Isld 514 yen l k l k ve de m y net m
Download
1 / 19

- PowerPoint PPT Presentation


 • 197 Views
 • Uploaded on

ISLD 514 YENİLİKÇİLİK VE DEĞİŞİM YÖNETİMİ. ISLD514-Hafta10 : Faaliyet Stratejileri ve Yenilik Prof. Dr. Atilla ELÇİ. Konular. Özet İçerik: Faaliyet Stratejileri ve Yenilik.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - beatrice-owens


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Isld 514 yen l k l k ve de m y net m

ISLD 514YENİLİKÇİLİK VE DEĞİŞİM YÖNETİMİ

ISLD514-Hafta10 : Faaliyet Stratejileri ve Yenilik

Prof. Dr. Atilla ELÇİ

Aksaray Üniv., İşletme Bölümü, ISLD 514


Konular
Konular

Aksaray Üniv., İşletme Bölümü, ISLD 514


Zet erik faaliyet stratejileri ve yenilik
Özet İçerik: Faaliyet Stratejileri ve Yenilik

 • Yenilik için örgütler ne tür etkinlikler yapar, ne yetkinlik gerektir; yenilik yapılmasını ne tür etkinlikler kolaylaştırır.

Aksaray Üniv., İşletme Bölümü, ISLD 514


Rg tte yenilik ili i destekleyen etkinlikler
Örgütte yenilikçiliği destekleyen etkinlikler

 • Bilgi yönetimi

 • Örgütsel öğrenme

 • Pazar odaklılık

 • İletişim

 • İş modelleri

 • Yeniliğin aktarılması

Aksaray Üniv., İşletme Bölümü, ISLD 514


Rg tte yenilik ili i destekleyen etkinlikler1
Örgütte yenilikçiliği destekleyen etkinlikler

 • Bilgi Yönetimi:

  • Veri  Enformasyon  Bilgi ( Beceri)

  • Örgütsel bilgi sınıfları:

   • Zeki bilgi: yani, beceri

   • Somut bilgi: uygulamaya/deneye dönüşen bilgi

   • Kültür bilgisi: (örgütsel) genel kültür

   • Özümsenmiş bilgi: günlük sıradan işlerde kullanılan

   • Kodlanmış bilgi: simgelerde gizli bulunan, örgütün iş kılavuzlarında kullanılan bilgi

 • Bilgi yönetimi

  • = Bilginin elde edilmesi, düzenlenmesi, sınıflanması, örgüt içinde paylaşımı ve yorumlanması (işlenmesi) sürecidir

  • Sinerji: bilginin paylaşımı ve örgütsel bilginin artırımı

 • Önemi: yenilik bilgi tabanlı bir süreçtir.

 • Açık ve örtülü bilgi.

Aksaray Üniv., İşletme Bölümü, ISLD 514


Sdb s reci
SDBİ Süreci

 • Açık ve örtülü bilginin etkileşimi (dönüşümü) için SDBİ süreç modeli geliştirilmiştir:

  • S: Sosyalleştirme

  • D: Dışsallaştırma

  • B: Bütünleştirme

  • İ: İçselleştirme

 • Bunların her birinde açık/örtülü bilgi arasında bir etkileşim ve dönüşüm oluşmaktadır.

 • Şekil 3.7

Aksaray Üniv., İşletme Bölümü, ISLD 514


Yenilik i d nme s reci ve boyutlar
Yenilikçi düşünme süreci ve boyutları

 • Şekil 3.8

Aksaray Üniv., İşletme Bölümü, ISLD 514


Rg tsel renme
Örgütsel Öğrenme

 • Yenilikçi örgütler bilgi ve yeni fikir üretimi, özümsenmesi ve uygulanmasında başarılıdırlar.

 • Öğrenen örgütler yeniliğe daha açıktırlar.

 • Yenilik sürecinde öğrenmenin etkili olması şu eylemlere bağlıdır:

  • Deneyimlerin paylaşılması

  • Yeni kavramlara açık olma

  • Deneyim

  • Yenilik yönetimi.

Aksaray Üniv., İşletme Bölümü, ISLD 514


Pazar odakl l k
Pazar Odaklılık

 • Müşterinin mevcut ve gelecek gereksinme ve eğilimleri üzerine veri/bilgi derlemek ve örgüt içinde paylaşılıp işlenmesini sağlamak ve bunlar doğrultusunda pazara tepki vermektir.

 • Tablo 3.4 Pazar odaklılığın bileşenleri

Aksaray Üniv., İşletme Bölümü, ISLD 514


Leti im
İletişim

 • Örgüt içi iletişimsiz yenilik olmaz.

 • Yeniliği cesaretlendiren, destekleyen, kolaylaştıran bir iletişim altyapısı gerekir.

 • Tablo 3.5

Aksaray Üniv., İşletme Bölümü, ISLD 514
Modelleri
İş modelleri

 • Bir işletmenin iş mantığını öne çıkaran, ilgili bileşenleri ve arlarındaki ilişkileri içeren kavramsal bir araçtır.

 • Bir iş modelinin temel özellikleri:

  • Altyapısı: işletmenin temel yetenek, yeterlikler, dış ağ ve değer paylaşımları

  • Yararları: paydaşlara sunulacak değer ve yarar

  • Hedef kitlesi: Pazar/müşteri nitelikleri ve ilişkilerle izlenmesi

  • Maliyesi : gelir/gider ve paylaşımı

  • Rekabet stratejisi.

 • Yeniliklere yapılan yatırımın geri dönüşümü için:

  • Değer zincirini bütüncül değerlendirmek

  • İşletmenin değer zincirindeki yerini belirlemek

  • Araştırma ve öğrenme (gelecekte oluşacak belirsizliklerle baş etmek için)

  • Yenilik soygunculuğuna hazırlıklı olmak.

Aksaray Üniv., İşletme Bölümü, ISLD 514


Rnek a k yenilik i modeli
Örnek: Açık yenilik iş modeli

Aksaray Üniv., İşletme Bölümü, ISLD 514


Yenili in aktar lmas
Yeniliğin aktarılması

 • Şekil 3.10

Aksaray Üniv., İşletme Bölümü, ISLD 514


Tc kamu denet ili i kurumu devlette yenilik
TC Kamu Denetçiliği Kurumu: Devlette Yenilik

Aksaray Üniv., İşletme Bölümü, ISLD 514


T b tak 1513 yak n m zda
TÜBİTAK 1513- Yakınımızda

Aksaray Üniv., İşletme Bölümü, ISLD 514


Ba lant lar 1
Bağlantılar-1

 • Havacılık ve Uzayda Yenilikçi Tasarımlar Proje Yarışması: www.necdeteraslan.org:

  • Kapsam:

   • Aerodinamik Tasarım

   • İtki Sistemleri Tasarımı

   • Malzeme

   • Uzay Araçları Tasarımı

  • Katılabilecekler: Yarışma Bilim Kurulu’nda yer alan üyeler ve onların akrabaları ile Makina Mühendisleri Odası’nda görev alanlar ve profesyonel çalışma yürüten firmalar hariç herkese açıktır.

  • Başvuruen geç: 7 Haziran 2013

 • Köşe yazısı: Girişimcilik, kahve, Türkler ve Amerikalılar

Aksaray Üniv., İşletme Bölümü, ISLD 514


De i im y netimi tokat de i im y netimi ve diren
Değişim Yönetimi: Tokat – Değişim Yönetimi ve Direnç

Tokat: (122-160)

Örgütlerde Değişime Direnme:

 • Değişime direnişi artırıcı etmenler:

  • Akılcı dedenler

  • Psikolojik nedenler

  • Ekonomik nedenler

  • Sosyolojik nedenler

 • Değişime direnişi azaltıcı etmenler:

  • Bireyin örgütteki yeri, tutumu, davranışı

  • Yöneticinin saygınlığı

  • Etkilenecek bölümlerin bilgilendirilmesi

  • Grupların değişim gereksinimi algılaması

  • Değişimi yapacak gruba yakınlık

  • Değişimin gruba çekiciliği

 • Değişime direnişin sonuçları:

  • Sendikalaşma ve grev

  • İş yavaşlatma

  • İşletmeye bağlılığın azalması

  • Yanlışların artması

  • Hastalığa bağlı devamsızlıkların artması.

Aksaray Üniv., İşletme Bölümü, ISLD 514


ad