alkoholdehydrogenas adh labb n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Alkoholdehydrogenas – ADH labb PowerPoint Presentation
Download Presentation
Alkoholdehydrogenas – ADH labb

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Alkoholdehydrogenas – ADH labb - PowerPoint PPT Presentation


 • 288 Views
 • Uploaded on

Alkoholdehydrogenas – ADH labb. Biokemi 1 – HT-11. Linda Helmfors liand@ifm.liu.se ( linda.helmfors@liu.se ). Dehydrogenaser. Enzymer som katalyserar överföring av väte kallas med ett samlingsnamn för dehydrogenaser

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Alkoholdehydrogenas – ADH labb' - belden


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
alkoholdehydrogenas adh labb

Alkoholdehydrogenas – ADH labb

Biokemi 1 – HT-11

Linda Helmfors

liand@ifm.liu.se

(linda.helmfors@liu.se)

dehydrogenaser
Dehydrogenaser
 • Enzymersomkatalyseraröverföringavvätekallas med ettsamlingsnamnfördehydrogenaser
 • Alkoholdehydrogenas (ADH) katalyserar oxidation avalkoholer -> aldehyder
 • ADH krävernärvaroavkoenzymet NAD+föraktivitet
 • ADH ärettgruppspecifiktenzym. Snabbastreaktion med etanol men ävenandraalkoholerfungerar

ADH

NAD+

labben
Labben
 • Blandaolikaalkoholer med ADH och NAD+
 • Mätaabsorbansändringen
 • Beräknareaktionshastigheten
reaktionen vi studerar
Reaktionen vi studerar

ADH-NAD+ + R-CH2OH ⇌ ADH-NADH + R-CHO + H+

hur kan vi m ta reaktionshastigheten
Hurkan vi mätareaktionshastigheten?
 • Vi kanmätareaktionshastighetengenomattmätaspektrofotometriskt vid 340nm
 • NADH absorberarljus till skillnadfrån NAD+
 • 1 mol NADH  1 molalkohol
 • Absorbansökningen per tidsenhetärettmåttpåreaktionshastigheten
reaktionshastighet
Reaktionshastighet
 • E mättatpå [S]
 • Allt E förekommersom [ES]
 • [E]Tot = [ES]
 • VMaxberorav [E]

Under dessabetingmäter vi

absorbans j mf rt med reaktionshastighet
Absorbansjämfört med reaktionshastighet

Överskottetsubstratär slut => Reaktionenharnåttjämvikt

Konstanthastighet

Gerosshastigheteni min-1 men vi vill ha µmol/min

ber kningar
Beräkningar
 • Lambert-Beers lag:
 • A absorbansenhet
 • εämnesspecifikkonstant, härför NADH 6,22 ∙ 103M-1 cm-1
 • l strålensväggenomkyvetteni cm
 • c koncentrationav NADH ikyvetteni M
 • Kanskrivasom:
ber kningar forts
Beräkningar forts.

M/min

Dettavill vi göraom till mol/min

Skriv sedan i µmol/min itabellen

laborationsredog relse
Laborationsredogörelse:
 • Rubrik: Laborationens namn
 • Resultat:
  • Rådata (invägda mängder, spädningar, direkta mätresultat ) tydligt redovisade, gärna i tabellform:
  • Redovisade uträknade resultat baserade på mätdata – Tydligt!
  • Graf över reaktionshastigheten som funktion av enzymmängden
laborationsredog relse forts
Laborationsredogörelse forts:
  • Ifylld tabell över resultat
 • Resultattolkning/Diskussion: Värdering av resultat och egna slutsatser samt svar på eventuella frågor ställda i laborationshandledningen.
 • Lathund över vanliga returer kommer att sitta uppe på labb
kommentarer till returer adh
Kommentarer till returer - ADH
 • Beräkningarnabehöverjusteras
 • Grafensaknarenheter/felenhet
 • Uppdateratabellenochgrafen
 • Utveckadiskussionenöverresultatet
 • Redovisaberäkningarna med exempelfrånegnavärden
 • Graf saknas
 • Tabellöverrådatasaknas
 • Diskussionsaknas
f rberedelser
Förberedelser
 • Läslabbhandledningeninnanlabben
 • Funderaöver:
  • Vilka data behöver vi samla in förattberäkna V?
  • Vadförväntar vi ossförresultat?
labben i korthet
Labbenikorthet
 • Reaktionenutanenzym: NAD+ + EtOH, blanda -> mät
 • Reaktionen med enzym: NAD+ + EtOH + ADH, blandasnabbt -> mät
 • Upprepaförreproducerbarhet
 • Upprepa (2) med olikavolym ADH
 • Upprepa med olikaalkoholer