kemisk bindning n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KEMISK BINDNING PowerPoint Presentation
Download Presentation
KEMISK BINDNING

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

KEMISK BINDNING - PowerPoint PPT Presentation


 • 478 Views
 • Uploaded on

KEMISK BINDNING. Krafter som håller samman materia. -Intramolekylära krafter -Intermolekylära krafter. Intramolekylära krafter (krafter som verkar inom molekylen). -Jonbindning -Kovalent bindning -Polär kovalent bindning -Metallbindning.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KEMISK BINDNING' - bedros


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kemisk bindning

KEMISK BINDNING

Krafter som håller samman materia.

-Intramolekylära krafter

-Intermolekylära krafter

intramolekyl ra krafter krafter som verkar inom molekylen
Intramolekylära krafter (krafter som verkar inom molekylen)
 • -Jonbindning
 • -Kovalent bindning
 • -Polär kovalent bindning
 • -Metallbindning
intermolekyl ra krafter krafter som verkar mellan molekyler
Intermolekylära krafter (Krafter som verkar mellan molekyler)
 • -Dipol-dipol bindning
 • -van der Waals bindning, dispersionskrafter
 • -Väte bindning
intramolekyl ra krafter jonbindning
INTRAMOLEKYLÄRA KRAFTERJonbindning

-Attraktionskrafter mellan joner av motsatt laddning ger upphov till jonbindning.

-Jonföreningar kallas också för salter. Bildar i fast form kristaller.

-Jonföreningar leder inte elektricitet i fast tillstånd, men gör det både i smält och i löst tillstånd.

-Vanligast att metallatomer bildar positiva joner (katjoner) och icke metaller bildar negativa joner (anjoner).

kovalent bindning
Kovalent bindning

-Oladdade partiklar som består av två eller flera lika eller olika atomer.

-I en kovalent bindning är ett eller flera elektronpar gemensamma för två atomer.

kovalenta bindningar i sammansatta joner
Kovalenta bindningar i sammansatta joner.
 • En sammansatt jon består av flera atomer som är sammanbundna med kovalenta bindningar.
 • En sådan molekyl är Kaliumsulfat K2SO4.
 • Kaliumjonen är en katjon K+ och sulfatjonen SO42- är en sammansatt anjon.
 • Inom sulfatjonen är bindningen kovalent.
pol r kovalent bindning
Polär kovalent bindning
 • Polär kovalent bindning uppstår då de sammanbundna atomerna attraherar bindningsatomerna olika starkt. Vissa atomer har högre elektronnegativitet än andra atomer, dvs, elektronnegativiteten beror på atomernas förmåga att attrahera elektroner från andra atomer.
 • FONClBrISCH

Väteklorid HCl

metallbindning
Metallbindning
 • I en metall bildar en eller flera valenselektroner från varje atom ett elektronmoln som är gemensamt för alla atomer. Detta ger upphov till god ledning av elektrisk ström.
intermolekyl ra krafter dipol dipol bindning
INTERMOLEKYLÄRA KRAFTER Dipol-dipol bindning
 • Attraktionskrafter mellan polära molekyler
 • Väteklorid HCl
van der waal dispersionskrafter
van der Waal - dispersionskrafter
 • Typ av bindning som finns mellan opolära atomer eller molekyler.
 • Svag attraktionskraft.
 • Tillfälliga oregelbundenheter i elektronfördelningen bildar ”tillfällig dipol”. Kallas för ett inducerande dipol moment.
v te bindning
Väte bindning
 • Väte bindning kan endast ske mellan molekyler som har ett eller flera väte bundna till fluor (F), syre (O) eller kväve (N).
vatten
Vatten
 • Ytspänning på vattnet beror på gränsytan mellan vattnet och luften. Vid gränsytan har vattnet fått bryta väte bindningar med andra vattenmolekyler och det kostar energi att bryta bindningar. Därmed har de vatten molekyler som ligger på gränsytan ett högre energitillstånd än de övriga vattenmolekylerna.
den kemiska reaktionen
Den kemiska reaktionen
 • Spontan kemisk reaktion sker endast om systemet vinner på det rent energimässigt.
 • Lägsta möjliga energitillstånd och strävan efter jämvikt.