Κεφάλαιο - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Κεφάλαιο PowerPoint Presentation
Download Presentation
Κεφάλαιο

play fullscreen
1 / 52
Κεφάλαιο
203 Views
Download Presentation
bebe
Download Presentation

Κεφάλαιο

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 1 Κεφάλαιο Επιχειρηματικά πληροφοριακά συστήματα

 2. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 1: Πληροφοριακά Συστήματα στη Σταδιοδρομία σας ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ • Πώς τα πληροφοριακά συστήματα μετασχηματίζουν το επιχειρείν και ποια είναι η σχέση τους με την παγκοσμιοποίηση; • Γιατί τα πληροφοριακά συστήματα είναι τόσο απαραίτητα για τη διεύθυνση και τη διοίκηση μιας επιχείρησης σήμερα; • Τι ακριβώς είναι ένα πληροφοριακό σύστημα; Πώς λειτουργεί; Ποιες είναι οι ανθρώπινες, οργανωσιακές και τεχνολογικές συνιστώσες του;

 3. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 1: Πληροφοριακά Συστήματα στη Σταδιοδρομία σας ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ (Συνέχεια) • Πώς μπορεί μια μέθοδος τεσσάρων βημάτων για την επίλυση επιχειρηματικών προβλημάτων να σας βοηθήσει να λύσετε προβλήματα σχετικά με τα πληροφοριακά συστήματα; • Πώς τα πληροφοριακά συστήματα θα επηρεάσουν τις σταδιοδρομίες στις επιχειρήσεις και ποιες δεξιότητες και γνώσεις πληροφοριακών συστημάτων είναι απαραίτητες;

 4. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 1: Πληροφοριακά Συστήματα στη Σταδιοδρομία σας Οι ομάδες NBA πετυχαίνουν τρίποντο με την τεχνολογία πληροφοριών • Πρόβλημα:Αυξημένες αμοιβές και έξοδα ταξιδιών, δυσκολία αύξησης εσόδων με τη βελτίωση της επίδοσης του προσωπικού. • Λύσεις: Οργανωμένα βίντεο υψηλής ανάλυσης επιτρέπουν στις ομάδες την πιο αποδοτική ανασκόπηση αγώνων και επιλογή νέων παικτών.

 5. Τα εργαλεία της Synergy Sports Technologyβοηθούν τη συλλογή, οργάνωση και διανομή βίντεο των αγώνων του NBA. Αποτελεί παράδειγμα του ρόλου της ΤΠ στη μείωση του κόστους, την οργάνωση δεδομένων και τη βελτίωση της απόδοσης. Παρουσιάζει το αναδυόμενο τοπίο της ψηφιακής επιχείρησης, η οποία μπορεί να χρησιμοποιεί εργαλεία για την ανάλυση κρίσιμων δεδομένων. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 1: Πληροφοριακά Συστήματα στη Σταδιοδρομία σας Οι ομάδες NBA πετυχαίνουν τρίποντο με την τεχνολογία πληροφοριών

 6. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 1: Πληροφοριακά Συστήματα στη Σταδιοδρομία σας Οι ομάδες NBA πετυχαίνουν τρίποντο με την τεχνολογία πληροφοριών

 7. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 1: Πληροφοριακά Συστήματα στη Σταδιοδρομία σας Ο ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων στις επιχειρήσεις σήμερα Πως τα Πληροφοριακά Συστήματα μετασχηματίζουν την επιχείρηση • Το2007, ανοίχτηκαν περισσότεροι λογαριασμοί κινητής τηλεφωνίας από νέες τηλεφωνικές γραμμές • Πάνω από95 εκατομμύρια άνθρωποι διαβάζουν ειδήσεις στο δίκτυο·55 εκατομμύρια Αμερικανοί διαβάζουν ιστολόγια • Η διαδικτυακή διαφήμιση συνεχίζει να αυξάνεται πάνω από 15% κάθε χρόνο • Νέοι νόμοι επιβάλλουν σε επιχειρήσεις να διατηρούν περισσότερα δεδομένα για μεγαλύτερο χρόνο • Αλλαγές στις επιχειρήσεις συνεπάγονται αλλαγές σε θέσεις εργασίας και σταδιοδρομίες

 8. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 1: Πληροφοριακά Συστήματα στη Σταδιοδρομία σας Ο ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων στις επιχειρήσεις σήμερα Προκλήσεις και ευκαιρίες της Παγκοσμιοποίησης:Ένας πιο επίπεδος κόσμος • Το Διαδίκτυο και οι παγκόσμιες επικοινωνίες μείωσαν κατά πολύ τα οικονομικά και πολιτιστικά πλεονεκτήματα των ανεπτυγμένων χωρών • Δραστική μείωση κόστους λειτουργίας και συναλλαγών σε παγκόσμια κλίμακα • Ανταγωνισμόςγια εργασίες, αγορές, πόρους, ιδέες • Εξάρτηση από εισαγωγές και εξαγωγές • Απαιτείται νέα κατανόηση δεξιοτήτων, αγορών, ευκαιριών

 9. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 1: Πληροφοριακά Συστήματα στη Σταδιοδρομία σας Ο ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων στις επιχειρήσεις σήμερα Επιχειρηματικά κίνητρα για Πληροφοριακά Συστήματα • Οι επιχειρήσεις επενδύουν σε ΤΠ για να πετύχουν έξι βασικούς στόχους • Επιχειρηματική αριστεία (παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα) • Νέα προϊόντα, υπηρεσίες και επιχειρηματικά μοντέλα • Σχέσεις με πελάτες και προμηθευτές • Βελτιωμένη λήψη αποφάσεων • Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα • Επιβίωση

 10. Η βελτιωμένη αποτελεσματικότητα οδηγεί σε υψηλότερα κέρδη Τα πληροφοριακά συστήματα και οι τεχνολογίες βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητα π.χ. Wal-Mart: Η δύναμη του συνδυασμού πληροφοριακών συστημάτων με βέλτιστες επιχειρηματικές πρακτικές για την επίτευξη λειτουργικής αποτελεσματικότητας – και $348 δισ. πωλήσεων το 2007 Το αποτελεσματικότερο κατάστημα του κόσμου ως αποτέλεσμα των ψηφιακών συνδέσεων μεταξύ προμηθευτών και καταστημάτων Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 1: Πληροφοριακά Συστήματα στη Σταδιοδρομία σας Ο ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων στις επιχειρήσεις σήμερα Επιχειρηματική αριστεία:

 11. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 1: Πληροφοριακά Συστήματα στη Σταδιοδρομία σας Ο ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων στις επιχειρήσεις σήμερα Νέα προϊόντα, υπηρεσίες και επιχειρηματικά μοντέλα: • Τα πληροφοριακά συστήματα και οι τεχνολογίες επιτρέπουν στις εταιρείες να δημιουργούν νέα προϊόντα, υπηρεσίες και επιχειρηματικά μοντέλα • Επιχειρηματικό μοντέλο: Πώς μια εταιρεία παράγει, παραδίδει και πωλεί ένα προϊόν ή μια υπηρεσία • π.χ. Η μουσική βιομηχανία • Δραστικές αλλαγές στα επιχειρηματικά μοντέλα τα τελευταία χρόνια • Apple: Πετυχημένες καινοτομίες – iPod, iTunes κ.λπ.

 12. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 1: Πληροφοριακά Συστήματα στη Σταδιοδρομία σας Ο ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων στις επιχειρήσεις σήμερα Νέα προϊόντα, υπηρεσίες και επιχειρηματικά μοντέλα: Με εντυπωσιακή οθόνη πολλαπλής αφής, με πλήρεις δυνατότητες περιήγησης στο Διαδίκτυο, ψηφιακή φωτογραφική μηχανή και φορητή συσκευή αναπαραγωγής μουσικής, το iPhone της Apple όρισε ένα νέο πρότυπο για τα κινητά τηλέφωνα. Άλλα προϊόντα της Apple έχουν μεταμορφώσει τους κλάδους της μουσικής και της ψυχαγωγίας.

 13. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 1: Πληροφοριακά Συστήματα στη Σταδιοδρομία σας Ο ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων στις επιχειρήσεις σήμερα Σχέσεις με πελάτες και προμηθευτές: • Πελάτες που εξυπηρετούνται καλά επανέρχονται καιαγοράζουν περισσότερα • Mandarin Oriental,ξενοδοχείο • Χρησιμοποιεί ΤΠ για μεγαλύτερη εγγύτητα σχέσεων με πελάτες, παρακολουθώντας τις προτιμήσεις τους κ.λπ. • Οι στενές σχέσεις με προμηθευτές μειώνουν τα κόστη • JCPenney • Η ΤΠ ενισχύει τις σχέσης με προμηθευτή στο Χονγκ Κονγκ

 14. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 1: Πληροφοριακά Συστήματα στη Σταδιοδρομία σας Ο ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων στις επιχειρήσεις σήμερα Βελτιωμένη λήψη αποφάσεων: • Τα τελικά αποτελέσματα μιας εταιρείας μπορεί να θιγούν από στελέχη που πνίγονται με δεδομένα άκαιρα ή ακατάλληλα, ώστε να αναγκάζονται να βασίζονται σε εικασίες • Δεδομένα σε πραγματικό χρόνο βελτιώνουν την ικανότητα λήψης αποφάσεων από στελέχη • Verizon: Ψηφιακό ταμπλό που βασίζεται στον Ιστό και ενημερώνει τα στελέχη με δεδομένα πραγματικού χρόνου για παράπονα πελατών, επίδοση δικτύου και γραμμές εκτός λειτουργίας

 15. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 1: Πληροφοριακά Συστήματα στη Σταδιοδρομία σας Ο ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων στις επιχειρήσεις σήμερα Το ψηφιακό ταμπλό της Information Builders προσφέρει συνολικές και ακριβείςπληροφορίες για τη λήψη αποφάσεων. Η γραφική απεικόνιση βασικών δεικτών απόδοσης βοηθά τους μάνατζερ να εντοπίζουν γρήγορα σημεία που χρειάζονται προσοχή.

 16. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 1: Πληροφοριακά Συστήματα στη Σταδιοδρομία σας Ο ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων στις επιχειρήσεις σήμερα Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα: • Είναι συχνά αποτέλεσμα της επίτευξης προηγούμενων επιχειρηματικών στόχων • Πλεονεκτήματα έναντι ανταγωνιστών: • Μικρότερη χρέωση για ανώτερα προϊόντα, καλύτερη επίδοση και καλύτερη ανταπόκριση σε προμηθευτές και πελάτες • Toyota: Χρησιμοποιεί το TPS (Σύστημα ΠαραγωγήςToyota) για να πετύχει υψηλόεπίπεδοποιότηταςκαιαποτελεσματικότητας

 17. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 1: Πληροφοριακά Συστήματα στη Σταδιοδρομία σας Ο ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων στις επιχειρήσεις σήμερα Σε εργοστάσια τηςToyota, η γραμμή συναρμολόγησηςπαράγει ανώτερο προϊόνσελιγότερο χρόνο, με λιγότερααποθέματα και μελιγότερα ελαττώματααπό τους ανταγωνιστές.ΗToyota χρησιμοποιείπληροφοριακάσυστήματα για ναπαρακολουθεί τααποθέματα και ναδιαχειρίζεται τονπρογραμματισμό παραγωγής.

 18. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 1: Πληροφοριακά Συστήματα στη Σταδιοδρομία σας Ο ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων στις επιχειρήσεις σήμερα Επιβίωση: • Οι επιχειρήσεις μπορεί να χρειαστεί να επενδύσουν σε πληροφοριακά συστήματα από αναγκαιότητα· είναι απλώς κόστος άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας • Για να συμβαδίζουν με τους ανταγωνιστές • Εισαγωγή ATM από τη Citibank • Ομοσπονδιακοί και πολιτειακοί κανονισμοί και απαιτήσεις τήρησης αρχείων • Νόμοι Ελέγχου Τοξικών Ουσιών και Sarbanes-Oxley

 19. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 1: Πληροφοριακά Συστήματα στη Σταδιοδρομία σας Θεωρήσεις πληροφοριακών συστημάτων και τεχνολογίας πληροφοριών Τι είναι Πληροφοριακό Σύστημα; • Τεχνολογία πληροφοριών: Υλικό και λογισμικό που χρησιμοποιεί μια επιχείρηση για να πετύχει στόχους της • Πληροφοριακό σύστημα: Αλληλένδετα στοιχεία που διαχειρίζονται πληροφορίες για: • Να υποστηρίζουν τη λήψη αποφάσεων και τον έλεγχο • Να βοηθούν στην ανάλυση, την απερικόνιση και τη δημιουργία προϊόντων • Δεδομένα: Ροές πρωτογενών γεγονότων • Πληροφορίες: Δεδομένα διαμορφωμένα ώστε να έχουν νόημα και να είναι χρήσιμα

 20. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 1: Πληροφοριακά Συστήματα στη Σταδιοδρομία σας Δεν είναι μόνο τεχνολογία: Ο ρόλος των ανθρώπων και των οργανισμών Δεδομένα και πληροφορίες Τα πρωτογενή δεδομένα από τις ταμειακές μηχανές ενός σούπερ μάρκετ είναι δυνατό να υποστούν επεξεργασία και να οργανωθούν για να δώσουν χρήσιμες πληροφορίες, όπως ο συνολικός αριθμός φιαλών απορρυπαντικού πιάτων που πουλήθηκαν ή τα έσοδα πωλήσεων αυτούτου απορρυπαντικού για ένα συγκεκριμένο κατάστημα ή μια περιοχή πωλήσεων. Εικόνα1-1

 21. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 1: Πληροφοριακά Συστήματα στη Σταδιοδρομία σας Θεωρήσεις πληροφοριακών συστημάτων και τεχνολογίας πληροφοριών Τι είναι Πληροφοριακό Σύστημα; • Δραστηριότητες ενός πληροφοριακού συστήματος που παράγει πληροφορίες: • Είσοδος • Επεξεργασία • Έξοδος • Αναπληροφόρηση • Σαφής διάκριση μεταξύ υπολογιστών και των προγραμμάτων τους από τη μια και πληροφοριακού συστήματος από την άλλη

 22. Εικόνα1-2 Ένα πληροφοριακό σύστημα περιέχει πληροφορίες για τονοργανισμό και το περιβάλλον του.Τρεις βασικές δραστηριότητες – είσοδος,επεξεργασία και έξοδος – παράγουν τιςπληροφορίες που χρειάζεται ο οργανισμός. Ηαναπληροφόρηση απότην έξοδοεπιστρέφεισε κατάλληλους ανθρώπους ή δραστηριότητες μέσα στονοργανισμό για να αξιολογηθεί και να βελτιωθεί η είσοδος.Παράγοντες του περιβάλλοντος,όπως πελάτες, προμηθευτές,ανταγωνιστές, μέτοχοι,και εποπτικές αρχέςαλληλεπιδρούν με τονοργανισμό και τα πληροφοριακά συστήματάτου. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 1: Πληροφοριακά Συστήματα στη Σταδιοδρομία σας Δεν είναι μόνο τεχνολογία: Ο ρόλος των ανθρώπων και των οργανισμών Λειτουργίες ενόςπληροφοριακούσυστήματος

 23. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 1: Πληροφοριακά Συστήματα στη Σταδιοδρομία σας Δεν είναι μόνο τεχνολογία: Ο ρόλος των ανθρώπων και των οργανισμών Ο Ρόλος των Ανθρώπων και των Οργανισμών • Παιδεία πληροφοριακών συστημάτων • Περιλαμβάνει συμπεριφορική και τεχνική προσέγγιση • Παιδεία υπολογιστών • Εστιάζεται κυρίως στη γνώση της ΤΠ • Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης (MIS) • Εστιάζουνστην παιδεία πληροφοριακών συστημάτων • Και σε ζητήματα σχετικά με την ανάπτυξη, τη χρήση και τον αντίκτυπο των πληροφοριακών συστημάτων που χρησιμοποιούν οι μάνατζερ και το προσωπικό

 24. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 1: Πληροφοριακά Συστήματα στη Σταδιοδρομία σας Δεν είναι μόνο τεχνολογία: Ο ρόλος των ανθρώπων και των οργανισμών Διαστάσεις των Πληροφοριακών Συστημάτων • Τρεις είναι οι διαστάσεις των πληροφοριακών συστημάτων • Οργανισμοί • Άνθρωποι • Τεχνολογία

 25. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 1: Πληροφοριακά Συστήματα στη Σταδιοδρομία σας Δεν είναι μόνο τεχνολογία: Ο ρόλος των ανθρώπων και των οργανισμών Τα πληροφοριακάσυστήματα είναι κάτιπερισσότεροαπόυπολογιστές Η αποτελεσματική χρήσητων πληροφοριακών συστημάτων προϋποθέτει τηνκατανόηση του οργανισμού, των ανθρώπων, καιτηςτεχνολογίας πληροφοριών που διαμορφώνουντασυστήματα. Ένα πληροφοριακό σύστημαπροσφέρειλύση σε σημαντικά επιχειρηματικά προβλήματα ήπροκλήσεις που αντιμετωπίζει ηεπιχείρηση. Εικόνα 1-3

 26. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 1: Πληροφοριακά Συστήματα στη Σταδιοδρομία σας Δεν είναι μόνο τεχνολογία: Ο ρόλος των ανθρώπων και των οργανισμών Διαστάσεις των Πληροφοριακών Συστημάτων • Οργανισμοί • Συντονίζουν το έργο τους μέσω διαρθρωμένης ιεραρχίας και επιχειρηματικών διεργασιών • Επιχειρηματικές διεργασίες: Λογικές αλληλουχίες έργων και συμπεριφορών για την εκτέλεση εργασίας • π.χ. Διεκπεραίωση μιας παραγγελίας • Μπορεί να είναι ανεπίσημες ή να περιλαμβάνουν γραπτούς κανόνες • Η κουλτούρα είναι ενσωματωμένη στα πληροφοριακά συστήματα • π.χ. Η αρχή της UPSότι πάντα προηγείται η εξυπηρέτηση του πελάτη

 27. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 1: Πληροφοριακά Συστήματα στη Σταδιοδρομία σας Δεν είναι μόνο τεχνολογία: Ο ρόλος των ανθρώπων και των οργανισμών Διαστάσεις των Πληροφοριακών Συστημάτων • Άνθρωποι • Τα πληροφοριακά συστήματα χρειάζονται ειδικούς για τη δημιουργία, τη συντήρηση και τη χρήση τους • Η στάση του προσωπικού επηρεάζει την παραγωγική χρήση των συστημάτων • Ρόλος των στελεχών • Χαράζουν τη στρατηγική του οργανισμού • Αντιλαμβάνονται τις επιχειρηματικές προκλήσεις • Κατανέμουν ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους • Δημιουργική δουλειά: Νέα προϊόντα, υπηρεσίες

 28. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 1: Πληροφοριακά Συστήματα στη Σταδιοδρομία σας Δεν είναι μόνο τεχνολογία: Ο ρόλος των ανθρώπων και των οργανισμών Διαστάσεις των Πληροφοριακών Συστημάτων • Τεχνολογία • Υποδομή ΤΠ: Θεμέλιο ή πλατφόρμα ανάπτυξης των πληροφοριακών συστημάτων • Υλικό υπολογιστών • Λογισμικό υπολογιστών • Τεχνολογία διαχείρισης δεδομένων • Τεχνολογία δικτύωσης και επικοινωνιών • Διαδίκτυο και Ιστός, εξωδίκτυα, ενδοδίκτυα • Επικοινωνίες φωνής και βίντεο

 29. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 1: Πληροφοριακά Συστήματα στη Σταδιοδρομία σας Δεν είναι μόνο τεχνολογία: Ο ρόλος των ανθρώπων και των οργανισμών Μελέτη Περίπτωσης: Τεχνολογία ΗUPS διαπρέπει παγκοσμίως με την ΤΠ Με έναν υπολογιστή χειρός, τη Συσκευή Συλλογής ΠληροφοριώνΠαραδόσεων(DIAD), οι οδηγοί τηςUPS εισάγουν αυτόματα τις υπογραφέςτων πελατών μαζί μεπληροφορίες γιατην παραλαβή, παράδοση και τον χρόνο μεταξύ τους. Ταπληροφοριακά συστήματα της UPS χρησιμοποιούν αυτά τα στοιχεία για να παρακολουθούν τα δέματακατά τη μεταφορά τους.

 30. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 1: Πληροφοριακά Συστήματα στη Σταδιοδρομία σας Δεν είναι μόνο τεχνολογία: Ο ρόλος των ανθρώπων και των οργανισμών Μελέτη Περίπτωσης: Τεχνολογία ΗUPS διαπρέπει παγκοσμίως με την ΤΠ • Διαβάστε τη Μελέτη Περίπτωσης και συζητήστε τα ακόλουθα ερωτήματα: • Ποιες είναι οι είσοδοι, η επεξεργασία και οι έξοδοι του συστήματος παρακολούθησης δεμάτων της UPS; • Ποιες τεχνολογίες χρησιμοποιούνται; • Τι σχέση έχουν αυτές οι τεχνολογίες με την επιχειρηματική στρατηγική της UPS; • Ποια προβλήματα λύνουν αυτές οι τεχνολογίες; • Τι θα συνέβαινε αν αυτές οι τεχνολογίες δεν υπήρχαν;

 31. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 1: Πληροφοριακά Συστήματα στη Σταδιοδρομία σας Κατανόηση των πληροφοριακών συστημάτων: Προσέγγιση επίλυσης επιχειρηματικών προβλημάτων Η Προσέγγιση Επίλυσης Προβλημάτων • Ελάχιστα επιχειρηματικά προβλήματα είναι απλά ή σαφή • Τα περισσότερα επιχειρηματικά προβλήματα περιλαμβάνουν πολλούς σημαντικούς παράγοντες που κατατάσσονται σε τρεις κύριες κατηγορίες: • Οργανισμός • Τεχνολογία • Άνθρωποι

 32. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 1: Πληροφοριακά Συστήματα στη Σταδιοδρομία σας Κατανόηση των πληροφοριακών συστημάτων: Προσέγγιση επίλυσης επιχειρηματικών προβλημάτων Μοντέλο Διαδικασίας Επίλυσης Προβλημάτων • Λύση Προβλημάτων: Διαδικασία 4 βημάτων • Εντοπισμός του προβλήματος • Σχεδιασμός λύσεων • Επιλογή • Υλοποίηση

 33. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 1: Πληροφοριακά Συστήματα στη Σταδιοδρομία σας Κατανόηση των πληροφοριακών συστημάτων: Προσέγγιση επίλυσης επιχειρηματικών προβλημάτων Μοντέλο Διαδικασίας Επίλυσης Προβλημάτων • Ο εντοπισμός του προβλήματος περιλαμβάνει: • Συμφωνία ότι υπάρχει πρόβλημα • Ορισμός του προβλήματος • Αιτίες του προβλήματος • Τι μπορεί να γίνει με τους δεδομένους πόρους της επιχείρησης

 34. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 1: Πληροφοριακά Συστήματα στη Σταδιοδρομία σας Κατανόηση των πληροφοριακών συστημάτων: Προσέγγιση επίλυσης επιχειρηματικών προβλημάτων Μοντέλο Διαδικασίας Επίλυσης Προβλημάτων • Τυπικά οργανωσιακά προβλήματα • Ξεπερασμένες επιχειρηματικές διεργασίες • Μη υποστηρικτική κουλτούρα και στάσεις • Μικροπολιτικές εσωτερικές συγκρούσεις • Ταραγμένο εσωτερικό περιβάλλον και αλλαγές στην επιχείρηση • Πολυπλοκότητα έργου • Ανεπαρκείς πόροι

 35. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 1: Πληροφοριακά Συστήματα στη Σταδιοδρομία σας Κατανόηση των πληροφοριακών συστημάτων: Προσέγγιση επίλυσης επιχειρηματικών προβλημάτων Μοντέλο Διαδικασίας Επίλυσης Προβλημάτων • Τυπικά τεχνολογικά προβλήματα • Ανεπαρκής ή παρωχημένος εξοπλισμός • Παρωχημένο λογισμικό • Ανεπαρκής χωρητικότητα βάσεων δεδομένων • Ανεπαρκής τηλεπικοινωνιακή δυναμικότητα • Ασυμβατότητα παλαιών συστημάτων με νέα τεχνολογία • Γρήγορη τεχνολογική αλλαγή

 36. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 1: Πληροφοριακά Συστήματα στη Σταδιοδρομία σας Κατανόηση των πληροφοριακών συστημάτων: Προσέγγιση επίλυσης επιχειρηματικών προβλημάτων Μοντέλο Διαδικασίας Επίλυσης Προβλημάτων • Τυπικά προβλήματα ανθρώπων • Έλλειψη εκπαίδευσης του προσωπικού • Δυσκολίες στην αξιολόγηση της απόδοσης • Νομική και ρυθμιστική συμμόρφωση • Περιβάλλον εργασίας, εργονομία • Κακή ή αναποφάσιστη διοίκηση • Προβλήματα στήριξης και συμμετοχής εργαζομένων

 37. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 1: Πληροφοριακά Συστήματα στη Σταδιοδρομία σας Κατανόηση των πληροφοριακών συστημάτων: Προσέγγιση επίλυσης επιχειρηματικών προβλημάτων Μοντέλο Διαδικασίας Επίλυσης Προβλημάτων • Σχεδιασμός λύσεων • Υπάρχουν συχνά πολλές πιθανές λύσεις • Εξετάστε όσο το δυνατόν περισσότερες για να κατανοήσετε το πλήρες φάσμα των λύσεων • Επιλογή: Στους παράγοντες περιλαμβάνονται: • Κόστος • Εφαρμοσιμότητα με δεδομένους πόρους και δεξιότητες • Χρονική διάρκεια υλοποίησης της λύσης

 38. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 1: Πληροφοριακά Συστήματα στη Σταδιοδρομία σας Κατανόηση των πληροφοριακών συστημάτων: Προσέγγιση επίλυσης επιχειρηματικών προβλημάτων Μοντέλο Διαδικασίας Επίλυσης Προβλημάτων • Υλοποίηση • Δημιουργία ή αγορά λύσης • Δοκιμή λύσης, εκπαίδευση προσωπικού • Διαχείριση της αλλαγής • Μέτρηση αποτελεσμάτων • Ανατροφοδότηση, αξιολόγηση της λύσης • Επίλυση προβλημάτων: Μια συνεχής διεργασία, όχι ένα γεγονός • Μερικές φορές η επιλεγμένη λύση δεν λειτουργεί ή χρειάζεται προσαρμογές

 39. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 1: Πληροφοριακά Συστήματα στη Σταδιοδρομία σας Κατανόηση των πληροφοριακών συστημάτων: Προσέγγιση επίλυσης επιχειρηματικών προβλημάτων Επίλυση Προβλημάτων: Συνεχής διεργασία 4 βημάτων Κατά την υλοποίηση, τοαποτέλεσμα πρέπει ναεκτιμάται διαρκώςκαιοι πληροφορίες για τοπόσο καλάαποδίδει ηλύση πρέπει να ανατροφοδοτούνται στουςλύτες τουπροβλήματος. Με τον τρόποαυτόν, οεντοπισμός τουπροβλήματος μπορείνα μεταβάλλεται μετην πάροδο του χρόνου, να αλλάζουν οιλύσεις και να γίνονταινέες επιλογές, πάντοτεμε βάση την πείρα πουαποκτήθηκε. Εικόνα 1-4

 40. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 1: Πληροφοριακά Συστήματα στη Σταδιοδρομία σας Κατανόηση των πληροφοριακών συστημάτων: Προσέγγιση επίλυσης επιχειρηματικών προβλημάτων Ο Ρόλος της Κριτικής Σκεψης στην Επίλυση Προβλημάτων • Χωρίς κριτική σκέψη είναι εύκολο να καταλήξετε σε συμπεράσματα, να κρίνετε εσφαλμένα ένα πρόβλημα και να σπαταλήσετε πόρους • Κριτική σκέψη: • Παρατεταμένη αναστολή απόφασης έχοντας κατά νου πολλαπλές θεωρήσεις και εναλλακτικές λύσεις

 41. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 1: Πληροφοριακά Συστήματα στη Σταδιοδρομία σας Κατανόηση των πληροφοριακών συστημάτων: Προσέγγιση επίλυσης επιχειρηματικών προβλημάτων Ο Ρόλος της Κριτικής Σκεψης στην Επίλυση Προβλημάτων • Τέσσερα στοιχεία κριτικής σκέψης: • Διατήρηση αμφιβολίας και αναβολή λήψης απόφασης • Επίγνωση διαφορετικών θεωρήσεων • περιλαμβανομένων της τεχνολογικής, οργανωσιακής και ανθρώπινης θεώρησης • Δοκιμή εναλλακτικών λύσεων με οδηγό την πείρα • Επίγνωση οργανωσιακών και προσωπικών περιορισμών

 42. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 1: Πληροφοριακά Συστήματα στη Σταδιοδρομία σας Κατανόηση των πληροφοριακών συστημάτων: Προσέγγιση επίλυσης επιχειρηματικών προβλημάτων Σύνδεση Μεταξύ Επιχειρηματικών Στόχων, Προβλημάτων και Λύσεων • Όταν οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να πετύχουν τους στόχους τους, αυτοί γίνονται προκλήσεις • Τα πληροφοριακά συστήματα δίνουν συχνά λύσεις, συνολικές ή μερικές, σ’ αυτές τις προκλήσεις

 43. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 1: Πληροφοριακά Συστήματα στη Σταδιοδρομία σας Πληροφοριακά Συστήματα και η Σταδιοδρομία σας Μελέτη Περίπτωσης: Άνθρωποι Πώς μπορεί η Saks να μάθει τους πελάτες της; • Διαβάστε τη Μελέτη Περίπτωσης και συζητήστε τα ακόλουθα ερωτήματα: • Ποιο πρόβλημα επηρεάζει την απόδοση της Saks; • Ποιες πληροφορίες χρειάζεται η Saks για να λύσει αυτό το πρόβλημα; Ποια άλλα δεδομένα χρειάζεται εκτός αυτών που περιέχονται στον πίνακά της των εννέα τετραγωνιδίων; Πού μπορεί να βρει αυτές τις πληροφορίες η Saks; • Ποιος είναι ο ρόλος των στελεχών και του προσωπικού στον σχεδιασμό της λύσης; • Σχεδιάστε μια έκθεση που να περιέχει τις πληροφορίες που χρειάζεται η Saks για να υλοποιήσει τη στρατηγική της. • Πώς η καλύτερη κατανόηση των προτιμήσεων των πελατών μπορεί να υποστηρίξει τη στρατηγική της Saks για τη βελτίωση των υπάρχουσών εγκαταστάσεων;

 44. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 1: Πληροφοριακά Συστήματα στη Σταδιοδρομία σας Πληροφοριακά Συστήματα και η Σταδιοδρομία σας • Η επιτυχία στην αγορά εργασίας σήμερα προϋποθέτει ένα ευρύ σύνολο δεξιοτήτων • Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν δεξιότητες στην επίλυση προβλημάτων καθώς και τεχνικές δεξιότητες, ώστε να μπορούν να εκτελούν συγκεκριμένες εργασίες • Ο τομέας υπηρεσιών θα διαθέτει το 95% των νέων θέσεων εργασίας που θα δημιουργηθούν ή θα ανοίξουν μέχρι το 2012

 45. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 1: Πληροφοριακά Συστήματα στη Σταδιοδρομία σας Πληροφοριακά Συστήματα και η Σταδιοδρομία σας Πώς τα Πληροφοριακά Συστήματα θα Επηρεάσουν τις Σταδιοδρομίες στις Επιχειρήσεις • Λογιστική: • Οι λογιστές βασίζονται όλο και περισσότερο σε πληροφοριακά συστήματα για τη συνόψιση συναλλαγών, την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων, την οργάνωση δεδομένων και τη χρηματοοικονομική ανάλυση • Δεξιότητες: • ΤΠ, λογισμικό ελέγχου, και λογιστικές διεργασίες • Ζητήματα ασφάλειας συστημάτων και δικτύων • Επιχειρησιακά συστήματα οικονομικών εκθέσεων

 46. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 1: Πληροφοριακά Συστήματα στη Σταδιοδρομία σας Πληροφοριακά Συστήματα και η Σταδιοδρομία σας Πώς τα Πληροφοριακά Συστήματα θα Επηρεάσουν τις Σταδιοδρομίες στις Επιχειρήσεις • Οικονομικά: • Η σχέση μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων, χρηματοοικονομικής διοίκησης και σχετικών υπηρεσιών είναι τόσο ισχυρή, που πολλοί συμβουλεύουν τους απόφοιτους οικονομικών να παρακολουθήσουν σπουδές και σε πληροφοριακά συστήματα • Δεξιότητες: • ΤΠ, λογισμικό που χρησιμοποιούν οικονομικοί διευθυντές και εταιρείες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών • Νέες τεχνολογίες για χρηματοοικονομικές συναλλαγές και πράξεις • Επιχειρησιακά συστήματα οικονομικών εκθέσεων

 47. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 1: Πληροφοριακά Συστήματα στη Σταδιοδρομία σας Πληροφοριακά Συστήματα και η Σταδιοδρομία σας Πώς τα Πληροφοριακά Συστήματα θα Επηρεάσουν τις Σταδιοδρομίες στις Επιχειρήσεις Οι χρηματιστηριακοίαναλυτές εξαρτώνταισε πολύ μεγάλο βαθμόαπό τα πληροφοριακάσυστήματα για την οργάνωση και ανάλυσητεράστιων ποσοτήτωνχρηματοοικονομικώνδεδομένων.

 48. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 1: Πληροφοριακά Συστήματα στη Σταδιοδρομία σας Πληροφοριακά Συστήματα και η Σταδιοδρομία σας Πώς τα Πληροφοριακά Συστήματα θα Επηρεάσουν τις Σταδιοδρομίες στις Επιχειρήσεις • Μάρκετινγκ: • Κανένας κλάδος δεν γνώρισε περισσότερες τεχνολογικές αλλαγές την τελεταία πενταετία όσο το μάρκετινγκ και η διαφήμιση • Δεξιότητες: • Διαδίκτυο, βάσεις δεδομένων μάρκετινγκ και επίδραση σε δραστηριότητες μάρκετινγκ (ανάπτυξη επωνυμιών προϊόντων, προώθηση, πωλήσεις) • Επιχειρησιακά συστήματα για διαχείριση προϊόντων, διοίκηση προσωπικού πωλήσεων και διαχείριση σχέσεων με πελάτες

 49. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 1: Πληροφοριακά Συστήματα στη Σταδιοδρομία σας Πληροφοριακά Συστήματα και η Σταδιοδρομία σας Πώς τα Πληροφοριακά Συστήματα θα Επηρεάσουν τις Σταδιοδρομίες στις Επιχειρήσεις • Διοίκηση εκμετάλλευσης υπηρεσιών και παραγωγής: • Διευθυντές παραγωγής, διευθυντές διοικητικών υπηρεσιών και επιχειρησιακοί αναλυτές • Δεξιότητες: • Περιβάλλοντα υλικού και λογισμικού για διοίκηση παραγωγής • Πώς τα εταιρικά συστήματα για τη διοίκηση παραγωγής, τη διαχείριση προμηθευτών, τη διαχείριση προσωπικού πωλήσεων και τη διαχείριση σχέσεων με τους πελάτες χρησιμοποιούνται για την επίτευξη αποδοτικής λειτουργίας και άλλους στόχους

 50. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 1: Πληροφοριακά Συστήματα στη Σταδιοδρομία σας Πληροφοριακά Συστήματα και η Σταδιοδρομία σας Πώς τα Πληροφοριακά Συστήματα θα Επηρεάσουν τις Σταδιοδρομίες στις Επιχειρήσεις • Μάνατζμεντ: • Το έργο του μάνατζμεντ άλλαξε με τα πληροφοριακά συστήματα • Δεξιότητες: • Υλικό και λογισμικό για τη βελτίωση του μάνατζμεντ, την ενίσχυση της ηγεσίας και του συντονισμού, και τη βοήθεια στην επίτευξη του συνόλου των εταιρικών στόχων • Πώς χρησιμοποιούνται τα εταιρικά συστήματα για αποδοτική λειτουργία και για να βοηθήσουν στη λήψη καλύτερων αποφάσεων για τη βελτίωση της επίδοσης της επιχείρησης