Számítógépes grafika I. AUTOCAD alapok - PowerPoint PPT Presentation

beck-huff
sz m t g pes grafika i autocad alapok n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Számítógépes grafika I. AUTOCAD alapok PowerPoint Presentation
Download Presentation
Számítógépes grafika I. AUTOCAD alapok

play fullscreen
1 / 18
Download Presentation
Számítógépes grafika I. AUTOCAD alapok
109 Views
Download Presentation

Számítógépes grafika I. AUTOCAD alapok

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Számítógépes grafika I.AUTOCAD alapok 5. előadás

 2. Blokkok • Belső blokk (Block) • Az aktuális rajzban (ahol a blokk létre lett hozva) bármikor használható. • Az adott blokk néven szereplő blokk átszerkesztésekor a rajban lévő összes azonos nevű blokk átveszi az új tulajdonságokat és értékeket. • Rajzon belül, a rajzzal együtt tárolódik. • Külső blokk (Wblock) • Az aktuális rajzon belül és más rajzokban is bármikor felhasználható. • A rajztól külön, önálló állományként tárolódik.

 3. Blokkdefiníció létrehozása az aktuális rajzban (Blokk definiálás) • Hozza létre a blokkdefinícióban szerepeltetni kívánt objektumokat. • A Rajz menüből válassza a Blokk » Készítés menüpontot. • A Blokk definiálása párbeszédpanelben, a Név mezőbe írja be a blokk nevét. • Az Objektumok területen válassza ki a Konvertálás blokká rádiógombot. Amennyiben azt szeretné, hogy a blokk definiálásában szereplő eredeti objektumok a rajzban maradjanak, a Törlés opciót ne válassza ki. • Kattintson az Objektumok kiválasztása nyomógombra. • A mutatóeszköz használatával jelölje ki a blokkdefinícióban szereplő objektumokat. Nyomja meg az ENTER billentyűt az objektum-kiválasztás befejezéséhez. • A Blokk definiálása párbeszédpanel Bázispont területén adja meg a blokk beillesztési pontját az alábbi módszerek valamelyikével: • Kattintson a Pont választása gombra majd a mutatóeszközzel adjon meg egy pontot. • Adja meg a beillesztési pont X,Y,Z koordinátáit. • A Leírás mezőbe írjon be egy blokkdefiníciót jellemző szöveget. Ez a leírás a DesignCenter™ ablakban jelenik meg (ADCENTER). • Kattintson az OK nyomógombra. A blokkdefiníciót a program elmenti az aktuális rajzban, és bármikor beilleszthető.

 4. Blokkdefiníció létrehozása az aktuális rajzon kívül (Blokk kiírás) • Parancsbevitel: blokkdef (Wblock) • Objektumokat ment vagy blokkot fájllá konvertál. • A Blokk kiírása párbeszédpanelen különbözőek az alapértelmezett beállítások a következő három eset függvényében: semmi sincs kiválasztva, egyetlen blokk van kijelölve, illetve nem blokk van kijelölve. • Forrás • Megadja a fájlba történő írásra kijelölt objektumokat és blokkokat, valamint a beillesztési pontokat. • Blokk • Egy létező blokkot ad meg a fájlba történő íráshoz. Válasszon egy nevet a listáról. • Teljes rajz • Blokként kiválasztja az aktuális rajzot. • Objektumok • Meghatároz egy bázispontot a blokkhoz. Az alapértelmezett érték 0,0,0. • Bázispont • Meghatároz egy bázispontot a blokkhoz. Az alapértelmezett érték 0,0,0.

 5. Előző folytatása • Pont kijelölése • Ideiglenesen bezárja a párbeszédpanelt, így megadhat egy beillesztési bázispontot az aktuális rajzban. • X • A bázispont X koordinátaértékét határozza meg. • Y • A bázispont Y koordinátaértékét határozza meg. • Z • A bázispont Z koordinátaértékét határozza meg. • Objektumok • Beállítja, hogy a blokk elkészítése után mi történjen a blokk definiálásához használt objektumokkal. • Megtartás • Megtartja a kiválasztott objektumokat az aktuális rajzban fájlként történő mentésüket követően is. • Konvertálás blokká • A kijelölt objektumot vagy objektumokat blokká konvertálja az aktuális rajzban fájlként történő mentésüket követően is. A blokk neve a Fájlnév mezőben megadott név. • Törlés a rajzból • Törli a kijelölt objektumokat az aktuális rajzból a mentés után. • Objektumok kiválasztása gomb • Ideiglenesen bezárja a párbeszédpanelt, így kiválaszthat objektumokat a rajzban. • Gyors kijelölés gomb • Megnyitja a Gyors kijelölés párbeszédpanelt, amelyet a kiválasztási halmaz szűrésére használhat. • Kiválasztott objektumok • A kiválasztott objektumok számát mutatja. • Cél • Megadja a fájl nevét és helyét és a blokk beillesztésekor használt mértékegységeket. • Fájlnév és elérési út • Megadja azt a fájlnevet és elérési útvonalat, ahova a blokk vagy objektumok mentése történik

 6. Külső blokkok elérési helyének rögzítése • Config (Beállít) • Support fájlok • Könyvtár beáll.

 7. Block parancs D=600; f=12; k=39,6; r1=27

 8. Belső blokk készítés

 9. Külső blokk készítés

 10. Attribútum definiálása

 11. Blokkok beillesztése Insert (Beill) dialógus ablak -Insert (-Beill) parancssor (főként ismert belső blokknál) Blokkok jelemző pontja a beillestési pont! Osnap beállításnál /Insert/

 12. Gyakorlás 01

 13. Gyakorlás 02 (Attribútummal)

 14. Dinamikus blokkok Dinamikus blokk létrehozása • Kattintson az Eszközök menü   Blokkszerkesztő parancsra.A parancssorba írja be: BSZERK. • A Blokkdefiníció szerkesztése párbeszédpanelen végezze el az alábbi műveletek egyikét: • Válasszon egy blokkdefiníciót a listából. • Válassza az <Aktuális rajz> elemet, ha a rajzot dinamikus blokként kívánja menteni. • A Létrehozni vagy módosítani kívánt blokk mezőben adjon meg egy nevet az új blokkdefiníciónak. • Kattintson az OK gombra. • A Blokkszerkesztőben szükség szerint adjon hozzá új-, vagy szerkesszen már meglévő geometriát. • Tegye a következők egyikét: • A Blokk szerzői paletták Paraméterkészletek lapjáról egy vagy több paraméterkészletet is hozzáadhat, követve a parancssorban megjelenő utasításokat. Kattintson kétszer a sárga figyelmeztető ikonra (vagy használja a BMŰVELETBEÁLL parancsot), és kövesse a parancssorban megjelenő promptokat a művelet geometriai kiválasztási halmazhoz történő hozzárendeléséhez. • A Blokk szerzői paletták Paraméterek lapjáról egy vagy több paramétert is hozzáadhat, követve a parancssorban megjelenő promptokat. A Műveletek lapról egy vagy több művelet hozzáadását is elvégezheti a parancssori promptokat követve. • A Blokkszerkesztő eszköztárán kattintson a Blokkdefiníció mentése gombra. • Kattintson a Blokkszerkesztő bezárása eszközre.

 15. Dinamikus blokkok paraméterek • Működés részletes leírása PDF-ben. • http://eki.sze.hu/

 16. Itt az 5. előadás vége