Tiêu tương bát cảnh
Download
1 / 18

- PowerPoint PPT Presentation


  • 177 Views
  • Uploaded on

Tiêu tương bát cảnh. 瀟 湘 八 景. Tám cảnh đẹp ở Tiêu Tương. Thơ Lê Thánh Tôn. 1. Sơn thị tình lam. 山市晴嵐. Chợ cạnh núi trời tạnh mù. Non mở bình phong tám bức vây, Chợ quê ngày tạnh, lục in cây. Cá tươi xâu liễu người về gấp, Rượu chín nồng hoa khách ở chầy. Điếm nọ cờ còn quấn gió,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - bayle


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ti u t ng b t c nh

Tiêu tương bát cảnh

瀟 湘 八 景

Tám cảnh đẹp ở Tiêu Tương

Thơ Lê Thánh Tôn


Ti u t ng b t c nh

1. Sơn thị tình lam

山市晴嵐

Chợ cạnh núi

trời tạnh mù

Non mở bình phong tám bức vây,

Chợ quê ngày tạnh, lục in cây.

Cá tươi xâu liễu người về gấp,

Rượu chín nồng hoa khách ở chầy.

Điếm nọ cờ còn quấn gió,

Lều kia rèm đã cuốn mây.

Ông nào thổi địch thanh thơi tá ?

Cưỡi hạc bay về ngàn núi Tây.


Ti u t ng b t c nh

2. Ngư thôn tịch chiếu

漁村夕照

Thôn chài

bóng chiều giọi

Lụp xụp bên giang bảy tám nhà,

Trời thâu bóng ác dãi tha la,

Chan chan thuyền đỗ đầu ghềnh liễu,

San sát chài phơi cuối vụng hoa.

Pha khói chim về cây điểm phấn,

Thoáng dòng cá hớp nước tuôn là.

Có người đợi nguyệt chèo khoan gác,

Nước Thương Lương một tiếng ca.


Ti u t ng b t c nh

3. Giang thiên mộ tuyết

江天暮雪

Trời ánh nước

tuyết chiều hôm

Nghi ngút ngàn Tương bóng ác thâu,

Trời hòa có tuyết cảnh thêm mầu.

Hư không vẩy khắp hoa nghìn khóm,

Thế giới đông nên ngọc một bầu .

Buồm chiếu phau phau thuyền chở nguyệt,

Áo tơi sù sụ khách ngồi câu.

Đầu Ngô, cuối Sở từng đi lại,

Viếng hỏi Quân Sơn ấy ở đâu ?


Ti u t ng b t c nh

4. Yên tự vãn chung

煙寺暮鐘

Chùa pha khói

chuông ban tối

Khói lục vây thành, thế giới tiên,

Chuông đâu ban tối tỏ cơ thiền.

Pha sương một tiếng người cài cửa,

Nện nguyệt ba canh khách nổi thuyền,

Ngước mặt xem, ngờ những nước,

Cong tai mảng, mới hay chiền.

Ít nhiều nhân ngã chưng khi ấy,

Giũ lâng lâng hết mọi duyên.


Ti u t ng b t c nh

5. Bình sa lạc nhạn

平沙落雁

Bãi cát phẳng

đàn nhạn sa

Than thán ngàn Tương cát một doi,

Trên không man mác trận nhàn thoi.

Ngàn hiu gió, cái bay lẻ,

Nước rặc lui, hàng đỗ đôi.

Vàng khắp ruộng thu ăn dễ đủ,

Bạc in bãi sở chén thưa rồi.

Đệm hoa đầm ấm khi nằm, thức,

Khăn khắn nào quên đạo chúa tôi.


Ti u t ng b t c nh

6. Viễn phố quy phàm

遠浦歸帆

Thuyền giong

buồm về bến xa

Bãi tạnh thuyền ai bóng liễu dời,

Buồm về năm nứm mé bên nơi.

Lèo ăn gió, dầu dùi thẳng,

Cánh phơi mây, mặc lộng khơi!

Thuyền tếch thênh thênh chèo nhẹ nhẹ,

Khói tan thức thức lục hơi hơi.

Có người thác hứng chưng khi ấy,

Nước Sở, sông Ngô mặc vẽ vời!


Ti u t ng b t c nh

7.Tiêu tương dạ vũ

瀟湘夜雨

Mưa đêm trên sông

Tiêu Tương

Nhàn Tương thuở rụng hạt mưa,

Lã chã thâu đêm gió đưa...

Trút tiếng vàng, cao lại thấp,

Rung cành ngọc, nhặt thì thưa.

Đành hanh tai khách nằm chăng nhắp,

Lai láng lòng thơ hứng có thừa.

Sớm dậy xem rồng mọc cháu,

Nghìn hàng chổng, lạ hơn xưa!


Ti u t ng b t c nh

8. Ðộng Ðình thu nguyệt

洞庭秋月

Trăng thu trên hồ

Ðộng Ðình

Thu cao, hồ sạch, nguyệt bằng ngày,

Đáy nước trên không một dạng tày.

Cây dựng non Yên xanh dễ thấy,

Cát in bãi Sở bạc khôn thay.

Dòng lam nghìn dặm quyến phẳng,

Hương quế ba canh gió bay.

Có khách hứng dòng tìm Phạm Lãi,

Vốc chơi, mừng thấy nguyệt bằng tay.


ad