Download
poudarki nove pokojninske reforme mag jelena kr mar n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
POUDARKI NOVE POKOJNINSKE REFORME mag. Jelena Krčmar PowerPoint Presentation
Download Presentation
POUDARKI NOVE POKOJNINSKE REFORME mag. Jelena Krčmar

POUDARKI NOVE POKOJNINSKE REFORME mag. Jelena Krčmar

342 Views Download Presentation
Download Presentation

POUDARKI NOVE POKOJNINSKE REFORME mag. Jelena Krčmar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. POUDARKI NOVE POKOJNINSKE REFORMEmag. Jelena Krčmar DKD (Ljubljana, 20. 2. 2013)

 2. Predstavitev • Upokojitveni pogoji • Odmera pokojnin • Varstvo pravic • Zavarovanci in osnove • Nove olajšave

 3. Demografski trendi Vir: Statistični urad RS

 4. Vir: Čok, Košak, Berk Skok, Sambt: Dolgoročni pomen 2. pokojninskega stebra, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani, marec 2010

 5. Javnofinančni učinki reforme Vir: Inštitut za ekonomska raziskovanja

 6. Gibanje zavarovanev Vir: Inštitut za ekonomska raziskovanja

 7. POVEČANJE IZDATKOV V BREME BODOČIH UPOKOJENCEV POVEČANJE MASE POKOJNIN ZARADI VEČJEGA ŠTEVILA UPOKOJENCEV POVEČANJE IZDATKOV V BREME DRŽAVE REŠITEV? POZNEJŠE UPOKOJEVANJE! POVEČANJE MASE POKOJNIN ZARADI POZNEJŠEGA UPOKOJEVANJA POVEČANJE IZDATKOV V BREME UPOKOJENCEV MASA POKOJNIN ŠT. UPOKOJENCEV POVPREČNA POKOJNINA 2009 IZD. za POK.=11,1%BDP 2030 IZD. za POK.=15,6%BDP ČEZ 20 LET POVEČANJE IZDATKOV ZA POKOJNINE OD 2009 DO 2030 ZNAŠA 4,5% BDP!

 8. UPOKOJITVENI POGOJI

 9. Pravice iz pokojninskega zavarovanja ZPIZ-1 ZPIZ-2 PRAVICE DO POKOJNINE: Starostna pokojnina; Predčasna pokojnina; NOVOST! Invalidska pokojnina; Družinska pokojnina; Vdovska pokojnina; Delna pokojnina. Dodatek za pomoč in postrežbo; Letni dodatek PRAVICE DO POKOJNINE: Starostna pokojnina; Invalidska pokojnina; Družinska pokojnina; Vdovska pokojnina; Delna pokojnina. DODATNE PRAVICE: Dodatek za pomoč in postrežbo; Invalidnina; Varstveni dodatek (do 31. 12. 2011); DRUGE PRAVICE: Odpravnina; Oskrbnina; Letni dodatek.

 10. STAROSTNA POKOJNINA - POGOJI ZPIZ-1 (36.člen) ZPIZ-2 (27.člen) A) 60 let in 40 let “pokojninske dobe brez dokupa”; B) 65 let starosti in 15 let zavarovalne dobe. • 58 let (oba spola) in 38 let (Ž) in 40 (M) pokojninske dobe; B) 61 (Ž) oz. 63 (M) in najmanj 20 let pokojninske dobe; C) 63 (Ž) oz. 65 (M) in najmanj 15 let zavarovalne dobe. Za ženske 58 let starosti šele od 2014 dalje!

 11. STAROSTNA POKOJNINA - I. ZPIZ-1 ZPIZ-2 60 let starosti in 40 let “pokojninske dobe brez dokupa”; BREZ MALUSOV. PREHOD ZA STAROST: -moški 4 M/L iz 58 L 4M na 60 L (2018); - ženske 4 M/L iz 58 L na 60 L (2019). PREHOD ZA POKOJNINSKO DOBO BREZ DOKUPA : - le ženske iz 38 L 4M na 40 L (2018). 58 let (oba spola) in: • 40 (M) oz. 38 (Ž) let pokojninske dobe; MALUSI; • 40 (M) oz. 38 (Ž) let “delovne” dobe; BREZ MALUSOV. 2013(Ž): 57L in 8M

 12. PREDČASNA POKOJNINA ZPIZ-1 ZPIZ-2 60 let starosti in 40 let “pokojninske dobe”; MALUSI. PREHOD ZA STAROST: -moški 4 M/L iz 58 L 4M na 60 L (2018); - ženske 4 M/L iz 58 L na 60 L (2019). PREHOD ZA POKOJNINSKO DOBO : - le ženske iz 38 L 4 M na 40 L (2018). Ne pozna kot institut. Dejansko to pogoj za starostno pokojnino 58 let in 40 (M) oz. 38 (Ž) let pokojninske dobe. Malusi!

 13. STAROSTNA POKOJNINA – II. ZPIZ-1 ZPIZ-2 / Tega pogoja ZPIZ-2 ne pozna. PREHODNO OBDOBJE NA 65 LET: - moški 6 M/L iz 63 L 6 M na 65 L (2016); - ženske 6 M/L iz 61 L 6 M na 65 L (2020). 61. (Ž) oz. 63. (M) in 20 let pokojninske dobe ; BREZ MALUSOV.

 14. STAROSTNA POKOJNINA – III. ZPIZ-1 ZPIZ-2 65 let starosti (M in Ž) in najmanj 15 let zavarovalne dobe; BREZ MALUSOV. PREHOD ZA STAROST: - le za Ž po 6 M/leto (iz 63 L 6M na 65 L (2016). 63 (Ž) oz. 65 (M) let starosti in najmanj 15 let zavarovalne dobe; BREZ MALUSOV.

 15. Znižanje starostne mejeza starostno pokojnino zaradi OTROK ZPIZ-1 (37. člen) ZPIZ-2 (28. člen) Za (1. alin.1/28. čl.) : enega otroka 6 M; dva 16 M; tri 26 M; četrtega 36 M; petega in nadaljnje za 48 M. Praviloma upravičena ženska. Za(1. odst. 37. člena): • enega otroka 8 M; • dva 20 M; • tri 36 M; • četrtega in nadaljnje 20 M. Sporazumni dogovor med staršema!

 16. Olajšava otroci – prehod in omejitve znižanja ZPIZ-1 ZPIZ-2 PREHOD do 2018: od prehodnih starosti (dvig iz 58 L na 60 L) in ob dopolnjeni pokojninski dobi brez dokupa za ženske v prehodnem obdobju (dvig iz 38 na 40)! Znižanje največ: - iz 65 L do 61 L in z 38 L pokojninske dobe brez dokupa (M in Ž) in - iz 60 L na 56 L (Ž) in 58 L (M) in z 40 L pokojninske dobe brez dokupa (M in Ž). PREHOD do 2014 (399. čl.) Znižanje največ do 56. leta (Ž) oz. do 58 leta (M), v prehodnem obdobju do 53. leta (Ž) oz. do 58. leta (M).

 17. Olajšava zaradi VOJSKE IN DELA PRED 18. LETOM ZPIZ-1 ZPIZ-2 Novost - za moške VOJSKA (2/3 dejanskega trajanja) in sicer od starosti 60 L in starosti 65 L. Novost – tudi za moške DELO PRED 18. LETOM, vendar le od starosti 60 L! Starostne meje 65 let ni možno znižati na račun dela pred 18. letom! Po ZPIZ-1 se starost ne znižuje zaradi VOJSKE! DELO PRED 18. LETOM STAROSTI (le Ž!) (38. člen).

 18. Vojska in delo pred 18. letom – prehod in omejitve znižanja ZPIZ-1 ZPIZ-2 VOJSKA: max. znižanje iz 65 L do 63 L in z 38 L pokojninske dobe brez dokupa (M) in max. znižanje iz 60 L na 58 L in z 40 L pokojninske dobe brez dokupa (M); DELO PRED 18. LETOM: znižanje 60 L do 57 L (Ž) in 58 L (M); v prehodu največ do 56 L (Ž) in 58 L (M). VOJSKA:/ DELO PRED 18. letom le ženskam, največ do 55. leta.

 19. KOMBINACIJE OLAJŠAV ZPIZ-1 ZPIZ-2 KOMBINACIJA: benefikacija, potem kombinacija po 7. in 8./28.čl.. Starost 60 let se znižuje: M zaradi dela pred 18. letom,nato še zaradi otrok in vojske; Ž najprej zaradi otrok, potem še zaradi dela pred 18. letom, največ do 57.leta. (7/28.čl). Starost 65 let se znižuje: - M najprej zaradi otrok, potem še vojska; največ do 63 let (8/28.čl.) KOMBINACIJA: benifikacija, potem pa še otroci in delo pred 18. letom.

 20. DOBE – I. ZPIZ-1 ZPIZ-2 POKOJNINSKA doba ; POKOJNINSKA DOBA BREZ DOKUPA; ZAVAROVALNAdobanovost glede računanja dobe iz naslova drugega pravnega razmerja (1 mesec= 60% povprečne plače); Novost (ni več za čas skrbi za otroka v 1. letu starosti za nezavarovane matere ). POKOJNINSKA doba; DELOVNA DOBA; ZAVAROVALNA doba (plačani prispevki (188. člen); ZAVAROVALNA doba (neplačani prispevki) (našteta obdobja).

 21. DOBE – II. ZPIZ-1 ZPIZ-2 ZPIZ-2 ukinja dodano dobo, le v okviru varstva pričakovanih pravic; DOKUPLJENA doba za izpolnitev pogojev ali ugodnejšo odmero. Novost najnižja osnova za dokup: povprečna plača. Novost cenejši (70%) dokup 2 let študija do 2015, če ob uveljavitvi Ž 35 L PD brez dokupa oz. M 38 PD brez dokupa. DODANA doba (taksativno določena obdobja iz 193. člena (npr. študij, vojska itd.); DOKUPLJENA doba (različne vrste dokupa (npr. za presežne delavce, za ugodnejšo odmero itd.) (195., 196., 197., 198. člen). Najnižja osnova za dokup: 60% povprečne plače (2/221.čl.).

 22. ODMERA

 23. POKOJNINSKA OSNOVA ZPIZ-1 ZPIZ-2 Najugodnejše zaporedno 24-letno povprečje osnov, po 1. 1. 1970. Valorizacijski količnik: fiksiran na 1. • Najugodnejše zaporedno 18-letno povprečje plač oz. zavarovalnih osnov po 1. 1. 1970. • Valorizacijski količnik: V letu 2012 znaša 0,732 in vsako leto pada.

 24. Obdobja za izračun pokojninske osnove

 25. Določitev odstotka za odmero starostne pokojnine ZPIZ-1 ZPIZ-2 Odmerni odstotek za 40 let pokojninske znaša 57,25 % (bruto odstotek znaša 78,21 %) – moški oz. 60,25 % (bruto odstotek znaša 82,31 %) - ženske. Za zavarovanke v letih 2013 – 2022 poseben način odmere pokojnin, in sicer od: a) 1. 1. 2013 do 31. 12. 2016 za 40 let 64,25 % (bruto – 87,77%); b) 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019 za 40 let 63,5 % (bruto – 86,75%); c) 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022 za 40 let 61,5 % (bruto – 84%). • Za 15 let zavarovalne dobe v višini 35% (M) oz. 38% (Ž), nato se vsako nadaljnje leto, dopolnjeno po letu 2000 poveča za 1,5 %. • Pokojninska doba, dopolnjena do leta 2000 se vrednoti v odstotku za odmero pokojnine po zakonu iz leta 1992 (ZPIZ). • Maksimalni odstotek za polno pokojninsko dobo po ZPIZ (85 %); z uveljavitvijo ZPIZ-1 pada proti 72, 5 % (2023).

 26. Višina pokojnine v 5. decilnem razredu

 27. Usklajevanje pokojnin ZPIZ-1 ZPIZ-2 (37.čl) 60 % rasti povprečne bruto plače in za 40 % povprečne rasti cen življenjskih potrebščin. V 2013 se izvede uskladitev v višini rasti plač. Rast povprečne plače v RS. Različno usklajevanje pokojnin uveljavljenih pred letom 2000 in po tem letu. Interventni zakoni: • 2010 (50 % uskladitev), 2011 (25% uskladitev), • 2012 (ni uskladitve).

 28. “POLNA” POKOJNINA BREZ ODBITKOV ZPIZ-1 ZPIZ-2 izpolnitev pogojev za starostno upokojitev (27. čl. ZPIZ-2); izpolnitev pogojev za “polno” pokojnino po ZPIZ-1 zaradi varstva pričakovanih pravic. Na STAROST (z dopolnitvijo “polne” starosti (61. let (Ž) oz. 63. let (M)); Na DELOVNO DOBO (pri 58. letih starosti in 40. (M) oz. 38 (Ž) letih “delovne” dobe); POSEBNI PRIMERI (npr. invalidnost, stečaj itd.).

 29. BONUSI ZPIZ-1 ZPIZ-2 Višji odmerni odstotki za nadaljevanja dela po “polnih” upokojitvenih pogojih – 1% za nadaljnje 3 mesece dela (4% na leto) v obliki denarne dajatve 20 % predčasne ali starostne pokojnine, če ostane v zavarovanju; najdlje do 65. leta; 5 % povečanje delne pokojnine, ki ustreza skrajšanju polnega delovnega časa, vse do dopolnitve 65. leta starosti. • Ugodnejše vrednotenje “delovnih” let po 40. letu (M) oz. 38. letu (Ž) pred dopolnitvijo 63. (M) oz. 61. (Ž) leta starosti; • Ugodnejše vrednotenje posameznega meseca zavarovanja po dopolnitvi “polne” starosti.

 30. MALUSI ZPIZ-1 ZPIZ-2 Le pri predčasni pokojnini! Predčasna pokojnina je zmanjšana za vsak manjkajoči mesec starosti za 0,3 % do 65. leta. Največ do 18 %. Upokojitev pred dopolnitvijo polne starosti (61 (Ž) oz. 63 (M)), če nima 38 (Ž) oz. 40 (M) let delovne dobe; znižana pokojnina glede na manjkajoče mesece starosti do polne starosti . Za ženske brez učinkov do leta 2015! Za moške maksimalno znižanje 18 %, za ženske 10,8 %.

 31. VARSTVO PRAVIC Varstvo PRIDOBLJENIH pravic Varstvo PRIČAKOVANIH pravic: • če izpolnjeni pogoji za starostno pokojnino po ZPIZ-1; - IZJEMA! če oseba uveljavi bonus po ZPIZ-2 (20% predčasne ali starostne pokojnine ali 5% delne pokojnine), velja ZPIZ-2. Varstvo pričakovanih pravic za brezposelne, delovne invalide in prejemnike poklicne pokojnine.

 32. Prenehanje pogodbe o zaposlitvi (1. odst. 188. čl. ZUJF) in 11. odst. 429. čl. ZPIZ-2 ZPIZ-1 ZPIZ-2 Prenehanje pogodbe o zaposlitvi vezano na izpolnitev pogojev za starostno pokojnino iz: 4. odst. 27. čl. (60 let in 40 let pokojninske dobe brez dokupa (M in Ž). oz. 5.odst.27.čl. (prehod) oziroma - 1. odstavek 398. čl (zavarovalna doba s povečanjem). Prenehanje pogodbe o zaposlitvi vezano na izpolnitev pogojev za starostno pokojnino iz: • 1. odst.36.čl.ZPIZ-1 (58 let in 40 (M) in 38 (Ž) pokojninske dobe); • ob izpolnjevanju pogoja iz prvega odstavka 54. člena (upokojitev brez malusov pred “polno” starostjo ob dopolnitvi 40 (M) in 38 (Ž) “delovne” dobe) oziroma • 4. odst. 430. čl. ali 402. čl. ali 404. čl. ZPIZ-1 (benefikacija).

 33. Odpravnine (3. odst. 179. čl. ZUJF) in 12. odst. 429. čl. ZPIZ-2 ZPIZ-1 IN ZUJF ZPIZ-2 in ZUJF Odpravnine vezane na izpolnitev pogojev za pridobitev pravice do predčasne ali starostne pokojnine. Odpravnine vezane na izpolnitev minimalnih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine.

 34. OSEBNA INFORMATIVNA EVIDENCA Določa se osebna informativna »evidenca« (140.čl.). ZPIZ Slovenije vzpostavi informacijski sistem do leta 2014 1/412.čl.). ZPIZ Slovenije začne zavarovancem, ki v koledarskem letu dopolnijo 58 let starosti, po uradni dolžnosti posredovati informacijo o pričakovani višini njihove predčasne oziroma starostne pokojnine s 1. januarjem 2015.

 35. DELNA POKOJNINA - I. ZPIZ-1 (58. čl.) ZPIZ-2 (40. čl.) osebe v delovnem razmerju, samozaposlene osebe, družbeniki in kmetje; pogoj →izpolnitev pogojev za predčasno ali starostno pokojnino; pogoj → zavarovanje “najmanj” 4 h/dan ali 20 h/teden. • le osebe v delovnem razmerju; • pogoj → izpolnitev pogojev za starostno pokojnino; • pogoj → zavarovanje “največ” 4 ure dnevno;

 36. NOVOSTI PRI VDOVSKI IN DRUŽINSKI POKOJNINI PO ZPIZ-2 VDOVSKA POKOJNINA DRUŽINSKA POKOJNINA Krog upravičencev; Starši (iz 58 let (ZPIZ-1) na 60 let (ZPIZ-2)); Nova odmera pri obojestranski siroti. • Starostna meja (iz 53 (ZPIZ-1) na 58 let (ZPIZ-2)); • Oseba brez statusa zavarovanca po novem pridobi pokojnino, če izpolnjuje splošno starostno mejo; • 392.čl. (Varstvo pravic družinskih članov).

 37. ZAVAROVANCI IN ZAVAROVALNE OSNOVE • Kategorije zavarovancev; • Uvedba koncepta “vsako delo šteje”; • Osnove za plačilo prispevkov; • Zavarovanje za posebne primere; • (Postopen) dvig novih najnižjih osnov; • Specifike osnov; • Olajšave delodajalcev.

 38. ZAVAROVANCI –I. ZPIZ-1 ZPIZ-2 Delavci v delovnem razmerju (14.čl.) Samozaposlene osebe (15.čl.) Družbeniki (16.čl.) Kmetje (17.čl.) /. /. Zaposleni (13. in 14. čl.) Samozaposleni (15.čl.) Kmetje (16.čl.) Vajenci (20. čl.) Vrhunski športniki in šahisti (21.čl.)

 39. ZAVAROVANCI –II. ZPIZ-1 ZPIZ-2 Drugo pravno razmerje (18.čl.) NOVOST! Podlage v drugih predpisih (19.čl.) Prednostno zavarovanje (13.čl.) Brezposelni zavarovanci (22.čl.) Starši (23.čl.) Družinski pomočnik (23.a čl.) Vojaki (24.a čl.) Prednostno zavarovanje (25.čl.)

 40. ZAVAROVANCI –III. ZPIZ-1 ZPIZ-2 Posebni primeri zavarovanja (20.čl.) Pasivno zavarovanje (21.čl.) Prostovoljna vključitev (25.čl.) Posebni primeri zavarovanja (26., 27. in 28.čl.) Pasivno zavarovanje (29.čl.) Prostovoljna vključitev (34.čl.).

 41. NOVOSTI DELOVNO RAZMERJE –I. ZPIZ-1 ZPIZ-2 Obvezno zavarovane tudi osebe zaposlene pri tujem delodajalcu, za katere se uporablja zakonodaja RS. Državljani RS, zaposleni v tujini ali pri tujem delodajalcu prostovoljna vključitev po ZPIZ-2. /. Obvezno vključitev.

 42. OSNOVE DELOVNO RAZMERJE –II. ZPIZ-1 ZPIZ-2 NOVOST! Prispevki plačujejo od povračila stroškov in drugih prejemkov le, če se od njih plačuje tudi dohodnina (nad določenim zneskom) (3/144.čl.). Osnova za prostovoljno vključitev. Napoteni delavci - plača, ki bi bila prejeta za enako delo v RS. Plača oz. nadomestilo plače ter vsi drugi prejemki na podlagi delovnega razmerja, vključno z bonitetami ter povračili stroškov v zvezi z delom. Za državljani RS, zaposlene v tujini (zavarovalna osnova). Napoteni delavci – plača po davčnih predpisih.

 43. NAJNIŽJA OSNOVA DELOVNO RAZMERJE –III. ZPIZ-1 ZPIZ-2 Minimalna plača (3/208.čl)

 44. SAMOZAPOSLENE OSEBE – I. ZPIZ-1 ZPIZ-2 Samostojno opravljajo pridobitno in drugo dovoljeno dejavnost. Zavarovanje za polni zavarovalni čas. Ni več možnosti izvzema! NOVOST! Uskladitev do 1.1.2014. Možnost delne upokojitve! Opravljajo samostojno dejavnost (primeroma naštete) kot edini ali glavnipoklic in dosegajo vsaj minimalno plačo. Možnost izvzema iz zavarovanja (18.čl.).

 45. OSNOVE SAMOZAPOSLENE OSEBE – II. ZPIZ-1 ZPIZ-2 Od 1.1.2014 dalje. NOVOST! Individualno določena zavarovalna osnova in znižan dobiček (2014 za - 30%, 2015 za - 28%, 2016 in dalje - 25%). NOVOST! Delna oprostitev plačila prispevka po prvem vpis (prvo leto 50%,drugo leto 30%. Od 1.7.2013. NOVOST! Nova pravila znižanja zavarovalne osnove. NOVOST! Zavarovanje ob vstopu Zavarovalna osnova (dobiček - 8 zavarovalnih razredov).

 46. NAJNIŽJA OSNOVA SAMOZAPOSLENE OSEBE – III. ZPIZ-1 ZPIZ-2 Minimalna plača (1. in 5. odst. 209.čl). Najvišja osnova 2,4kratnik PP (4/209.čl.).

 47. DRUŽBENIKI ZPIZ-1 ZPIZ-2 Za družbenike oz. delničarje gospodarskih družb (osebnih in kapitalskih) oz. ustanovitelje zavodov ter zadrug,ki so poslovodne osebe. Do 1.1.2014 se uporablja 2/15.čl. ZPIZ-1. Za družbenike zasebnih družb in zavodov v Republiki Sloveniji, ki so poslovodne osebe.

 48. OSNOVE - DRUŽBENIKI ZPIZ-1 ZPIZ-2 NOVOST! Individualno določena zavarovalna osnova (za dobiček štejejo vsi prejemki za opravljanje poslovodne funkcije in dela). Ni znižanja dobička! Od 1.1.2014 dalje. Zavarovalna osnova (dobiček - 8 zavarovalnih razredov).

 49. NAJNIŽJA OSNOVA DRUŽBENIKI ZPIZ-1 ZPIZ-2 Najnižja pokojninska osnova Najvišja osnova 2,4kratnik PP

 50. DRUGO PRAVNO RAZMERJE ZPIZ-1 ZPIZ-2 Obvezno zavarovanje za osebe, ki v okviru kakšnega drugega pravnega razmerja opravljajo delo. NOVOST! NE VELJA: za upokojence in študente ter za vse zavarovance, ki so že zavarovani na kakšni drugi podlagi. Začetek uporabe 1.1.2014. Osebe, ki v okviru kakšnega drugega pravnega razmerja opravljajo delo, za katerega prejemajo plačilo najmanj v mesečnem znesku minimalne plače (5/13.člena).