מנוע לאיתור חסכונות פנסיוניים ופוליסות לביטוח חיים
Download
1 / 36

????? 2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 146 Views
 • Uploaded on

מנוע לאיתור חסכונות פנסיוניים ופוליסות לביטוח חיים מחלקת קופות גמל משרד האוצר אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון. אפריל 2013. הסדרת איתור עמיתים ומוטבים. המנגנון. העברת נתוני לקוח. עיבוד המידע על ידי משרד האוצר. הצגת המידע ללקוח. העברת מידע על ידי הגופים המוסדיים. הזנת נתונים על ידי לקוח.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ????? 2013' - beck-davenport


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
2013

מנוע לאיתור חסכונות פנסיוניים ופוליסות לביטוח חייםמחלקת קופות גמלמשרד האוצראגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון

אפריל 2013


2013

הסדרת איתור עמיתים ומוטבים ופוליסות לביטוח חיים


2013
המנגנון ופוליסות לביטוח חיים

העברת נתוני לקוח

עיבוד המידע על ידי משרד האוצר

הצגת המידע ללקוח

העברת מידע על ידי הגופים המוסדיים

הזנת נתונים על ידי לקוח

אימות נתוני זיהוי מול מרשם אוכלוסין


2013

מה ניתן לחפש? ופוליסות לביטוח חיים

 • כספיםעלשמי – חשבונות לא פעילים

 • כספיםעלשםקרובשנפטר – כל החשבונות

 • מוצרים רלוונטיים:

  • חיסכון פנסיוני: קופות גמל, קרנות פנסיה וביטוח חיים עם חיסכון (כולל פרט)

  • קרנות השתלמות

  • ביטוח למקרה מוות (ללא חיסכון) (לא קבוצתי)

  • ביטוח למקרה מוות שבוטל בשנה האחרונה בשל היעדר הפקדות


2013

מגבלות ופוליסות לביטוח חיים

 • עמית חי – חשבונות לא פעילים בלבד

 • 5 פעמים לחיפוש – לכל משתמש

 • תוצאות – גוף מנהל וסוג מוצר בלבד

 • מדוע?

  • מידע רגיש

  • הגנה על פרטיות


2013

מגבלות ופוליסות לביטוח חיים

 • חשבונות קיימים שאינם מוצגים

 • חשבונות מוצגים שאינם קיימים

 • תאריכי עדכון

 • מדוע?

  • אי השלמת תהליכי טיוב

  • בעיות בדיווח

אינדיקציה


2013

מה ניתן למצוא? ופוליסות לביטוח חיים


2013

מה ניתן למצוא? ופוליסות לביטוח חיים


2013
מה ופוליסות לביטוח חייםניתן למצוא?


2013
צילומי מסך ופוליסות לביטוח חיים

מצ"ב דף ההסברים בערבית. באתר יהיה גם דף הסברים ברוסית.


2013
צילומי מסך ופוליסות לביטוח חיים


2013
צילומי מסך ופוליסות לביטוח חיים


2013
צילומי מסך ופוליסות לביטוח חיים


2013
צילומי מסך ופוליסות לביטוח חיים


2013
צילומי מסך ופוליסות לביטוח חיים


2013
צילומי מסך ופוליסות לביטוח חיים


2013
צילומי מסך ופוליסות לביטוח חיים


2013
צילומי מסך ופוליסות לביטוח חיים


2013
צילומי מסך ופוליסות לביטוח חיים


2013
צילומי מסך ופוליסות לביטוח חיים


2013
צילומי מסך ופוליסות לביטוח חיים


2013
צילומי ופוליסות לביטוח חייםמסך


2013
צילומי מסך ופוליסות לביטוח חיים

משמעות התוצאות

תוצאות החיפוש מעידות שבאחד הגופים המוסדיים שברשימה עשויים להימצא חשבון או פוליסה על שמכם או על שם קרובכם שנפטר. עם זאת, התוצאות אינן ודאיות. המידע מתקבל מהגופים המוסדיים, ובמאגרי המידע שלהם יכולים להיות ליקויים כגון אי-התאמה בין מספר תעודת הזהות לשאר נתוניו של החוסך (שם פרטי, שם משפחה וכדומה). כמו כן, ייתכן שאין כלל זכויות בחשבון שנמצא (לדוגמה, אם בעבר נמשכו מהחשבון כל הכספים). לכן מומלץ לפנות אל הגופים המוסדיים המופיעים ברשימת התוצאות ולוודא שאכן קיימים חשבון או פוליסה על שמכם או על שם הקרוב שנפטר, וכן לברר מהן היתרות והזכויות שקיימות בהם. אם חיפשתם כספים על שם קרוב שנפטר, תוצאות החיפוש אינן מעידות על זכויות שיש למבצע החיפוש בחשבון או בפוליסת הביטוח של הנפטר, מפני שייתכן שהמחפש אינו המוטב בחשבון או בפוליסה. לבירור הזכאות יש לפנות אל הגוף המוסדי.


2013
צילומי מסך ופוליסות לביטוח חיים

חושבים שלכם או לקרובכם יש חשבונות או פוליסות שלא הופיעו ברשימה?

המידע בתוצאות החיפוש מתקבל מידי הגופים המוסדיים, וייתכן שאינו מדויק או שאינו כולל את כל החשבונות או הפוליסות על שמכם או על שם הקרוב שנפטר. לפיכך תוצאה שלילית אינה מעידה בהכרח על אי-קיום חשבון או פוליסה או על היעדר זכאות לכספים. לפערי המידע יכולות להיות כמה סיבות, לדוגמה:

חשבונות על שמכם לא יופיעו אם הייתה בהם פעילות (משיכה או הפקדה) בשנה האחרונה.

נפלה טעות בעת מילוי טפסי ההצטרפות או בעת הקלדת הנתונים במערכות המידע של הגופים המוסדיים.

החשבונות או הפוליסות על שמכם או על שם הקרוב שנפטר רשומים לפי מספר הדרכון ולא לפי מספר תעודת הזהות.

אתם מבוטחים בביטוח למקרה מוות קבוצתי, ומנוע החיפוש אינו מאתר פוליסות מסוג זה.

קרובכם שנפטר היה פנסיונר (קיבל קצבת זקנה מקרן פנסיה או מחברת ביטוח) ונפטר לפני יותר מ-4 שנים. מנוע החיפוש אינו מאתר חשבונות של פנסיונרים שנפטרו לפני יותר מ-4 שנים.

מה אפשר לעשות כדי לבדוק אם קיימים חשבון או פוליסה שלא עלו בתוצאות?תוכלו לברר היכן יש לכם חסכונות פנסיוניים או פוליסות ביטוח גם בדרכים הבאות:

פנייה לסוכן ביטוח או ליועץ פנסיוני.

פנייה למעסיקים קודמים.

בדיקת תלושי שכר מן העבר.

בדיקת הדוחות התקופתיים שהגופים המוסדיים מחויבים לשלוח לחוסכים.

פנייה ישירה לגופים המוסדיים כדי לברר אם מתנהלים אצלם חשבונות על שמכם או על שם קרוב שנפטר. לנוחותכם, בתחתית כל עמוד באתר זה מופיע קישור לרשימת הגופים המוסדיים ולפרטי ההתקשרות עמם.

לידיעתכם,בעקבות הוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, החלו הגופים המוסדיים לבצע תהליך מקיף של טיוב הנתונים ברשומותיהם. כמו כן, הגופים המוסדיים נדרשים לפנות מיוזמתם אל חוסכים ומבוטחים שהקשר עמם נותק ואל מוטבים של חוסכים או מבוטחים שנפטרו וליידע אותם על חשבונות או פוליסות שאולי אינם ערים לקיומם.


2013
צילומי מסך ופוליסות לביטוח חיים


2013
צילומי מסך ופוליסות לביטוח חיים


2013
צילומי מסך ופוליסות לביטוח חיים


2013
צילומי מסך ופוליסות לביטוח חיים


2013
צילומי מסך ופוליסות לביטוח חיים

תנאי שימוש

האתר, לרבות מנוע החיפוש שבו, ניתן כשירות לאזרח ומאפשר למשתמשים לקבל מידע על אפשרות קיומם של חסכונות פנסיוניים או של פוליסות לביטוח חיים. המשתמשים יכולים להזין נתונים אישיים בסיסיים, ועל סמך נתונים אלו לחפש חשבונות ופוליסות בתוך המידע המתקבל מהגופים המוסדיים.השימוש באתר זה כפוף לתנאים המפורטים להלן, ושימוש במנוע החיפוש מהווה הסכמה לתנאי השימוש.מטרת האתר לספק מידע על אפשרות קיומה של זכות. אין בו משום התחייבות ואין להסתמך עליו בדרך כלשהי בלי לקבל חוות דעת וייעוץ מאנשי מקצוע רלוונטיים. בכל מקרה יש לפנות לגופים המוסדיים לצורך וידוא קיומה של זכות. כל העושה שימוש במידע שבאתר בלי להיוועץ באנשי המקצוע הרלוונטיים ובלי לפנות לגוף המוסדי הרלוונטי, עושה זאת על דעת עצמו ובאחריותו המלאה.משרד האוצר ממליץ למשתמשי האתר לעיין בקפידה בכל המידע המוצג באתר עוד בטרם ישתמשו במנוע החיפוש, לרבות עיון בכל המסמכים וההסברים המופיעים באתר ובייחוד בתנאי השימוש שלהלן. משרד האוצר רשאי לשנות את תנאי השימוש באתר, להגביל או לחסום את השימוש באתר, להכניס באתר שינויים ושיפורים בכל עת, ואף להפסיק ולחדש את פעילותו מפעם לפעם, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט. כמו כן, משרד האוצר יהא רשאי להפסיק באופן מיידי, חד-צדדי ובלא התראה מראש את פעילות האתר, לרבות מנוע החיפוש שבו.

 • המידע המוצג בתוצאות החיפוש מתקבל מהגופים המוסדיים המחזיקים בנתונים. משרד האוצר אינו מבצע כל שינוי בנתונים, אלא מעבדם לצורך הצגתם בלבד, ומכל מקום אינו אחראי להם.

 • המידע מהווה אינדיקציה בלבד לקיום חשבון או פוליסת ביטוח, אינו מעיד בהכרח על קיומן של זכויות כלשהן ולא ישמש ראיה לקיומה של זכות. יובהר כי בנתונים המוצגים עלולות ליפול שגיאות, ובכל מקרה יש לפנות לגופים המוסדיים לצורך בירור המצב העדכני של החשבונות, הפוליסות או הזכויות.

 • משרד האוצר, עובדיו ונציגיו אינם אחראים למהימנות הנתונים המתקבלים במנוע החיפוש ולא יהיו אחראים לטעויות או לשגיאות במידע המוצג באתר, ובכלל זה לכל הסבר המוצג באתר, וזאת בין שהטעויות נגרמו כתוצאה ממידע שהועבר מהגופים המוסדיים ובין שהטעויות התקבלו כתוצאה מעיבוד המידע לצורך הצגתו באתר .

 • משרד האוצר, עובדיו ונציגיו לא יישאו באחריות לכל שימוש שייעשה באתר, להתאמתו לצורכי הגולשים, לשינויים שייעשו בחומר המוצג באתר על ידי המשתמש או על ידי כל צד שלישי, ולכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד שלישי במישרין או בעקיפין משימוש באתר או במידע המוצג בו.

 • המידע המוצג באתר אינו בגדר תחליף לבירור זכויות המשתמש ישירות מול הגופים המוסדיים המנהלים את החסכונות הפנסיוניים או פוליסות הביטוח, בין שתוצאות החיפוש מעידות כי קיים חשבון או פוליסת ביטוח ובין שתוצאות החיפוש מעידות כי לא קיים חשבון או פוליסת ביטוח. המידע הקובע הוא זה שמצוי אצל הגופים המוסדיים. אין בהזדהות במנוע החיפוש כדי לייתר את חובת ההזדהות בפני כל גוף מוסדי בהתאם לנהליו.

 • השימוש באתר מיועד למטרות פרטיות בלבד. אין להשתמש בתכנים ובנתונים המופיעים באתר לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאינה לצורך שימוש אישי ופרטי.

 • אין לגבות תשלום בעבור מסירת מידע שהתקבל באמצעות מנוע החיפוש של האתר.

 • אין ליצור שום מאגר מידע בשום דרך ממידע שהתקבל באמצעות מנוע החיפוש של האתר.

 • תנאי השימוש וכל הקשור באתר נמצאים בשיפוטו של הדין הישראלי. כל מחלוקת בין משתמש או גולש באתר זה ובין משרד האוצר בשל פעילות, חיפוש או גלישה באמצעות האתר תתברר בישראל בבתי המשפט המוסמכים.


2013
צילומי מסך ופוליסות לביטוח חיים


2013
צילומי מסך ופוליסות לביטוח חיים

.....


2013
צילומי מסך ופוליסות לביטוח חיים


2013
צילומי מסך ופוליסות לביטוח חיים


2013
צילומי מסך ופוליסות לביטוח חיים


2013
צילומי מסך ופוליסות לביטוח חיים


2013
צילומי מסך ופוליסות לביטוח חיים