Kap. 3: Verdens bedste energikilde CASE forskningen beskrevet på side 59-61 - PowerPoint PPT Presentation

kap 3 verdens bedste energikilde case forskningen beskrevet p side 59 61 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kap. 3: Verdens bedste energikilde CASE forskningen beskrevet på side 59-61 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kap. 3: Verdens bedste energikilde CASE forskningen beskrevet på side 59-61

play fullscreen
1 / 13
Kap. 3: Verdens bedste energikilde CASE forskningen beskrevet på side 59-61
111 Views
Download Presentation
belita
Download Presentation

Kap. 3: Verdens bedste energikilde CASE forskningen beskrevet på side 59-61

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kap. 3: Verdens bedste energikildeCASE forskningen beskrevet på side 59-61

 2. Analogi til Fotosyntese

 3. Hvorfor hydrogen • Hydrogen er det kemiske brændstof, som er lettest at fremstille • Udfordring: hydrogen svær at gemme – men omdannes ”let” til andre brændstoffer • Kan forbrændes med høj effektivitet i brændselcelle

 4. Photokatalyse - princippet • H2 Ledningsbånd • 2H+ + 2e- e- • Hydrogen-udviklings-katalysator • Oxygen-udviklings-katalysator • 2H2O Valensbånd Halvleder med båndgab • 4e- + 4H+ + O2

 5. Mulig effektivitet • En foton pr elektron - To fotoner pr H2 • Fotonenergi > 2,2 eV • Skyldes grundlæggende energibevarelse samt uundgålige tab i processen • Begrænser andel af sollys som kan anvendes • Effektivitet < 15% • Realistisk 5% med billige materialer

 6. To fotoner pr elektron – Fire fotoner pr H2 • Fotonenergi > 1 eV • Effektivitet < 30% • Realistisk 10% med billige materialer H2 2H+ + 2e- H2O ½O + 2H+ + 2e-

 7. Analogi til Fotosyntese

 8. Verdensrekorden 12.4 % effektivitet • MEN: • 50,000 USD/m2, • Ikkestabil– kun 20 h • Sammesomsolcelle - 30% effektivitet. Dvskoblettilelektrolysecellevilleefektivitetenvære mere end 20% Khaselev, Turner, Science April 17 1998

 9. Udfordringer • Billige og stabile halvledere som kan absorbere den rigtige del af sollyset – det rigtige båndgab • Billige, effektive og stabile katalysatorer til hydrogen og oxygen udvikling • Kombinationen af alt i en samlet enhed hvor hydrogen kan opsamles

 10. Forskningen • Find billig alternativ til Platin som katalysator til udvikling af hydrogen hvis Si anvendes som halvledermateriale • Inspiration fra naturen Aktive center i nitrogenase består af Fe, Mo og S atomer

 11. Analog tilnitrogenase der virkersågodtsomPt

 12. Status • Hvor er man i forskningen? • Vi arbejder med at gøre det endnu bedre og med andre dele af cellen • Hvornår vil man kunne anvende vandspaltning i stor skala? • Tidshorisonten er 15 – 20 år hvis det lykkes – der er ingen garanti