OPAKOVÁNÍ
Download
1 / 15

- PowerPoint PPT Presentation


 • 148 Views
 • Uploaded on

OPAKOVÁNÍ. OTÁZKA Č.1. Uveďte tři způsoby (možnosti) vzniku právnické osoby?. a) volného zakládání (princip liberality) b) princip registrační (princip normativní), resp. legality c) princip koncesní. OTÁZKA Č.2. Spoj uvedené s nadřazenými termíny. Právní úkon. OTÁZKA Č.3.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - belden


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript


Uve te t i zp soby mo nosti vzniku pr vnick osoby
Uveďte tři způsoby (možnosti) vzniku právnické osoby?

 • a) volného zakládání (princip liberality)

 • b) princip registrační (princip normativní), resp. legality

 • c) princip koncesní

Uve te osm princip z sad ob ansk ho pr va
Uveďte osm principů (zásad) občanského práva.

 • ZÁSADA ROVNOSTI ÚČASTNÍKŮ

 • AUTONOMIE VŮLE ÚČASTNÍKŮ

 • PACTA SUNT SERVANDA

 • VLASTNICTVÍ ZAVAZUJE

 • NIKDO NEMŮŽE NA DRUHÉHO PŘEVÉST VÍCE PRÁV NEŽ SÁM MÁ

 • ZÁSADA PREVENCE

 • OCHRANA DOBRÉ VÍRY

 • OCHRANA DOBRÝCH MRAVŮ

 • Z BEZPRÁVÍ PRÁVO NEVZNIKNE

 • … to jsou ty nejdůležitější, které by se tam měli objevit, můžou být i dalšíVyjmenuj n roky kter mohou vzniknout z poru en osobnostn ch pr v
Vyjmenuj nároky, které mohou vzniknout z porušení osobnostních práv

 • NEGATORNÍ – právo domáhat se, aby od pokračování neoprávněných zásahů do práv bylo upuštěno (domáhat se zdržení takových zásahů)

 • ODSTRAŇOVACÍ – právo domáhat se odstranění následků neoprávněného zásahu do svého práva, a to především obnovením původního stavu

 • SATISFAKČNÍ – právo domáhat se podle povahy věci, aby bylo dáno přiměřené zadostiučinění - satisfakce

 • Případně též právo domáhat se NÁHRADA ŠKODY, byla-li způsobena


Opakov n

OTÁZKA Č.5 osobnostních práv


Pr vn subjektivita posu te vznik
Právní subjektivita – posuďte vznik osobnostních práv

 • Plod 500g– ne – absence informace alespoň jedné ze známek života!

 • Societní sdružení – ne

 • Společenství vlastníků – ano

 • Národní galerie - ano


Opakov n

OTÁZKA Č.6 osobnostních práv


Karel a s va
Karel a Sáva osobnostních práv

 • 2.května – 1. května státní svátek – pravidlo o konci lhůt dopadajících na státní svátek!


Karel a s va1
Karel a Sáva osobnostních práv

 • 21. duben coby první den se do běhu lhůty nezapočítává!

 • 5000,- kč + úrok ve výši 250,- Kč celkem tedy 5250,- Kč

 • Na 15. února

 • Ve vztahu k bodu A) se situace mění, protože 5. květen je jen významným dnem, nikoliv svátkem dle ustanovení §4 zákona č. 245/2000 Sb.

 • § 574 odst.2 ObčZ (zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník) absolutní neplatnost v návaznosti na § 39 ObčZ


Radost aneta s karlem
Radost – Žaneta s Karlem osobnostních práv


ad