slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
การเป็นสาวกทำงานกับคนป่วย PowerPoint Presentation
Download Presentation
การเป็นสาวกทำงานกับคนป่วย

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

การเป็นสาวกทำงานกับคนป่วย - PowerPoint PPT Presentation


  • 133 Views
  • Uploaded on

การเป็นสาวกทำงานกับคนป่วย. บทที่ 5 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2014. พระเมสสิยาห์ผู้ให้การเยียวยา. “ แน่ ​ที​เดียว​ท่าน​แบก​ความ​เจ็บ​ไข้​ของ​พวก​เรา และ​หอบ​ความ​เจ็บ​ปวด​ของ​เรา​ไป กระ​นั้น​พวก​เรา​ยัง​คิด​ว่า​ที่​ท่าน​ถูก​ตี คือ​ถูก​พระ​เจ้า​ทรง​โบย​ตี​และ​ข่ม​ ใจ ” ( อิสยาห์ 53:4).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'การเป็นสาวกทำงานกับคนป่วย' - beatrice-owens


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

การเป็นสาวกทำงานกับคนป่วยการเป็นสาวกทำงานกับคนป่วย

บทที่ 5 วันที่ 1 กุมภาพันธ์2014

slide2

พระเมสสิยาห์ผู้ให้การเยียวยาพระเมสสิยาห์ผู้ให้การเยียวยา

“แน่​ที​เดียว​ท่าน​แบก​ความ​เจ็บ​ไข้​ของ​พวก​เรา และ​หอบ​ความ​เจ็บ​ปวด​ของ​เรา​ไป กระ​นั้น​พวก​เรา​ยัง​คิด​ว่า​ที่​ท่าน​ถูก​ตี คือ​ถูก​พระ​เจ้า​ทรง​โบย​ตี​และ​ข่ม​ใจ”(อิสยาห์ 53:4)

“พระคริสต์เท่านั้นที่จะสามารถแบกรับผลกระทบจากทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราได้“พระ​องค์​ทุกข์​พระ​ทัย​ใน​ความ​ทุกข์​ทั้ง​หมด​ของ​เขา” (อิสยาห์63:9)พระองค์ไม่จำเป็นต้องทนทุกข์จากความเจ็บไข้ในชีวิตของพระองค์เอง แต่พระองค์ทรงรับความเจ็บไข้ของบุคคลอื่นๆ ด้วยเหตุนี้เราจึงมองเห็นถึงความทุกข์ทรมานในชีวิตของพระองค์ที่ได้รับอย่างเต็มที่ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์ทรงมองเห็นถึงความทุกข์ลำบากในชีวิตของมนุษย์ที่ซาตานได้กระทำในชีวิตของพวกเขาเหล่านั้น, พระองค์ทรงช่วยเหลือทุกๆ คนตามความต้องการของชีวิตของพวกเขาด้วยความทุกข์ของพวกเขา…ด้วยฤทธานุภาพของความรักพระองค์ทรงเยียวยารักษาพวกเขา พระองค์ทรงให้ความสนใจต่อความทุกข์ทรมานในชีวิตของมนุษย์ทุกๆ คน”

E.G.W. (That I may know Him, February 11)

slide3

การเยียวยาฝ่ายร่างกายการเยียวยาฝ่ายร่างกาย

“การ​ที่​พูด​กับ​คน​ง่อย​ว่า ‘บาป​ต่างๆ ของ​ท่าน​ได้​รับ​การ​อภัย​แล้ว’ กับ​การ​พูด​ว่า ‘จง​ลุกขึ้น​ยก​แคร่​เดิน​ไป​เถิด’ แบบ​ไหน​จะ​ง่าย​กว่า​กัน?” (มาระโก2:9)

“พระ​เยซู​จึง​ทรง​ดำ​เนิน​ไป​ตามเมือง​และ​หมู่​บ้าน​โดย​รอบ ทรง​สั่ง​สอน​ใน​ธรรม​ศาลา​ของ​เขา​ทั้ง​หลาย ทรง​ประ​กาศ​ข่าว​ประ​เสริฐ​เรื่อง​แผ่น​ดิน​ของ​พระ​เจ้า ทรง​รักษา​โรค​และ​ความ​เจ็บ​ป่วย​ทุก​อย่าง​ให้​หาย” (มัทธิว 9:35)

พระเยซูมิได้ทรงรักษาความเจ็บป่วยฝ่ายร่างกายเท่านั้น, แต่พระองค์ทรงรักษาความเจ็บป่วยฝ่ายคุณธรรม ซึ่งนั่นคือความบาป พระเยซูทรงพยายามที่จะรักษาความเป็นองค์รวมทั้งหมดของร่างกายด้วย (จิตวิญญาณ, จิตใจ และร่างกาย)

ไม่ใช่คนบาปทุกคนที่ตระหนักถึงความบาปในชึวิตของเขา แม้กระนั้นทั้งจิตใจร่างกายของเขา จิตใจและร่างกายมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ความเจ็บปวดในชีวิต ความเสียใจและความอับอาย อาจจะก่อให้เกิดควาเจ็บป่วยทางกายด้วยเช่นกัน เขาเหล่านั้นจำเป็นจะต้องได้รับการเยียวยารักษาอย่างสมบูรณ์ด้วยการอภัยของพระผู้ช่วยให้รอดของเรา

slide4

การเยียวยาจิตใจและร่างกายการเยียวยาจิตใจและร่างกาย

“ใจ​ร่า​เริง​เป็น​ยา​อย่าง​ดี แต่​จิต​ใจ​ชอก​ช้ำ​ทำ​ให้​กระ​ดูก​แห้ง” (สุภาษิต17:22)

พระเยซูและอัครสาวกได้ให้คำแนะนำในการดูแลรักษาโรคภัยสำหรับยุคปัจจุบันไว้ด้วยเช่นกัน

“อย่า​สะสม​ทรัพย์​สม​บัติ​เพื่อ​ตัว​พวก​ท่าน​เอง​ไว้​ใน​โลก… แต่​จง​สะ​สม​ทรัพย์​สม​บัติ​เพื่อ​ตัว​พวก​ท่าน​เอง​ไว้​ใน​สวรรค์” (มัทธิว 6:19-20)

“เพราะ​เหตุ​นี้ เรา​บอก​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่า อย่า​กระ​วน​กระ​วาย​ถึง​ชีวิต​ของ​ตน​ว่า​จะ​เอา​อะไร​กิน หรือ​จะ​เอา​อะไร​ดื่ม และ​อย่า​กระ​วน​กระ​วาย​ถึง​ร่าง​กาย​ของ​ตน​ว่า​จะ​เอา​อะไร​นุ่ง​ห่ม ชีวิต​สำ​คัญ​ยิ่ง​กว่า​อาหาร​ไม่​ใช่​หรือ? และ​ร่าง​กาย​สำ​คัญ​ยิ่ง​กว่า​เครื่อง​นุ่ง​ห่ม​ไม่​ใช่​หรือ?” (มัทธิว 6:25)

“แต่​พวก​ท่าน​จง​แสวง​หา​แผ่น​ดิน​ของ​พระ​เจ้า และ​ความ​ชอบ​ธรรม​ของ​พระ​องค์​ก่อน แล้ว​พระ​องค์​จะ​ทรง​เพิ่ม​เติม​สิ่ง​ทั้งปวง​นี้​ให้” (มัทธิว6:33)

“เพราะ​ฉะนั้น อย่า​กระ​วน​กระ​วาย​ถึง​วัน​พรุ่งนี้ เพราะ​ว่า​พรุ่ง​นี้​ก็​มี​เรื่อง​กระ​วน​กระ​วาย​ของ​มัน​เอง แต่​ละ​วัน​ก็​มี​ทุกข์​พอ​อยู่​แล้ว” (มัทธิว6:34)

slide5

การเยียวยาจิตใจและร่างกายการเยียวยาจิตใจและร่างกาย

“ใจ​ร่า​เริง​เป็น​ยา​อย่าง​ดี แต่​จิต​ใจ​ชอก​ช้ำ​ทำ​ให้​กระ​ดูก​แห้ง” (สุภาษิต 17:22)

“จง​ละ​ความ​กัง​วล​ทุก​อย่าง​ของ​พวก​ท่าน​ไว้​กับ​พระ​องค์ เพราะ​ว่า​พระ​องค์​ทรง​ห่วง​ใย​ท่าน​ทั้ง​หลาย” (1เปโตร5:7)

“เรา​เผชิญ​ความ​ยาก​ลำ​บาก​รอบ​ด้าน แต่​ก็​ไม่​ถูก​บด​ขยี้ เรา​สับ​สน​แต่​ก็​ไม่​หมด​หวัง เรา​ถูก​ข่ม​เหง​แต่​ก็​ไม่​ถูก​ทอด​ทิ้ง เรา​ถูก​ตี​ให้​ล้ม​ลง แต่​ก็​ไม่​ถูก​ทำ​ลาย” (2โครินธ์4:8-9)

“จง​ชื่น​ชม​ยินดี​ใน​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ทุก​เวลา ข้าพ​เจ้า​ขอ​ย้ำ​อีก​ครั้ง​ว่า​จง​ชื่น​ชม​ยินดี​เถิด” (ฟิลิปปี4:4)

“อย่า​กระ​วน​กระ​วาย​ใน​สิ่ง​ใดๆ เลย แต่​จง​ทูล​พระ​เจ้า​ให้​ทรง​ทราบ​ทุก​สิ่ง​ที่​พวก​ท่าน​ขอ โดย​การ​อธิษ​ฐาน​และ​การ​วิง​วอน พร้อม​กับ​การ​ขอบ​พระ​คุณ” (ฟิลิปปี4:6)

“สุด​ท้าย​นี้​พี่​น้อง​ทั้ง​หลาย ขอ​จง​ใคร่​ครวญ​ดู​สิ่ง​เหล่า​นี้​คือ สิ่ง​ที่​เป็น​จริง สิ่ง​ที่​น่า​นับ​ถือ สิ่ง​ที่​ยุติ​ธรรม สิ่ง​ที่​บริ​สุทธิ์ สิ่ง​ที่​น่า​รัก สิ่ง​ที่​ควร​แก่​การ​สรร​เสริญ รวม​ทั้ง​ถ้า​มี​สิ่ง​ใด​ที่​ยอด​เยี่ยม สิ่ง​ใด​ที่​น่า​ยก​ย่อง ” (ฟิลิปปี4:8)

“และ​เมื่อ​เรา​ขอ​สิ่ง​ใด ก็​ได้​สิ่ง​นั้น​จาก​พระ​องค์ เพราะ​เรา​ประ​พฤติ​ตาม​พระ​บัญ​ญัติ​ของ​พระ​องค์ และ​ปฏิ​บัติ​ตาม​ชอบ​พระ​ทัย​พระ​องค์” (1ยอห์น3:22)

slide6

ความกล้าหาญ, ความหวัง, ความเชื่อ, ความเห็นอกเห็นใจ, ความรัก, การเสริมสร้างสุขภาพและการทำให้อายุยืนยาว จิตใจที่พึงพอใจ, จิตวิญญาณที่ร่าเริง ร่างกายที่สุขภาพดีและจิตวิญญาณที่แข็งแรง

ความกตัญญู, ความชื่นบาน, ความเมตตากรุณา, ความไว้วางใจในความรักของพระเจ้าและการดูแลสิ่งเหล่านี้คือการป้องกันสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

E.G.W. (Our Father cares, February 12)

slide7

มรดกการเยียวยาของพระคริสต์มรดกการเยียวยาของพระคริสต์

“จน​เขา​ทั้ง​หลาย​ต่าง​หาม​คน​เจ็บ​ป่วย​ออก​ไป​ที่​ถนน​โดย​วาง​บน​ที่​นอน​และ​แคร่ เพื่อ​ว่า​เมื่อ​เป​โตร​เดิน​ผ่าน​ไป อย่าง​น้อย​เงา​ของ​ท่าน​จะ​ได้​ถูก​พวก​เขา​บาง​คน” (กิจการ 5:15)

มีการเยียวยารักษาอันยิ่งใหญ่เกิดขึ้นในคริสตจักรยุคแรก

ครั้งแรก, คนง่อยได้รับการรักษา(กิจการ3:1-19) ดังนั้น, ของประทานสำหรับการเยียวยารักษาเริ่มเกิดขึ้นในคริสตจักรยุคแรกนี้

ผู้ป่วยได้รับการเยียวยารักษาเมื่อเขาถูกวางบนถนนเมื่อเปโตรเดินผ่าน(กิจการ5:15)ฟิลิปได้ขับผีออกไปจากคนง่อย และคนเป็นอัมพาต(กิจการ8:6-8) เปาโลก็รักษาผู้ป่วยมากมายเช่นกัน(กิจการ19:11-12; 28:7-9)

มีเหตุการณ์สองครั้งที่แสดงให้เห็นถึงการชุบชีวิตคนตายให้ฟื้นขึ้นในพระคัมภีร์คือ โดรคัส(กิจการ9:36-42) และ ยุงกัส(กิจการ20:7-10)

การอัศจรรย์เหล่านั้นสำแดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับพวกเขา ข่าวประเสริฐยิ่งถูกเผยแพร่ออกไปการอัศจรรย์แห่งการรักษาก็ค่อยๆ จางหายไป

slide8

การเยียวยาสำหรับทุกวันนี้การเยียวยาสำหรับทุกวันนี้

“มี​ใคร​ใน​พวก​ท่าน​ทน​ทุกข์​หรือ? จง​ให้​คน​นั้น​อธิษ​ฐาน มี​ใคร​ร่า​เริง​ยินดี​หรือ? จง​ให้​คน​นั้น​ร้อง​เพลง​สรร​เสริญ มี​ใคร​ใน​พวก​ท่าน​เจ็บ​ป่วย​หรือ? จง​ให้​คน​นั้น​เชิญ​บรร​ดา​ผู้​ปก​ครอง​ของ​คริสต​จักร​มา และ​ให้​ท่าน​เหล่า​นั้น​อธิษ​ฐาน​เผื่อ​เขา​และ​ชโลม​เขา​ด้วย​น้ำ​มัน​ใน​พระ​นาม​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า การ​อธิษ​ฐาน​ด้วย​ความ​เชื่อ​จะ​รักษา​ผู้​ป่วย​ให้​หาย​โรค และ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​จะ​ทรง​ให้​เขา​ลุก​ขึ้น​ได้ และ​ถ้า​เขา​เคยทำ​บาป พระ​องค์​ก็​จะ​ทรง​ให้​อภัย เพราะ​ฉะ​นั้น​ท่าน​จง​สาร​ภาพ​บาป​ต่อ​กัน​และ​กัน และ​จง​อธิษ​ฐาน​เผื่อ​กัน​และ​กัน เพื่อ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​ได้​รับ​การ​รัก​ษา​โรค คำ​วิง​วอน​ของ​ผู้​ชอบ​ธรรม​นั้น​มี​พลัง​มาก​และ​เกิด​ผล” (ยากอบ 5:13-16)

พระเจ้าทรงประทานฤทธานุภาพสามประการให้กับคริสตจักรเพื่อเป็นเครื่องมือในการช่วยเหลือด้านร่างกายและจิตวิญญาณ

การอธิษฐาน

การเจิมน้ำมันให้กับผู้ป่วย

การปฏิรูปสุขภาพ

slide9

การเยียวยาความตาย

“พระ​เยซู​ตรัส​กับ​นาง​ว่า “เรา​เป็น​ชีวิตและ​การ​เป็น​ขึ้น​จาก​ตาย คน​ที่​วาง​ใจ​ใน​เรา​จะ​มี​ชีวิต​อีก​แม้​ว่า​เขา​จะ​ตาย​ไป และ​ทุก​คน​ที่​มี​ชีวิต​และ​วาง​ใจ​ใน​เรา​จะ​ไม่​ตาย​เลย เธอ​เชื่อ​อย่าง​นี้​ไหม?”” (ยอห์น 11:25-26)

พระเยซูทางพิสูจน์ให้เห็นว่าพระองค์ทรงมีอำนาจเหนือความตาย พระองค์มิได้มีแผนที่จะทำให้ชีวิตแห่งความบาปนี้ยืนยาวต่อไปเรื่อยๆ แต่พระองค์จะทรงทำให้ชีวิตที่ดีกว่าของเราฟื้นขึ้นมา และเป็นชีวิตนิรันดร์ที่ปราศจากบาป จะไม่มีความเจ็บป่วย อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทุกๆ วันนี้ ผู้ใดที่ยอมรับพระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดจะได้รับชีวิตนิรันดร์อย่างแน่นอน