ny struktur i m lleh j pr 16 april 2012 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ny struktur i Møllehøj Pr. 16. april 2012 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ny struktur i Møllehøj Pr. 16. april 2012

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 24
Download Presentation

Ny struktur i Møllehøj Pr. 16. april 2012 - PowerPoint PPT Presentation

bell
91 Views
Download Presentation

Ny struktur i Møllehøj Pr. 16. april 2012

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ny struktur i MøllehøjPr. 16. april 2012 Ved ny Dagtilbudsleder i Møllehøj Tanja Blankholm

 2. Hvem er jeg? • Tanja • 35 år • Bosiddende på Stevns -er gift og har to piger på henholdsvis 7 og 15 år • Jeg har været uddannet Pædagog i 9 år • Været dagtilbudsleder i 2 ½ år i Vestergården i Ejby • Kender Møllehøj gennem vores ledelsesteams, vores pædagogiske dage, LMU møder m.m. • Har været så heldig at have været 6 uger i Møllehøj i efteråret, da Connie og jeg ”jobswobbede” • Og er nu så heldig at blive ”fastboende” her i Møllehøj

 3. Hvorfor ny struktur • Der er faldende børnetal i Køge kommune og det rammer desværre også i Borup og det vil kunne mærkes i de kommende år

 4. Den nyeste forskning inden for det pædagogiske felt viser, at børnenes sociale og sproglige udvikling i højere grad profiterer af en struktur der giver mulighed for dialog/samspil mellem det enkelte barn og en kendt, velforberedt, uforstyrret voksen. • Det giver traditionel struktur ikke mulighed for i samme grad som den nye struktur • Ovenstående gælder særligt for vuggestue børnene, men vi drager direkte paralleller til børnehave børnenes udvikling og behov for uforstyrrethed

 5. Vi har derfor valgt en model hvor alle børn er tilknyttet en fast voksen • I vuggestuen ca. 4 børn pr. voksen • I børnehaven ca. 8 børn pr. voksen (de små lidt færre, de store lidt flere) • Alle medarbejdere har en eller to team kolleger som de kan sparre med, tage på tur med osv.

 6. ”Møllehøj –Det er vuggestuen” • På den måde kan vi sætte fokus på kvaliteten og uforstyrretheden i det pædagogiske arbejde og målrette aktiviterne til de rigtige aldersgrupper • Vi har valgt en struktur hvor alle vuggestue børnene er i det gamle hus 2. (nyt navn bliver ”Vuggestuen”) og alle børnehavebørnene er i det gamle hus 1 (nyt navn bliver ”Børnehaven”)

 7. Vuggestuen (0 -2,10) • I vuggestuen vil børnene fortsat være tilknyttet en gruppe med tre voksne, men de voksne tager særligt ansvar for deres egne børn og skal i løbet af dagen nå at arbejde alene med dem. • Der vil i den nye struktur være 3 aldersblandede vuggestuegrupper, med teams på tværs, der arbejder målrettet efter børnenes alder • Der vil bliver sat en oversigtstavle op på et centralt sted, så I kan følge med i projekter, grupperne m.m. • Hvordan dagligdagen præcist vil forme sig i vuggestuen er noget jeg aftaler hen ad vejen med medarbejderne, da vuggestue er ganske nyt for mig og der ligeledes bliver nye medarbejdere i vuggestuen.

 8. Dagplejen • Dagplejens legestue flytter ind på ”Trianglen” i maj måned og kommer til at dele legeplads og fællesrum med vuggestuen. • Vi forudser et spændende og lærerigt samarbejde for begge grupper 

 9. Vuggestuen • De stores De mellemstes De mindstes Team TeamTeam • Spilopperne Hanne JessieAlicia • Klarinetten CindieHatin Kari • Krudtuglerne Line Britta Ann

 10. Spillopperne • Hanne • Sebastian Elsnab • William Madsen • Victor Printzlau • Silas Pedersen • Jessie • Josephine Jensen • Ida Kofoed-Berg • Asta Kappel • Emil Glentemose • Alicia • Lucas Caldera Olsen • Maja Petrowski • Benedict Mørch • Thea Stensgaard

 11. Krudtuglerne • Line • MahdyJammal • Silja Thomsen • Clara Nielsen • AyshaYousofi • Britta • Eske Thrane • Nichlas Ingemann Larse • Asger Dansager • Ronya Olsen • Ann • Jacob Lyng • Theo Thornkvist • Sebastian Hørup • William Graf Larsen

 12. Klarinetten • Cindie • Anna Calvo • Tristan Rasmussen • Alicia Jensen • Emma Graf Nielsen • Sandra • Emmely Hansen • Jeppe Mailund • Topper Lohse • Ludvig Koch • Kari • Celicha Johansen • Victor Calvo • Oskar Villumsen • MalouSølvquist

 13. Børnehaven (2,10-6 år) • Samtidig med, at vi starter ny struktur har vi valgt at bryde med den traditionelle stueopdeling • Vi inddrager alle rum i ”Børnehaven” og gør dem til funktionsrum. Der bliver et dramarum, et værksted, et legerum, et læserum, et motorik rum, et naturværksted, et konstruktionsrum, en gårdhave og et ”uderum” • Alle børn er som sagt tilknyttet en voksen og gruppen bruger de forskellige funktionsrum efter en fastlagt turnus

 14. Vi har sat rammen • Vi har lavet den overordnede ramme for den nye struktur, men der er mange ting der skal prøves af og justeres ind hen ad vejen. • Ny ledelse • Nye medarbejder konstellationer • Nye børnegrupper • Nye lokaler

 15. Oversigtstavle m. billeder

 16. Charlotte og Kirsten • Oliver Blak Pedersen • Alberte Holm • Andreas Jørgensen • Sebastian Petersen • Luna Nielsen • Valdemar Kjær • Julie ThastumFjordbak • Marie ThastumFjordbak • Freja Kloster • Josephine Gissum • Jeppe Høst Sjøbech • Lærke Amstrup Larsen • Anna Sofie Hansen • Michelle Jensen • Robin Ihler • Mads Christensen • NorahPrinzlau • AnikaEggers • Asger Sørensen • Sebastian Steffensen • Marcus Sambleben • Janus Joensen

 17. Connie og Hayfa • Elvira Marie Fajmer Koch • David Jensen • Ahmad Bonian • Magnus Daniel Hansen • Simon Lyng • Birk Bjørnholt • Amanda Petrowski • Anton Honoré • Lærke Svane • Benedicte Rose Dencker • Nathalie Larsen • Mille Christensen • Nicoline TillebækElmholdt • Mirjam Mørch • Lars Veenhuis • Zakarias Gissum

 18. Susanne og Lis • Laurits Dansager • Noah Elmbirk • ZadaSeria • Laura VahlgrenThrano • Doha Bonian • Freja Jensen • Bertil Madsen • William JayDrevsholt • Silke Kristensen • Sander Villumsen • Kevin Gundahl • Esben Rudolph Bergh • Villads Nielsen • Isabella Stenbæk Egelund

 19. Lise-Lotte og Jeanette • Louise BockelmannBjældager • Sophie Søe • Marco Hassan • KayaJoldersma • Ava Bech • Joakim Kloster • Cecilie Bonde Sørense • Laura Hylleberg Thy • Anna Hylleberg Thy • Mathias Bjerre   • Jakob Møller • Valdemar Hansen • Caroline Naja Grønkjær

 20. Respekt for uforstyrret børnetid • Det er vigtigt at gruppetiden og at tiden med børnene i det hele taget respekteres • Derfor vil der fremover være en mobiltelefon som I kan smsé til hvis jeres børn er syge, holder fri, tager med andre hjem el. lign. Vi tjekker mobilen kl. 9 og kl. 14. • I skal i børnehaven derfor selv krydse jeres barn ind på ”afkrydseren”, og skrive evt. beskeder. (det er stadig meget vigtigt, at finde en voksen at sige godmorgen og farvel til). På denne måde behøver der ikke at gå en voksen fra aktiviteten • Jeres børn skal være her senest kl 9. så vi kan nå at spise frugt før vi går i grupper kl 9.30

 21. Dagligdagen (Vejledende) • Kl. 6.00 – 7.15 Morgenmad i Vuggestuen for alle. (hvis man går i Børnehaven skal man først gå derover og sætte sine ting) • Kl. 7.15 – 9.00 Vi åbner børnehaven og funktionsrummene åbnes, og der sættes aktiviteter i gang, efterhånden som der møder voksne ind i Børnehaven • Kl. 9.00 - 9.30 frugt cafe i allrummet • Kl. 9.30 – 11.30 gruppetid og frokost i gruppen • Kl.11.30- 14.30 Sovebørn og legeplads • Kl.14.30-15.00 frugt cafe • Kl.15.00-16.30 Vi bruger grupperummene og sætter aktiviteter i gang der passer til antal af børn og voksne • 16.30 – 17.30 Vi er i vuggestuen og hygger med de sidste børn

 22. Reklame  • Lørdag d. 14 april har vi arbejdslørdag i Møllehøj. • Der kommer en invitation ud snarest muligt • Vi skal flytte rundt og gøre klar til ny struktur på jeres børns stuer. • Så sæt endelig dagen af og kom og hjælp os og jeres børn med at få en rigtig god start på den nye struktur

 23. Spørgsmål? • tanja.blankholm@koege.dk

 24. Børnehavens team og deres ansvarsområder • Susanne Værksted Noderne • Lis Drama, dukketeater, udklædning, teater Soverummet • Hayfa Krop og bevægelse Salen • Connie Gårdhave med urter vug. legeplads • Kirsten Natur P –stue • Charlotte Konstruktionsrum Musikanterne • Jeanette Aktivitetsrum (CD, spil, bøger, bogst) Værksted • Lise-Lotte Legerum (dukker, køkken, biler) Trommer