keskkonnatasude kasutamine omavalitsustes keskkonnakaitsekulutuste rahastamiseks n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KESKKONNATASUDE KASUTAMINE OMAVALITSUSTES KESKKONNAKAITSEKULUTUSTE RAHASTAMISEKS PowerPoint Presentation
Download Presentation
KESKKONNATASUDE KASUTAMINE OMAVALITSUSTES KESKKONNAKAITSEKULUTUSTE RAHASTAMISEKS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

KESKKONNATASUDE KASUTAMINE OMAVALITSUSTES KESKKONNAKAITSEKULUTUSTE RAHASTAMISEKS - PowerPoint PPT Presentation


 • 158 Views
 • Uploaded on

KESKKONNATASUDE KASUTAMINE OMAVALITSUSTES KESKKONNAKAITSEKULUTUSTE RAHASTAMISEKS. Kersti Salu. Keskkonnatasude laekumine.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KESKKONNATASUDE KASUTAMINE OMAVALITSUSTES KESKKONNAKAITSEKULUTUSTE RAHASTAMISEKS' - becca


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
keskkonnatasude kasutamine omavalitsustes keskkonnakaitsekulutuste rahastamiseks

KESKKONNATASUDE KASUTAMINE OMAVALITSUSTES KESKKONNAKAITSEKULUTUSTE RAHASTAMISEKS

Kersti Salu

keskkonnatasude laekumine
Keskkonnatasude laekumine
 • Keskkonnatasude seaduse järgi tuleb riigieelarvesse laekunud keskkonnatasu kasutada sihtotstarbeliselt keskkonnaseisundi hoidmiseks, keskkonnakahjustuste heastamiseks, loodusvara-de taastootmiseks. Selline nõue ei kehti kohalikku eelarvesse laekunud keskkonnatasude tulude kohta.

Joonis. Riigieelarvesse ja kohalikku eelarvesse laekunud keskkonnatasude tulu

magistrit eesm rk ja uurimis lesanded
Magistritöö eesmärk ja uurimisülesanded

Magistritöö eesmärk oli välja selgitada:

 • kas omavalitsused teevad keskkonnakaitsekulutusi laekunud keskkonnatasuga samas mahus;
 • kas praegune keskkonnatasude jaotusskeem soodustab kohalikku eelarvesse laekunud keskkonnatasude kasutamist sihtotstarbeliselt keskkonna heaks.

Uurimisülesanneteks oli analüüsida:

 • keskkonnakaitsekulutuste valdkondi ja rahastamisallikaid;
 • kohustuslikke keskkonnakaitsekulutusi;
 • keskkonnatasu tulu võrdlust omavalitsuste eelarvevahenditest rahastatud keskkonnakaitsekulutustega;
 • jäätmete kõrvaldamise saastetasu võrdlust omavalitsuste eelarvevahenditest rahastatud jäätmekäitluskuludega.
slide4

Rahandusministeeriumi ja Statistikaameti andmestike võrdlus

Rahandusministeeriumi eelarve täitmise kassapõhine andmestik ja riigi raamatupidamise üldeeskirja alusel esitatavad saldoandmikud

Statistikaameti keskkonna-kaitsekulutuste andmestik

 • Puudub “keskkonnakaitse” selge definitsioon.
 • Kohalik omavalitsus on kulu liigitamisel valdkondadesse suhteliselt vaba.
 • “Keskkonnakaitse” on selgelt de-fineeritud

Eurostati ja OECD definitsiooni järgi kuuluvad keskkonnakaitse alla tegevused, mille peamine eesmärk on ennetada, vähenda-da ja likvideerida keskkonnasaas-tet.

Sellest tulenevalt on keskkonna-kaitsekulutused ainult need ku-lud, mille eesmärgiks on olnud keskkonnasaaste ennetamine, vähendamine ja likvideerimine.

slide5

Keskkonnatasude laekumine

Rahandusministeeriumi eelarve täitmise kassapõhine andmestik ja tekkepõhine andmestik (ehk saldoandmestik)

Statistikaameti keskkonna-kaitsekulutuste andmestik

 • 6 keskkonnavaldkonda:

- saaste vähendamine;

- heitveekäitlus;

- jäätmekäitlus

- bioloogilise mitmekesisuse ja

maastiku kaitse;

- teadus- ja arendustegevus

keskkonnakaitses;

- muu keskkonnakaitse.

 • 9 keskkonnavaldkonda:

- välisõhu ja kliima kaitse;

- heitveekäitlus;

- jäätmekäitlus;

- pinnase, pinna- ja põhjavee

kaitse;

- kaitse müra ja vibratsiooni

eest;

- bioloogilise mitmekesisuse ja

maastiku kaitse;

- kaitse radiatsiooni eest;

- teadus- ja arendustegevus;

- muu keskkonnakaitsetegevus.

slide6

KOV-ide keskkonnakaitsekulutuste valdkonnad

Kohalike omavalitsuste keskkonnakaitsekulutu-sed olid 2007. aastal 437 miljonit krooni.

Joonis. Kohalike omavalitsuste keskkonna-kaitsekulutused valdkonniti 2007.aastal

Kohustuslikud keskkonna-kaitsekulutusted moodustasid 2007. aastal 384 miljonit krooni (88% keskkonnakait-sekulutustest).

omavalitsuste grupid
Omavalitsuste grupid
 • Keskkonnatasu laekub kohalikku eelarvesse väga erinevas mahus.

5 omavalitsuse (Mäetaguse, Illuka, Vaivara, Tallinn, Kuusalu) keskkonnatasu laekumine hõlmas kohalikku eelarvesse laekunud keskkonnatasu tulust umbes 50% (132 miljonit krooni).

slide8

Tulemused: kohalikku eelarvesse kogu keskkonnatasu tulu ja tehtud keskkonnakaitse-kulutuste võrdlus (2007)

slide9

Tulemused: Kohalikku eelarvesse laekunud saastetasu ja tehtud jäätmekäitluskulude võrdlus (2007)