VÝLET DO MORAVSKÉHO KRASU - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VÝLET DO MORAVSKÉHO KRASU PowerPoint Presentation
Download Presentation
VÝLET DO MORAVSKÉHO KRASU

play fullscreen
1 / 42
VÝLET DO MORAVSKÉHO KRASU
151 Views
Download Presentation
belinda-lopez
Download Presentation

VÝLET DO MORAVSKÉHO KRASU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Někteří naši členové „Senior klubu Brno Bosonohy“ se zúčastnili výletu do Sloupu v Moravském krasu, spojeného s prohlídkou významného kostela a hlavně také s návštěvou „Sloupsko - Šošůvských jeskyní“Sloup má kolem tisíce obyvatel a je spádovou obcí místního okolí. V této obci je pěkný a zajímavý Římsko katolický kostel Panny Marie Bolestné, a hřbitov kde jsou pochování někteří členové šlechtického rodu SALMŮ. 28.5.2013 VÝLET DO MORAVSKÉHO KRASU

 2. sraz „Seniorů“ na vlakovém nádraží v Brně

 3. Je úterý 28.května 2013. Do Sloupu přijíždí důchodci ze „Senior klubu Bosonohy.“

 4. Sloup malý, ale krásný

 5. Sloup před válkou

 6. Sloup v roce 1939

 7. Sloup v dnešní době

 8. Pohled od hotelu „Stará škola“ na Šošůvku

 9. Vladimír jeden z prvních, již mne vyhlíží

 10. A již jsme kompletní i s vlajkou

 11. Kamarád Antonín nás vítá ve Sloupě, informuje o historii Sloupu, kostela a okolí

 12. Přijelo nás hodně a těšíme se z pěkného počasí

 13. Přesunuli jsme se na místní hřbitov

 14. Na sloupském hřbitově si jdeme prohlédnout samostatnou část hřbitova „Rodiny Salmů“

 15. Jak vidíte, je nás hodně a jsme veselí

 16. Pohled na kostel ze hřbitova Salmů. Jednotlivé litinové kříže u hrobů

 17. Na kávu jsme šli do „HOTELU STARÁ ŠKOLA“

 18. U kávy mne vyfotil Vladimír

 19. Sloupský skvost, kostel

 20. V kostele nás již přivítal „Velebný pán“

 21. Všichni velmi pozorně poslouchají pana faráře

 22. Moc pěkně a velmi zajímavě nám vše o kostelu vyprávěl pan farář

 23. Části interiéru kostela

 24. Já jsem se pomalu rozloučil

 25. Přátelé, pod praporem „SENIOR KLUBU“ odchází do jeskyní

 26. Sloupsko-šošuvské jeskyně jsou složitým komplexem chodeb a hlubokých propastí, ve dvou výškových úrovních. Návštěvníkům se otevírají fascinující pohledy do propastí a na okouzlující krápníkovou výzdobu

 27. Za námi Eliščina jeskyně

 28. výstup z jeskyně, ukončení prohlídky

 29. Jeskyní nás prováděla slečna Alena

 30. Paní Olejníková po prohlídce jeskyně na obědě

 31. Poslední foto u „Hřebenáče“

 32. Výlet do Moravského krasu se všem členům Senior klubu velmi líbil. Obdivovali jsme krásu interiéru sloupského kostela, kde pan farář Mgr. Karel Chylík nás seznámil historií nejen kostela ale i Sloupu a dalšími zajímavostmi……Také z jeskyně, kterou jsme navštívili máme nezapomenutelné dojmy. Jako vzpomínku na nezapomenutelný výlet do Sloupu ve spolupráci s Vladimírem Hudcem, zpracoval pro Vás krátkou prezentaci přítel: Antonín Jirušek