Hoe organiseer ik een PvB? - PowerPoint PPT Presentation

becka
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hoe organiseer ik een PvB? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hoe organiseer ik een PvB?

play fullscreen
1 / 18
Download Presentation
Hoe organiseer ik een PvB?
150 Views
Download Presentation

Hoe organiseer ik een PvB?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Hoe organiseer ik een PvB?

 2. Inhoud • Film PvB Klant in de Bloemenwinkel • Wat moet er allemaal geregeld worden? • Praktijkdeel: Werken in duo’s

 3. Aan de Slag • De PvB bestaat uit 3 onderdelen. • Voorbereiding • Uitvoering • Reflectie + Beoordeling

 4. Voorbereiding: De Locatie • Authentieke locatie • Bloemenzaak • Bloemenkraam • Gesimuleerd. • Lokaal inrichten als bloemenzaak. • Hoe richt je de locatie in?

 5. Voorbereiding: Hoe kan je een locatie inrichten?

 6. Voorbereiding: De Klant • Probeer een extern persoon te regelen. • Komt realistischer over bij de leerlingen. • De “Klant” vooraf instrueren en uitleggen wat de bedoeling is.

 7. Uitvoering: Het verkoop/ klant gesprek

 8. Uitvoering: klant gesprek • Leerling stelt vragen aan de klant • Leerling noteert de gegevens van de klant • Leerling informeert naar de wensen en eisen van de klant. • Docent staat op de achtergrond en kijkt mee

 9. Uitvoering: Vakdeskundigheid / BTW Bon

 10. Uitvoering: Vakdeskundigheid BTW Bon • Leerling moet een kostprijsberekening van eigen creatie maken.

 11. Uitvoering: Etaleren

 12. Uitvoering: rol van de docent • Rol van de docent: • Observeren • Beoordelen • Probeer niet in te grijpen. Laat leerlingen de situatie zelf ondervinden.

 13. Reflectie+ beoordeling: • Rol van de docent: • Het geobserveerde gedrag terugvragen • Rol van de leerling • Terugkijken op verrichte handelingen. • Beargumenteren van gemaakte keuzes

 14. Organisatie mogelijkheden

 15. Nu gaat u dit zelf ondervinden hoe het is om deel te nemen binnen de organisatie van een PvB.

 16. Werken in een carrouselvorm. • Tijdens het werken in een carrousel is er wachttijd. • Deze wachttijd kunt u indelen door: • Vooraf een theoretisch opdracht te geven. Hieraan kan een cijfer gekoppeld worden. • Theoretische opdracht vindt niet plaats in het praktijklokaal • Voordelen van de carrouselvorm: • Geen leerlingen die zich lopen te vervelen / hoeven te wachten • Beter zicht op leerlingen • Beter organiseerbaar van een PvB. • Reflectiegesprekken lopen netjes achter elkaar • Evt. extra cijfer