РАБОТНА СРЕЩА тема - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
РАБОТНА СРЕЩА тема PowerPoint Presentation
Download Presentation
РАБОТНА СРЕЩА тема

play fullscreen
1 / 20
РАБОТНА СРЕЩА тема
192 Views
Download Presentation
beata
Download Presentation

РАБОТНА СРЕЩА тема

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. РАБОТНА СРЕЩАтема “СПОДЕЛЯНЕ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ ОТ РАБОТАТА НА НАЧАЛНИТЕ УЧИТЕЛИ”

 2. ОУ “Христо Смирненски” гр. Карнобат 8 декември 2009г. Слава Маринова – педагогически съветник Тонка Радева – ресурсен учител

 3. ИНТЕГРИРАНЕ НА ДЕЦАТА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ В МАСОВО УЧИЛИЩЕ

 4. СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИЩо е то ?

 5. НАЙ – ЧЕСТО СРЕЩАНИ СПЕЦИАЛНИ ПРОБЛЕМИ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ В УЧИЛИЩЕ УМСТВЕНИ ДЕФИЦИТИ ХИПЕРАКТИВНОСТ И ДРУГИ ПОВЕДЕНЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ДЦП АУТИЗЪМ ЕПИЛЕПСИЯ СЕНЗОРНИ ДЕФИЦИТИ РЕЧЕВИ ПРОБЛЕМИ

 6. ИНТЕГРИРАНО ОБУЧЕНИЕЩо е то ?

 7. Р Е С У Р С Е Н У Ч И Т Е Л Що е то?

 8. УЧАСТНИЦИ В ИНТЕГРАЦИЯТА • УЧИЛИЩЕ -Класът -Учителят, Ръководството -Детето със СОП • СЕМЕЙСТВО - Родителите - Детето със СОП - брат/сестра + възрастта им • СОЦИАЛНИ ИНСТИТУЦИИ • ОБЩЕСТВО

 9. ИНТЕГРАЦИЯТА В УЧИЛИЩЕ ОЗНАЧАВА: • ПОЗНАВАНЕ СПЕЦИФИКАТА НА НАРУШЕНИЕТО НА ДЕТЕТО • ПОЗНАВАНЕ НА ХАРАКТЕРА НА ДЕТЕТО • ПРИЕМАНЕ НА ДЕТЕТО ОТ УЧИТЕЛЯ • ПРИЕМАНЕ НА ДЕТЕТО ОТ КЛАСА • ПЛАН И СЪТРУДНИЧЕСТВА

 10. Д И А Г Н О С Т И К А Т А

 11. СПЕЦИАЛНО ДЕТЕ В КЛАСА МИ ?!?!?!?!

 12. С Ъ П Р О Т И В И И ПРЕЧКИ • НЕ ПОЗНАВАМ ПРОБЛЕМА ДОСТАТЪЧНО • НЯМА ДА МОГА ДА СВЪРШВАМ РАБОТАТА СИ В ЧАСА • ДОСАДАТА ДА ПОДГОТВЯМ СПЕЦИАЛНИ ЗАДАЧИ • А БЕ, ПРОСТО НЕ МИ СЕ ЗАНИМАВА • ДРУГИ • “ВСИЧКОЗНАЕНЕТО”

 13. РАБОТА С РОДИТЕЛИТЕ Надпреварата не е за бързия, както битката не е за силния. Хенри Ван Дайк

 14. Р О Д И Т Е Л Я Т • ГНЯВ • СТРАХ • СРАМ • НЕУВЕРЕНОСТ • САМОТНОСТ • ДЕПРЕСИВНОСТ И ТРЕВОЖНОСТ • НЕДОВЕРИЕ • …………….

 15. РОДИТЕЛЯТ : НАЙ-ГОЛЕМИЯТ ВРАГ НА ДЕТЕТО СИ РОДИТЕЛЯТ: НАЙ-НУЖНИЯТ ПОМОЩНИК НА ДЕТЕТО СИ

 16. IQ или EQ

 17. У С П Е Х Ъ Т …

 18. Още от успеха:

 19. БЛАГОДАРНОСТИ ЗА ВНИМАНИЕТО !

 20. ЗА КОНТАКТИ:Т. Радева0888 26 90 360893 631 589Сл. Маринова0887 795 2060878 795 206