Een christelijk antwoord op homoseksualiteit
Download
1 / 26

Een Christelijk Antwoord op Homoseksualiteit - PowerPoint PPT Presentation


 • 171 Views
 • Uploaded on

Een Christelijk Antwoord op Homoseksualiteit. Sue Bohlin Probe Ministries Bewerking en vertaling door Marc Verhoeven. Naturalisme vs. Theïsme. Naturalisme Wat is, is OK Homoseksuele gevoelens zijn natuurlijk Alle homoseksuele activiteit is vrij Geen zonde. Theïsme

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Een Christelijk Antwoord op Homoseksualiteit' - becka


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Een christelijk antwoord op homoseksualiteit l.jpg

Een Christelijk Antwoord op Homoseksualiteit

Sue Bohlin

Probe Ministries

Bewerking en vertaling door Marc Verhoeven


Slide2 l.jpg

Naturalismevs. Theïsme

Naturalisme

Wat is, is OK

Homoseksuele gevoelens zijn natuurlijk

Alle homoseksuele activiteit is vrij

Geen zonde

Theïsme

Corrupt door de zondeval

Homoseksuele gevoelens zijn abnormaal

Alle homoseksuele activiteit is zonde

Jezus vergeeft zondaars


Wat zegt de bijbel l.jpg
Wat zegt de Bijbel?

“Zij hadden zich nog niet ter ruste gelegd, of de mannen der stad, de mannen van Sodom, omsingelden het huis, van jong tot oud, de gehele bevolking, niemand uitgezonderd, en zij riepen Lot toe en zeiden tot hem: Waar zijn de mannen, die vannacht bij u gekomen zijn? Breng hen bij ons buiten, opdat wij met hen gemeenschap hebben”. Genesis 19: 4-5


Wat zegt de bijbel4 l.jpg
Wat zegt de Bijbel?

“En gij zult geen gemeenschap hebben met een die van het mannelijk geslacht is, zoals men gemeenschap heeft met een vrouw: een gruwel is het”. Leviticus 18:22

“Een man die gemeenschap heeft met iemand van het mannelijk geslacht, zoals men gemeenschap heeft met een vrouw - beiden hebben een gruwel begaan”. Leviticus 20:13


Wat zegt de bijbel5 l.jpg
Wat zegt de Bijbel?

Romeinen 1:18, 24

“Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden, . . . Daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven aan onreinheid, zodat bij hen het lichaam onteerd wordt”.


Wat zegt de bijbel6 l.jpg
Wat zegt de Bijbel?

Romeinen 1:26-27

“Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten, want hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. Eveneens hebben de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkaar ontbrand, als mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende en daardoor het welverdiende loon voor hun afdwaling inzichzelf ontvangende . . .”


Wat zegt de bijbel7 l.jpg
Wat zegt de Bijbel?

1 Korinthiërs 6:9-11

“Of weet gij niet, dat onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet beërven zullen? Dwaaltniet! Hoereerders, afgodendienaars, overspelers, schandjongens, knapenschenders, … zullen het Koninkrijk Gods niet beërven. En sommigen uwer zijn dat geweest ...”


Homoseksualiteit en ethiek l.jpg
Homoseksualiteit en Ethiek

 • Is homoseksualiteit natuurlijk of onnatuurlijk?

 • Is homoseksualiteit moreel of immoreel?

 • Maakt God sommige mensen homoseksueel of is het een perversie van Zijn ontwerp?


Natuurlijk of onnatuurlijk l.jpg
Natuurlijk of Onnatuurlijk?

 • Romeinen 1

 • Alles is corrupt door de zondeval

 • Louter iets natuurlijk vinden is niet natuurlijk zijn!


Moreel of immoreel l.jpg
Moreel of Immoreel?

 • Elke seksuele gemeenschap buiten het heteroseksuele huwelijk is hoererij (immoraliteit)

 • 44 verwijzingen naar hoererij in de Bijbel

 • De Bijbel spreekt nooit van homoseksualiteit in een positieve context


Godsbeschikking of perversie l.jpg
Godsbeschikking of Perversie?

 • God zou nooit Zijn eigen ontwerp afkeuren

 • Relatie van David en Jonathan was niet homoseksueel, 2 Samuël 1:26

 • Homoseksualiteit volgt uit het invullen van God-gegeven seksuele behoeften op ongoddelijke manieren


Wat veroorzaakt homoseksuele ori ntatie l.jpg
Wat veroorzaakt homoseksuele oriëntatie?

 • Lichaam (Biologisch)

  • geen bewijs

 • Ziel (Psychologisch)

  • geslacht-identiteitsprobleem

 • Geest (Spiritueel)

  • Zondige respons op onbekende behoeften


Lichaam l.jpg
Lichaam

 • Hersenstructuur

 • Studie van tweelingen

 • Op zoek naar “Homo-gen”

  Er is geen bewijs van een biologische component voor homoseksualiteit


Ziel lesbische mens l.jpg
Ziellesbische mens

 • 66% van de vrouwen in een studie rapporteren een of andere vorm van misbruik (één studie 90%)

 • Emotionele afhankelijkheid (“Zonder jou zal ik sterven”)

 • Gewoonlijk komt de emotionele connectie eerst, daarna de fysische


Ziel homoseksuele mens l.jpg
Zielhomoseksuele mens

 • Familie-stereotype: Dominerende moeder en passieve of afwezige vader

 • Pijnlijke relatie met vader

 • Onbekende emotionele behoefte aan bevestiging en intimiteit

 • Niet duidelijk wat mannelijkheid is


Slide16 l.jpg
Ziel

“De oorsprong van homoseksualiteit is niet een seksueel maar een relationeel probleem. Het begon met een ongezonde relatie, en kan verholpen worden door gezonde relaties”

Joe Dallas

Ex-homo en auteur van Desires in Conflict


Geest l.jpg
Geest

 • Zondige respons op pijn of nood (vijgebladeren)

 • Zonde van dader tegen slachtoffer

 • Afgoderij: kiezen van de schepping (seks en sekspartners) boven de Schepper

 • Verslavende natuur van seksuele zonde


Brengt aanleg de homoseksueel over de rand l.jpg
Brengt aanleg de homoseksueel over de rand?

 • Aanleg: een mogelijke genetische zwakheid, emotionele tekorten

 • Aanleg doet gemakkelijker zondigen maar is nooit een excuus

 • Wij zijn allen omringd door het zondegevaar en neigen tot zonde


Het antwoord van de kerk twee extremen l.jpg
Het antwoord van de Kerk:twee extremen

 • Verdedigers van homoseksualiteit proberen de Bijbelse veroordeling weg te redeneren

 • De andere extremen geloven dat homoseksualiteit een van de “onvergeeflijke zonden is”


Wat is het verschil tussen homoseksuele bekoring en zonde l.jpg
Wat is het verschil tussen homoseksuele bekoring en zonde?

 • Niet-gevraagde, niet-gecultiveerde seksuele verlangens voor een persoon van dezelfde sekse brengt bekoring, niet zonde

 • De Bijbel veroordeelt specifiek homoseksuele praktijken, maar niet onontwikkelde homoseksuele bekoring, verleiding


De wereldlijke zienswijze l.jpg
De wereldlijke zienswijze

Verlangens

Gedrag


Bijbelse zienswijze l.jpg
Bijbelse zienswijze

Wil

Geest

Verleiding

Zonde


Kan een homoseksueel werkelijk worden gered l.jpg
Kan een homoseksueel werkelijk worden gered?

 • Homoseksuele praktijk moet onmiddellijk worden gestaakt

 • 1 Korinthiërs 6:11 “… En sommigen van u zijn dat geweest”

 • Homoseksuele gevoelens gaan niet altijd onmiddellijk voorbij - Heiliging is een progressief proces

 • “Ik ben een christen met problemen”


Iemand van wie ik hou is homoseksueel l.jpg
Iemand van wie ik hou is homoseksueel

 • Het evenwicht van de Heer Jezus: medelijden zonder de heiligheid te compromitteren

 • Laat hem/haar zich begrepen voelen

 • Denk eraan: homoseksuelen zijn gebroken en misleid

 • Wees een genade-schenker

 • De kracht van het gebed


Hoe reageer ik op homoseksuelen l.jpg
Hoe reageer ik op homoseksuelen?

 • Voor de niet bekeerde mens is het een kwestie van redding - niet van homoseksualiteit

 • Onthou dat woede en boosheid pijn bedekken

 • Vergeet nooit het element van geestelijke misleiding


Jezus christus is gekomen l.jpg

Jezus Christus is gekomen . . .

. . . om de zondaars zalig te maken

(1Timotheüs 1:15)