W yniki eksperymentu b orexino po 192 dniach pomiar w
Download
1 / 42

W yniki eksperymentu B OREXINO po 192 dniach pomiarów - PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on

W yniki eksperymentu B OREXINO po 192 dniach pomiarów. Marcin Wójcik Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński. Zagadnienia. Słońce jako źródło neutrin Potencjał poznawczy BOREXINO Detektor B OREXINO Analiza sygnału Aktualny wynik pomiaru strumienia neutrin 7 Be i 8 B.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'W yniki eksperymentu B OREXINO po 192 dniach pomiarów' - beck-russell


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
W yniki eksperymentu b orexino po 192 dniach pomiar w

Wyniki eksperymentu BOREXINO po 192 dniach pomiarów

Marcin Wójcik

Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński

Warszawa, 28 listopada 2008


Zagadnienia
Zagadnienia

 • Słońce jako źródło neutrin

 • Potencjał poznawczy BOREXINO

 • Detektor BOREXINO

 • Analiza sygnału

 • Aktualny wynik pomiaru strumienia neutrin 7Be i 8B

Warszawa, 28listopada 2008


S o ce jako r d o neutrin
Słońce jako źródło neutrin

Założenia SMS:

- Równowaga termiczna i hydro-

statyczna

- Radiacyjny transport energii

- Termojądrowe źródło energii

Obserwable:

Masa: 1.991030 kg

Wiek: 4.57109 lat

Promień: 6.96108 m

Moc: 3.841020 MW

Powierzchnia: Ts = 5780 K, H: 73 %

He: 25 %, Z>2: 2 %

Centrum: Tc = 15.8106 K, H: 33.3 %

He: 64.6 %, Z>2: 2.1 %

 = 1.6105 kg/m3
B orexino kolaboracja
BOREXINO: kolaboracja


B orexino lokalizacja lngs
BOREXINO: lokalizacja (LNGS)


B orexino fizyka s o ca
BOREXINO: fizyka Słońca

 • Obserwacja niskoenergetycznych neutrin słonecznych w czasie rzeczywistym

 • Obserwacja neutrin 7Be:  10 % całkowitego strumienia

 • Pierwszy pomiar strumienia -7Be z dokładnością 1 % (~35 /dzień). Test SMS oraz modelu oscylacji neutrin (LMA)

  • oddziaływania niestandardowe np.  z materią słoneczną → zmiana kształtu krzywej materia-próżnia?

  • roczna modulacja sygnału (7 %)? Jej brak – inne oscylacje niż LMA na drodze 106 km?

  • długoczasowe zmiany sygnału (nie roczne) wskazujące na nieznane procesy w jądrze słonecznym

 • Pomiar neutrin pep (~1 /dzień) – bezpośrednio powiązane z neutrinami typu pp

 • Pomiar neutrin pp z „górnej części„ widma

 • Pomiar neutrin typu CNO (~1 /dzień) może rozstrzygnąć o metaliczności


P ee dla r nych rozwi za lma
Pee dla różnych rozwiązań LMA

LMA-1 – standardowe oscylacje w materii θ=340, m28·10-5 eV2

LMA-0, LMA-D – dwa z kilku niestandardowych modeli LMA

O.G. Miranda et al., Nucl. Phys. B (Proc. Suppl.) 145 (2005) 61-64


P ee przed borexino
Pee przed BOREXINOB orexino fizyka supernowych
BOREXINO: fizyka Supernowych

Galaktyczna Supernowa:

 • 10 kpc

 • 31053 ergów


B orexino fizyka antyneutrin
BOREXINO: fizyka antyneutrin

Baza ≥ 800 km

Należy oczekiwać uśrednionego sygnału od antyneutrin reaktorowych


B orexino fizyka geoneutrin
BOREXINO: fizyka geoneutrin

Oczekiwane widmo (cpy)

KamLAND:

Nature 436 (2005) 499-503.


B orexino budowa detektora
BOREXINO: budowa detektora

 • Fiducial Volume (FV) – softwarowo wydzielona kula scyntylatora o masie 78.5 tony (z 278 ton)

 • FV otoczona wieloma koncentrycznymi warstwami osłony biernej absorbującymi promieniowanie zewnętrzne, również od komponentów detektora

 • Wszystkie materiały - lecz głownie scyntylator - muszą posiadać nieosiągalną dotychczas czystość

 • Oczekiwany sygnał bez oscylacji:

  50 /(d·100 t)  610-9 Bq/kg

  • Woda pitna  10 Bq/kg

 • Scyntylator, jego pojemnik (nylon), ciecz buforowa po napełnieniu detektora zawierają o 10 RZĘDÓW mniej izotopów promieniotwórczych, niż cokolwiek na Ziemi!


B orexino budowa detektora1
BOREXINO: budowa detektora

Detekcja elastycznego

rozpraszania neutrin

na elektronach.B orexino wymagana czysto ls
BOREXINO: wymagana czystość LS

Oczekiwany sygnał(7Be): ~35 /dzień (LMA)

Przyczynek tła≤1 zdarzenie/dzień


B orexino fazy nape niania
BOREXINO:fazy napełniania

Detektor napełniony scyntylatorem

Detektor napełniony ultra-czystym azotem

Detektor napełniony ultra-czystą wodą

Napełnianie zakończono 15.05.2007, 11:25


Zagadnienia1
Zagadnienia

 • Słońce jako źródło neutrin

 • Wyni

 • Detektor BOREXINO

  • Badanie i dobór materiałów

 • Analiza sygnału

 • Aktualny wynik pomiaru strumienia neutrin 7Be


Niskie t o jest kluczowe
Niskie tło jest kluczowe

 • Oczyszczanie scyntylatora:

  • Ekstrakcja wodna

  • Destylacja próżniowa (80 mbar, 90-95 oC)

  • „Przepłukiwanie” ultra-czystym azotem

  • Filtrowanie

 • Ultra-czysty N2:

  • 222Rn < 7 Bq/m3

   LN2 produkowany we współpracy z fizykami

  • Ar < 0.005 ppm, Kr < 0.02 ppt

   LAKN wytwarzany przez fizyków

 • Ultra-czysty nylon:

  • 226Ra < 0.5 Bq/m2 aktywność powierzchniowa Ra

  • 226Ra < 10 Bq/kg aktywność właściwa Ra

  • Zmiana DRn o 103 dla wilgotności nylonu 0-100%

 • Ultra-czysta woda:

  • 222Rn ~ 1 mBq/m3

  • 226Ra < 0.8 mBq/m3


 • Jak osi gn niskie t o
  Jak osiągnąć niskie tło?

  • PC specjalnie produkowany:

   • Ropa naftowa ze starego złoża

   • Specjalna stacja pomp do napełniania specjalnych cystern

   • Specjalne stanowisko w tunelu w LNGS do „rozładunku” PC

 • Komponenty detektora specjalnie oczyszczane:

  • Wnętrze detektora, cysterny transportowe, zbiorniki, rurociągi, aparatura – czyszczone kwasami i ultra-czystą wodą

 • Wnętrze detektora: klasa 10-10000

  • Budowa pojemnika scyntylatora (IV) – klasa 100, Princeton

  • Wnętrze stalowej sfery – klasa 10 000

 • Szczelność próżniowa detektora i aparatury:

  • <10-8 cm3s-1 bar

 • Aparatura wypełniana HPN / LAKN


 • B orexino charakterystyka t a
  BOREXINO: charakterystyka tła

  • Triger: 15 zdarzeń/s, głównie 14C

  • miony w scyntylatorze i buforze: 0.055/s (5000/d)

  • 14C: 14C/12C  2.7·10-18

  • 222Rn: opóźniona koincydencja /α: 214Bi/214Po, τ = 236 s, 2 zdarzenia/(d·100 ton) → 238U jest na poziomie 2·10-17 g/g.

  • 220Rn: opóźniona koincydencja /α: 212Bi/212Po, τ = 433 ns → 232Th jest na poziomie 2.4·10-18 g/g

  • 210Po: 9 zdarzeń/(d·1 t), znacznie mniej 210Bi niż 210Po, 210Po eliminowany cięciem α/ (Gatti cut)

  • 85Kr: opóźniona koincydencja /, 85Kr/85mRb, τ = 1.46 s, BR = 0.43 %, 85Kr = (29 ± 14) zdarzeń/(d·100 ton) (90 % C.L.)

  • 210Bi: brak sygnatury, wolny parametr


  Zagadnienia2
  Zagadnienia

  • Słońce jako źródło neutrin

  • Detektor BOREXINO

   • Badanie i dobór materiałów

  • Analiza sygnału

  • Pierwszy wynik pomiaru strumienia neutrin 7Be  t2

  t3

  t1

  t4

  t5

  x0

  t6

  • Algorytmy do rekonstrukcji pozycji zdarzeń oparte są o metodę największej wiarygodności, którą poszukuje się najbardziejprawdopodobnego miejsca emisji fotonów.

  • Zakładamy próbną pozycję zdarzenia x0

  • Obliczamy tof (czas przelotu) dla każdego fotonu

  • Odejmujemy tof od każdego ti

  • Porównujemy otrzymany rozkład t'i z oczekiwanym rozkładem fotonów emitowanych ze scyntylatora

  • Algorytm przeszukuje inne pozycje x0 dopóki nie znajdzie pozycji dla której dopasowanie jest najlepsze

  ti = const + tofi + t'i

  tofi = n/c * di(xi,yi,zi)

  (xi,yi,zi)‏

  t'i

  ti


  Zdolność rozdzielcza rekonstrukcji pozycji

  • 14 ± 2 cm dla zdarzeń 214Bi-214Po (dwa zdarzenia, jedna pozycja)

  • 41 ± 6 cm dla 14C (jednorodny rozkład ~ r2dr)‏

  Rozkład zdarzeń 14C

  Rozkład zdarzeń 214Bi-214Po


  Quenching

  L

  kB = 0.0

  kB = 0.017

  Widzialna

  (wypromieniowana)

  energia

  Light yield

  500 p.e. / MeV

  Ilość zarejestrowanych

  fotonów na wszystkich

  fotokatodach BOREXINO

  npe = L [MeV] * 500 [pe/MeV]

  Energia kinetyczna elektronu [MeV]  B orexino 192 dni pomiar w
  BOREXINO: 192 dni pomiarów

  Strumie 8 b e 2 8 mev
  Strumień  8B, E > 2.8 MeV
  Źródła kalibracyjne

  Dioda

  Źródło

  Obciążnik  W giel 11 c
  Węgiel 11C

  11C:  + 12C → 11C + n + 

  wychwyt n →  (2.2 MeV)

  11C → 11B + e+ + e

  T1/2 = 20.4 min

  Emax = 1.0 MeV

  11C – eliminacja pozwoli

  mierzyć strumienie neutrin

  pep i CNO – byłby to

  pierwszy pomiar tych

  strumieni !!!


  Podsumowanie
  Podsumowanie

  • BOREXINO od początku był projektowany i konstruowany jako detektor niskotłowy!

  • 15 lat badań – wiele rozwiązań wykorzystano w innych eksperymentach.

  • Rejestracja neutrin 7Be, pp, pep, CNO o energiach < 2 MeV w czasie rzeczywistym

  • Program pomiaru strumienia geoneutrin

  • BOREXINO może zaobserwować supernową

  • Pomiar momentu magnetycznego neutrina na poziomie 5·10-11Bprzy użyciu sztucznego źródła neutrin (51Cr, E = 751 keV) (obecnie < 10-10B)

  • Poszukiwanie 02 (130Xe, 150Nd)

  • Ultra-niskotłowy Detektor BOREXINO o masie 300 t


  ad