Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
UKUPNI PROTOK 24.8 + 39.0 = 63,8 l/s PowerPoint Presentation
Download Presentation
UKUPNI PROTOK 24.8 + 39.0 = 63,8 l/s

UKUPNI PROTOK 24.8 + 39.0 = 63,8 l/s

98 Views Download Presentation
Download Presentation

UKUPNI PROTOK 24.8 + 39.0 = 63,8 l/s

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. UKUPNI PROTOK 24.8 + 39.0 = 63,8 l/s

  2. ZADANO: d=35 mm - promjer klipa m=0,76 kg - masa klipa s=115 mm - hod klipa p=400 kPa - tlak kompr. zraka TRAŽI SE: - broj udaraca n=? - brzina klipa v=? - kinetička energija - snaga čekića Klip pokreće sila: gdje je: - zbog prigušenja u raz. kanalima i nepotpunog punjenja Ubrzanje iznosi: Gibanje započima s brzinom jednakom 0 i nakon vremena t1 prijeđeni put će biti: - odnosno Ako povratni put traje 10 % duže (radi prigušenja u povratnim kanalima) biti će povratno vrijeme: t2=1,10 • t1 = 1,10 • 0,025 = 0,0275 s Potpuni ciklus gibanja klipa - naprijed i natrag: t = t1 + t2 = 0,025 + 0,0275 = 0,0525 s; to jest:

  3. Broj udaraca n = 1/t n = 1 / 0,0525 = 19/s (1140/min) - broj udaraca. Brzina klipa kod udara je: v = a • t1 =375 • 0,025 = 9,4 m/s Rad pojedinog udarca je: Snaga čekića iznosi: N = A • n =33,6 • 19 = 638 W

  4. 1. PROMJENA SNAGE ČEKIĆA AKO SE POVEĆA PROMJER KLIPA d2=2d1 d1 F2=? v1 F1 v2 Ako su dužine klipova iste mase će biti proporcionalne kvadratima promjera klipa ( Volumen valjka: V = r2 • π • h). Ako je promjer: d2 = 2d1 tada je omjer masa: m2 = m1 • (d2/d1)2 m2= m1 • (2d1/d1)2. m2= 4 • m1. Sile rastu u istom odnosu: F2 = F1 • (d2/d1)2 F2 =4 • F1 Ubrzanje:a1= F1/m1; a2= F2/m2 ako je (m2=4m1 i F2=4F1) a2= 4F1/4m1 a2= a1 Rad:

  5. Snaga: N1= A1 • n1 ; N2 = A2 • n2 ako je A2=22 • A1 i n1 = n2 onda: N2= 22 • A1 • n1 N2=22 • N1 Broj udaracan1=n2 ZAKLJUČAK: Ako se kod istog hoda klipa i dužine klipa poveća promjer klipa za n puta, a broj udaraca ostaje isti rad i snaga će se povećati za n2. Međutim time se poveća i snaga povratnog udara pa to povećanje može ići samo do neke ergonomske granice.

  6. 2. PROMJENA SNAGE ČEKIĆA AKO SE POVEĆA DUŽINA KLIPA Ako su promjeri klipa isti, a dužina se poveća za duplo onda će i masa biti dvostruko veća (m2=2m1), a sile će ostati iste (F2=F1) h1 d1 h2=h1 d2=d1 F1 F2= F1 v1 v2 Ubrzanje: a1=F1/m1 ; a2=F2/m2; a2=F1/2m1 s obzirom da je s2=s1; Vrijeme gibanja klipa: Brzine:

  7. ZAKLJUČAK: Povećanjem dužine klipa za n puta smanjuje se broj udaraca za n-1/2 puta, rad ostaje isti a snaga se također smanjuje za n-1/2 puta.

  8. 3. PROMJENA SNAGE ČEKIĆA AKO SE POVEĆA HOD KLIPA s2=2s1 Budući su promjeri klipa ostali jednaki (i dužine) pa su i mase jednake, kao i ubrzanja. Putevi su: ili ako se mase izjednače

  9. ZAKLJUČAK: Povećanjem hoda klipa za n puta opada broj udaraca za n-1/2 puta, rad raste za n puta, a snaga za n1/2 puta. Najviše se povećava jačina pojedinog udara, dok se povratna snaga ne povećava već čak i smanjuje jer je čekić duži pa mu je i masa povećana, a sila je ista! (za tvrde materijale). 4. PROMJENA SNAGE ČEKIĆA ZAVISNO OD PROMJENE TLAKA KOMPRIMIRANOG ZRAKA p2=2p1

  10. ZAKLJUČAK: Rad se poveća za n puta, a snaga čak za n • n1/2 puta. Prema tome, povećanjem pritiska zraka može se znatno povećati efekat rada čekića naročito za rad u tvrđem materijalu ukoliko bi se konstruktivno ublažio reaktivni udar čekića. Povećanje pritiska zraka je ograničeno zbog karakteristika samog zraka kao fluida, pa je ova konstruktivna mjera povećanja pritiska naročito došla do izražaja kod primjene hidraulične energije umjesto energije komprimiranog zraka. Primjena hidraulične energije omogućila je izradu teških otkopnih čekića kojima je radni medij ulje pod visokim pritiskom koje cirkulira u zatvorenom sustavu.