Download
online l pss knad via klubben online n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Online løpssøknad via ”Klubben Online” PowerPoint Presentation
Download Presentation
Online løpssøknad via ”Klubben Online”

Online løpssøknad via ”Klubben Online”

144 Views Download Presentation
Download Presentation

Online løpssøknad via ”Klubben Online”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Online løpssøknadvia”Klubben Online” For O-sesongen 2006 skal alle orienteringsgrupper søke om sine arrangementer via elektronisk søknadsskjema i ”Klubben Online”. Dette er tilgjengelig for alle som administrerer ”klubben Online” i orienteringsgruppa.

 2. Finn klubbes ”Klubben Online” sideDu finner ”din Klubbs siden” ved å gå til siden www.n3sport.no. Her får man opp et søkerfelt som heter ”finn din klubb”.Skriv in klubbens navn  Trykk på søk.

 3. Ved å søke i ”finn din klubb” får du opp alle klubbens registrerte orgledd hos NIF. (Merk at det søkes etter NIFs registrerte klubbnavn. Dette betyr at det lønner seg å søke etter klubbens hovednavn eks. Grane) Her skal orienteringsgruppa velges.

 4. Etter å ha valgt - orientering kommer du inn på klubbens ”Klubben Online” siden. (Denne siden kan variere i forhold til hvilket hjemmesideabonnement klubben har…) Klubben Online basis (ikke pluss og X) er en gratis hjemmeside som alle orienteringsgrupper har gjennom Norges Orienteringsforbund og Norges Idrettsforbund.Administrasjonsverktøyet som skal brukes ligger under ”Verktøykassa”. Klikk på ”logg på” under verktøykassa.

 5. Online arrangementssøknadsskjema og deltagerregistrering ligger under linken ”Entry Online”

 6. Når du har klikket på linken til ”Entry Online” kommer du inn på arrangementsiden der man får opp et valg ”Administrer arrangementer”.

 7. For å komme vider må man ha passord. Dette passordet fås ved å henvende seg til NIF Klubbsupport på telefon 815 68 815 eller e-post klubbsupport@idrettsforbundet.no. Brukernavn er superbruker, bruk mottatt passord. Klikk på logg inn.

 8. Her finner du en liste over alle løpene som klubben ”eier”. For å gjøre endringer merker du det aktuelle arrangementet

 9. Forklaring til menyknapper • Valg for å endre informasjon på ett allerede registrert løp. Du har kun tilgang til å endre informasjon om renn som er lagt inn av egen klubb. Dato kan ikke endres etter at arrangementet er godkjent av Orienteringsforbundet. • Se egne punkt i brukerveiledningen.

 10. Valg for å overføre data som klasser/øvelser, påmeldinger, start og resultatliste. • Valg for å slette evt. ikke innvilget arrangement

 11. Søke om arrangement! Det er to valg for innlegging av ny søknad. ”Ny arrangementssøknad” eller ”Nytt internt arrangement”

 12. Ny arrangementssøknad • Med ny arrangementsøknad menes søknad om terminfestet løp som skal godkjennes av Orienteringsforbundet. • Løpsinformasjon vil bli publisert på www.orientering.no

 13. Nytt internt arrangement • Med nytt internt arrangement menes løp som arrangeres internt i klubben. • Arrangementet kan legges ut i klubbens (lokale) aktivitetskalender via ”administrere påmeldinger/ aktiviteter”  aktivitetskalender. Koblingen til påmelding kan publiseres på klubbens egen hjemmeside.

 14. Felter med * må fylles ut.Velg et navn på arrangementet. Navnet på arrangementet bør ikke være bare det samme som klubbens navn.Merk at hvis arrangementsdato endres må ”startdato” og ”sluttdato” inneholde gammel og ny dato for arrangement (kronologisk). Regelmessighet settes da til den nye datoen. Ellers blir ikke klasser/ øvelser koblet opp mot riktig dato

 15. Sjekk hvilken sesong man søker om løp i. • Legg inn sluttdato ved fleredagers arrangement. • Velg knappen til høyre for regelmessighet ved flerdagersarrangement. Huk av for aktuelle dager. • Kortnavn kan være det samme som arrangementsnavn, men maks 20 tegn. • Legg inn startsted, og ved turrenn der startsted og målsted ikke er samme sted bør målsted legges inn. • bruk beskrivelsesfeltet til informasjon som ikke kommer fram andre steder. • Klikk på grønn pil for å komme videre i registreringen

 16. En del av feltene er forhåndsutfyltDet er mulig å endre informasjonene i feltene.For å legge inn kontaktperson klikk på -du får da opp klubbens medlemmer fra medlemsarkivet.

 17. Finn rett kontaktperson fra medlemslisten.Klikk på personen slik at teksten blir merket – trykk på ”velg”.Dersom du ønsker å finne person som ikke står oppført i klubbmedlemslisten kan du søke i norsk idrett.

 18. For å søke i norsk idrett skriv inn fornavn, etternavn og kjønn. For å velge rett person trykk på

 19. Her legges påmeldingsinformasjon inn.

 20. Hent person fra klubbregister ved å bruke - det er også mulig å bruk søk i norsk idrett. • Ved å bruke knappenkopieres adressen fra arrangøren/klubben. • Ved å bruke knappenkopieres adressen fra kontaktperson. • Det er mulig å legge til et dokument med informasjon om arrangementet ved å klikke på • Det er mulig å legge inn tilleggstjenester som det er mulig å ”melde” seg på. Klikk på og du får opp et nytt bilde for registrering av tilleggstjenester.

 21. Tilleggstjenester: Legg inn navn på produktet, eventuelt beskrivelse av produktet, og hvor mange som er tilgjengelig av dette produktet. Husk å trykk på lagre.

 22. Ved online påmelding er det viktig å legge inn en påmeldingsfrist. • Det er også mulig å utvide fristen ved å lege inn etteranmelding • Husk å trykke på lagre

 23. Merk gjeldende klasse og koble dette med gjeldende øvelse. Hold inne CTRL og merk ønskede klasser hvis flere klasser skal ha samme øvelse.Ved fleredagersarrangement må riktig dato settes for rett klasse og øvelse. En klasse/ øvelse kan kun gjelde for en dato, dvs. at det settes opp et sett klasse/ øvelse pr. arrangementsdag.

 24. Funksjoner brukes ikke i forhold til arrangementssøknad mot NOF. Trykk på grønn pil for å fortsette.

 25. NOF har ingen ferdig anleggsregister som kan kobles opp, så dette bilde kan klubben hoppe over.Arrangementssøknad er nå ferdig registrert.Klikk på knappen for å bekrefte fullføringen.

 26. Når arrangementet er ferdig registrert kommer du tilbake til utgangsbilde i verktøykassa. ( Entry Online ).Du får da opp registrert arrangementet i terminlisten til klubben.Det er da mulig å legge inn flere arrangementer eller du kan endre på allerede innlagt arrangement.Merk det arrangementet du evt ønsker å endre.