kehitt mishankkeiden tuotosten hy dynt minen valtakunnallisesti n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kehittämishankkeiden tuotosten hyödyntäminen valtakunnallisesti PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kehittämishankkeiden tuotosten hyödyntäminen valtakunnallisesti

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Kehittämishankkeiden tuotosten hyödyntäminen valtakunnallisesti - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

Kehittämishankkeiden tuotosten hyödyntäminen valtakunnallisesti. SOSIAALIALAN TIETOTEKNOLOGIAN KÄYTÖN EDISTÄMINEN -seminaari Joensuu 7.10.2008 Tommi Oikarinen, projektipäällikkö, KuntaIT. KuntaIT. Sisältö KuntaIT kehittämisenhallinta Arkkitehtuurimenetelmä ja –hallintamalli

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kehittämishankkeiden tuotosten hyödyntäminen valtakunnallisesti' - bena


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kehitt mishankkeiden tuotosten hy dynt minen valtakunnallisesti

Kehittämishankkeiden tuotosten hyödyntäminen valtakunnallisesti

SOSIAALIALAN TIETOTEKNOLOGIAN KÄYTÖN EDISTÄMINEN

-seminaari

Joensuu 7.10.2008

Tommi Oikarinen, projektipäällikkö, KuntaIT

kuntait
KuntaIT

Sisältö

 • KuntaIT kehittämisenhallinta
 • Arkkitehtuurimenetelmä ja –hallintamalli
  • soveltaminen projekteissa
 • Kehittämishankkeiden tuotosten hyödyntäminen
kehitt misen hallinta
Kehittämisen hallinta
 • Hanke-ehdotusten käsittely:
  • Kehittämis-ideasta/tarpeesta toteutuskelpoisen projektin esisuunnitelma, joka vastaa kehittämiselle asetettuja tavoitteita
 • Projektinhallinta:
  • Kehittämisprojektin toteutuksen hallinta
 • Projektin tulosten arviointi:
  • Tavoitteiden saavuttamisen mittaaminen kun kehitystyö on siirtynyt osaksi normaali toimintaa

Tuotosten ylläpito (informaatio-ohjauksen prosessi):

  • Kehittämisessä huomioitavat linjaukset, ohjeet ja aikaisemmat toteutukset
hanke ehdotusten k sittely
Hanke-ehdotusten käsittely
 • Hanke-ehdotus:
  • Kehittämis-idean/-tarpeen kuvaaminen
 • Hanke-ehdotuksen rikastaminen:
  • Toteutuksen sisällön rikastaminen
  • Toteutus- ja käyttöönotto-osapuolien kartoitus
 • Hanke-esityksen valmistelu:
  • Toteutuksen hyötyjen ja investoinnin kannattavuuden arviointi
 • Hanke-esitys:
  • Toteutuksen kehyksen kiinnittäminen (kohde, aikataulu, budjetti, osapuolet ja roolit)

Tuotosten ylläpito (informaatio-ohjauksen prosessi):

  • Hanke-ehdotuksessa huomioitavat linjaukset, ohjeet ja aikaisemmat toteutukset
projektinhallinta
Projektinhallinta
 • Projektin asettaminen:
  • Projektin omistajuuden varmistaminen ja projektipäällikön kiinnittäminen
 • Projektin suunnittelu:
  • Projektin suunnittelun organisointi sekä tavoitteiden, tuotosten ja roolien tarkentaminen
 • Projektin valmistelu:
  • Projektin ohjauksen ja hallinnan organisointi, projektisuunnitelma 1.0
 • Projektin toteutus
 • Projektin muutostenhallinta
 • Projektin päättäminen

Tuotosten ylläpito (informaatio-ohjauksen prosessi):

  • Projektin toteutuksessa huomioitavat linjaukset, ohjeet ja aikaisemmat toteutukset
  • Projektin tuotosten julkaisu- ja ylläpitopaikka ja hallintamalli
projektin tulosten arviointi
Projektin tulosten arviointi
 • Hanke-ehdotuksen tavoitteet
 • tulokset
 • tuotokset
 • Toteutusprojektin tavoitteet
 • tulokset
 • tuotokset

Tavoiteltujen

tulosten

arviointi

ARVIOINNIN VIITEKEHYS

 • Hanke-ehdotuksen tavoitteiden mittarit
 • tulokset
 • tuotokset
 • Toteutusprojektin tavoitteiden mittarit
 • tulokset
 • tuotokset
 • Hankkeen/projektin tulosten arviointi
  • Kehittämishankkeen tavoitteet (mitä halutaan muuttaa? mikä on tavoitetila kun kehittämisen tuotokset on jalkautuneet osaksi normaali toimintaa?)
  • Toteutusprojektin tavoitteet (miten kehittämisprojektin toteutuksen tulee onnistua jotta se tukee edellä mainittua)
 • Tavoitteiden mittaaminen ja tulosten arviointi
  • Mittarit, arviointi-ajankohta, roolit ja vastuut
  • projektin toteutuksen arviointi sisältyy projektinhallinnan päättämisvaiheeseen
kuntait arvioinnin viitekehys yksi esimerkki
KuntaIT / Arvioinnin viitekehys (yksi esimerkki)

Tuotokselle tavoiteltava taso:

Kuvaus

Kandidaatti, jonka pohjana on yksi case, mutta jossa tähdätään kansalliseksi toteutukseksi

Toteutuksesta

suositus

yhteisen

tarpeen ja

konsensuksen

kautta

Toteutuksesta

suositus tai

suositus-

ehdotus

arvioinnilla

osoitetun

hyödyn

kautta

EHDOTUS

Suosituksiin tähtäävät toteutukset

Pidemmälle kypsytetty kandidaatti, useita toteutuksia, laaja hyväksyntä

SUOSITUS

LUONNOS

JHS –suositus / Standardi

SUOSITUS

Toteutuksesta

hyvä

käytäntö

tulosten

arvioinnin

kautta

Muut toteutukset

DOKUMENTOITU

TOTEUTUS

Dokumentoitu case, jolla ei suoranaisesti / tietoisesti tähdätä kansalliseksi käytännöksi, esim. jonkin pilottihankkeen tulokset

HYVÄ

KÄYTÄNTÖ

Hyvä käytäntö, muttei kuitenkaan kansallinen standardi, on sovellettu tuotannossa (tästä voisi seurata joissain tapauksissa standardoinnin käynnistäminen)

kokonaisarkkitehtuuri
Kokonaisarkkitehtuuri
 • Kokonaisarkkitehtuuri – mikä se oikein on
  • Kokonaisarkkitehtuuri on malli kokonaisvaltaiseen toiminta-, tieto- ja teknologiaympäristön kuvaamiseen
   • Kokonaisarkkitehtuuria voidaan hyödyntää sekä nykytilan että tavoitetilan kuvaamiseen
   • Kokonaisarkkitehtuuria voidaan hyödyntää sekä koko toimintaympäristön kuvaamiseen että yksittäisen ratkaisun (usein järjestelmä tai palvelu) kuvaamiseen
  • Kokonaisarkkitehtuurin luo keskeiset suuntaviivat tarkemmalle ratkaisujen määrittelylle ja suunnittelulle
  • Kokonaisarkkitehtuurimalli tuottaa arkkitehtuurilinjauksia
 • Mitä kokonaisarkkitehtuuri ei ole
  • Kokonaisarkkitehtuurin mukainen tavoitetilakuvaus ei korvaa tarkempaa määrittelyä ja suunnittelua – varsinaista systeemityötä
  • Kokonaisarkkitehtuurin ei ole jäykkä ja pysyvä vaan se elää erityisesti toiminnan kehittymisen mukaan – muutoksenhallintamenettelyjen mukaisesti
ratkaisujen tavoitetilan j sentymisest
Ratkaisujen tavoitetilan jäsentymisestä

Arkkitehtuuri lähtee tarpeista.Mitä tarvitaan, kuka tarvitsee,mihin tarvitaan, miksi ja milloin

Kokonaisarkkitehtuuri muodostaa kuvauskehikon, jonka pohjalta yksittäisiä ja laajojakin tietoteknisiä ratkaisuja voidaan tehdä varmistaen:

 • Yhteentoimivuus
 • Ylläpidettävyys
 • Tehokkuus
 • Palvelevuus
 • Oikea kommunikointi kehittäjien kesken

Arkkitehtuuri kuvaa, miten eripalveluympäristön ja teknologianosat liitetään toisiinsa – tämä toimitarkemman suunnittelun pohjana

Toteutus toteuttaa tarkempiensuunnitelmien avulla varsinaisetjärjestelmät ja ratkaisut.

kokonaisarkkitehtuurin osia
Kokonaisarkkitehtuurin osia

Yhteinenkieli

Hyödyntäminenja hallinta

Linjaukset &suositukset

Työkalut

Jäsennys &kuvaaminen

Menetelmät

slide13

Yhteinen KA-menetelmä, hallintamalli ja kypsyys-tasomalli eivät vielä tuota arkkitehtuurilinjauksia, vaan luovat edellytykset yhteensopiville ja riittäville kuvauksille

 • Arkkitehtuurilinjaukset ja suositukset
 • Koskevat joko koko kuntasektoria, yksittäistä kuntaa tai tiettyä toimialuetta / rajattua kohdetta
 • Kokonaisarkkitehtuurit ja viitearkkitehtuurit

Projektit, arkkitehtikilpailut

Rakennukset, korttelit

Arkkitehtuuri-kuvaukset, linjaukset

Varsinaiset toteutukset

KA-menetelmä, pohjat, työkalut

Kehittäminen

Asemakaavat, rakennuspiirustukset

Tussit, merkintätavat

 • Kehittämisen jäsennys
 • Arkkitehtuurin kehittämisohjelmat
 • Arkkitehtuurilinjauksia kehittävät hankkeet
 • Toteutukset
 • Eri kuntien järjestelmä-kokonaisuudet ja ratkaisut
 • Varsinaiset palvelut
 • Kuvatut prosessit
kokonaisarkkitehtuuri ja sen soveltaminen
Kokonaisarkkitehtuuri ja sen soveltaminen
 • Kokonaisarkkitehtuuri jäsennetään usein matriisina:
  • Näkökulmat:
   • Toiminta, liiketoiminnan ja asiakkuuksien näkökulma
   • Tieto, tietoa, käsitteitä ja tietovarantoja tarkasteleva näkökulma
   • Järjestelmä, järjestelmien näkökulma
   • Teknologia, tekniikan, laitteiden ja teknisten ratkaisujen näkökulma
   • Hallinta, Ympäristön hallinnan ja jatkuvuuden näkökulma
  • Abstraktiotasot:
   • Käsitteellinen taso – MITÄ
   • Looginen taso - MITEN
   • Fyysinen taso - MILLÄ
ty versio kuntait n ka menetelm n alustava j sennys
Työversio: KuntaIT:n KA-menetelmän alustava jäsennys

Arkkitehtuuriperiaatteet

Sidosarkkitehtuurit, rajaukset ja reunaehdot

Tietoturvatarpeet ja -periaatteet

SOA-periaatteiden hyödyntäminen kuntasektorilla

Toiminta-arkkitehtuuri

Tietoarkkitehtuuri

Tietojärjestelmä-arkkitehtuuri

Teknologia-arkkitehtuuri

Käsitteellinen

taso - MITÄ

Strategia

Käsitemalli

Tietojärjestelmäpalvelut

Teknologiapalvelut

Palvelut

Sidosryhmät, roolit

Palvelut-informaatio -matriisi

Looginen

Taso - MITEN

Prosessikartta

Tietomallit

Sähköisen asioinnin viitearkkitehtuuri

Prosessikuvaukset

Loogiset tietovarannot

Loog. järjestelmäjäsennys

Teknologiakomponentit

Järjestelmät-tiedot matriisi

Järjestelmät-prosessit matriisi

Valvonta- ja hallinta-arkkitehtuuri

Prosessit-tiedot matriisi

Integraatioperiaatteet (sis. liittymät)

Fyysinen

taso - MILLÄ

Standardit

Integraatioratkaisut (sis. rajapinnat)

Fyysiset tietovarannot

Fyys. järjestelmäsalkku

Verkkokaavio

Sanastot

Sijoituskaavio

Teknologiasalkku

rajatun ratkaisun kohde ja viitearkkitehtuurin kuvauksen suunta
Rajatun ratkaisun kohde- ja viitearkkitehtuurin kuvauksen ”suunta”

Arkkitehtuuriperiaatteet

Sidosarkkitehtuurit, rajaukset ja reunaehdot

Tietoturvatarpeet ja -periaatteet

SOA-periaatteiden hyödyntäminen kuntasektorilla

Toiminta-arkkitehtuuri

Tietoarkkitehtuuri

Tietojärjestelmä-arkkitehtuuri

Teknologia-arkkitehtuuri

Käsitteellinen

taso - MITÄ

Strategia

Käsitemalli

Tietojärjestelmäpalvelut

Teknologiapalvelut

Palvelut

Sidosryhmät, roolit

Palvelut-informaatio -matriisi

Looginen

Taso - MITEN

Prosessikartta

Tietomallit

Sähköisen asioinnin viitearkkitehtuuri

Prosessikuvaukset

Loogiset tietovarannot

Loog. järjestelmäsalkku

Teknologiakomponentit

Järjestelmät-tiedot matriisi

Järjestelmät-prosessit matriisi

Valvonta- ja hallinta-arkkitehtuuri

Prosessit-tiedot matriisi

Integraatioperiaatteet (sis. liittymät)

Fyysinen

taso - MILLÄ

Standardit

Integraatioratkaisut (sis. rajapinnat)

Fyysiset tietovarannot

Fyys. järjestelmäsalkku

Verkkokaavio

Sanastot

Sijoituskaavio

Teknologiasalkku

rajatun ratkaisun ty v lineet menetelm t
Rajatun ratkaisun työvälineet / menetelmät
 • MENETELMÄT JA OHJEET
 • Kohteen viitearkkitehtuurin muodostamiselle (prosessi)
 • 1. Toiminnan kuvaamiselle ja arvioinnille
 • 2. Tietoarkkitehtuurin (käsitteet, tietomallit, kuvaukset) suunnittelulle ja kuvaamiselle
 • 3. Toimintaan liittyvien tietojärjestelmien suunnittelulle ja kuvaamiselle
 • 4. Tietojärjestelmien ja tiedonsiirron suunnittelulle ja kuvaamiselle
 • Kohteeseen ja sen eri arkkitehtuuriosiin vaikuttavien periaatteiden ja linjausten suunnittelulle
 • PERIAATTEET JA LINJAUKSET
 • Kuntasektorilla, kohde-alueella ja/tai yksittäisessä kunnassa huomioitavat periaatteet ja linjaukset
 • 1. arkkitehtuuriperiaatteet
 • 2. sidosarkkitehtuurien aiheuttamat rajaukset
 • 3. tietoturva ja –suoja
 • 4. kehittämisperiaatteet

Arkkitehtuuriperiaatteet

Sidosarkkitehtuurit, rajaukset ja reunaehdot

Tietoturvatarpeet ja -periaatteet

SOA-periaatteiden hyödyntäminen kuntasektorilla

Toiminta-arkkitehtuuri

Tietoarkkitehtuuri

Tietojärjestelmä-arkkitehtuuri

Teknologia-arkkitehtuuri

Käsitteellinen

taso - MITÄ

Strategia

Käsitemalli

Tietojärjestelmäpalvelut

Teknologiapalvelut

Palvelut

Sidosryhmät, roolit

Palvelut-informaatio -matriisi

Looginen

Taso - MITEN

Prosessikartta

Tietomallit

Sähköisen asioinnin viitearkkitehtuuri

Prosessikuvaukset

Loogiset tietovarannot

Loog. järjestelmäsalkku

Teknologiakomponentit

Järjestelmät-tiedot matriisi

 • ESIMERKKIKUVAUKSET
 • Kohde-alueella tehdyt toteutukset ja niiden kuvaukset
 • Esimerkit:
 • 1. toiminnan kehittämisestä
 • 2. kehittämisen tuotoksista (mm. teknologiakomponentit)
 • 3. arkkitehtuurimenetelmien noudattamisesta
 • 4. muista kehittämishankkeista

Järjestelmät-prosessit matriisi

Valvonta- ja hallinta-arkkitehtuuri

Prosessit-tiedot matriisi

Integraatioperiaatteet (sis. liittymät)

Fyysinen

taso - MILLÄ

Standardit

Integraatioratkaisut (sis. rajapinnat)

Fyysiset tietovarannot

Fyys. järjestelmäsalkku

Verkkokaavio

Sanastot

Sijoituskaavio

Teknologiasalkku

kehitt misprojektissa toteutettujen tuotosten sijoittaminen matriisiin
Kehittämisprojektissa toteutettujen tuotosten sijoittaminen matriisiin

Arkkitehtuuriperiaatteet

 • 2. Mitkä periaatteet ja linjaukset ovat vaikuttaneet toteutukseen:
 • organisaation omat linjaukset
 • organisaation ulkopuoliset toimintaa ohjaavien tahojen linjaukset
 • suositukset, muut yleiset linjaukset

Sidosarkkitehtuurit, rajaukset ja reunaehdot

 • 1. Mitä on tehty ja miksi:
 • kehittämisen tavoitteet (organisaatio ja sidosryhmät)
 • kehitetyt palvelut

Tietoturvatarpeet ja -periaatteet

SOA-periaatteiden hyödyntäminen kuntasektorilla

Toiminta-arkkitehtuuri

Tietoarkkitehtuuri

Tietojärjestelmä-arkkitehtuuri

Teknologia-arkkitehtuuri

Käsitteellinen

taso - MITÄ

Strategia

Käsitemalli

Tietojärjestelmäpalvelut

Teknologiapalvelut

Palvelut

 • 3. Miten tavoitteet on toteutettu:
 • toiminnan/prosessien muutokset
 • tietojärjestelmien hyödyntäminen
 • integraatioperiaatteet

Sidosryhmät, roolit

Palvelut-informaatio -matriisi

Looginen

Taso - MITEN

Prosessikartta

Tietomallit

Sähköisen asioinnin viitearkkitehtuuri

Prosessikuvaukset

Loogiset tietovarannot

Loog. järjestelmäsalkku

Teknologiakomponentit

Järjestelmät-tiedot matriisi

Järjestelmät-prosessit matriisi

Valvonta- ja hallinta-arkkitehtuuri

Prosessit-tiedot matriisi

 • 4. Mitä teknologiaa toteutuksessa on käytetty:
 • standardit
 • integraatioratkaisut/-rajapinnat
 • fyysiset tietojärjestelmät
 • toteutusympäristö

Integraatioperiaatteet (sis. liittymät)

Fyysinen

taso - MILLÄ

Standardit

Integraatioratkaisut (sis. rajapinnat)

Fyysiset tietovarannot

Fyys. järjestelmäsalkku

Verkkokaavio

Sanastot

Sijoituskaavio

Teknologiasalkku

slide21

Tuotosten julkaisu:

 • Vaihtoehdot 7.10.08:
 • Julkishallinnon yhteentoimivuusportaali
 • Esim. Semic.eu ja OSOR.EU (Open Source Observatory and Repository)
 • KuntaIT wiki ja prosessipankki (väliaikaisesti)
  • https://wiki.kuntait.fi
  • http://prosessipankki.qpr.com
slide22

Kiitos!

 • http://wiki.kuntait.fi
 • http://www.kuntait.fi
 • http://www.jhs-suositukset.fi
 • tommi.oikarinen@vm.fi