Kirim kongo kanamali ate
Download
1 / 63

KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 229 Views
 • Uploaded on

KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ. Nimf (deriye yapışmış). Larva. Nimf. Erkek Erişkin Kene. Dişi Erişkin Kene. Dişi Erişkin Hyalomma kan emmiş. Dişi Erişkin Hyalomma. Erkek Erişkin Hyalomma. TANIM.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ' - beau-randall


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Nimf (deriye yapışmış)

Larva

Nimf

Erkek Erişkin Kene

Dişi Erişkin Kene

Dişi Erişkin Hyalomma

kan emmiş

Dişi Erişkin Hyalomma

Erkek Erişkin Hyalomma


Tanim
TANIM

 • KKKA hastalığı ateş, yaygın vücut ağrısı, vakaların az bir kısmında ise deri, mukoza ve iç organlarda kanamalar ile seyreden kene kaynaklı viral bir enfeksiyondur.


Vaka tanimlari
VAKA TANIMLARI

 • Şüpheli Vaka

  Klinik tanımlamaya uyan ve başka bir nedenle açıklanamayan vaka

 • Olası Vaka

  Şüpheli vaka tanımlaması ile epidemiyolojik hikâyeye uyan ve destekleyici bulgulardan en az ikisinin bulunduğu vaka veya bir bölgede herhangi bir nedenle açıklanamayan birden fazla vakanın görülmesi halinde, destekleyici bulgular olmasa da klinik tanımlamaya uyan vaka


Vaka tanimimlari
VAKA TANIMIMLARI

 • Kesin Vaka

 • Klinik tanımlamaya uyan ve laboratuar kriterlerden en az birisi ile doğrulanmış vaka veya kesin tanı almış bir vaka ile epidemiyolojik olarak bağlantısı olan vaka


Etken
ETKEN

 • Zarflı bir RNA virusu

 • Nairoviruslardış ortama dayanıksızdır, konakçı dışında yaşayamazlar.

 • 56ºC’de 30 dakikada ve ultraviyole ışınları ile hızla inaktive olurlar.

 • %1 hipoklorit ve %2 gluteraldehite duyarlıdır


EPİDEMİYOLOJİ

1944 ve 1945 yaz aylarında Batı Kırım’da tespit edildi, Kırım Kanamalı Ateşi adı verildi

 • 1956’da Zaire’de bir hastadan izole edilen virüse “Congo virus” adı verildi

1969’da iki virüsün aynı olduğu anlaşıldı


Ep dem yoloj
EPİDEMİYOLOJİ

 • Ülkemizde ise ilk kez 2002 yılında tespit edilmiş

 • Hemen hemen ülkemizin her bölgesinden sporadik vaka bildirimi yapılmaktadır.

 • İhbarı zorunlu C grubu hastalıklar arasında yer almaktadır.

 • Nisan ayından ekim ayına kadar.


BULAŞ

 • Enfekte kene tutunması

 • Enfekte kenelerin çıplak el ile ezilmesi

 • Viremik hayvanların kan, doku ve sekresyonları ile temas

 • KKKA hastalarının kan ve diğer vücut sıvıları ile temas

 • Kan içeren damlacık yolu ile bulaş


Kl n k
KLİNİK

 • Hematemez, melena, hematokezya

 • Hematom

 • Hemoptizi

 • Hematüri

 • Vajinal kanama

 • İntra-abdominal kanama

 • İntrakraniyal kanama

 • Şuur değişikliği, ajitasyon, konvülzyon

 • ARDS

 • Hepatorenal yetmezlik

 • DIC

 • Koma

 • Ateş, üşüme, titreme,

 • Yaygın kas ağrıları,

 • Baş ağrısı,

 • Yüzde ve konjonktivalardakızarıklık,

 • Makülopapülerdöküntüler,

 • Bulantı-kusma, ishal,

 • Peteşi, purpura, ekimoz,

 • Diş eti kanaması,

 • Burun kanaması,
Cilt altı kanamaları

Ankara Numune EAH 2. Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği ArşiviKl n k1
KLİNİK

 • İnkübasyon süresi giriş yolu, alınan virüs miktarı ve konağın immünitesi ile ilişkili olmakla birlikte ortalama 3-7 gün,

 • Ölüm genellikle hastalığın 5-14. günleri arasında görülür


Kl n k2
KLİNİK

 • Hastalar genellikle iki haftada sekelsiz iyileşir

 • Hastalığı geçirenler muhtemelen ömür boyu bağışıklık kazanır

 • Bağışıklık, hastalığı geçirenlerde uzun süre pozitif kalan IgG tipi antikorların olması ile açıklanabilir


HASTALIĞIN SEYRİ:

- Hafif

- Orta derecede

- Ağır

Sekelsiz iyileşirler.

Ölüm oranı: ortalama %30.


Laboratuvar
LABORATUVAR

 • Lökopeni

 • Trombositopeni

 • Anemi

 • Karaciğer enzim yüksekliği


L aboratuvar tan s i in uygun rnek al nmas
Laboratuvar Tanısı için Uygun Örnek Alınması

Serumun hazırlanması: Antikoagülan içermeyen temiz (Biyokimya) tüpe 5-10 ml kan alınmalı ve pıhtılaşması için bir süre oda ısısında bekledikten sonra santrifüjlenerek serumun ayrılması mutlaka sağlanmalıdır.

Daha sonra en az 1.5 ml serum , vidalı kapaklı plastik (criovial gibi) tüplere aktarılarak kapağı sıkıca kapatılmalıdır.


G nderilen numunelerde uygun olan rnekler
Gönderilen Numunelerde Uygun Olan Örnekler

Dıştan vidalı, kapaklı, 2 ml, serum/plazma, criyovial tüp, plastik.


G nderilen numunelerde uygun olmayan rnekler
Gönderilen Numunelerde Uygun Olmayan Örnekler

Eppendorf tüpler, falkon tüpleri, içten vidalı kapaklı tüpler UYGUN DEĞİL.


TANI

 • Hastalığın kesin tanısı serum örneğinde PCR ile viral RNA’nın

 • ya da ELISA ile spesifik IgM antikorlarının gösterilmesi ile konulur.

 • Viremi KKKA hastalarında 10-12 gün kadar sürdüğünden bu dönemde serumda PCR ile virüs gösterilebilir. IgM antikorları hastalığın 6-7. gününden itibaren ve IgG antikorları ise hastalığın yaklaşık 7-10. gününden itibaren pozitifleşir


Ayirici tani
AYIRICI TANI

 • Tatarcık humması

 • Malarya

 • Akut viral hepatit

 • Bruselloz

 • Salmonelloz

 • Septisemi

 • Viral kanamalı ateşler

 • İnsektisit zehirlenmeler


Tedav
TEDAVİ

 • Destek tedavisi KKKA tedavisinin temelini oluşturur.

 • Organ yetmezliği varsa, organ yetmezliklerine yönelik tedavi yapılır.

 • Ribavirin etkinliği tartışmalıdır

 • İmmun serum tedavisine yönelik çalışmalar devam etmektedir.


SEVK

 • 1. KKKA düşünülen olgularda trombosit < 150.000 /mm3 ve/veya lökosit < 4000 /mm3 ise hasta 2. basamak sağlık kuruluşuna sevk edilmelidir.

 • 2. basamak sağlık kuruluşunda, aşağıdaki kriterler varsa hasta 3. basamak sağlık kuruluşuna sevk edilmelidir:


SEVK

 • 60 yaşından büyük olanlar

 • Klinik durumu ve Laboratuar değerleri hızla bozulanlar

 • Şuur bulanıklığı olanlar

 • Trombosit < 50.000/mm3, aPTT uzamış olanlar

 • KKKA hastalığı tablosunu ağırlaştıracak organ yetmezliği ve hematolojik hastalık gibi eşlik eden başka hastalığı olanlar


Kene tutunmasi le gelen hastalara yakla im algor tmasi

Kene En Kısa Sürede Çıkartılır *

KENE TUTUNMASI İLE GELEN HASTALARA YAKLAŞIM ALGORİTMASI

Ateş, Başağrısı, Myalji, Artralji, Halsizlik,İshal Ve Kanama Bulgularından En Az İkisinin Varlığını Sorgula

Hemogram Bak

KKKA İle Uyumlu Şikayetleri Var, Plt<150000, Lök < 4000

KKKA İle Uyumlu Şikayetleri Var, Hemogram (N)

KKKA İle Uyumlu Şikayet Yok, Hemogram (N) İse K.K.K.A.H. Semptomları Açısından Bilgilendir, Şikayeti Geliştiğinde Sağlık Kuruluşuna Başvurmasını Öner

Vaka Yönetim Algoritmasına Göre Hareket Et


KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ (KKKA) VAKA YÖNETİM ALGORİTMASI

ANİ BAŞLAYAN

Ateş, baş ağrısı, yaygın vücut ağrısı, artralji, halsizlik, ishal ve kanama bulgularından en az ikisinin varlığı

EVET

 • Endemik bölgede yaşama veya

 • Son 2 hafta içinde;

  • Endemik bölge ziyareti veya

  • Kene ile temas öyküsü veya

  • Hayvan vücut sıvılarıyla temas veya

  • KKKA tanısı almış hasta ile temas öyküsü

Kliniği açıklayacak bir tanı yok ise ilgili uzman hekim tarafından değerlendirilmesi sağlanır

EVET

HAYIR

Tam kan sayımı


Tam kan sayımı

Trombosit 150.000’nin altında ve/veya lökosit 4.000’nin altında

Bu şikayetleri açıklayacak başka bir tanı veya

durum yoksa

HAYIR

EVET

2. basamak sağlık kuruluşuna sevk edilir

2. basamak sağlık kuruluşunda ilgili uzman hekim tarafından değerlendirilmesi sağlanır

 • Hasta yatırılır

 • KKKA tanısı için kan alınır

 • Günlük tam kan, hemostaz paneli ve biyokimya bakılır

 • Destek tedavisi başlanır

 • 65 yaş ve üzerindeki hastalar

 • Klinik durumu ve/veya laboratuvar değerleri hızla bozulanlar

 • Bilinç bulanıklığı olanlar

 • Trombosit 50.000’nin altında ve/veya aPTT’si uzamış olanlar

 • KKKA hastalığı tablosunu ağırlaştıracak organ yetmezliği veya hematolojik hastalık gibi eşlik eden başka hastalığı olanlar

 • Yukarıdaki sevk kriterlerine uymayan ancak hekimin sevk kararı verdiği hastalar

3. basamak sağlık kuruluşuna sevk edilirR sk gruplari
RİSK GRUPLARI

 • Endemik bölgede yaşayan tarım ve hayvancılık ile uğraşan çiftçiler, çobanlar, kasaplar,mezbaha çalışanları

 • Enfekte hastalarla temas eden sağlık personeli

 • Veteriner hekimler, Veteriner sağlık teknisyenleri

 • Askerler

 • Kamp yapanlar

 • Laboratuvar çalışanları

 • Hastaların yakınları


KKKK’dan Nasıl Korunurum?

 • Hayvan barınaklarına, kırsal alanlara, orman kenarı ve tarım arazileri ile bu gibi yerlere gidenler mümkün olduğunca vücutta açık kısım kalmamasına özen göstermeli kenelerin daha kolay fark edilmesi nedeniyle açık renkli elbiseleri giymeyitercih etmelidirler.

 • Kenelerin vücuda girebileceği yerlerin kapatılması (örneğin pantolon paçalarının çorap içine alınması, çizme giyilmesi) gerekmektedir.


KKKK’dan Nasıl Korunurum?

 • Kırsal alandan, orman kenarından ve tarladan dönüşte mutlaka vücut ve elbiseler kontrol edilmeli kene olup olmadığı araştırılmalıdır.


Vücudun Her Tarafı Kontrol Edilmelidir!

Saç dipleri

Kulak arkası

Ense

Kasıklar

Kollar

Bacaklar

Gövde

Koltuk altları


Vücuda Tutunmuş Kene Görülürse

 • Kene asla çıplak elle çıkartılmamalıdır!!!

 • Eldiven, naylon poşet veya bez parçası ile tutularak ya da ince uçlu bir pens veya varsa kene çıkartma kartı ile ezilmeden çıkarılmalıdır.

 • Çıkartılamıyorsa en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna

  başvurulmalıdır.

 • Vücuda tutunan kene ne kadar erken çıkartılırsa hastalığa yakalanma riski de o kadar azalır.
Korunma ve kontrol
KORUNMA VE KONTROL

 • Çiftlik, Ev ve Süs Hayvanlarında kene mücadelesi yapılmalıdır.

 • Hayvan barınakları kenelerin yaşamasına imkân vermeyecek şekilde yapılmalı, kene mücadelesi yapıldıktan sonra, çatlaklar ve yarıklar tamir edilerek badana yapılmalıdır.

 • Mücadelede bölgede meraya çıkan tüm hayvanlarda eş zamanlı yapılmalıdır.

 • Enfekte Hayvanların kanlarına ve diğer vücut sıvılarına korunmasız bir şekilde dokunulmamalıdır, Ancak temas zorunlu ise gerekli korunma önlemleri (eldiven, önlük, gözlük, maske vb.) alınmalıdır.


Korunma ve kontrol1
KORUNMA VE KONTROL

 • Piknik amaçlı olarak doğal alanlarda bulunanlar döndüklerinde, mutlaka üzerlerini kene bakımından kontrol etmeli ve kene varsa usulüne uygunolarak vücuttan uzaklaştırmalıdır. Piknik veya kamp alanlarında yere (toprak, çimen, ot) açık renkli örtü serilerek oturulmalıdır.

 • Kene cımbız veya eğri uçlu pens gibi uygun bir malzemeyle vücuda tutunduğu en yakın noktadan tutularak çıkarılmalı, hiçbir şekilde elle ezilmemelidir.

 • Kene çıkartıldıktan sonra kişi bilgilendirilerek 10 gün süre ile takip edilmeli, ani başlayan ateş, baş ağrısı, yoğun halsizlik, bulantı, kusma, ishal ve kanama gibi şikâyetlerin olması durumunda sağlık kuruluşuna başvurması gerektiği vurgulanarak söylenmelidir.

 • Hasta kişilerin kanlarına veya diğer vücut sıvılarına korunmasız bir şekilde dokunulmamalıdır


Temas sonrasi prof laks
TEMAS SONRASI PROFİLAKSİ

 • Kene temasından sonra, K.K.K.A tanısı konan Hastanın kan ve vücut sıvıları ile temas edilmişse, temas edenin en az 10 gün kadar ateş, halsizlik, yaygın vücut ağrısı ve diğer belirtiler (lökopeni, trombositopeni vb.) yönünden takip edilmesi gerekmektedir.

 • KKKA hastalarına yapılan uygulamalar sırasında kaza ile iğne batması söz konusu olursa, iğnenin battığı yer sabun ve su ile yıkanarak dezenfektan ile silinmelidir.

 • Hastanın kan ve vücut sıvılarına yine kaza ile bir temas olması halinde, enfekte materyale maruz kalan bölge sabunlu su ile iyice yıkanır ve dezenfektan ile silinir. Eğer göze enfekte materyal sıçramış ise, göz temiz su ile iyice yıkanmalıdır.


Cenaze lemleri s ras nda al nmas gereken korunma nlemleri
Cenaze İşlemleri Sırasında Alınması Gereken Korunma Önlemleri

 • Cenazeyi hazırlayacak olan kişi öncelikle kendisi için koruyucu önlemleri (plastik önlük, kalın eldiven, maske, gözlük vb.) almalıdır

 • Ceset yıkandıktan sonra 1/10’luk çamaşır suyu çözeltisi ile spreylenmeli, ceset torbasına konarak kapatılmalı ve 1/10’luk çamaşır suyu çözeltisi ile tekrar spreylenmelidir.

 • Cenaze daha sonra tabutlanmalı ve mühürlenmelidir. Cesedin yıkanmasından sonra,yıkamanın yapıldığı bütün yüzeylerin 1/10’luk çamaşır suyu çözeltisi ile dezenfeksiyonu yapılmalıdır.

 • Cenaze taşınırken taşıma işlemini yapanlar için gerekli koruyucu önlemlerin alınması sağlanmalıdır.

 • Tabutun açılmasına müsaade edilmemeli, gerekirse bir görevli eşliğinde defin işlemlerinin gerçekleşmesi sağlanmalı ve yapılanların gerekçesi vefat eden kişinin yakınlarına anlatılmalıdır.

 • Mezarın derinliği en az 2 metre olmalı ve cenazeler tabutla gömülmelidir

 • Defin işlemleri sonrasında cenaze naklinde kullanılan araç 1/10’luk çamaşır suyu çözeltisi ile yıkanmalı ve bu çözeltiye 10 dakika maruz bırakılmalıdır. Sonra araba çözeltinin koroziv etkisi nedeniyle iyice durulanmalı ve havada kurumaya bırakılmalıdır.


B ld r m
BİLDİRİM

 • 30.03.2010 tarihinden itibaren kullanıma açılmıştır.

 • Sisteme giriş için http://kkka.thsk.saglik.gov.tr/giris.aspx linki kullanılmaktadır.

 • Web tabanlı bildirim sistemi 2.ve 3. basamak sağlık kuruluşlarının kullanımına açıktır


Tarayici adres ubu una kkka thsk gov tr yazarak yen kkka b ld r m s stem ana sayfasina ula ilab l r
TARAYICI ADRES ÇUBUĞUNA kkka.thsk.gov.tr  YAZARAK YENİ KKKA BİLDİRİM SİSTEMİ ANA SAYFASINA ULAŞILABİLİR


HASTANE KULLANICILARI (Hastane girişi) LİNKİNDEN KULLANICI ADI (Eski web sistemi kullanıcı adı geçerli) VE ŞİFRE 1234 İLE SİSTEME GİRİŞ YAPABİLİR AYARLAR KISMINDAN ŞİFRENİZİ DEĞİŞTİRE BİLİRSİNİZ


1- AYARLAR................. KULLANICI ADI (ŞİFRE DEĞİŞTERME BÖLÜMÜ 2-HASTA ARAMA.........ÖNCEDEN KAYIT EDİLMİŞ HASTAYI ARAMA 3-YENİ HASTAKAYDET..YENİ HASTA KAYDETME BÖLÜMÜ


YENİ HASTA KAYDETMEK İÇİN KULLANICI ADI (3- YENİ HASTA KAYDET BUTONU SEÇİLDİĞİNDE AŞAĞIDAKİ MENÜ EKRANA GELECEK OLUP HASTA KİMLİK BİLGİLERİ YAZILDIKTAN SONRA KAYDET BUTONU SEÇİLİR


Yen kayet kaydet butonu se lerek hastanin kayet b lg ler yazilir
YENİ ŞİKAYET KAYDET KULLANICI ADI ( BUTONU SEÇİLEREK HASTANIN ŞİKAYET BİLGİLERİ YAZILIR2.3.. ŞİKAYET BİLGİLERİNİ EKLEMEK İÇİN HASTA ARAMA MENÜSÜNDENT.C. KİMLİK NO İLE HASTA BULUNARAK YENİ ŞİKAYET KAYDET BUTONUNDAN 2.3..ŞİKAYET (KAN NUMUNESİ) EKLENİR İNCELE BUTONU İSE 1. ŞİKAYET VE ÖNCEKİ BİLGİLERİNİ GÖSTERİR DEĞİŞİKLİK,DÜZENLEME YAPILABİLİR LAB.SONUÇLARI GÖRÜNTÜLENE BİLİR


Te ekk rler

Teşekkürler… MENÜSÜNDEN


ad