knižníc pokr.
 • Byzantská renesancia – konstantinopolský patriarcha Fótius (820-886) – učiteľ Cyrila a Metoda – bibliograficko-kritické dielo Mirobiblion (Knižnica)
 • Indexy zakázaných kníh – stredoveká forma bibliografických súpisov – uchovávajú informácie o zničených dielach
 • Vynález kníhtlače 15 stor. výrazne ovplyvnil vývoj bibliografie
 • Conrad Gesner – 1545 – Bibliotheca universalis – prehľad vytlačených kníh v 3 jazykoch (lat, gre, heb)
za iatky
Začiatky
 • Veľkomoravská ríša – ranostredoveké panónske legendy, latinské kódexy
 • Humanizmus, renesancia – tlačené súpisy literatúry
 • Rok 1600 – začiatok slovenskej bibliografie
obdobia v vinu slovenskej bibliografie
Obdobia vývinu slovenskej bibliografie

Baroko – 1600-1780 – reformácia a protireformačné hnutie

 • Daniel Czwittinger – Specimen hungariae Literatae – biobibliografický prehľad uhorských spisovateľov
 • Trnavské kníhtlačiarske súpisy – Catalog librorum z r. 1710
obdobia v vinu slovenskej bibliografie pokr
Obdobia vývinu slovenskej bibliografie (pokr.)

Osvietenská bibliografia – 1780-1845

 • Prešpurské noviny od r. 1783 – prehľad slovenskej a českej literatúry (diela S. Rožnaya, J. Čaploviča, B. Tablica, J. M. Hurbana, J. Ribayho, P. J. Šafárika)
obdobia v vinu slovenskej bibliografie pokr1
Obdobia vývinu slovenskej bibliografie (pokr.)

Obdobie národného hnutia, štúrovci – 1845-1875

 • 1.8.1845 – Slovenskje národnje noviny – príloha Orol tatranski, Katolícke noviny, Cyril a Metod, priateľ školy a literatúry, prvé pokusy o retrospektívnu národnú bibliografiu a odbornú bibliografiu
obdobia v vinu slovenskej bibliografie pokr2
Obdobia vývinu slovenskej bibliografie (pokr.)

Riznerovské obdobie – 1875-1918

 • Ľudovít Vladimír Rizner – Bibliografia písomníctva slovenského od najstarších čias do konca r. 1900 v 6 zv. + 2 doplnky – retrospektívna bibliografia
obdobia v vinu slovenskej bibliografie pokr3
Obdobia vývinu slovenskej bibliografie (pokr.)

Prvá ČSR a Slovenský štát – 1918-1945

 • Zachytávanie knižnej produkcie – Československá bibliografia – r. 1920-1921
 • Katalóg bibliografický – Jan Ladislav Živný – od 1922 – evidencia slovenských kníh
 • Bibliografický katalóg slovenskej knižnej tvorby za roky 1939-1941 a 1942-1945 – Anton Dubay
obdobia v vinu slovenskej bibliografie pokr4
Obdobia vývinu slovenskej bibliografie (pokr.)

Po roku 1945 po súčasnosť

 • Bibliografický ústav Knižnice Slovenskej univerzity (UKB) – ročná registrácia kníh Slovenská kniha – A. Dubay
 • Slovenská národná knižnica v Martine – Slovenská bibliografia – články – MUDr. Pavol Halaša
 • V r. 1954 sa Matica slovenská stala inštitúciou s funkciou národnej knižnice. Vydávala mesačne bibliografiu Slovenské knihy a Články v slovenských časopisoch
v znamn predstavitelia slovenskej bibliografie od 18 storo ia
David Czwittinger

Michal Rotarides

Viliam Serpílius

Matej Holko st.

Bohuslav Tablic

J. M. Hurban

Juraj Palkovič

Juraj Ribay

P. J. Šafárik

Daniel Lichard

Michal Rešetka

Michal Chrástek

Ľudovít Vladimír Rizner

Anton Dubay

Ján Čaplovič

Anton Augustín Baník

Pavol Halaša

Vladimír Ormis

Významní predstavitelia slovenskej bibliografie od 18. storočia
zdroje
Zdroje

RUTTKAYOVÁ, K. – KÁBRT, J.: Bibliografia. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1991. 335 s. ISBN 80-08-00287-5

RUTTKAYOVÁ, K.: Vývoj bibliografie od staroveku po súčasné národné bibliografie. Bratislava: Univerzita Komenského, 1976. 193 s.