1 / 10

AZ ÁLLOMÁNY ELHELYEZÉSE

AZ ÁLLOMÁNY ELHELYEZÉSE. SZABADPOLCOS ELRENDEZÉS. TÉNYEZŐK A SZABADPOLCOS ELRENDEZÉSNÉL. NAGYOBB TÉRSZÜKSÉGLET - KÉNYELMES VÁLOGATÁS, HELY A POLCOK KÖZÖTT, ÜLŐHELYEK MI KERÜLJÖN SZABADPOLCRA? - VÉDETT, RITKÁN HASZNÁLT NEM, TARTALMI ÉS FORMAI TÉNYEZŐK, EGY DOK. TÚL SOK NE

bella
Download Presentation

AZ ÁLLOMÁNY ELHELYEZÉSE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. AZ ÁLLOMÁNY ELHELYEZÉSE SZABADPOLCOS ELRENDEZÉS BLK: AZ ÁLLOMÁNY ELHELYEZÉSE

  2. TÉNYEZŐK A SZABADPOLCOS ELRENDEZÉSNÉL • NAGYOBB TÉRSZÜKSÉGLET - KÉNYELMES VÁLOGATÁS, HELY A POLCOK KÖZÖTT, ÜLŐHELYEK • MI KERÜLJÖN SZABADPOLCRA? - VÉDETT, RITKÁN HASZNÁLT NEM, TARTALMI ÉS FORMAITÉNYEZŐK, EGY DOK. TÚL SOK NE • MENNYI KERÜLJÖN SZABADPOLCRA - SZÉPIRODALOM ÉS A SZAKIRODALOM ARÁNYA, TÚL NAGY ÁLLOMÁNYNÁL KIEMELÉSEK SZÜKSÉGESEK (állandó, ideiglenes) • KÜLÖNFÉLE DOKUMENTUMTÍPUSOK ELKÜLÖNÍTÉSE VAGY MÉG SEM? - BÉCSI KÖNYVTÁR BLK: AZ ÁLLOMÁNY ELHELYEZÉSE

  3. OVERINGHTON - SZAKRÉSZLEGES KÖNYVTÁR • 60-70-ES ÉVEKBEN ALAKULT KI • NYILVÁNOS KÖNYVTÁROK KÉT FÉLE OLVASÓI IGÉNY • ÁLTALÁNOS - DEFINIÁLATLAN OLVASÓI KÉRÉSEK “VALAMI JÓT” • SPECÁLIS, KÖRÜLHATÁROLT IGÉNY • KÉT FÉLE ÖVEZET KIALAKÍTÁSA • ÁLTALÁNOS ÖVEZET - KLASSZIKUS, KOMMERSZ SZÉPIRODALOM, NÉPSZERŰ, OLVASMÁNYOSABB ISMERETTERJESZTŐ IRODALOM • SPECIÁLIS ÖVEZET - 2-6 SZAKRÉSZLEG KIALAKÍTÁSA (TÁRSADALOMTUDOMÁNY, TERMÉSZETTUDOMÁNY, ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK, IRODALOM ÉS MŰVÉSZET) MIND KÉT RÉSZLEGEN KATALÓGUS ÉS KÖNYVTÁROS BLK: AZ ÁLLOMÁNY ELHELYEZÉSE

  4. SZAKRÉSZLEGES KÖNYVTÁR SZINTJEI • NAGYKÖZSÉGI V. KISVÁROSI KÖNYVTÁRAK • 40-50 EZRES ÁLLOMÁNY • ÁLTALÁNOS RÉSZLEG ÉS PICI SZAKOSÍTOTT RÉSZLEG • KIS TÁJÉKOZTATÓ ÁLLOMÁNY A KÖNYVTÁROSNAK • GYERMEKKÖNYVTÁR KÜLÖN HELYISÉGBEN • A GYARAPÍTÁST ÉS FELDOLGOZÁST EGYES RÉSZLEGEK MUNKATÁTSAI VÉGZIK • NAGYOBB VÁROSI KÖNYVTÁRAK • 50-75 EZRES ÁLLOMÁNY • HASONLÓ TAGOLÁS BLK: AZ ÁLLOMÁNY ELHELYEZÉSE

  5. SZAKRÉSZLEGES KÖNYVTÁR SZINTJEI • VÁROSI KÖNYVTÁRAK 75 EZRES ÁLLOMÁNY FELETT • 2-6 SZAKRÉSZLEG KIALAKÍTÁSA, SZAKFOLYÓIRATOK • MINDEN SZAKRÉSZLEGBEN TÁJÉKOZTATÓ KÖNYVTÁROS, AKI A GYARAPÍTÁST IS VÉGZI ÉS BELESZÓL A FELDOLGOZÁSBA IS • ÁLTALÁNOS, TUDOMÁNYOS KÖNYVTÁR • NEM LÁT EL ALAPFUNKCIÓT • ÁLTALÁNOSAN KERESŐK INKÁBB KISKÖNYVTÁRAKAT VÁLASZTANAK • SZAKOSÍTOTT KÖNYVTÁROS, KÜLÖN TÁPRAKTÁR BLK: AZ ÁLLOMÁNY ELHELYEZÉSE

  6. AZ SZAKRÉSZLEGES ELRENDEZÉS HÁTRÁNYAI MAGYARORSZÁGON MEGSZÜNT EZ A FAJTA ELRENDEZÉS, MERT: • NEHÉZ ELDÖNTENI 1-1 KÖNYVRŐL HOVÁ KERÜLJÖN, TÖBB TÉMAKÖRT FELÖLELŐ MŰVEK • HATÁRTERÜLETEKEN VAN A LEGTÖBB GOND, ELHANYAGOLJÁK A FEJLESZTÉSÜKET • NEHÉZ OLYAN KÖNYVTÁROST TALÁLNI, AKI JÓL ISMER 1-1 TÉMÁT • NEHÉZ KOORDINÁLNI AZ EGYES RÉSZLEGEK MŰKÖDÉSÉT BLK: AZ ÁLLOMÁNY ELHELYEZÉSE

  7. OLVASÓVAL VALÓ FOGLALKOZÁS SZABADPOLCOS ELRENDEZÉSESETÉN • IRÁNYÍTANI KELL AZ OLVASÓT • SOKAN NEHEZEN IGAZODNAK EL ( IDŐSEK, GYENGÉNLÁTÓK, ÚJ OLVASÓK, MÁSOKNAK KERESŐK, “AGGYON VALAMI JÓT “- TÍPUSÚ KERESŐK) • SOKAN NEM SZÍVESEN KÉRNEK SEGÍTSÉGET - “MEGSZÓLÍTHATÓ” ÁLLAPOT • AZ OLVASÓ METAKOMMUNIKÁCIÓS JELEIBŐL TUDNI KELL, HOGY SEGÍTSÉGRE SZORUL • NE CSAK FORMÁLIS SEGÍTSÉG LEGYEN BLK: AZ ÁLLOMÁNY ELHELYEZÉSE

  8. A KÖNYVTÁROS FELKÉSZÜLTSÉGE, • NAGY FOKÚ KÖNYVISMERET • BEVALLANI, HA VALAMIT NEM TUDUNK • NE RENDÜLJÖN MEG AZ OLVASÓ BIZALMA BLK: AZ ÁLLOMÁNY ELHELYEZÉSE

  9. ÁLLOMÁNY VÉDELEM • 1975/3-AS ÁLLOMÁNYVÉDELMI RENDELET • KÁLÓ - MEKKORA SZÁZALÉKOT LEHET “BÜNTETLENÜL “ KITÖRÖLNI BLK: AZ ÁLLOMÁNY ELHELYEZÉSE

  10. SZABADPOLCOS ELHELYEZÉSNÉL FIGYELEMBE VENNI • ÁTTEKINTHETŐ TÉR • A KÖNYVTÁROS MOZOGJON A TÉRBEN • KÖLCSÖNZŐPULT SZEREPE • KÖNYVEK GERINCÉN LEGYEN JELZET • ÁLLOMÁNY MOZGATÁSA - LÁTÓMEZŐ • NE LEGYEN RONGÁLT KÖNYVA POLCON BLK: AZ ÁLLOMÁNY ELHELYEZÉSE

More Related