ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ – ΡΕΥΣΤΩΝ
Download
1 / 11

- PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ – ΡΕΥΣΤΩΝ. Μαρίκα Πηλού Μηχανολόγος Μηχανικός, M . Sc . , Υ.Δ. Εργαστήριο Θερμοϋδραυλικής Ανάλυσης και Πολυφασικών Ροών Εθνικό Κέντρο Ερευνών Φυσικών Επιστημών “ Δημόκριτος ”. Τύποι Σωματιδιακών Αιωρημάτων. ΑΕΡΟΛΥΜΑ:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - beck


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
4911332

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ – ΡΕΥΣΤΩΝ

Μαρίκα Πηλού

Μηχανολόγος Μηχανικός, M.Sc., Υ.Δ.

Εργαστήριο Θερμοϋδραυλικής Ανάλυσης και Πολυφασικών Ροών

Εθνικό Κέντρο Ερευνών Φυσικών Επιστημών “Δημόκριτος”


4911332
Τύποι Σωματιδιακών Αιωρημάτων ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ – ΡΕΥΣΤΩΝ

 • ΑΕΡΟΛΥΜΑ:

  αιώρημα στερεών ή υγρών σωματιδίων σε αέριο μέσο

 • Το μέγεθος των σωματιδίων στα αερολύματα μπορεί να κυμαίνεται από λίγα nm ως μερικές εκατοντάδες μm.

 • Η σωματιδιακή φάση του αερολύματος αποτελεί λιγότερο από το 0.0001% του συνολικού όγκου.

Παρουσιάσεις ΙΠΤΑ,27 Φεβρουαρίου 2009


4911332
Δυναμική Αερολύματος ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ – ΡΕΥΣΤΩΝ

Γενική Εξίσωση Δυναμικής Αερολύματος (ΓΕΔΑ)

Παρουσιάσεις ΙΠΤΑ,27 Φεβρουαρίου 2009


4911332

Υπολογιστικά Εργαλεία ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ – ΡΕΥΣΤΩΝ“Αριθμητική προσομοίωση πολυφασικής ροής σε διασπορά – Εφαρμογή στη δυναμική της ροής σωματιδίων”, Δημήτρης Μητράκος, 2008

 • Σκοπός:

  • Μοντελοποίηση της δυναμικής αερολύματος με ενσωμάτωση της τμηματικής μεθόδου σε υπολογισμούς ρευστομηχανικής που χρησιμοποιούν Eulerian σύστημα αναφοράς.

 • “Εργαλεία”:

  • Τεχνική χωρισμού των τελεστών (operator splitting)

  • Μέθοδος CICR (Cubic Interpolation Cumulative Re-mapping)

Παρουσιάσεις ΙΠΤΑ,27 Φεβρουαρίου 2009


4911332

Υπολογιστικά Εργαλεία ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ – ΡΕΥΣΤΩΝ“Αριθμητική προσομοίωση πολυφασικής ροής σε διασπορά – Εφαρμογή στη δυναμική της ροής σωματιδίων”, Δημήτρης Μητράκος, 2008

 • Εφαρμογές σε εσωτερικές ροές αερολυμάτων:

  • Υπολογιστική ανάλυση αντιδραστήρων αερολύματος στρωτής ροής

  • Ανάλυση ροής πυρηνικού αερολύματος κατά τη διάρκεια υποθετικού μείζονος ατυχήματος για τον προσδιορισμό του όρου πηγής

 • Επέκταση της μεθοδολογίας ώστε να περιλαμβάνει:

  • την αδράνεια των σωματιδίων

  • μη σφαιρικά στερεά σωματίδια

  • σύνδεση με CFD κώδικα (μονή ή πλήρης σύζευξη με τη συνεχή φάση)

Παρουσιάσεις ΙΠΤΑ,27 Φεβρουαρίου 2009


4911332
Υπολογιστικά Εργαλεία ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ – ΡΕΥΣΤΩΝ“Μελέτη της αλληλεπίδρασης σωματιδίων και ρέοντων βιορευστών”

 • Σκοπός

  • Η αριθμητική μοντελοποίηση της αλληλεπίδρασης

   αιμοδυναμικής – σωματιδίων.

  • Με κατάλληλη χρήση προσβλέπεται ότι το μοντέλο θα μπορέσει να προσομοιώσει τη δημιουργία θρόμβων στο αίμα.

Παρουσιάσεις ΙΠΤΑ,27 Φεβρουαρίου 2009


4911332

ΡΕΥΣΤΟ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ – ΡΕΥΣΤΩΝ

ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ

Μεταφορά

Διάχυση

Υπολογιστικά Εργαλεία“Μελέτη της αλληλεπίδρασης σωματιδίων και ρέοντων βιορευστών”

 • Υπάρχων κώδικας CFD για την εύρεση των πεδίων ταχύτητας και πίεσης της ροής που αντιμετωπίζει και τη ρεολογία του αίματος.

 • Χρησιμοποιεί τη μέθοδο των πεπερασμένων όγκων και ενσωματώνει σχήματα διακριτοποίησης υψηλής τάξης.

Σ

ΥΣΤΗΜΑ

Αδράνεια

Συσσωμάτωση

Παρουσιάσεις ΙΠΤΑ,27 Φεβρουαρίου 2009


4911332
Υπολογιστικά Εργαλεία ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ – ΡΕΥΣΤΩΝ“Μελέτη της αλληλεπίδρασης σωματιδίων και ρέοντων βιορευστών”

 • Ενσωμάτωση αδράνειας σε Eulerianπεριγραφή

 • Αδιάστατη ΓΕΔΑ σε ολοκληρωματική μορφή:

  όπου

Παρουσιάσεις ΙΠΤΑ,27 Φεβρουαρίου 2009


4911332
Υπολογιστικά Εργαλεία ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ – ΡΕΥΣΤΩΝ“Μελέτη της αλληλεπίδρασης σωματιδίων και ρέοντων βιορευστών”

 • Εφαρμογή: αδρανειακή εναπόθεση σωματιδίων κατά τη ροή τους εντός 3D γωνιάς 90ο

Παρουσιάσεις ΙΠΤΑ,27 Φεβρουαρίου 2009


4911332
Υπολογιστικά Εργαλεία ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ – ΡΕΥΣΤΩΝ“Μελέτη της αλληλεπίδρασης σωματιδίων και ρέοντων βιορευστών”

 • Εφαρμογή: αδρανειακή εναπόθεση σωματιδίων κατά τη ροή τους εντός 3D γωνιάς 90ο

Παρουσιάσεις ΙΠΤΑ,27 Φεβρουαρίου 2009


4911332
Υπολογιστικά Εργαλεία ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ – ΡΕΥΣΤΩΝ“Μελέτη της αλληλεπίδρασης σωματιδίων και ρέοντων βιορευστών”

 • “παρόν”

  • Ενσωμάτωση της συσσωμάτωσης

  • Εφαρμογή: Παραμετρική μελέτη εναπόθεσης σωματιδίων λόγω διάχυσης και αδράνειας κατά τη ροή αερολύματος σε διακλάδωση

 • “μέλλον”

  • Μη σφαιρικά στερεά σωματίδια (συσσωμάτωση συνάθροιση)

  • Από τα αερολύματα στα κολλοειδή (νευτώνια και μη υγρά)

  • Εφαρμογή: Μελέτη συσσωμάτωσης αιμοπεταλίων εντός του αίματος

Παρουσιάσεις ΙΠΤΑ,27 Φεβρουαρίου 2009


ad