rezervy esk ho trhu pr ce a jeho budoucnost n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
REZERVY ČESKÉHO TRHU PRÁCE A JEHO BUDOUCNOST PowerPoint Presentation
Download Presentation
REZERVY ČESKÉHO TRHU PRÁCE A JEHO BUDOUCNOST

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

REZERVY ČESKÉHO TRHU PRÁCE A JEHO BUDOUCNOST - PowerPoint PPT Presentation


  • 76 Views
  • Uploaded on

REZERVY ČESKÉHO TRHU PRÁCE A JEHO BUDOUCNOST. Společný projekt ČSÚ a CERGE-EI. Český statistický úřad – hlavní orgán státní statistické služby, koordinuje sběr a zpracování statistických údajů.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

REZERVY ČESKÉHO TRHU PRÁCE A JEHO BUDOUCNOST


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
rezervy esk ho trhu pr ce a jeho budoucnost

REZERVY ČESKÉHO TRHU PRÁCEA JEHO BUDOUCNOST

Společný projekt ČSÚ a CERGE-EI

slide2

Český statistický úřad – hlavní orgán státní statistické služby, koordinuje sběr a zpracování statistických údajů.

IDEA/CERGE-EI –think tank IDEA je součástí akademického pracoviště CERGE-EI (společné pracoviště Národohospodářského ústavu AVČR a CERGE Univerzity Karlovy), posláním je aplikovaný výzkum a doporučení pro veřejnou politiku založená na empirických faktech

Garanti projektu

slide3

Detailní popis současného stavu na trhu práce – rezervy, postavení ohrožených skupin na trhu práce, možnosti jejich vyšší participace

Vývoj na trhu práce v kontextu demografický změn (úroveň plodnosti pod úrovní prosté reprodukce, stárnutí obyvatelstva)

Varianty budoucího vývoje na trhu práce dle různého zapojení jednotlivých skupin obyvatelstva (studenti, matky s dětmi, důchodci, nezaměstnaní atd.)

Projekt se bude sestávat z šesti konferencí (seminářů)

Popis projektu

slide4

Základní vzdělanostní charakteristiky v ČR a v mezinárodním srovnání

Pracující studenti a současné postavení mladých lidí s minimem zkušeností na trhu práce

Doba studia, vzestup počtu studujících osob s vlivem na ekonomickou aktivitu mladých osob

1. Význam vzdělávání pro trh práce v ČR

Konference již proběhla 23.11. 2011

slide5

Nevyhnutelné demografické změny v kontextu budoucích dopadů na trh práce

Projekce obyvatelstva v České republice do roku 2050

Cizinci v České republice, vliv imigrace na ekonomický a společenský vývoj

2. Stárnutí obyvatelstva

Kulatý stůl již proběhl 31.1. 2012

slide6

Postavení starobních důchodců na trhu práce

Využívání alternativních úvazků (úvazky na kratší pracovní dobu vč. dohod)

Základní charakteristiky pracujících starobních důchodců i ve srovnání se sousedními státy ČR

3. Participace starších osob na trhu práce

Kulatý stůl, 15. 3. 2012 v budově CERGE-EI

slide7

Postavení matek (otců) na trhu práce dle věku nejmladšího dítěte

Koncept rodičovské dovolené v ČR, srovnání s jinými koncepty rodičovské dovolené (např. skandinávský, jihoevropský)

Využívání flexibilních úvazků (zkrácené pracovní úvazky) především u matek s malými dětmi

4. Slaďování rodinného a pracovního života

Kulatý stůl, 22. 5. 2012

slide8

Sociální dávky pobírané nezaměstnanými a lidmi mimo trh práce

Daňové příjmy státního rozpočtu od pracujících osob

Potenciální přínosy pro státní rozpočet ze zvýšení zaměstnanosti skupin s elastickou nabídkou práce (matky s dětmi, lidé v předdůchodovém věku atd.)

5. Trh práce a finanční příjmy pro státní rozpočet

Kulatý stůl, září 2012

slide9

Varianty možného vývoje na pracovním trhu do roku 2050

Varianty budoucího vývoje by vycházely z předpokládané participace jednotlivých složek obyvatelstva na trhu práce

Shrnutí předchozích kapitol

6. Nástin budoucího vývoje na trhu práce

Závěrečný seminář, listopad 2012