ankieta ewaluacyjna ocena ex ante projektu n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Ankieta ewaluacyjna – ocena ex-ante projektu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Ankieta ewaluacyjna – ocena ex-ante projektu - PowerPoint PPT Presentation


 • 147 Views
 • Uploaded on

Ankieta ewaluacyjna – ocena ex-ante projektu. Ankieta ewaluacyjna składa się z 3 części: 1. Ocena zapotrzebowania na szkolenia 2. Ocena preferencji w organizacji szkoleń 3. Opis preferowanej tematyki szkoleń. 1. Ocena zapotrzebowania na szkolenia.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ankieta ewaluacyjna – ocena ex-ante projektu' - bazyli


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Ankieta ewaluacyjna składa się z 3 części:1. Ocena zapotrzebowania na szkolenia2. Ocena preferencji w organizacji szkoleń3. Opis preferowanej tematyki szkoleń

1 ocena zapotrzebowania na szkolenia
1. Ocena zapotrzebowania na szkolenia

Ankieta odpowiada na pytanie „Jakie są POTRZEBY danego urzędu w określonym obszarze szkoleń?”

Odpowiedzi należy umieszczać w tabelce:

slide4

„Istnieją, każde wsparcie

będzie przydatne”

„Mamy pewne potrzeby

w określonym temacie ...”

(tu niezbędny opis)‏

„Mamy duże potrzeby w związku z ...”

(tu niezbędny opis)‏

„Nie potrzebujemy wsparcia

w tym obszarze”

1. Ocena zapotrzebowania na szkolenia

„Jakie są POTRZEBY danego urzędu w określonym obszarze szkoleń?”

2 ocena preferencji w organizacji szkole
2. Ocena preferencji w organizacji szkoleń
 • Określa preferowaną organizację szkoleń, np.
 • 1. szkolenia powinny trwać dziennie:
 • X 8 godzin
 • □ 6 godzin
 • □ 4 godziny
3 opis preferowanej tematyki szkole
3. Opis preferowanej tematyki szkoleń
 • Określa preferowaną tematykę szkoleń, zawartość merytoryczną każdego z kursów, formę szkoleń (wykłady, warsztaty)
 • Przykładowy zakres szkoleń rozpoczynających się w listopadzie:
 • □ prawo wspólnotowe
 • □ pozyskiwanie funduszy europejskich
 • □ realizacja lokalnych strategii rozwoju
3 opis preferowanej tematyki szkole1
3. Opis preferowanej tematyki szkoleń
 • Prawo wspólnotowe (8 dni * 8 godzin = 64 h)
 • 1. Prawo traktatowe, ustrój UE
 • 2. Zasady współdziałania prawa UE i polskiego
 • 3. Prawo ochrony konkurencji cz1
 • 4. Prawo ochrony konkurencji cz2 (pomoc publiczna)
 • 5. Prawo ochrony środowiska cz. 1
 • 6. Prawo ochrony środowiska cz. 2 (natura 2000)
 • 7. Warsztaty stosowania prawa UE w praktyce przez JST
 • 8. Prawo UE w realizacji projektów (warsztaty)
3 opis preferowanej tematyki szkole2
3. Opis preferowanej tematyki szkoleń

Pozyskiwanie funduszy (8 dni * 8 godzin = 64 h)

1. Podstawy wdrażania funduszy UE w Polsce

2. Źródła pozyskiwania funduszy UE przez JST

3. Regionalny Program Operacyjny – zakres projektów

4. RPO – procedury aplikowania (zakres wniosku i załączników) i realizacji projektów

5. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

6. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

7. Programy współpracy międzyregionalnej, Instrument Norweski, Instrument Szwajcarski

8. Od pomysłu do projektu - warsztaty

3 opis preferowanej tematyki szkole3
3. Opis preferowanej tematyki szkoleń
 • Lokalne strategie rozwoju (8 dni * 8 godzin=64 h)
 • 1. Metodologia planowania strategii rozwoju
 • 2. Techniki pisania diagnozy stanu obecnego (SWOT)
 • 3. Określanie celów Strategii i konsultacje społeczne
 • 4. Realizacja strategii lokalnych – plany inwestycyjne
 • 5. Realizacja strategii lokalnych w podejściu LEADER
 • 6. Funkcjonowanie Lokalnych Grup Działania
 • 7. Warsztaty budowania lokalnej strategii rozwoju
 • 8. Warsztaty budowania systemu wdrażania strategii
slide10

3. Opis preferowanej tematyki szkoleń

Teczka urzędnikaInstrukcja kancelaryjna jako najważniejszy normatyw,Rzeczowy wykaz akt,Instrukcja archiwalna,Podstawy prawne postępowania z dokumentacją,

slide11

3. Opis preferowanej tematyki szkoleń

Obsługa klienta1. Komunikacja interpersonalna w procesie obsługi,2. Standardy obsługi klienta,3. Etykieta profesjonalnej rozmowy telefonicznej,4. Formuła prezentu – nowe sposoby spojrzenia na zastrzeżenia i reklamacji,5. Metody wywierania wpływu i manipulacji.

slide12

3. Opis preferowanej tematyki szkoleń

Technika pracy, zarządzanie czasem1. Diagnoza i metody radzenia sobie z podstawowymi barierami w zarządzaniu czasem,2. Holistyczne podejście do zarządzania czasem,3. Odzyskanie kontroli nad swoim czasem.

slide13

3. Opis preferowanej tematyki szkoleń

Kodeks Postępowania Administracyjnego1. Organy administracji publicznej2. Przepisy ogólne kpa3. Postępowanie 4. Wznowienie postępowania.5. Stwierdzenie nieważności decyzji

slide14

3. Opis preferowanej tematyki szkoleń

Podstawy obsługi komputera1.      podstawy obsługi systemu operacyjnego Windows (uruchamianie, zamykanie systemu, obsługa aplikacji, otwieranie, zapisywanie, usuwanie plików, wyszukiwanie dokumentów, dostosowywanie środowiska pracy do swoich potrzeb, obsługa folderów (tworzenie, zmiana, nazwy, usuwanie),2.      Internet i poczta elektroniczna (obsługa przeglądarek elektronicznych, wyszukiwanie informacji w Internecie, konfiguracja przeglądarki, bezpieczeństwo w sieci, obsługa klienta poczty elektronicznej w zakresie tworzenia, wysyłania i obsługi poczty, książki adresowej oraz bezpieczeństwa),3.      podstawy pracy z edytorem tekstu (tworzenie dokumentów, wprowadzanie, redagowanie i formatowanie tekstów, praca z dużymi dokumentami, wstawianie tabel, układ strony, drukowanie),4.      podstawy pracy z arkuszami kalkulacyjnymi (arkusze, wypełnianie danymi, formatowanie komórek, wprowadzanie formuł matematycznych, wykorzystanie podstawowych funkcji, wykresy, drukowanie).

slide15

3. Opis preferowanej tematyki szkoleń

Obsługa pakietów biurowych1.      obsługa edytorów tekstu (tworzenie dokumentów, wprowadzanie, redagowanie i formatowanie tekstów, praca z dużymi dokumentami, szablony dokumentów, wstawianie tabel, układ strony, drukowanie, korespondencja seryjna, definiowanie i wykorzystywanie szablonów dokumentów, wykorzystanie stylów, wstawianie elementów graficznych, automatyzacja najczęściej wykonywanych czynności, konfiguracja programu),2.      obsługa arkuszy kalkulacyjnych (arkusze, wypełnianie danymi, formatowanie komórek, wprowadzanie formuł matematycznych, wykorzystanie funkcji, praca z wieloma arkuszami, praca z listami (sortowanie, filtrowanie), zastosowania nazw, formatowanie warunkowe, definiowanie i wykorzystywanie szablonów dokumentów, wykresy, konfiguracja programu),3.      obsługa baz danych (wstęp do baz danych, zastosowania baz danych, tworzenie prostych baz danych, tabel, formularzy i raportów, wyszukiwanie informacjiza pomocą filtrów i kwerend, zastosowanie prostych makr),tworzenie prezentacji multimedialnych (zasady tworzenia dobrej prezentacji, tworzenie slajdów, notek, wykorzystywanie wzorców prezentacji, wykorzystanie danych zewnętrznych (import, eksport).

slide16

3. Opis preferowanej tematyki szkoleń

Obsługi aplikacji cyfrowych

1.       Microsoft Project – zarządzanie projektami (pojęcia, terminologia, zastosowanie, planowanie projektu, arkusze Gantta i Perta, wydruki, tworzenie projektu, projekty wielokrotne, śledzenie realizacji projektu).2.       Elektroniczny system obiegu dokumentów (zastosowanie, zasady pracy, podstawowe informacje o panelu administracyjnym, użytkowanie systemu – rejestracja dokumentów przychodzących i wychodzących, dekretacja, załączniki, wyszukiwanie informacji, zarządzanie zasobami, komunikacja wewnętrzna).3.       Podpis elektroniczny (teoria podpisu elektronicznego, certyfikat kwalifikowany i niekwalifikowany, zastosowania, aspekty bezpieczeństwa, składanie i weryfikacja podpisu z wykorzystaniem dostępnych aplikacji, zastosowanie certyfikatów do podpisywania i szyfrowania poczty elektronicznej).4.       PESEL (informacje o programie, regulacje prawne, architektura systemu PESEL, wprowadzanie danych, przesyłanie danych (aktualizacje podmiotowe i przedmiotowe), okno programu, wprowadzanie danych, wysyłanie danych).5.       System Informacji Geograficznej (informacje o programie, okno programu, tworzenie nowej mapy, pojęcie warstwy, tworzenie nowej tabeli (dopisywanie nowych atrybutów obiektów, przyporządkowanie obiektów na mapie do odpowiednich rekordów w tabeli), wizualizajca danych, importowanie informacji z istniejących baz danych, zastosowania).

slide17

3. Opis preferowanej tematyki szkoleń

Księgowość i finanse1. Ogólne zagadnienia rachunkowości,2. Organizacja rachunkowości i inwentaryzacja,3. Wprowadzenie do podatków – zakres, przedmiot, podmiot, główne definicje4. Koszty bilansowe i podatkowe – wprowadzenie5. Środki pieniężne i aktywa finansowe6. Rzeczowe aktywa obrotowe – ewidencja i rozliczanie,7. Rozrachunki,8. Podatek od towarów i usług - zagadnienia szczegółowe,9. Ewidencja i rozliczanie wynagrodzeń,10. Rzeczowe aktywa trwałe11. Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów12. Przychody, koszty i wynik finansowy,13. Sprawozdania finansowe sporządzane przez jednostkę gospodarczą,14. Zajęcia komputerowe – praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy.

slide18

3. Opis preferowanej tematyki szkoleń

Public relations

Zadania public relations,

Identyfikacja wizualna firmy,

Organizacja imprez PR,

Kontakty z mediami.

slide19

3. Opis preferowanej tematyki szkoleń

Szkolenie ECDL

1Podstawy technik informatycznych,

2.      Użytkowanie komputerów,

3.      Przetwarzanie tekstów,

4.      Arkusze kalkulacyjne,

5.      Bazy Danych,

6.      Grafika menedżerska i prezentacja,

7.      Usługi w sieciach informatycznych,

slide20

3. Opis preferowanej tematyki szkoleń

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

1. Obowiązujące regulacje ustawowe,

2. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

3. Ustawa o pomocy społecznej,

4. Ustawa o stowarzyszeniach, fundacjach i kulturze fizycznej, rozporządzenia wykonawcze,

5. Akty prawa miejscowego regulujące zasady współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi,

6. Zasady tworzenia programów współpracy JST z organizacjami pozarządowymi,

7. Formy i zakres współpracy,

8. Uchwały i zarządzenia towarzyszące – przykładowe uchwały rad gmin i zarządzenia wójtów/burmistrzów,

9. Zlecenia i wspieranie zadań pożytku publicznego – konkursy ofertowe, zamówienia publiczne,

10. Tryb i procedury przeprowadzania konkursów ofertowych; ogłoszenie konkursu, wymogi formalne, kryteria oceny, komisje oceniające, zasady rozliczeń – wydatki kwalifikowane – wspieranie i warsztaty.

slide22

Małgorzata Olechowska – Manager Projektu

Paweł Kowalik – Kierownik Wykonawczy

Barbara Małek – Kierownik Finansowy

Biuro Projektu:ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublintel: (081) 534-96-51szkoleniaefs@powiat.lublin.pl

ad