seminar za prijavitelje erasmus individualna mobilnost posameznikov za pogodeno leto 2009 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Seminar za prijavitelje Erasmus – individualna mobilnost posameznikov za pogodeno leto 2009 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Seminar za prijavitelje Erasmus – individualna mobilnost posameznikov za pogodeno leto 2009

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

Seminar za prijavitelje Erasmus – individualna mobilnost posameznikov za pogodeno leto 2009 - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on

Seminar za prijavitelje Erasmus – individualna mobilnost posameznikov za pogodeno leto 2009. Aljoša Belcijan CMEPIUS, 09. februar 2009. Vsebina predstavitve. Kaj vključuje Erasmus mobilnost posameznikov? Kdo lahko sodeluje (eligibility)? Kako lahko pridobljena sredstva porabimo?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Seminar za prijavitelje Erasmus – individualna mobilnost posameznikov za pogodeno leto 2009


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
seminar za prijavitelje erasmus individualna mobilnost posameznikov za pogodeno leto 2009

Seminar za prijaviteljeErasmus – individualna mobilnost posameznikovza pogodeno leto 2009

Aljoša Belcijan

CMEPIUS, 09. februar 2009

vsebina predstavitve
Vsebina predstavitve
 • Kaj vključuje Erasmus mobilnost posameznikov?
 • Kdo lahko sodeluje (eligibility)?
 • Kako lahko pridobljena sredstva porabimo?
 • Finančna sredstva v programu Erasmus
 • Erasmus Mundus
 • EEA Grants
 • Prijavnica
 • Postopek prijave
 • Od oddaje vloge do pogodbe
erasmus mobilnost posameznikov
Erasmus mobilnost posameznikov
 • VEDNO sodelujeta dve instituciji iz RAZLIČNIH držav (!)
 • SMS: mobilnost študentov z namenom študija
 • SMP: mobilnost študentov z namenom prakse
 • TM: mobilnost učnega osebja
 • ST: mobilnost zaposlenih z namenom usposabljanja
mobilnost tudentov za tudij
Mobilnost študentov za študij
 • KAJ: študent namesto doma v tujini opravlja študijske obveznosti
 • KDO: študent, državljan ene od 31 sodelujočih držav, ki je vpisan na nosilko EUC in je zaključil najmanj 1. letnik študija prvega cikla
 • ZA KOLIKO ČASA: 3-12 mesecev
 • KAM: na partnersko nosilko listine, s katero mora institucija PRED mobilnostjo podpisati bilateralni dogovor o sodelovanju
mobilnost tudentov za prakso
Mobilnost študentov za prakso
 • KAJ: študent v tujini pridobiva praktične izkušnje
 • KDO: študent, državljan ene od 31 sodelujočih držav, ki je vpisan na nosilko razširjene EUC
 • ZA KOLIKO ČASA: 3-12 mesecev, izjemoma manj študenti kratkih programov (VSŠ) – 14 dni
 • KAM: v kakršno koli podjetje, organizacijo, ustanovo v eni od 31 sodelujočih držav (RAZEN: ambasade RS, evropske institucije in institucije, ki vodijo EU programe)
mobilnost z namenom pou evanja
Mobilnost z namenom poučevanja
 • KAJ: učno osebje ali zaposleni iz podjetij gostujejo na partnerski instituciji (min. 5 ur pedagoških institucij)
 • KDO: zaposleno učno osebje nosilke EUC, ki lahko izvaja pedagoške obveznosti na partnerski instituciji ALI zaposleni iz podjetij
 • ZA KOLIKO ČASA: 5 delovnih dni oz. min 5 ur predavanj, največ 6 tednov
 • KAM: na partnersko nosilko listine, s katero mora institucija PRED mobilnostjo podpisati bilateralni dogovor o sodelovanju
mobilnost zaposlenih
Mobilnost zaposlenih
 • KAJ: zaposleni se v tujini usposabljajo
 • KDO: zaposleni na nosilkah EUC
 • ZA KOLIKO ČASA: 5 delovnih dni (izjemoma manj), največ 6 tednov
 • KAM: na partnersko nosilko listine, s katero mora institucija PRED mobilnostjo podpisati bilateralni dogovor o sodelovanjuali v kakršno koli podjetje oz. drugo organizacijo
mobilnost zaposlenih1
Mobilnost zaposlenih
 • KAJ: zaposleni v tujino na usposabljanje ter strokovnjaki s podjetij na EUC
 • KDO: zaposleni v podjetjih in nosilkah EUC
 • ZA KOLIKO ČASA: 5 delovnih dni (izjemoma manj), največ 6 tednov
 • KAM: na partnersko institucijo, s katero mora institucija PRED mobilnostjo podpisati bilateralni dogovor o sodelovanjuali v kakršno koli podjetje oz. drugo organizacijo (brez predhodnega podpisa bilateralnega dogovora)
kdo lahko torej sodeluje
Kdo lahko torej sodeluje?
 • Institucije, ki so pridobile Erasmus univerzitetno listino (EUC)
  • študenti, vpisani na te institucije
  • zaposleni s teh institucij (učni in drugo osebje)
  • zaposleni iz tujih podjetij, ki jih nosilka povabi
 • OPOZORILO: študente lahko na prakso v tujino preko Erasmus programa pošljejo le institucije nosilke razširjene EUC
sredstva na nacionalnem razpisu
Sredstva na nacionalnem razpisu
 • Nosilka EUC pridobi sredstva za sofinanciranje (!) aktivnosti:
  • štipendije študentom
  • kritje stroškov mobilnost zaposlenih
  • sredstva za organizacijo mobilnosti
 • Študenti
  • štipendija NI avtomatsko dodeljena vsakemu mobilnemu študentu (!!!)
  • Erasmus komisija določi okvirna pravila glede višine (konkretno višino institucija sama)
  • dodeljevanje posameznemu študentu je odgovornost matične institucije
sredstva na nacionalnem razpisu1
Sredstva na nacionalnem razpisu
 • Zaposleni
  • sofinanciranje potnih in dnevnih stroškov mobilnosti
  • najvišji dovoljeni zneski določeni (80 % sofinanciranja vseh stroškov)
  • dodeljevanje sredstev posamezniku je v odgovornosti institucije
 • Sredstva za organizacijo mobilnosti
  • sredstva za institucijo
  • znesek določen glede na število v tujino poslanih oseb
  • poraba popolnoma prepuščena instituciji
pregled vi ine sredstev
Pregled višine sredstev
 • Primerjava sredstev med različnimi razpisnimi leti
izra un sredstev za organizacijo mobilnosti om
Izračun sredstev za organizacijo mobilnosti (OM)

Institucija, ki realizira vsaj eno mobilnost se za sredstva OM dodeli znesek v vrednosti 500 €.

pripravljalni obiski pv
Pripravljalni obiski (PV)
 • Za pripravo novega intenzivnga programa (IP), mobilnost študentov za prakso ali mobilnost osebja lahko zaprosijo visokošolski zavodi, ki so že izvajali Erasmus aktivnosti v okviru programa Socrates II
 • Za pripravo katerekoli aktivnosti - institucije, ki so pridobile EUC prvič v letu 2007 ali kasneje
 • Za pripravo centralizirane aktivnosti – nosilke EUC, samo za individualne obiske k znanim partnerjem z namenom zaključevanja končne prijave centralizirane projekta na razpis (koncept dogovorjen, ključni partner znan)
posebne potrebe
Posebne potrebe
 • Kot posebne potrebe se upošteva vse skupine navedene iz definicije oseb s posebnimi potrebami iz uvoda k nacionalnim pravilom za prijavitelje RAZEN socialno ogrožene osebe iz ekonomskih razlogov
 • Posamezniki zaprosijo svojo matično institucijo, ki predloži vloge nacionalni agenciji
 • V letu 2009 je za ta namen na voljo 5000,00 € sredstev
upravljanje s sredstvi
Upravljanje s sredstvi
 • Upravljanje s sredstvi v okvirih pogodbenih določil je odgovornost institucije
 • Vzpostavitev določil, sistemov, ki zagotavljajo enakost in transparentnost, morajo biti javni

Prenos sredstev glede na pogodbo 2009

 • 20 % iz zneska za SMS v SMP in obratno
 • 20 % iz zneska za STA v STT in obratno
 • 20 % iz zneska za OM v SMS ali SMP
 • 20 % iz zneska za ST v mobilnost študentov (SMS ali SMP)
 • 0 % iz zneska za SMS v SMP v katerokoli drugo aktivnost
ostale mo nosti podiplomski tudij erasmus mundus
Ostale možnosti podiplomski študij – Erasmus Mundus
 • Akcija 1: Skupni programi Erasmus Mundus

(Joint Programmes) za magistrske in doktorske študijske programe

 • Akcija 2: Partnerstva Erasmus Mundus

(med evropskimi visokošolskimi institucijami in visokošolskimi institucijami tretjih držav (izmenjave in mobilnosti)

 • Akcija 3: Promocija evropskega visokošolskega izobraževanja (»privlačnost« evropskih držav kot destinacij za izobraževanje in centra odličnosti v svetovnem merilu)
eea grants
EEA GRANTS
 • Nova finančna shema
 • Sodelujoče države: Norveška, Islandija in Lihtenštajn
 • Cilj: spodbujanje institucionalnega sodelovanja (izbraževanje in raziskovanje na področju visokega šolstva
 • Kdaj: objava razpisa v mesecu aprilu 2009
 • Vrednost razpisa: 1,3 mio EUR
 • Sredstva se dopolnjujejo s sredstvi VŽU
eea grants1
EEA GRANTS

Obdobje upravičenosti 1 (1.7.2009 – 30.9.2010)

Individualna mobilnost:

 • študentov za študij in prakso
 • visokošolskih učiteljev in osebja za poučevanje in usposabljanje
eea grants2
EEA GRANTS

Obdobje upravičenosti 2 (1.6.2009 – 31.12.2010)

Individualna mobilnost:

 • Pripravljalni obiski z namenom sklenitve bilateralnih sporazumov ali priprave projekta
 • Organizacija študijskih obiskov
 • Izmenjava strokovnjakov – gostovanje tujih srokovnjakov v Sloveniji
erasmus placement consortium
Erasmus Placement Consortium
 • Združenje več visokošolskih institucij lahko tudi drugih organizacij za nudenje študentskih praks

Sodelujoči

  • Partner higher education institutions (zadolženi za kakovost in priznavanje praks)
  • Other partners (lahko različne vloge/ funkcije)
erasmus placement certificate
Erasmus Placement Certificate
 • Konzorcij, ki izjava prakse mora s strani Nacionalne agencije pridobiti Erasmus Placement Cerficate
 • Konzorcij, ki prvič zaprosi za certifikat ga lahko pridobi za obdobje enega leta (kasneje za 3, največ do 2013)
 • Zagotavljanje ustrezne kakovosti, postopkov, priznavanja, delovanje konzorcija,…
prijava 2009
Prijava 2009
 • Institucije nosilke EUC
 • Aktivnosti glede na vrsto EUC
 • Prijave na nacionalni razpis za Erasmus individualno mobilnost oddajte tudi prijaviteljice na razpis za EUC v novembru 2008
prijava 20091
Prijava 2009
 • Objava na spletni strani Nacionalne agencije
 • Elekronska prijava - Izpolnjevanje “On-line”

(v primeru problemov na elektronski naslov erasmus@cmepius.si)

 • Natisnjeno verzijo posredujete na naslov

CMEPIUS

(ERASMUS – Individualna mobilnost 2009)

Ob železnici 16

1000 Ljubljana

postopek oddaje prijav
Postopek oddaje prijav
 • Po oddaji prijave ni mogoče več spreminjati
 • Kot veljavna vloga za dotacijo pa bo štela zadnja poslana verzija
 • Prijavitelji bodo potrdilo oprejemu (ne sprejemu oziroma odobritvi) prijave prejeli po pošti v 30 dneh po roku za prijavo
 • NACIONALNA PRAVILA ZA PRIJAVITELJE
na in prijave
Način prijave
 • Oddaja tiskane in elektronske verzije
 • Osebna oddaja v tajništvo (do 15. ure na dan roka)
 • Elektronska oblika (CD, USB, DVD, disketa, zunanji disk)
 • Pravočasna vloga je oddana do 23:59 ure na dan roka (svetujemo oddajo priporočene pošiljke)
 • Tiskana verzija mora vsebovati podpis (pravni predstavnik institucije ali pooblaščenec) in žig institucije
na in prijave1
Način prijave
 • Vloga izpolnjena v slovenskem ali angleškem jeziku
 • Številčenje strani
 • Združena prijava kot celota – brez spenjanja
 • Oddaja prijave

1x original

2x kopija (na kopijo dopišite kopija enaka originalu in se podpišite – ni nujno pravni predstavnik institucije)

izlo itveni kriteriji
Izločitveni kriteriji
 • Vloga za dotacijo mora biti oddana v razpisnem roku v tiskani obliki po pošti. Vloga za dotacijo mora biti izpolnjena na računalnik
 • Vloga za dotacijo mora biti izpolnjena in oddana v celoti
 • Prijave na projekte in aktivnosti morajo biti izpolnjene na ustreznih vlogah za dotacijo. Original vloge za dotacijo mora biti podpisan s straniodgovorne osebe in, kjer je to potrebno, tudi udeleženca ali koordinatorja
izlo itveni kriteriji s pozivom
Izločitveni kriteriji s pozivom
 • Originalni podpisi so, ni žiga organizacije
 • Prijavi niso priložene obvezne priloge
 • poslan je original vloge za dotacijo brez 2 kopij
 • vloga za dotacijo je bila poslana po pošti, ni pa bila oddana v elektronski obliki
 • vloga za dotacijo je prispela po roku in na kuverti ni viden datum njene oddaje po pošti
prijavnica 2009
Prijavnica 2009

1. SUBMITION DATA

 • National Agency = CMEPIUS

A: Applicant Institution / Organization

B: Organiazation and Activities

C: Objectives (kako bodo vaše prijavljene aktivnosti vplivale na zgoraj označene cilje – največ ena stran)

prijavnica 20091
Prijavnica 2009

D: Mobility

Izpolnite polja za mobilnosti, kjer bo vaša institucija sodelovala – napoved števila zaprošenih mobilnosti. Sistem bi moral sam seštevati oziroma množiti številke

D.1.: Mobility flow tables (total)

Pozorni bdite na enoto glede različnih tipov mobilnosti (dan, mesec)

prijavnica 20092
Prijavnica 2009

D2: Student Placement Strategy Description

(Navedite zakaj so prakse za vašo institucijo pomembne in opišite strategijo mobilnosti na področju praks z vidika vaše institucije (20 vrstic).

POMEMBNO

 • Obvezna uporaba funkcije “validate”
 • Opisne odgovore si pripravite v wordu
 • Spremljajte spletno stran Nacionalne agencije
 • V primeru sprememb vas o tem nemudoma obvestimo
od oddaje vloge do pogodbe
Od oddaje vloge do pogodbe

14. do 31. marec 2009

TEHNIČNI PREGLED VLOG

[NA]

Potrdilo o prejemu

Sprejem vlog

 izpolnjevanje izključitvenih pogojev in pogojev s pozivom (ustreznost prijavnih obrazcev, ustreznost prijaviteljev, podpisi, kopije, … = eligibility check)

 pošiljanje pozivov za dopolnitev (SAMO po el. pošti!)

Zgolj seznam prejetih vlog (institucija, naslov) in dodelitev referenčnih številk

SAMO potrdilo, da je vaša pošta prispela do nas!!

od oddaje vloge do pogodbe1
Od oddaje vloge do pogodbe

1. do 15. april 2009

15. do 30. april 2009

Dopolnjevanje vlog, dokončen tehničen pregled

Obdelava vlog in priprava materiala za Erasmus komisijo

Sestanek Erasmus komisije

Odločitev o ključu delitve sredstev,

Sklep o uspešnosti prijav in o dodelitvi sredstev posamezni uspešni vlogi.

Priprava zbirne tabele vseh vlog

(izpolnjevanje prijavnih pogojev, obseg prijav, …)

od oddaje vloge do pogodbe2
Od oddaje vloge do pogodbe

1. do 10. maj 2009

17. do 25. maj 2009

1. teden junija 2009

Obveščanje prijaviteljev

Pošiljanje pogodbene dokumentacije

Prvo nakazilo

Obvestilo o Sklepu:

 • vloga odobrena/zavrnjena
 • obseg odobrenih sredstev
 • zahteva po dodatnih pogodbenih podatkih
 • zahteva za izraz STRINJANJA s sklepom (ali pritožbe)

Reševanje pritožb

Priprava pogodbene dokumentacije

informacije pomo
Informacije, pomoč
 • www.cmepius.si Razpisi
 • vprašanja pisno na erasmus@cmepius.si
 • odgovore boste prejeli VSI Erasmus koordinatorji (izjemoma ne)
 • tel: 01- 586 42 59 (Aljoša Belcijan)