slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tiltrædelsesforelæsning på AAU den 4. december 1998 ved Forskningsprofessor PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tiltrædelsesforelæsning på AAU den 4. december 1998 ved Forskningsprofessor

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Tiltrædelsesforelæsning på AAU den 4. december 1998 ved Forskningsprofessor - PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on

Aktuelle udfordringer i det åbne landskab -I hvilket omfang kan miljøbaseret ejendomsudformning bidrage til problemløsning. Tiltrædelsesforelæsning på AAU den 4. december 1998 ved Forskningsprofessor Esben Munk Sørensen, PhD. Forelæsningens forløb.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tiltrædelsesforelæsning på AAU den 4. december 1998 ved Forskningsprofessor' - bedros


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Aktuelle udfordringer i det åbne landskab-I hvilket omfang kan miljøbaseret ejendomsudformning bidrage til problemløsning

Tiltrædelsesforelæsning på

AAU

den 4. december 1998 ved

Forskningsprofessor

Esben Munk Sørensen, PhD

forel sningens forl b
Forelæsningens forløb

0. En lille ekskurs: Universitetspolitik

1. Udfordringer i det åbne landskab

2. Miljøbaseret ejendomsudformning

3. De uløste problemer

4. Praksis versus Forskning

(5. Debat på Nettet)

0 en lille ekskurs universitetspolitik og ikt
(0) En lille ekskursUniversitetspolitik og IKT
 • En forandret verden og ændrede samarbejdsrelationer
 • IKT giver nye muligheder for formidling og nærhed over afstand
 • Forskningen forandrer sig
 • Ændring af egne arbejdsbetingelser
1 udfordringer i det bne landskab det bne land forandrer sig
1. Udfordringer i det åbne landskabDet åbne land forandrer sig
 • Kolossalt økonomisk pres på landbrugsstrukturen
 • Øget samfundsmæssig interesse i DÅL
 • Bymæssiggørelse af bosætning i DÅL
 • Når historien skal skrives om 50 år
1 udfordringer i det bne landskab det bne lands planl gning og forvaltning
1. Udfordringer i det åbne landskabDet åbne lands planlægning og forvaltning
 • Plansystem for beskyttelse af interesser overfor hinanden
 • Ingen geografisk selektiv styring af landbrugslokalisering
 • Begrænset tradition for aktiv planlægning
 • Landbrugslov udtryk kamp om jorden som produktionsressource
1 udfordringer i det bne landskab arealkonkurrencen i det bne land a
1. Udfordringer i det åbne landskabArealkonkurrencen i det åbne land (a)
 • Større geografiske enheder i den vegetabilske produktion
 • Skærpede krav til miljøtilpasning i den animalske produktion -Harmoni på egen ejendom
 • Landbrugsnoteret ejendom i fri omsætning
1 udfordringer i det bne landskab arealkonkurrencen i det bne land b
1. Udfordringer i det åbne landskabArealkonkurrencen i det åbne land (b)
 • Fortsat byvækst til boligformål
 • Flere infrastrukturelle punktanlæg
 • Øget rekreativ brug af arealer i attraktive landskaber
 • Bynær skovrejsning til rekreative landskaber
 • Smukkere landskaber
1 udfordringer i det bne landskab arealkonkurrencen i det bne land c
1. Udfordringer i det åbne landskabArealkonkurrencen i det åbne land (c)
 • Fortsat beskyttelse af værdifulde enkelt lokaliteteter
 • Vandmiljøhandlingsplan II
 • Drikkevandsbeskyttelsen
 • Øget skovrejsningsindsats
 • Forstærket kystzonebeskyttelse
1 udfordringer i det bne landskab ndring i arealanvendelse frem til 2025
1. Udfordringer i det åbne landskabÆndring i arealanvendelse frem til 2025

Enkelte fremskrivninger foretaget

 • Skovarealet forventes øget med 30 pct.
 • Eng og græsarealer øges med 30 pct.
 • Sø- og vandløbsarealer fordobles.
 • Plus byvækst med 40.000 ha.

Derfor i dag meget store arealer med overlappende arealintereser (ex. 30%/60%)

1 udfordringer i det bne landskab et klassisk planl gningsproblem
1. Udfordringer i det åbne landskabEt klassisk planlægningsproblem
 • Jord (ejendom) er en begrænset ressource
 • Ny arealanvendelse skal afløse eksisterende
 • Ikke noget alternativ til forhandlingsbaseret planlægning med de berørte på ejendomsniveau
 • I hvilket omfang kan miljøbaseret ejendomsudformning bidrage til problemløsning
2 milj baseret ejendomsudformning definition
2. Miljøbaseret ejendomsudformningDefinition

Miljøbaseret ejdendomsudformning:

 • Den planlægningsproces, hvor arealer i form, matrikulær udstrækning og tilladelig arealanvendelse udformes og samles i ejendom(me), der kan udnytte arealet på en sådan måde at hensynet til miljøet indgår som eksplicit forudsætning.
2 milj baseret ejendomsudformning ejendomsforvaltning og udformining
2. Miljøbaseret ejendomsudformningEjendomsforvaltning og -udformining

Arealplanlæg-

ning og

-forvaltning

Tingbog

Ejendoms-

udformning

Beskatning

Matrikulært

System

2 milj baseret ejendomsudformning ejendomsudformning i d l historisk
2. Miljøbaseret ejendomsudformningEjendomsudformning i DÅL - historisk

Landbrugspolitik

Skovpolitik

Ejendoms-

udformning

Socialpolitik

Arbejdsmarkedspolitik

Nationalpolitik

Landskabsbeskyttelse

(Miljøpolitik)

2 milj baseret ejendomsudformning get offentlig indsats i jordformidling
2. Miljøbaseret ejendomsudformningØget offentlig indsats i jordformidling

Jordpuljedannelse

 • Kommunale jordkøb til grundvandsbeskyttelse
 • Statlige jordkøb VMP2-projekter
 • Regionale Jordkøbsnævn til strukturtilpasning (amtskommuner)
2 milj baseret ejendomsudformning behov for metodeudvikling i praksis
2. Miljøbaseret ejendomsudformningBehov for metodeudvikling i praksis
 • Detaljeret planlægning og udmelding fordres i den ekst. planlægning
 • Integration mellem, målretning af, mere kvalitet i og maksimal flersidighed i de forskellige arealinteresser.
 • Øget samarbejde omkring strategiske jordkøb til puljejord (erstatningsjord) og projektjord (jord til ekstensivering)
2 milj baseret ejendomsudformning geografisk selektiv forandringsindsats
2. Miljøbaseret ejendomsudformningGeografisk selektiv forandringsindsats

Teoretisk paradigma eksisterer

 • Intensivering af arealanvendelse
 • Miljøforbedring af samme
 • Ekstensivering
 • Skift i arealanvendelsen
2 milj baseret ejendomsudformning h jbundsomr derne
2. Miljøbaseret ejendomsudformningHøjbundsområderne
 • Ekstensivering af højtydende landbrugsjord
 • Ofte værdifuld grundvandsopland
 • Forbud mod gylleudbringning, pesticid og kunstgødningsanvendese kan fordre markant ændring.
 • Pålægning af forkøbsret for jordfond
 • Tilbud om udflytning/erstatningsjord udenfor område til heltidsbrug
2 milj baseret ejendomsudformning lavbundsomr derne
2. Miljøbaseret ejendomsudformningLavbundsområderne
 • Vandstandshævning i vådområder
 • Ofte allerede ekstensive landbrugsområder uden bebyggelse
 • Fokus på fremtidig landskabspleje, tilpasning af ejerstruktur til græsningslandbrug.
 • Pålægning af forkøbsret
2 milj baseret ejendomsudformning skovrejsning
2. Miljøbaseret ejendomsudformningSkovrejsning
 • Skovrejsning kan blive aktuel i områder med planlagt ekstensivering
 • Afvejning med kulturhistorie
 • Opkøb af puljejord udenfor område og forkøbsret på projektjord.
 • Samarbejde med lokalt statskovdistrikt
 • Privat/kommunal/statslig skovejer (?)
3 de ul ste problemer i den aktuelle arealforvaltning d l
3. De uløste problemerI den aktuelle arealforvaltning - DÅL
 • Landbrugslovsforslag kun forsigtigt på vej mod administration med geografisk orienteret plangrundlag
 • Miljøcheck (VVM) ved Landbrugslovens paragraf 13 og 16 endnu ikke realistisk
 • Metoder til handlingsorienteret helhedsplanlægning - konfliktafvejning
3 de ul ste problemer et geografisk dataproblem
3. De uløste problemerEt geografisk dataproblem
 • Det åbne lands detaljerede erhvervstruktur indrages ikke i det åbne lands planlægning
 • Objekt-klassifikation varierende fra sektor til sektor
 • Analyse grundlag svagt udviklet.
 • Fordrer at der tænkes på tværs
 • Datamodellerings- og analyseopgave på det åbne lands dynamisk elementer
4 praksis versus forskning forskning igang
4. Praksis versus Forskning Forskning igang
 • Forskningssamarbejde FSL-AAU
 • Foranderlige Landskaber, SMP2-program
 • Ejendomsændringer i det agrare landskab,
 • Videnscenter for det åbne lands planlægning
4 praksis versus forskning dialog med praksis
4. Praksis versus Forskning Dialog med praksis
 • Miljøbaseret ejendomsudformning kan bidrage til problemløsning
 • Stort potentiale ved udvikling af praksis
 • Dialog om planlægningsmetoder
 • Evaluering af praksis
afslutning litteratur
AfslutningLitteratur
 • ”Det åbne lands planlægning - historisk, aktuelt og store handlingsopgaver forude. Artikel af EMS i tidsskriftet Byplan, 4-5, 98
 • ”Areallovgivning - en tradition i fortsat udvikling. Artikel af EMS i tidsskriftet Landinspektøren 1/98.
 • ”Arealanvendelsen i Danmark 1995 - 2025” Af Niels Boje Groth m.fl. Udgivet på FSL´s Serie om By- og Landsplanlægning, 1998.
 • ”Lokal landbrugsplanlægning”. Udgivet af EMS på Aalborg Universitetsforlag, 1988
afslutning links
AfslutningLinks
 • EMS: Egen hjemmeside: http://www.i4.auc.dk/ems
 • Foranderlige Landskaber:
 • http://www.ou.dk/Hum/ForandLand/Dansk/Index.htm
 • Videnscenter for det åbne lands Planlægning: På nettet om få uger
afslutning debat
AfslutningDebat

E-mail adresse:

ems@i4.auc.dk

 • Send spørgsmål, der besvares som FAQ, og jeg vil lægge dem på nettet i tilknytning til min hjemmeside.