slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nowe rozwiązania instytucjonalne w procesie generowania i zarządzania innowacjami społecznymi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nowe rozwiązania instytucjonalne w procesie generowania i zarządzania innowacjami społecznymi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Nowe rozwiązania instytucjonalne w procesie generowania i zarządzania innowacjami społecznymi - PowerPoint PPT Presentation


  • 128 Views
  • Uploaded on

Nowe rozwiązania instytucjonalne w procesie generowania i zarządzania innowacjami społecznymi. dr hab. Aldona Wiktorska-Święcka Polish Governance Institute.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Nowe rozwiązania instytucjonalne w procesie generowania i zarządzania innowacjami społecznymi' - bayle


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
nowe rozwi zania instytucjonalne w procesie generowania i zarz dzania innowacjami spo ecznymi

Nowe rozwiązania instytucjonalne w procesie generowania i zarządzania innowacjami społecznymi

dr hab. Aldona Wiktorska-Święcka

PolishGovernanceInstitute

slide3

1. Innowacje w rozwoju 2. Innowacje społeczne3. Governance jako stymulator innowacji społecznych4. Instytucje5. Instytucje proinnowacyjne 6. Governance i innowacje społeczne w praktyce

slide5

Rynek

Obywatel inactu

Sektor publiczny

Sektor obywatelski

slide6

Rynek

Obywatel inactu

Sektor publiczny

Sektor obywatelski

slide7

Zarządzanie różnorodnością

Zrównoważony rozwój

Rynek

Corporategovernance

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Corporatecitizenship

think-tank

Metropolie i aglomeracje

Sektor publiczny

Sektor obywatelski

Zarządzanie wiedzą

slide8

media a polityka

Rynek

Obywatel inactu

Sektor publiczny

Sektor obywatelski

slide9

Sektor prywatny

GOVERNANCE

Sektor obywatelski

Sektor publiczny

slide12

„…szczególne narzędzie przedsiębiorców, za pomocą którego ze zmiany czynią okazję do podjęcia nowej działalności gospodarczej lub do świadczenie nowych usług”Peter Drucker„… gdy po raz pierwszy stanie się ona przedmiotem handlu”Charles Freeman„…istotna zmiana funkcji produkcji, polegająca na odmiennym niż uprzednio kombinowaniu tzn. łączeniu ze sobą czynników produkcji”Joseph Schumpeter„… jest złożonym zjawiskiem i zbiorem umiejętności, odmiennym sposobem organizowania, syntezy i wyrażania wiedzy, postrzegania świata i tworzenia nowych idei, perspektyw, reakcji i produktów” G.S. Altshuller

slide13

Innowacja produktowa:dotycząca wyrobów i procesów (wszelkiego rodzaju zmiany polegające na udoskonaleniu wyrobu już wytwarzanego przez przedsiębiorstwo, bądź na rozszerzeniu struktury asortymentowej o nowy produkt, np. całkowicie nowe technologie, połączenie istniejących technologii w nowych zastosowaniach lub wykorzystanie nowej wiedzy). Wdrożenie oznacza wprowadzenie na rynek. Produkt należy rozumieć w ujęciu marketingowym, (obejmuje towary i usługi).

slide14

Innowacje procesowe(technologiczne): zmiany w stosowanych przez organizację metodach wytwarzania, a także w sposobach docierania z produktem do odbiorców (mogą polegać na dokonywaniu zmian w urządzeniach lub w organizacji produkcji, mogą stanowić połączenie tych dwóch rodzajów zmian lub być wynikiem wykorzystania nowej wiedzy). Mogą mieć na celu produkcje lub dostarczenie nowych lub udoskonalonych produktów, które nie mogłyby być wytworzone czy też dostarczone przy pomocy metod konwencjonalnych. Celem tych metod może być także zwiększenie efektywności produkcji lub dostarczenie istniejących produktów.

slide15

Innowacje społeczne:1) celem jest opracowanie i wdrożenie rozwiązania zapewniającego poprawę jakości życia społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem tych grup i obszarów, w których istnieje rzeczywista potrzeba innowacyjnych rozwiązań i podejmowania nowych inicjatyw społecznych; 2) przedmiotem jest innowacyjne: rozwiązanie techniczne/produkt/usługa lub procedura pozwalająca na rozwiązanie złożonych problemów społecznych; 3) w ramach projektu zapewniona jest współpraca międzysektorowa na poziomie lokalnym, regionalnym lub krajowym o dużej wartości dodanej. NCBIR

slide16

Innowacje społeczne:„innowacje społeczne mogą stanowić istotny krok naprzód w radzeniu sobie z wyzwaniami społecznymi i kryzysem. W czasie poważnych ograniczeń budżetowych, społeczne innowacje mogą być skutecznym sposobem reagowania na wyzwania społeczne, zachęcania ludzi do kreatywności oraz opracowania rozwiązań lepszego wykorzystania ograniczonych zasobów” European Commission

slide17

Innowacje społeczne:„są społeczne co do celów, jak i środków. …. nowe pomysły (produkty, usługi i modele), które jednocześnie spełniają potrzeby w zakresie tworzenia nowych relacji społecznych i współpracy. Innymi słowy są to innowacje, które są nie tylko dobre dla społeczeństwa, ale także zwiększają zdolności społeczeństwa do działania”.European Commission

slide18

Innowacje społeczne:1. Rozwiązania muszą koncentrować się na beneficjentach, być przez nich tworzone oraz wykorzystywane;2. Skupiać się na mocnych stronach jednostek i społeczności, a nie na ich słabościach;3. Czerpać korzyści z różnorodności (grupy etniczne, religie, wiek, płeć, itd.), a nie wyłącznie ograniczać do walki z dyskryminacją;4. Opracować kompleksowe podejście, a nie rozdrabniać rozwiązania adresowane do różnych problemów różnych ludzi;5. Wzmacniać i rozszerzać partnerstwo;6. Współpraca i networking jako sposób stymulowania społecznej innowacja

slide19

Innowacje społeczne:7. tworzenie lokalnych rozwiązań pomocowych;8. Inwestowanie we współpracę niż konkurencję;9. Mainstreaming i utrzymanie innowacji społecznych w celu optymalizacji inwestycji w nowe rozwiązania i mnożenie ich wartości dodanej 10. Wartościowanie potwierdzania umiejętności11. Uznawanie i docenianie społecznych artystów (?)12. Wprowadzenie nowego porządku jako stylu uczenia się Social Innovation, New Perspectives by Ana Vale, Societade e Trabalho Booklets 12- 2009

slide23

Cechami charakteryzującymi governance powinny być: 1. zabezpieczenie demokratycznej legitymizacji poprzez mechanizmy kooperacji; 2. systemowe włączanie aktorów społecznych; 3. systemowa i regularna komunikacja i informacja jako centralna funkcja zarządzania. Cechy minimalne struktur governance to zapewnienie legitymizacji demokratycznej, kompetencji planowania strategicznego, kompetencji przeprowadzania projektów regionalnych, jak również niezbędnych zasobów finansowych i personalnych.

slide25

Sposób zarządzania krąży wokół bogatego spektrum modeli, które wahają się od stosunkowo „ciężkich” do stosunkowo „lekkich” w sensie zakresu możliwych rozwiązań instytucjonalnych. Na końcowym biegunie „ciężkiego” podejścia znajdują się modele funkcjonalne, których struktury zarządzania są przekształcone w celu dopasowania lub przybliżenia do funkcjonalnego obszaru gospodarczego (np. powołanie formalnych władz metropolii oraz połączenie gmin). W połowie skali znajduje się szeroka gama rozwiązań spółdzielczych poprzez współzależność wspólnych organów, najczęściej na zasadzie dobrowolności, jak np. sektorowe lub wielosektorowe agencje, których głównym zadania zazwyczaj obejmują transport, planowanie urbanistyczne lub rozwój gospodarczy, a także edukacja, kwestie społeczne i rynek pracy. Na drugim biegunie, wśród „lekkich” rozwiązań znajdują się nieformalne ciała koordynacyjne, takie jak platformy, stowarzyszenia lub partnerstwa strategiczne, często opierając się na istniejących sieciach zainteresowanych podmiotów, niekoniecznie zgodnie z logiką granic terytorialnych (OECD 2006).

slide27

Wrocław, 10.04.2010

Po katastrofie smoleńskiej

www.wroclaw.gazeta.pl

slide28

Wrocław, 22.05.2010

Walka o Kozanów

www.wroclaw.gazeta.pl

slide29

Wrocław, 25.01.2012

Protest przeciwko ACTA

www.wroclaw.gazeta.pl