educa ia ntre tendin e i realitate n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EDUCA Ț IA Î NTRE TENDIN Ț E Ș I REALITATE PowerPoint Presentation
Download Presentation
EDUCA Ț IA Î NTRE TENDIN Ț E Ș I REALITATE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

EDUCA Ț IA Î NTRE TENDIN Ț E Ș I REALITATE - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

EDUCA Ț IA Î NTRE TENDIN Ț E Ș I REALITATE. Emilia Tomoaica -Director Comercial INTUITEXT 16 aprilie 2013. Dezideratul tuturor genera ț iilor de elevi ș i profesori : “ Î NV ĂȚ CU PL Ă CERE ! ”.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

EDUCA Ț IA Î NTRE TENDIN Ț E Ș I REALITATE


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. EDUCAȚIA ÎNTRE TENDINȚE ȘI REALITATE Emilia Tomoaica-Director Comercial INTUITEXT 16 aprilie 2013

  2. Dezideratultuturor generațiilor de elevișiprofesori: “ÎNVĂȚ CU PLĂCERE!”

  3. Din 1990, cheia abordării noastre: • Îmbinarea pedagogiei cu tehnologia modernă • Adaptarea conținutului educativ digital la comportamentul noii generații de elevi • Integrarea softurilor educaționale în mediul digital al elevilor

  4. 1993 2008 2000 2001 2007 2003 CĂLĂTORIND ÎN TIMP Lansare TeachBee la Târgul Internațional BETT Marea Britanie 1 800 000 de vizitatori unici /lună în toate comunitățile noastre Dezvoltăm primele produse software educaționale din România: Mickey Cuvinte încrucișate 2013 Realizăm primele ebook-uri pentru studenții din SUA “Geometrie, între joc și nota 10” primește Premiul mondial în e-learning pentru elevi (World Summit Award) Primele lecții digitale în România: demo la deschiderea oficială a anului școlar 2000-2001 Proiectul cu cel mai bun conținut educațional pentru Lecțiile Intuitext, Premiile IT&C ale României

  5. TRĂIM ÎNTR-O LUME DIGITALĂ

  6. DIGITALIZAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI Tendința generală la nivel mondial este aceea de a adopta mijloace digitale de învățare și de a scădea treptat suportul de hârtie. • În lume • În SUA- administrația Obama își propune dotarea cu manuale digitale a tuturor elevilor din SUA în decursul următorilor cinci ani (conform unei declarații din februarie 2012 a Secretarului de Stat). S-au demarat studii pilot încă de acum câțiva ani. Școli care au fost grav afectate de uragane au primit deja manuale digitale care le-au înlocuit pe cele distruse. • În Africa se desfășoară studii pilot având la bază pachete formate din tablete/laptopuri si conținut digital. • În Europa- Polonia a anunțat intenția de a introduce manuale digitale în școli în decursul anilor următori. • În România • Ministerul Educației a anunțat la sfârșitul anului 2012 intenția demarării unui proiect de dotare a școlilor cu manuale digitale și dispozitive pentru utilizarea acestora.

  7. UTILIZAREA TEHNOLOGIEI ÎN EDUCAȚIE Tendințe: • Social learning • 3D • Realitatea augmentată • Conținut accesat online (ex: Khan Academy, MOOCs) • Manuale digitale • Totul vizualizat pe • Tabletă • eBook Reader • SmartPhone

  8. CE ÎNSEAMNĂCONȚINUT EDUCAȚIONAL? Resurse multimediaexpozitive: • materiale audio • materiale audio-video • animaţii (prezentări multimedia) • imagini (desene, scheme, hărți, fotografii) • surse adiționale de informare (linkuri, dicţionare, glosare de termeni, etc.) … si interactive: • itemi și teste cu feedback imediat • simulări • jocuri educaționale

  9. TABLETELE • Supuși unui test adhoc, copiii etiopieni fără niciun contact anterior cu tehnologia sau măcar cu informația scrisă au primit în cadrul unui test, tablete, fără o instruire specificăîn utilizarea lor (http://www.smartplanet.com/blog/bulletin/ethiopian-kids-teach-themselves-using-only-tablet-computers/4611) Rezultatul: La început credeam că se vor juca cu cutiile. În patru minute, însă, unul dintre copii nu numai că a deschis cutia, dar a găsit și butonul de pornire și a activat tableta…. După patru zile, copiii utilizau fiecare câte 47 de aplicații zilnic. Două săptămâni mai tarziu cântau cântece legate de alfabet, iar după cinci luni „au spart” (hacked) Androidul. • Conform “Testing on Tablets: A Usability Study Report on the Use of Tablets for K-12 Assessment Programs“ realizat de Pearson(http://researchnetwork.pearson.com/wp-content/uploads/Digital-Devices_Usability_November2012_0308132.pdf) copiii sunt încântați de următoarele aspecte în testarea pe tablete: • Procesul e interactiv • Grafica e mai bunăși mai clară decâtîn cazul unui calculator/laptop • Experiența e mai “distractivă” decât a realiza testarea pe un calculatorsau pe hârtie

  10. MANUALELE DIGITALE • Avantaje: - Se pot dovedi o variantă mai economică pe termen lung. • Pot fi și închiriate sau accesate online pentru o perioadă dată, ceea ce limitează costurile. • Pot fi actualizate cu ușurință, cu minimum de efort și bani. • Alternativă ecologică. • Elevii nu mai sunt nevoiți să care zilnic o greutate mare. • Oferă acces rapid la informație, având în vedere că laptopul sau tableta pot fi conectate la internet pentru obținerea de informații suplimentare. • Un dispozitiv poate conține toate manualele utilizate de un elev la un moment dat și, în plus, multe alte materiale. • Dezavantaje/ dificultăți: • Compatibilitatea hardware/software • Lipsa sau fondurile reduse de care dispun școlile. • Adaptarea curricumului . • Oferta limitată de manuale digitale • Instruirea cadrelor didactice și a elevilor în vederea utilizării acestora și a dispozitivelor pe care sunt instalate. • Reticența față de introducerea unor mijloace noi în procesul educațional.

  11. CERCETĂRI PILOT • În SUA s-au desfășurat în ultimii ani cercetări pilot pentru a observa care sunt efectele introducerii manualelor digitale în procesul de educație. • Majoritatea cercetărilor s-au desfășurat în universități, dar și în unele licee sau școli. Concluzii: • Din rezultatele obținute reiese că studenților/elevilor le place să utilizeze manuale digitale și sunt, în general, deschiși la astfel de instrumente. • Există însă probleme legate de prețul achiziționării dispozitivelor pe care se instalează manualele digitale și chiar de prețul unora dintre manualele digitale. • Dificultatea de a trece de la materialele tipărite la cele digitale.

  12. PENTRU CINE REALIZĂM CONȚINUTUL EDUCAȚIONAL?

  13. CUM ÎI PUTEM ÎNȚELEGE PE ELEVII DIGITALI ASCULTÂNDU-I* *focus grupuri, studii , cercetăriexperimentale, sondaje de opinie, feedback-uri, forumuri, analize de impact

  14. ELEVII… • *nu întâmpină niciun fel de dificultate în ceea ce priveşte navigarea pe o platformă mobilă • sunt obişnuiţi cu diferitele tipuri de gesturi solicitate de device-urile mobile: tap, swipe, two-finger tap • nu se tem de tehnologie • folosesc calculatorul/tableta cel puțin o oră pe zi, în special pentru jocuri distractive și foarte puțin pentru activități educative • folosesc cu succes mecanici complexe, taskuri multiple şi interacţiuni • au aşteptări în materie de grafică şi interacţiuni, iar în caz contrar au tendinţa de a se plictisi Cercetare INTUITEXT realizată, în mediul urban, în cadrulProgramului “Săștiimaimulte, săfiimai bun” 2013

  15. TableteSmartphone-uriTelefoane mobile DISPOZITIVELE MOBILE FOLOSITE 6-7 ani 20% dintre copii au tablete, 35% posedă telefoane mobile iar restul de 45% nu au nici tablete, nici telefoane mobile. Activitatea principală făcută pe aceste dispozitive mobile este jucatul. 7-8 ani -50% dintre copii au tablete și le folosesc pentru a se juca , 35% posedă telefoane mobile pe care le folosesc pentru a vorbi cu prietenii sau pentru a se juca. 9-10 ani Jumătate dintre ei au smartphone-uri, un sfert au și tablete, restul având telefoane mobile. Toți folosesc aceste dispozitive mobile doar pentru a se juca. Pentru activitățile mai „serioase” (softuri educaționale sau pentru lucrări) folosesc tot laptop-ul părinților sau calculatorul desktop (pe care de obicei îl impart cu cineva – frate/sora/părinți/unchi). Cercetare INTUITEXT realizată, în mediul urban,în cadrulProgramului “Săștiimaimulte, săfiimai bun” 2013

  16. CE SPUN PĂRINȚII? • Cercetare:Utilizarea tabletelor de către copii • Target: 48.208 părinți din comunitatea didactic.ro (care nu sunt cadre didactice) • Perioada: aprilie 2013 • Respondenți: 2.864 de răspunsuri valide

  17. CE SPUN PĂRINȚII?

  18. CE SPUN PĂRINȚII?

  19. MODERN& EFICIENT

  20. EFICIENȚA INSTRUMENTELOR MODERNE Cercetare experimentală – Geometrie, clasa a VI-a - în ce măsură utilizarea softului educaţional de geometrie de către elevii de clasa a VI-a, influenţează performanţa şcolară a acestora • Cercetarea a constat în derularea unui experiment, care s-a derulat pe parcursul unui întreg an şcolar. Designul experimental s-a bazat pe modelul „patru grupe natural echivalente cu pre-test şi post-test”. Rezultat: • Mediile au arătat o mai bună evoluţie a elevilor din grupurile experimentale. • Utilizarea concurentă a softului în învăţare individuală şi la clasă aduce o valoare adăugată considerabil mai mare. • Utilizarea combinată compensează deficitul iniţial de performanţă dintre rural şi urban.

  21. EFICIENȚA INSTRUMENTELOR MODERNE Cercetareaexperimentală pilot desfăşuratăîncadrulproiectului „Lecțiilepe calculator – metode interactive pentrucreștereaperformanțelorșcolare”, program educaționalîncadrulprocesului de predare-învățare a elevilor din școlileșiliceeleSectorului 1, București • Cercetarea exprimentală pilot s-a derulat concomitent în: Școala cu clasele I-VIII nr. 182 ”Alexandru Costescu” Colegiul Tehnic de Aeronautică ”Henri Coandă” • perioada aprilie 2012- iunie 2012 și a beneficiat de implicarea efectivă a cadrelor didactice timp de opt săptămâni. Cercetarea experimentală pilot s-a realizat conform modelului cvasi-experimental cu două grupuri cu pre-test şi post-test. • Rezultat: utilizareacomplementarăînactivitatea de predareşiînvăţare a produseloreducaţionale INTUITEXT a generatefectepozitiveatâtprincreştereaperformanţeişcolare a elevilor, câtşi a interesuluiacestorapentruşcoală, în general.

  22. PROVOCĂRI

  23. REALITATEA DIN CLASĂ • Nivelul de bază(anulșcolar 2012 – 2013, în Româniași nu numai): • Ofertaconcretă de conținut educaționalmobilpepiață se rezumă la câtevaproduse, de testare a piețeisaujocuri cu înclinații educative • Puținele cărțielectronicesuntîn majoritatelipsite de interactivitateși de multimedia • Nivelul “cutting edge” (BETT 2013): • Majoritatea demo-urilorprezentatesuntbazatepe conținut static, primordial text oriented cu referințe interne și link-uri cătreresurseexterne, rulând pe tablete, laptopuri etc.

  24. DOTAREA ELEVILOR ȘI CADRELOR DIDACTICE CU ECHIPAMENTE IT Dotareaelevilor de diferitevârste cu laptopuri, netbook-uri, notebook-uritablete și table inteligente este o practicărăspândităînlumepe toate continentele: Australia, Asia, America de Nord, Europa, America de Sud, Africa. Cele mai recente programe se desfășoară în Malaezia, Thailanda (Turcia -octombrie 2012) și India. Fenomenul dotării în masă a elevilor cu laptopuri, tablete și netbook-uri, notebook-uri este în continuă creștere. • De-a lungul timpului au fost elaborate diferite studii legate de: • performanțele școlare caurmare a dotării cu echipamente IT • utilizarea acestora • conținutul destinat învățării • condițiile de îndeplinit etc.

  25. Studiilearată că, anterior dotării cu echipamente IT de orice fel, este necesară îndeplinirea unor condiții: CONDIȚII PREMERGĂTOARE DOTĂRII ELEVILOR ȘI PROFESORILOR CU ECHIPAMENTE IT Adaptarea curriculumului Legate de reguli și proceduri Legate de conținutul echipamentelor Tehnice Legate de utilizarea echipamentelor

  26. CONȚINUT EDUCAȚIONAL DIGITAL • Utilizare: • în clasă (învățare frontală, pe grupuri mici, sau individuală) • acasă (la învățare individuală) (pot fi parcurse anumite resurse specifice momentelor de fixare-aprofundare date ca temă pentru acasă)

  27. EXPERIENȚĂ DIGITALĂ • download.intuitext.ro • Username: android • Parola: 1234